Dankzij de kredietcrisis stijgt de populariteit van Wouter Bos, beter bekend als Kawoutertje, tot ongekende hoogte. Iets klopt er niet. Eerst zadelt hij het publiek op met een schuld die toekomstige generaties op mogen hoesten via hogere belastingen, dan wel hogere inflatie door een toegenomen geldhoeveelheid, dan wel een combinatie daarvan.

Het publiek, bestaande uit dankbare kiezers die dankzij het geld van anderen “gered” zijn van een financiële ondergang, vindt het fantastisch. Hen werd voorgeschoteld dat het Einde der Tijden af is gewend (you ain’t seen nothing yet..).

E.e.a. heeft geresulteerd in een toename van de populariteit van Draaikont Bos.  Vreemd, als je je beseft dat Bos met gestolen en te stelen geld specifieke bedrijven van de ondergang redt, terwijl gezonde bedrijven het gelag mede ‘mogen’ betalen in de vorm van valse concurrentie nadat ze ook al hebben meebetaald aan het in leven houden van deze lijken.

De schijnwerpers zijn dus een tijdje gericht geweest op Kawouter Bos, die tussen neus en lippen door ook nog even Ella het Vogelbekdier een mes in de rug steekt. Je kunt er maar van af zijn, ten slotte.

Dan komt het ‘wetenschappelijk bureau’ (mwahahaha) van het CDA met een rapport over vlaktax. Balkellende, initiatiefloos als hij is, gaat er mee aan de haal, wordt vervolgens door de Kawouterman op de vingers getikt. Het Kawouterventje van de Partij voor de Allochtonen die nog niet zo lang geleden het dieptepunt qua populariteit bereikte, en ook nog niet zo lang geleden nota bene de hypotheekaftrek wou beperken.

En wat te denken van de ambities van Kawoutertje ? Hij wilde ooit De Baas worden, maar moest in het gras bijten voor Bakenbende. Eigenlijk wilde hij niet eens de sub-baas worden die hij nu is. Het CDA staat onder druk, kortom.

Het zal de opmerkzame lezer niet zijn ontgaan, dat dit geklungel typisch is voor het Kabinet Grijs IV.  Het is bijkans ongelofelijk hoeveel bagger deze ‘academici’ bij elkaar verzinnen. Nog ongelofelijker zijn de opiniepeilingen in deze.

Zouden de Ollanders nu écht zo stom zijn om in deze onzin te trappen ? Hebben ze niet in de gatren dat ze voor hon-der-den miljarden worden genaaid door deze verachtelijke klojo’s  ? Of zitten de opiniepeilers de zaak te versjteren ?

12 REACTIES

 1. Prachtig geschreven! Het geheel wordt nog eens aangekleed met allerlei nieuwe verboden.

 2. Ja, we zijn zo dom. Met grote tegenzin beken ik dat te moeten constateren.

  En ik vraag me of of de zin in het gras bijten een eufemisme is voor broederliefde? 😉

  Aangezien dat Demmmink met zijn wandaden wegkomt…zie ik geen verandering van moraal.

 3. Kawoutertje doet het werk, waarvoor hij aangenomen is. Hij brengt alles onder het collectivisme, daarbij de woorden van wijlen Joop den Uyl waar makend: “We are a country of undertakers.”

 4. Zijn bijnaam was toch Wouter Boslim? Een speelse verwijzing naar zijn favoriete kiezer en bevolkingsgroep.

  Ter lering ende vermaeck een gezellige kwoot uit het favoriete boek van Zijn aanhang:
  Wij, moslims, erkennen jullie, ongelovigen, niet. Vijandschap en haat zal altijd tussen ons bestaan.
  Mohammed (60:40)
  GB [5] reageerde op deze reactie.

 5. @jjvandinges [4]:

  Ik wil er ook nog wel even een gezellige kwoot ter lering ende vermaeck ingooien van PvdA kopstuk Hamert bij Buitenhof gisteren over het marokkanenprobeem;

  We moeten het wel in het juiste perpectief zien. Dit gedrag is van alle tijden. Vroeger in de jaren 50 hadden we dit ook en die werden toen ook aangepakt. Nu maken we er musicals genaamd Ciske de Rat van……….

  Iets in deze trant maar kijk het anders voor de lol (aargh) nog maar even na op uitzendinggemist.

  Ik wist niet of ik moest lachen of huilen.
  Kijk dit is de PvdA en dit soort dwazen (of moet ik het uitschot noemen?) moet het beleid van de PvdA bepalen.
  Kawoutertje Bos staat op eenzame hoogte binnen zijn partij maar dat zegt alles over de rest en heel weinig over Bos zelf.

  René [6] reageerde op deze reactie.

