[HTML1]

Peace.

31 REACTIES

 1. Radicale, politieke islamieten zijn dom en afgunstig. Overtuigde humanisten zijn dat echter ook.

  Vrouwen stenigen, volledig willen sluieren en onderwijs verbieden is geflipt. Homofilie willen normaliseren, drugshandel gedogen en abortus uitvoeren, zelfs na vrijwillige sex, zijn van hetzelfde kaliber.
  Zo kunnen we nog een aantal voorbeelden geven waaruit blijkt dat beide partijen politiek geflipt zijn.

  En beiden claimen de wereldlijke macht terwijl God de materiele wereld altijd in zijn zeer ijzeren greep heeft.

  Altijd lachu met de pseudowetenschappers en politici van beide zijden.

  Spy-Nose [3] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman [5] reageerde op deze reactie.
  Marcellus [7] reageerde op deze reactie.

 2. @Peter [1]:
  Men spreekt in dit verband niet voor niets volmondig over een vijfde colonne.

  @YaHozna [2]:

  Zolang wederzijdse erkenning van elkaars natuurlijke individuele -morele- rechten niet vanzelf spreekt, zullen de randverschijnselen in een samenleving vroeg of laat gaan domineren met alle gevolgen van dien.

  Zolang die rechten -ook onwillekeurig- op enig moment geschonden worden is het kwaad in wezen onherstelbaar. Dat betekent, dat elk potentieel conflict bespreekbaar moet worden gemaakt, zodat er tenminste over een vreedzame of liever bevredigende het liefst bestendige oplossing kan worden onderhandeld.
  YaHozna [6] reageerde op deze reactie.

 3. @ YaHozna
  Wat is er mis met homofilie??? En met abortus uitvoeren zoals dat in nl gebeurt?
  Wat is er mis met drugs legaliseren /gedogen?

  Wat ik opmaak uit je reactie ben je gelovig. Dat is fijn voor je, maar niet iedereen gelooft die sprookjes.
  Het is dan ook erg asociaal om die/jouw zienswijze te willen verplichten voor anderen. Eigenlijk vind ik dat totaal geflipt.

  YaHozna [8] reageerde op deze reactie.

 4. @YaHozna [2]: “Homofilie willen normaliseren, drugshandel gedogen en abortus uitvoeren”

  Wat is er abnormaal aan homofilie? Het is een abberatie van de natuur, die erfelijk schijnt te zijn. De natuur zorgt dus zelf ook voor de correctie van die abberatie, zoals dat overal in de natuur geregeld is. Maar omdat mensen (zoals jij?) erop staan homofielen als een soort freaks te zien worden deze mensen gedwongen hun gevoelens te verbergen, te trouwen en nageslacht te verwekken om als normaal beschouwd te worden. Daarmee de abberatie in stand houdend. Maar dat het een abberatie is wil niet zeggen dat op de mensen die daar mee moeten leven moet worden neergekeken, alsof het minderwaardige individuen zouden zijn.

  Zou homofilie gewoon als een speling der natuur geaccepteerd worden, dan waren we ook meteen verlost van weerzinwekkende types als Paul de Leeuw, die in dit rare land met wangedrag en onbeschoftheid tot grote hoogte heeft kunnen stijgen, uitsluitend omdat hij voortdurend koketteert met zijn homo-zijn. En excessen als de nationale homodagen, compleet met juichende landverraders op bootjes zouden dan ook niet mogelijk zijn. Zie ook Spy-Noses reactie [3].

  Drugshandel gedogen is inderdaad absurd, maar typisch Nederlands. Een verbod moet je gewoon handhaven, alleen moet je donders goed uitkijken met wat je verbiedt. Alles wat hier gedoogd wordt betreft eigenlijk verboden waarvan men te beroerd is ze te handhaven, soms terecht, soms onterecht. Voordeel voor de staat is dat je rechtsstaat tot een land van willekeur verwordt, waarin alles interpretabel is en derhalve de macht van de staat vergroot. Wie wel eens heeft gekeken naar de Amerikaanse Drooglegging en haar effecten kan niet anders dan parallellen zien met het verbod op drugs. Drugs dienen dan ook gewoon vrij te zijn, evt. met een leeftijdsgrens, net als sigaretten en alcohol.

  Abortus is een veel complexer onderwerp, dat veel dieper gaat dan pro-life of pro-choice. Wel is het zonder meer goed dat het kan. Wanneer het moreel is en wanneer niet is echter een afweging waar ik hier niet op in ga.

  En als je gelovig bent moet je nog maar eens naar Pat Condell luisteren.
  YaHozna [9] reageerde op deze reactie.

 5. @YaHozna [2]:
  God bestaat niet, dus hoe hij dan de wereldlijke macht in een zogenaamde ijzeren greep kan hebben ontgaat mij.

  Het ontkennen en actief beperken van de individualiteit van een persoon ten gunste van een geïnstitutionaliseerde fabel is een misdaad. Godsdienstige volgelingen en socialisten zijn hierin eender en dienen derhalve met dezelfde verachting tegemoet getreden te worden.

