[HTML1]

Ze kunnen het lonken niet laten. Ze zwichten voor de islam. Maar dat loopt al gauw in de gaten. Ja, daar komt narigheid van. (Vrij naar Wim Sonneveld).

Minister van Buitenlandse Zaken Verhagen is “geschrokken” van gefilmde interview van Ehsan Jami met de profeet Mohammed en heeft voor de zekerheid alle Nederlandse ambassades in islamitische landen opgedragen de betreffende regeringen te notificeren.

14 REACTIES

 1. Gisteravond zag ik Maxime Verhagen in het journaal z’n pro-Arabische prevelementje afdraaien, dat de film van E.Jami anti-Nederlandse reacties zou kunnen veroorzaken. Wat ik ervan gezien heb in Nova is niet schokkend. Het is niet meer dan een interview met iemand die de profeet Mohammed personifieert, want laten we wel wezen: niemand weet of hij ooit geleefd heeft en niemand weet hoe hij er precies heeft uitgezien.
  Verhagen doet hetzelfde als zijn baas Balkenende want deze laatste moest vlak voor het uitkomen van Fitna ook zo nodig alle islamitische landen gaan “waarschuwen”.
  Maxime Verhagen verloochent m.i. zijn Nederlandse afkomst, hier staan we voor de vrijheid van meningsuiting en die wordt door M.V. door de plee gespoeld.
  Zie verder pagina 1 van de volgende PDF-file.
  http://tinyurl.com/5tuasx
  Tot slot nog enige info voor degenen die zichzelf 24 uur rond de klok een rad voor de ogen draaien.
  http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=7455

 2. Bemerkend: De manier waarop Maxime Verhagen over een bepaalde zaak denkt, aangeeft te denken en zich uit, is het vrijelijk uiten van mening.

  De vrijheid van meningsuiting, empirisch.

  Het is mogelijk, dat de betreffende geuite mening als onwelgevallig ervaren wordt; het zij zo.

  Geloven we niet in de vrijheid van meningsuiting, als de mening verachtelijk beschouwd wordt, geloven we helemaal niet in de vrijheid van meningsuiting
  ´

  Spy-Nose [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Anton [2]:
  “Bemerkend: De manier waarop Maxime Verhagen over een bepaalde zaak denkt, aangeeft te denken en zich uit, is het vrijelijk uiten van mening.”

  Hm, niet erg relevant in dit verband en nogal bedenkelijk, dunkt me.

  Dat is namelijk de mening van de regering en die doet er behoorlijk toe, zou ik zeggen.

  Die mening is, dat het afgelopen moet zijn met de vrijheid van meningsuiting van media als de onderhavige.

  Zoals de regering ook van mening is, dat het afgelopen moet zijn met de vrijheid van een kleine kroegbaas om roken in zijn etablissement toe te staan en meer van dat soort ongein.

  Het schijnt iedere keer -zelfs tot vervelens toe- van begin af aan weer helemaal opnieuw uitgelegd te moeten worden.
  Dat zullen we hier blijven doen, steeds met nieuwe voorbeelden, maar met dezelfde boodschap.
  Anton [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Spy-Nose [3]:

  Ja. Kennelijk is de zogenaamde ‘Vrijheid van meningsuiting’ beperkt van aard.

  Zo is er sprake van allerlei ‘Geheime Diensten’, het aard waarvan, ervoor zorgt dat het vormen van een mening of meningen gebaseerd op de geheimgehouden informatie, door het ‘volk’, anders dan zij die toegang hebben tot die ‘geheime informatie’ al onmogelijk is. Uiteraard is het geven van een mening dienaangaande door het volk dan ook al onmogelijk. Ook als de leden van het volk, tot de pers behoren.

  Democratie, zelfde machtsgroepen met een volkszuikerlaagje.
  .

