[HTML1]

Tweede vraag: Is Pat Condell medeverantwoordelijk voor de wandaden van “zijn regering” (geen libertarisch standpunt) en handelt hij immoreel en hypocriet deze niet wraken?

16 REACTIES

 1. @jorden [1]:
  De spreker beweert juist het omgekeerde: namelijk dat Condell als Brits staatsburger sowieso medeverantwoordelijk is voor de wandaden van zijn regering en dus immoreel en hypocriet handelt door die feiten niet aan de kaak te stellen, wanneer hij de Islam aanvalt.
  Gesteld, dat Condell inderdaad medeverantwoordelijk gesteld zou kunnen worden, heeft de spreker dan een punt?

  Frenkelfrank [3] reageerde op deze reactie.

 2. @Spy-Nose [2]: Dat is inderdaad het “fijne” van democratie; je bent automatisch mede-verantwoordelijk. Althans, als je democratie (en dus collectivisme) aanvaart als ultiem juist.
  Maar, stel dat Pat Condell inderdaad medeverantwoordelijk zou zijn, dan is het een beetje de pot die de ketel verwijt dat ie zwart ziet. Wat dat betreft heeft de spreker m.i. wel een punt. Hoewel de Islam maar één echte vijand heeft; de Islam zelf! Want de meeste slachtoffers onder islamieten vallen nog altijd door geweld van andere islamieten, niet door het westen!

  Spy-Nose [6] reageerde op deze reactie.

 3. Zijn wij in dit perspectief dan net zo medeverantwoordelijk voor de daden van de regering in Den Haag? Wij zijn (daar ga ik van uit) NL staatsburger immers. Ik acht mijzelf helemaal niet medeverantwoordelijk. Ik stem niet op die lieden en het land waar wel mijn soort regering zit, waar ik naar toe kan verhuizen, moet nog worden opgericht. (Video niet bekeken, ik heb het een beetje gehad met dominee Pat).

  Spy-Nose [6] reageerde op deze reactie.
  Frenkelfrank [7] reageerde op deze reactie.
  Frenkelfrank [8] reageerde op deze reactie.

 4. @Frenkelfrank [3]:
  “(…) stel dat Pat Condell inderdaad medeverantwoordelijk zou zijn, dan is het een beetje de pot die de ketel verwijt dat ie zwart ziet.”

  Geen kritiek hoor, maar hoezo? Wat verwijt Pat het collectivisme?

  @jjvandinges [4]:
  “ik heb het een beetje gehad met dominee Pat”

  Wat heb je tegen “dominee” Pat?

  @p [5]:

  Het gaat hier om de argumenten. Of ik moslim ben of wat dan ook, is volstrekt irrelevant.

  (Ik ben trouwens -evenals de spreker- atheist en daar houdt de overeenkomst ongeveer mee op. En ook dat is irrelevant.)

  Frenkelfrank [7] reageerde op deze reactie.
  p [11] reageerde op deze reactie.

 5. @Spy-Nose [6]: Pat verwijt – geheel terecht – de Islam bloederige taferelen, terwijl hij zelf (gesteld dat hij medeverantwoordelijk is) ook bloed aan zijn vingers heeft.

  @jjvandinges [4]: Als jij democratie als enige juiste ziet (wat ik en volgens mij jij ook niet vind) dan accepteer je dus altijd wat de meerderheid goed acht. Als de meerderheid een bepaalde actie onderneemt (bijvoorbeeld een souverein land aanvallen) dan heeft de ware democraat hier geen bezwaar tegen. Daarmee is die ware democraat medeverantwoordelijk.
  Als Pat, net als ik, democratie afkeurt, dan trekt hij dus zijn handen af van de democratische beslissingen en kan hij dus ook niet verantwoordelijk gesteld worden.
  Overigens zie ik democratie als een mogelijkheid om de ego’s van leiders te omzeilen, en daarmee is het een van de minder slechte staatsvormen: vaak – maar zeker niet altijd! – heeft “de meerderheid” een beter moreel besef dan een dictator bijvoorbeeld. Ik kan er echter niet achter staan, zoals ik niet achter de acties van een inbreker kan staan, omdat moorden nog erger is. Kiezen tussen kwaden dus.

  Frenkelfrank [8] reageerde op deze reactie.

 6. @jjvandinges [4]: @Frenkelfrank [7]:
  Ik moet mijzelf een beetje corrigeren;
  Iemand die zelf stelt dat democratie de juiste staatsvorm is, stelt zichzelf medeverantwoordelijk voor de daden van zijn overheid.
  Pat stelt – voor zover ik weet! – niet dat democratie de juiste staatsvorm is, dus hij stelt zichzelf niet medeverantwoordelijk.

 7. Verantwoordelijk zijn zou willen zeggen dat je daadwerkelijk invloed kunt uitoefenen op de acties van je land. Dat is in een democratie dus sowieso niet het geval. Je bent slechts 1 van de velen. Niet de meerderheid. 2 wolven en een schaap die mogen stemmen over wat er gegeten wordt. En als het schaap dan wordt gedood dan is hij er zelf verantwoordelijk voor. Ja, dat is logisch. Zucht.