  Let wel: ik spreek over godsdienstige volgelingen en niet over gelovigen.
  YaHozna [10] reageerde op deze reactie.

 6. @MSG [4]:
  Homofilie is erg onnatuurlijk tenzij je natuurlijk drugshandel en -gebruik, sex met dieren, abortus (laf moorden dus) en zo eauk allemaal heel natuurlijk, redeljk, normaal vindt.
  Drugs zorgen voor meedogenloosheid, vervreemding en enkel zeer tijdelijk geluk.
  Abortus is op heel laffe wijze een menselijk wezen vermoorden.

  Maar ja, wat voor de een natuurlijk is is voor de ander erg onnatuurlijk. De geschiedenis staat wel bol van voorbeelden waar “beschavingen” zoals de hol-landse verdwijnen doordat ze eenvoudigweg door andere barbaren overgenomen worden.

  Verder ben ik wetenschapper en geloof niet zeau in sprookjes. Da’s meer voor autisten.

  Eauk ben ik er niet in geinteresseerd om mijn zienswijze op te legggen aan wie dan ook. Hoe je daar bij komt? Zeker last van sprookjes …

  Michel [28] reageerde op deze reactie.

 7. @R. Hartman [5]:
  Homofilie is idd een abberatie. Daarom is het goed het niet te normaliseren.

  Drugs zijn voor losers, voor mensen die de wereld niet goed begrijpen. En het spul heeft heel veel negatieve bijverschijnselen.

  Abortus is erg laf en misdadig. Maar ja, in een samenleving waar men dwangmatig en massief op sex gericht is moet men natuurlijk wel wat mogelijkheden hebben om er ongestoord mee door te kunnen gaan, nietwaar …?

  Verder heb ik niets met geloof. Dat is meer iets voor megalomane empirische pseudo wetenschappers. Je weet wel, daar waar het bol van staat in Nederland.

 8. @YaHozna [10]:
  Zodra het bestaan van een god aangehaald wordt als zijnde een waarheid zoals jij dat deed met de zin:
  “En beiden claimen de wereldlijke macht terwijl God de materiele wereld altijd in zijn zeer ijzeren greep heeft.”
  dan voel ik mij vrij om die onzin te weerspreken. Het komische effect daarvan ontgaat mij op dezelfde manier als dat die ijzeren greep van dat sprookjesfiguur mij ontgaat.

  YaHozna [13] reageerde op deze reactie.

 9. Last van sprookjes heb ik niet. Ook heb ik niets met homofilie, heroine, cocaine etc. Als anderen hier wel wat mee hebben en mij of anderen daar niet mee lastigvallen, heb ik er echter geen enkel probleem mee. Jij schijnbaar wel?

  Ten overvloede: van mij mag je dit allemaal vreemd vinden. Zolang je dit niet op enige wijze op zou willen leggen aan anderen.

  Wat is overigens drugs volgens jou? Valt alcohol daar volgens jou ook onder? Of nicotine? Over het algemeen een stuk schadelijker dan de THC in joints. (waar ik voor alle duidelijkheid verder ook niets mee heb)

  YaHozna [17] reageerde op deze reactie.

 10. @YaHozna [6]:
  “Het hele grote probleem hierbij is dat wat de een natuurlijk vindt de ander helemaal niet natuurlijk vindt…”

  Dat mag in een concreet geval zo zijn, maar twee partijen zouden er moreel gesproken a priori vanuit moeten kunnen gaan, dat men over en weer bereid is een kwestie op te lossen of te regelen, om tot een aanvaardbare modus vivendi te komen.
  Als blijkt, dat dat niet mogelijk is, zou men deskundige mediation kunnen proberen en als dat niets oplost, zou arbitrage moeten plaatsvinden of de rechter moeten worden ingeschakeld. (Ik zie niet onmiddellijk, hoe ik mij in het concrete geval een democratische oplossing zou moeten voorstellen, maar dit terzijde.)

  Deze procedure wordt in de praktijk weinig gevolgd. Men slaat stappen over of er vindt geen voldoende zorgvuldige afweging plaats. Men verdiept zich vaak veel te weinig in de omstandigheden van de wederpartij en fixeert hem/haar a priori aan een bepaalde positie.

  Aan dat probleem heeft Obama een interessante speech gewijd “A more perfect Union” (luister vooral vanaf 24′ e.v.)

  http://www.youtube.com/watch?v=zrp-v2tHaDo

  Daarin heeft hij het over de betekenis en de implicatie van het beginsel van selfdestiny van elk individu als grondslag van de Amerikaanse samenleving.
  Dat is interessant te vernemen uit de mond van een “liberal”.

 11. @YaHozna [12]:
  Oké lachen hoor. Opeens vervang jij het woordje god door het woordje tijd om mij daarna van onzin te betichten. Errug wetenschappelijk.
  Het enige wat wij van tijd kunnen melden is dat zij relatief is. Daarbij erkennend dat er zoiets is als tijd. En dat is al weer veel meer dan van god gezegd kan worden.