 5. Er hangt een kwalijke sfeer omtrent deze regering, eerst hebben we minister Donner, die het als antichrist niet erg vindt om de shari’a in Nederland te introduceren, anderszijds hebben we minister Hirsch-Ballin die godslastering strafbaar wil blijven stellen, nu dan weer een rapport van de staatsuniversiteiten van Leiden en Amsterdam, dat vindt dat de PVV extreem rechts is, omdat die een eigen mening verkondigt over de islam. Allemaal gevaarlijke ontwikkelingen in de richting van een totalitaire staat geleid door deze regering die een Big Brother is Watching You uitstraalt.

  Nu is het uiteraard zo dat in een K-winter de criminaliteit enorm toeneemt en de regering natuurlijk ook steeds crimineler wordt, dus deze ontwikkelingen vormen voor mij daarom geen opzienbarend nieuws. Wat wel opzien baart is de nederigheid en lafheid van een minister van buitenlandse zaken ten aanzien van buitenlandse mogendheden. Dit beangstigt mij nog het meest.

  Zonder vrijheid van meningsuiting kan men nooit en te nimmer een vrije samenleving scheppen en zitten we pal op de weg naar slavernij.

  Anton [6] reageerde op deze reactie.
  Anton [7] reageerde op deze reactie.

 6. @Albert S. [5]:

  ‘Donner-Hirsch Balin-PVV enz” Van hetzelfde laken en pak.

  Het is o.a. toepassen van het ‘Verdeel en heers principe’.

  Vandaar ook dat er gesteld wordt dat men ‘rechten heeft’ en die in allerlei varianten.

  Voorbeeld van het formuleren volgens verdeel en heers principe-dus het doen voorkomen dat men rechten heeft
  .

  Hoofdstuk 1 Grondwet (volledige tekst)

  “Art. 1
  Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

  De aandacht wordt gericht op wat men NIET wil en NIET is toegestaan.

  Zou artikel 1, het verdeel en heers principe laten varen en zich richten op wat men WEL wil, dan is het mogelijk, richten men zich op verplichtingen.

  Artikel 1, van de Grondwet is dan te formuleren als volgt:

  1) In gelijke gevallen is men verplicht gelijk te handelen en gelijk te behandelen.

  De aandacht wordt dusdanig gericht, als zou Nederland Jood-Christelijk zijn. Dit is echter niet zo. Nederland is overrompeled door het Abrahamistisch-Joodse en de afgeleide cults en de daaraan verbonden gedachtengoed, met nadruk de taal en de daarin vervatte principes.

  Wil men inderdaad zich bevrijden, is het wel zaak om met name taal te wijzigen.

  .

  Frenkelfrank [8] reageerde op deze reactie.

 7. @Albert S. [5]:

  ‘Donner-Hirsch Balin-PVV enz” Van hetzelfde laken en pak.

  Het is o.a. toepassen van het ‘Verdeel en heers principe’.

  Vandaar ook dat er gesteld wordt dat men ‘rechten heeft’ en die in allerlei varianten.

  Voorbeeld van het formuleren volgens verdeel en heers principe-dus het doen voorkomen dat men rechten heeft
  .

  Hoofdstuk 1 Grondwet (volledige tekst)

  “Art. 1
  Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

  De aandacht wordt gericht op wat men NIET wil en NIET is toegestaan.

  Zou artikel 1, het verdeel en heers principe laten varen en zich richten op wat men WEL wil, dan is het mogelijk, richten men zich op verplichtingen.

  Artikel 1, van de Grondwet is dan te formuleren als volgt:

  1) In gelijke gevallen is men verplicht gelijk te handelen en gelijk te behandelen.

  De aandacht wordt dusdanig gericht, als zou Nederland Joods-Christelijk zijn. Dit is echter niet zo. Nederland is overrompeled door het Abrahamistisch-Joodse en de afgeleide cults, zoals Rooms Katholiek e.d., en de daaraan verbonden gedachtengoed. Nadruk op de taal en de daarin vervatte principes.

