vrede-blijdsch-rechtvaardigheidAan alle Vrijspreker lezers,

Beste lezers,

Nu 2008 ten einde loopt, willen wij u op de eerste plaats bedanken voor uw bezoek, uw kritische opmerkingen, uw bijdragen en alle andere acties waarmee u hebt meegeholpen de vlam van de Vrijheid brandende te houden en mogelijk zelfs hebt aangewakkerd.
 
Dank zij uw stimuleren en hulp heeft de Vrijspreker in 2008 duizenden mensen kunnen bereiken en laten weten dat er nog steeds zoiets als Vrijheid voor ieder individu bestaat. Zelfs al wordt die door politici en collectivisten steeds meer beknot. 

Dank zij u en de VrijSprekerSchrijvers blijft echter de hoop en de mogelijkheid dat we weer een maatschappij krijgen waarin geweld van de ene mens tegen de andere wordt uitgebannen en waarin niet de één leeft ten koste van de ander, zoals nu.

Die weg naar een vrijere wereld is niet gemakkelijk. De consequenties van de ingepompte collectivistische opvattingen door opvoeding, kerk, school en politiek moeten daarvoor eerst begrepen worden. Dat zal slechts stapje voor stapje, persoon voor persoon, bereikt kunnen worden.

Daarom is het ook zo belangrijk dat iedereen die een vrije maatschappij lief is, er aan mee helpt om die te bereiken. Iedere persoon die u kunt aansporen de Vrijspreker te lezen, is er één die in ieder geval de kans krijgt te leren hoe een morele, geweldloze maatschappij er uit kan zien. Dus help om de olievlek van duizenden uit te breiden naar tienduizenden.

 De laatste weken horen we het woord “crisis” vaker dan we het in jaren hebben gehoord. De resultaten van het politieke bedrog worden steeds meer mensen duidelijk. Zou dit helpen om mensen eerder te overtuigen dat de collectivistische dwangmaatschappij in de kern slecht is en logisch tot schaarste en ellende moet leiden? Of zullen ze in deze neergang nog harder achter de politici aanlopen die hen nog steeds meer beloven? En dat met de middelen die ons net in de crisis gebracht hebben!

 Wij zullen niet versagen in onze pogingen om een vrijere wereld te verkrijgen.
Redactie en schrijvers wensen u allen niettemin fijne feestdagen en ………
Blijf optimistisch, want dat zal uw gezondheid en geluk ten goede komen!

5 REACTIES

 1. En zo van mijn kant ook iedereen de beste wensen en dat we in 2009 een nog grotere server nodig hebben!

 2. Hub Jongen, ook voor u (en de uwen) fijne feestdagen.
  Door het aantal sterren dat ik u het afgelopen jaar heb toebedeeld, moet u ondertussen wel door het firmament zijn geschoten en in de hemel beland zijn.
  Optimistisch blijf ik zeker nu de kredietcrisis een perspectief opent, waarbij wij hopelijk van veel wantoestanden bevrijd gaan worden. Voor die verandering eet ik graag droog brood (op rantsoen?).
  Hoe het zij, men kan niet beweren dat deze tijd saai is.
  Voor iemand met pensioen (hoe lang nog?) is er door al die boeiende internet-artikelen geen tijd voor “achter de geraniums zitten”.

 3. Voordat ik de beste wensen doe, eerst nog mogelijke antwoorden op jouw wellicht retorisch bedoelde vragen …

  Vraag: … zou dit helpen om mensen eerder te overtuigen dat de collectivistische dwangmaatschappij in de kern slecht is en logisch tot schaarste en ellende moet leiden?

  Antwoord: NEE, want een collectivistische dwangmaatschappij wordt gecreëerd door de individuen die erin leven. Zolang het overgrote deel van de individuen andere individuen willen dwingen, zal dwang dus ook collectivistisch worden geëxerceerd.

  Vraag: Of zullen ze in deze neergang nog harder achter de politici aanlopen die hen nog steeds meer beloven?

  Antwoord: NEE, want het is nooit goed om ergens blindelings achteraan te lopen.

  Nu dus dan mijn beste wensen voor 2009 e.v. … bij deze!

Comments are closed.