  @YaHozna [13]:
  Het enige inzicht (wat dat dan ook mag zijn) dat ik gemeld zou kunnen hebben is dat god niet bestaat. Waar jij de andere inzichten ziet mag je mij nog even vertellen. Niet dat ik daar nog verder op door zal gaan hoor, want ‘i am here and you are my sofa’.

  YaHozna [19] reageerde op deze reactie.

 12. @MSG [14]:
  Alcohol is een hard drug want lichamelijk en geestelijk verslavend.

  Ik heb niets mee te maken met wat anderen doen tenzij ze mijn territoor lastig vallen.

 13. @Marcellus [16]:
  Er is niets anders dan God en middels een aspect van Zichzelf, “tijd”, zorgt Hij voor transformaties.
  Waar die transformaties feitelijk plaastvinden blijft voor de spiritueel onwetenschappelijke een groot geheim. Ook voor het tijd-ruimte continuum baasje Einstein.
  Datzelfde geheim zorgt er voor dat iedere geconditioneerde zichzelf als God beschouwd. Zo te lezen houd jij nogal van die “ik ben God” droom, ook al zul je dat nooit zeau zeggen. Maar dat mag natuurlijk, ieder zijn vrijheid.
  Maar waarom zou God, de Absolute Waarheid, niet bestaan? Daar heb je nog niets over gemeld. Groots oordeel, geen uitleg. Da’s natuurlijk maar … zozo.

 14. Pat Condell is gewoon een held.
  Weg met die middeleeuwse religie in West Europa!
  Het is de kanker voor al onze verworven welvaart en vrijheden.

  Btw; ik hoop dat de gemiddelde NL-er niet in die misleidende praatjes van de PvdA van afgelopen week trapt. Puur gelul voor de bühne om kiezers terug te winnen.
  Men wil IN PRINCIPE (?) dat een allochtoon 1 ipv 2 paspoorten bezit.
  Wat moet ik met zo’n opmerking?
  Oftewel een onduidelijke vrijblijvende bullshit opmerking waar de PvdA patent op heeft en die totaal geen halt toeroept aan de voortgaande islamisering van NL.

 15. Zeer inspirerend verhaal.

  Wie heeft zo’n verhaal over Joden en Christenen en eventueel andere bevolkingsgroepen die zich denken te kunnen verenigen op basis van een religie, etnische achtergrond of wat dan ook?!

  Elke groep mensen die dat doet, moet zich namelijk kennelijk direct willen afzetten tegen andere groepen; met of zonder geweld, want zo zijn mensen nou eenmaal.

 16. @JBB [5]:
  Ik heb niet het idee dat George W. iets met spiritueel leven heeft. Met geloven wel. Dat is een iig leuk begin, “vertrouwen hebben”. Hopelijk komt hij verder. In dit leven of het volgende.

  “Potentieel menselijk leven” is idd een fabricage van de niet zo objectieve “wetenschappelijke” kaste en de gewetenloze politici.

 17. Deze meneer wil ik ten eerste complimenteren met zijn Engels.
  Dit is een andere reden voor mij waarom ik altijd zo hartgrondig pleit voor een versnelling op het gebied van nieuwe energie technologieën. Als wij hier in Europa onze eigen boontjes doppen op energie gebied, kunnen zij die olie in hun tulband smeren. Nog eens zien of er dan nog geld is voor mega Moskeeën en de financiering van terroristen.

  Nieuwe rijden plus scheelt mij al een 20% in mijn tank. Dat is de eerste verdienste. Nieuwe rijden als begin voor een vrij Europa.

 18. @Michel [8]:
  De mens verkracht ook al duizenden jaren. Is dat een legitimatie?

  Snuiven, roken of spuiten mensen zich te pletter? Geen enkel probleem zolang ze maar geen positie krijgen in de samenleving die er formeel toe doet. maw Laat ze lekker in de rafelrand vertoeven. Ook, wie ben jij om te stellen dat ik of wie dan ook kontact zou moeten hebben met een junkie?

  Verder, totale zelfbeschikking is een illusie, niet meer niet minder. Slechts een leuke gedachte voor een autist.

  Michel [33] reageerde op deze reactie.

 19. @Michel [8]:
  ‘De Duitse onderzoekers benadrukken dat de toepaja zo interessant is omdat het dier verwant is aan de primaten. „Het laat zien dat er al 55 miljoen jaar geleden blootstelling aan alcohol was”, zegt Wiens aan de telefoon.’

  http://www.nrc.nl/wetenschap/article1944826.ece/Vederstaarttoepaja_is_elke_dag_dronken

  ook deze ontaarde, niet-spirituele beesten zullen zich wel helemaal los laten gaan in het doen abortussen. Kan niet anders aangezien zij ook alcohol drinken.
  😀

  YaHozna [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.