 6. @GB [5]: Inderdaad, om te janken die uitspraak van Hamert. Belletje trekken, voetballen op straat en af en toe een kapot ruitje wordt schaamteloos op één lijn gesteld met de huidige marokkanenproblematiek. Noem het maar uitschot want zij zijn als eerste vertrokken uit dit land als het helemaal mis gaat.

 7. @GB [5]:
  De druiven zijn zuur voor velen PvdA haters.
  Als nr. 5 vindt, dat Wouter Bos op éénzame hoogte staat in zijn partij, dan doen zij het zo slecht nog niet.
  Dwazen of uitschot, met zulke kwalificaties bent u niet mijn cup of tea.
  Ik vind de Vrijspreker een eng rechts verschijnsel, sluit u aan bij
  Mens en Sörensen.
  Ik zou trouwens de redactie willen verzoeken, alvorens reacties te plaatsen, te bekijken of ze fatsoenlijk zijn en zo niet DAN NIET PLAATSEN.

  Bonne Rook [8] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [9] reageerde op deze reactie.
  GB [10] reageerde op deze reactie.
  Andre [11] reageerde op deze reactie.
  Michel [12] reageerde op deze reactie.

 8. @BERCHRIS [7]:
  Vrije meningsuiting en persvrijheid is een groot goed.
  Wat daarbij fatsoenlijk is, is onderhevig aan de steeds wisselende normen.
  Iemand die een reactie plaatst dient bij zichzelf af te vragen, wat wel kan en wat niet kan.
  Ala de redactie gaat censureren hebben we persbreidel.
  Dit hoort wel thuis bij het collectivisme.
  Evenals politiek correct gezwavel.

 9. @BERCHRIS [7]: U vertoeft liever op de site van de SP, begrijp ik? Daar waar het begrip ‘Meulenbelten’ is uitgevonden? Dan was uw TomTom waarschijnlijk stuk, dat u hier verdwaald bent geraakt…

  “Ik vind de Vrijspreker een eng rechts verschijnsel”
  Als je zelf helemaal links staat is al het andere rechts, zelfs dat wat alleen maar minder links is, of niet soms?
  Heeft NRC zich ook al eens in verslikt…

 10. @BERCHRIS [7]:

  Prima dat je reageert als je het niet met mij eens bent.
  Als ik die Hamer een dwaas of uitschot wil noemen doe ik dat.
  Haar uitspraken zijn dermate dom en zelfs grievend naar bepaalde groepen dat ik dat gerechtvaardigd vind. Een kwestie van vrijheid van meningsuiting. Iets wat jij liever de nek zou omdraaien gezien je oproep tot censuur aan de redactie. Maar ja; verheven figuren zoals jij hebben natuurlijk het alleenrecht op het gelijk.
  Als NL straks weer massaal achter Woutert aanloopt dan heb ik dat te accepteren maar vraag me niet mij mond dicht te houden!

  Wat dat betreft zul je je wel als een vis in het water voelen met dit linksgristelijke kabinet die bv een cartoonist op liet pakken voor grievende spotprenten. Vrijspreker ook maar meteen dicht laten gooien??
  Ik heb geen probleem met uitspraken van Marcel van Dam die Pim Fortuyn een minderwaardig mens noemt of dat Wilders in een boekje over respect (kots) gelijk wordt gesteld aan Hitler.
  Of die kwoot in het heilige en onveranderlijke (want heilige) boek die jj boven mij citeert.

  Dat maakt dingen tenminste duidelijk voor mij.

 11. @BERCHRIS [7]:

  Bedankt voor je reactie. Je verzoek aan de redactie komt terecht waar die thuis hoort: in het halfronde archief. De Vrijspreker heet niet voor niets zo. Daarom blijft jouw reaktie ook staan, hoe weerzinwekkend die ook is.

 12. @BERCHRIS [7]:

  Wat is er enger aan rechts als aan links? Naar mijn weten waren vrijwel alle dictatoren uit de 20e eeuw van linkse origine. Hitler incluus met zijn nationaal SOCIALISTEN.

  Ik respecteer je mening, al is deze mijns inziens gebaseerd op fictie en illusie. Misschien zou je hetzelfde kunnen opbrengen voor een ander?

  Ik vind het hele links/rechts gewauwel sowieso irrelevant en een oversimplificatie van de waarheid. Op een website als deze zal je weinig vreemdelingenhaat vinden hoor. Maar dat betekend niet dat mensen alles moeten accepteren wat niet uit dit land komt. Dit land zou volgens de schoolboeken staan voor vrijheid van meningsuiting en democratie. Waarom krijgen beide vrijwel geen ruimte meer?

Comments are closed.