  Wil men inderdaad, zich deaadwerkelijk bevrijden, is het wel zaak om met name taal te wijzigen en dus ook de gedachtengoed.

  .

 8. @Anton [6]: De grondwet beschrijft de regels waaraan de overheid zich moet houden. Het is geen “contract” tussen burgers onderling.
  “In gelijke gevallen is men verplicht gelijk te handelen en gelijk te behandelen”
  moet dan ook worden:
  “In gelijke gevallen is de STAAT verplicht gelijk te handelen en gelijk te behandelen”

  Probleem is alleen dat de overige (bestaande) wetten niet aan de grondwet mogen worden getoetst, en dus is de grondwet eigenlijk een soort richtlijn of aanbeveling waaraan een overheid zich kan conformeren.

  Over wijziging van taalgebruik gesproken; Anton, misschien kan je eens proberen minder hoogdravende taal te gebruiken. Leest wat makkelijker.

  Anton [9] reageerde op deze reactie.

 9. @Frenkelfrank [8]:

  De Grondwet Artikel 1, van de Grondwet stelt: “Allen die zich in Nederland bevinden… “.

  Zonder uitzondering, het zijn van burger is slechts een der mogelijkheden, niet de enige en niet een noodzakelijke mogelijkheid.

  Zo is er de mogelijkheid hetgeen onder ‘allen’ bevat wordt en welke zich in Nederland bevindt, geen burger is, maar anderzijds, maar nog immer is artikel 1, van toepassing.

  Ook in dat geval is er geen sprake van een direct contract. Voorts is het mogelijk dat hetgeen onder ‘allen’ bevat wordt, niet in staat is danwel geacht wordt te kunnen zijn, van het kennisnemen van de inhoudt van deze wet. Nog immer is de Grondwet op allen van toepassing.

  Zo is het nog immer verboden een buitenlander dood te slaan, die geestelijk ontoerekeningsvatbaar geacht wordt te zijn, zoals hetgeen oa aangeduidt wordt met bijvoorbeeld; syndrom down. Of iemand aan wie het de kennis van de Nederlandse taal ontbreekt,

  .

  Frenkelfrank [10] reageerde op deze reactie.

 10. @Anton [9]: Lees eens goed; “Allen” is het lijdend voorwerp, niet het onderwerp. Iedereen in NL moet gelijk behandeld worden in gelijke gevallen. De grondwet omschijft de staatsinrichting, en zegt niets over verplichtingen e.d. tussen burgers. Daarvoor zijn de verschillende wetboeken.

  Voor iemand met zulf wollig taalgebruik verwacht ik wel iets betere taalanalyse.

  Anton [11] reageerde op deze reactie.

 11. @R. Hartman [12]:

  Dank.

  Bemerkend:

  “Vaagheid troef”. Klopt, in troebel water is het nu eenmaal goed vissen. Het is ook de bedoeling om het vaag te houden, door de aandacht gericht te houden op ‘rechten’. Vandaar het streven deze aandacht te verleggen naar verplichtingen.

  Rechten is toepassing van het ‘verdeel en heers principe, men vecht namelijk om ‘rechten’en aldoende is de aandacht er ook opgericht en blijft erop geericht om allerlei redenen.

  Bemerk dat het contract zijn van de Grondwet gedachteconcept, naar wat mij bijstaat, een Parlementaire Uitspraak is, waarbij o.a. begrippen zoals ‘Parlementaire Onschendbaarheid’ meespelen. Mij ontbreekt het aan deze luxe.

  In elk geval zou bij het ‘contract zijn’ van de Grondwet, ook van de vier wilsgebreken dwang, dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden, vrijwaring van dienen te zijn.

  Het inderdaad zijn van deze vrijwarringen is niet de indruk die ik heb.

  Het contractconcept op zijn minst twijfelachtig is.

  .

 12. In dit filmpje is weinig bijzonders te zien. Hoe iemand dit als schokkend kan ervaren is niet duidelijk.
  hugo van reijen

Comments are closed.