  Deze persoon mist een hoop wijsheid. En ondanks dat Pat soms wat doordraaft zul je bij hem dit soort beginnersfouten niet tegenkomen.

 8. Gesteld dat islamitische terreur een vorm van asymmetrische oorlogvoering is, dan moet in elk geval het oorlogsdoel duidelijk zijn, gericht op het veiligstellen van het groepsbelang.
  Dat moet dus in de Koran te vinden zijn en samenvallen met het doel van de jihad.
  Dat betekent het vestigen van Dar al Islam over de hele wereld door met name het doden van (alle) ongelovigen en het onderwerpen van de Christenen en de Joden.

  Dat is echter geen groepsbelang op zichzelf en dit gebeurt klaarblijkelijk zelfs ongeacht de wandaden van niet-moslims tegen moslims.

  M.a.w. islamitische terreur is islamgebonden, omdat zij per se in naam van islam moet worden gevoerd.
  Zij is dus geen antwoord op oorlogsmisdaden begaan door niet-moslims tegen moslims en dus geen vorm van asymmetrische oorlogvoering.

 9. Pat is iemand die wel heeft ingezien dat religie zijn voortbestaan aan propaganda tegen jonge kinderen te danken heeft, maar de stap naar de staat heeft hij nog niet gemaakt.

  De grote godsdiensten beweren dat de ongelovigen moeten branden in de hel en de dood verdienen
  De overheden beweren dat als je het niet met hen eens bent over waar je je geld aan uitgeeft, je met geweld gedwongen mag worden en eventueel bij weigering vermoord mag worden.

  Goden bestaan niet in de realiteit (je kunt ze niet beetpakken) en zijn logisch tegenstrijdig
  Overheden bestaan ook niet in de realiteit (je kunt ze niet beetpakken) en hebben logisch tegenstrijdige wetten

  Godsdiensten hebben een heilig boek waarin morele regels staan die bij overtreding me geweld bestraft mogen worden
  Overheden hebben een wetboek met morele regels waarin staat wie bij overtreding met geweld gestraft mag worden.

  Kerken praten je een schuldgevoel aan als oerzondenaar, dat je kunt afkopen bij de priester of dominee
  Overheden praten je een schuldgevoel aan als milieuvervuiler en CO2 uitstoter, iemand die niet om armen of zelfverdeding geeft en dat kun je afkopen door je leven voor ze te geven of je geld.

  Priesters trekken vreemde kleren en hoofdeksels aan om zich bovenmensenlijke moraal aan te meten
  Rechters trekken togas aan om goed te praten dat zij geweld mogen initieeeren en jij niet

 10. Condell komt onverkort op voor de vrijheid, hij is niet ergens tegen, hij is ergens vóór, vrijheid dus.

  En ja, dan kom je al snel te spreken over de directe bedreigers/bedreigingen van die vrijheden. De islam (en overigens iedere religie met de waarheid in pacht) is één van die bedreigingen, de manier waarop de politiek er mee om gaat een andere.

  En natuurlijk is iedereen wel wat te verwijten, kijk je naar de geschiedenis dan rest geen andere conclusie dan dat volkeren die er de gelegenheid toe hebben, niets liever doen dan andere volkeren uitroeien, onderdrukken en/of uitzuigen. Fraai is het niet, maar resultaten behaalt in het verleden zeggen natuurlijk niets over het heden of de toekomst (wat is die beleggingsslogan waar gebleken, iets voor de Gouden Loekie?)

  Condell richt zich vooreerst op de islam als grote bedreiging, en wie kan hem dat, gezien de op zijn zachtst gezegd indringende manier waarop die religie zich opdringt kwalijk nemen, maar spaart de roede niet als hij het over de staat heeft, of over andere ladenlichters.

  Hij is mijn held.

  En dat filmpje? Tja, wat wordt er eigenlijk in gezegd? Dat Condell alleen maar iets mag zeggen over de islam/religie als hij ook iets over andere zaken zegt.

  Op he eerste gehoor klinkt zoiets bijna redelijk, maar god zij dank leidt even doordenken tot de conclusie dat er weinig redelijksis aan die stelling.

  Spy-Nose [16] reageerde op deze reactie.

 11. @Caroline [15]:
  Inderdaad. De linkse logica impliceert, dat je jezelf eerst verantwoordelijk stelt voor de wandaden van een regering voor je iets “mag” opmerken over een reële culturele of religieuze dreiging, hoegenaamd.

  Dat is een misvatting als gevolg van systematische socialistiese / sociaaldemocratiese indoctrinatie via de mensenrechtenverdragen, zoals die na WO-II zijn tot stand gebracht, de naleving waarvan islamieten en islamitische landen blijkbaar zijn vrijgesteld.

  Hollanditis uit de jaren 1970, een ongebluste veenbrand.

Comments are closed.