kerstmisEen arm Pools echtpaar loopt eind december langs de Europese hoofdsteden. Omdat ze op het stabiliteitpact van Europa hadden gerekend, zijn hun schamele Euro spaarcentjes sterk in waarde aan het dalen en kunnen zij zich geen hotel veroorloven. Wat jammer toch dat ze er vanuit waren gegaan dat contracten en overheidsafspraken, door politici nageleefd zouden worden: Hun reserves waren in aandelen Fortis belegd, want ze dachten dat de overheid daar wel goed op controleerde.

[nauwelijks aangepast aan eerdere versies,]
Het vakantiehuisje dat ze vooruit gehuurd hadden, was inmiddels afgebroken: er bleek iemand permanent in gewoond te hebben! Laat staan geld voor benzine voor hun achtste hands Lada, want die is vanwege Europese accijnzen, milieuheffingen, plus het tijdelijke kwartje van Kok, 6 keer zo duur als in Polen.  Dus toch maar doorgesjokt op de ezel.

Letterlijk vol verwachting klopten zij aan bij een ziekenhuis om de zwangerschap te laten controleren. Echter vanwege budgetbeperkingen, vakgroepoverleg, ontplooingstijdvergoeding, resocialiserings cursussen, overdracht vergadering en fusie besprekingen en bestuurslaagtoevoeging,  bleef de deur voor hen gesloten. Die dag, en de rest van het jaar vanwege budget overschrijding.

Ze zochten een agent die hen misschien verder de weg kon wijzen. Helaas, was er geen te vinden, gezien VUT, pre-pensioen en nog wat cursussen ‘hoe blijf ik uit de buurt van een winkeldief’, was de enige wijkagent niet beschikbaar en de andere 80% van de politiemensen zat al standaard op het bureau, het werk te verdelen, te coördineren en in te plannen. 

Gelukkig kon een werkloze projectonwikkelaar (de markt was in elkaar gezakt door de Bibob wet en plotsklaps met terugwerkende kracht, een heel ander belastingregiem op hypotheken en rente, ongeacht 30 jarige contracten) het stel doorverwijzen naar een Betuwse fruitteler met een lege schuur, waar ze de nacht konden doorbrengen. Zijn schuur was leeg vanwege verhoogde milieu-eisen, waardoor hij zijn gewas niet had kunnen beschermen en daardoor was zijn oogst mislukt. Als alternatief had hij gelukkig nog wat bij kunnen verdienen met de kweek van nertsen. Maar die waren door het gesubsidieerde dierenbevrijdingsfront vrijgelaten en hij zat nu te wachten of er een verbod en ooit een vergoeding voor zijn investeringen kwam. Dus was er plek zat, ook voor de ezel.

Uit dankbaarheid voor de overnachtingplaats bood de aanstaande Poolse vader een sigaretje aan. Daar schrok de teler enorm van: hij kon toch zeker niet op een (lege) werkplek roken? Door af te spreken dat de Pool onbetaald zou klussen en de teler ook voor wat voedsel zou zorgen, werd het zelfrespect van beiden, nog enigszins behouden. Zij het dat de vrouw van de teler wel vroeg of de schuur verduisterd kon blijven, want er werd steeds meer gebruik gemaakt van de sociale fraude klik-lijn.

Op vrijdagavond, aan het eind van de week, kwamen er nog wat ondernemers bij, in de schuur. De meesten waren failliet en hoefden na 17 punt 00 uur niet meer bij het CWI in de lege kaartenbakken te neuzen. Gelukkig brachten ze allemaal wat mee voor het Poolse stel:

 • – een voormalig apotheker bracht wat zalf, die vanwege het nieuwe geneesmiddelenbesluit, chemische middelen registratie en etiketteringregels van de markt gehaald moest worden, ook al was het een volkomen natuurlijk goedje. Dit zorgde voor verlichting. Hij was juist de homeopathie ingegaan omdat de bouw van zijn nieuwe magazijn 4 jaar langer had geduurd om er een bouw- en milieuvergunning voor te krijgen. En toen hoefde het niet meer.
 • – De voormalig middenstander had nog wat diepgevroren soesjes. Omdat zijn vloer geribbeld moest zijn en omdat zijn vloer gedeeltelijk niet-geribbeld was, moest hij zijn bedrijf sluiten van de arbeidsinspectie vanwege uitglijdingsgevaar en van de milieu inspectie vanwege de niet-hygiëne van een geribbelde vloer. Of was het andersom?
 • – Een voormalig financieel planner bracht wat kilo’s suiker mee. Die kwamen uit verre landen waar met Europese ontwikkelingshulp, goede suiker plantages waren ontwikkeld. Maar door een Europees importtarief van vele honderden procenten, konden de boeren de suiker niet uit de douane-loods verkopen en was de suiker blijven liggen.
 • – Warme kleding kwam er van de gesloten kledingzaak, het verhoogde minimumloon maakte het onmogelijk om nog personeel aan te nemen en tegelijk inkoop, verkoop, voorkoming van diefstal en de administratie te doen.

Een fysiotherapeut die geen verzekerings contract had gekregen, maar desondanks niet zelf zijn tarieven mocht bepalen, had nu dus alle tijd om bij de bevalling samen met de huisarts te assisteren. En ondanks dat vanwege de goed gerelde overheids-gezondheidszorg de Nederlandse zuigelingen sterfte 2 keer zo hoog was als in de omliggende landen, ging het goed met moeder en kind. 

Er kwamen al snel 3 heersers uit het westen: Zij deden hun best om het kind zoveel mogelijk gelijk of identiek te maken aan ieder ander kind:

 • Baltas-ende, maakte het kind tot een echt persoon en bracht een SOFI nummer, zodat zijn toekomst ( die van Baltasende) zeker was (wel zou komende week nog even de SOFI chip definitief blijvend onderhuids bij de hiel worden geplaatst ( dit vanwege het gevaar dat het kind misschien anders kwijt kon raken, wat voor een overheid vervelend is). Een eigen kind dossier was al geopend voor dat Baltasende op weg ging.
 • Plaschior regelde dat het kind zeer binnenkort in de overheids educatie terecht kwam, het moest toch maar zo snel mogelijk leren dat het niet uniek was en dat de overheid veel beter weet wat goed voor je is. Ongeacht dat zijn ministerie van onderwijs zijn eigen zaakjes al lang niet op orde had.
 • Bosper, gaf hem het recht op erfzonde, wat inhield dat het wurm zijn persoonlijke verplichting van de huidige staats-schuld, nu dus 25.000 €, als schuld kreeg .

 De naburige boer, die zijn melk vanwege de gesubsidieerde melkplas toch niet meer kon verkopen, zorgde voor gezonde melk voor moeder en kind. En iedereen was in die tochtige schuur gelukkig en dacht na over het leven en de bureaucratie die hen na 17 punt 00 uur vrijdags, even niet, direct, lastig viel met formulieren, verplichte enquêtes, reglementen of wijzigingen op Nadere Regelgeving. Zij het dat er wel wat twijfel was over de goede bedoelingen van de wijzen uit het westen.

 En PLOTS

 Scheen er een heldere ster door een gat in het dak en de gereguleerde CO2 laag.

 En alle aanwezigen kregen dezelfde heldere ingeving:

 We gaan met z’n allen naar Polen !

5 REACTIES

 1. Prachtig! Dit ga ik als kerst-email aan vrienden en bekenden sturen!

 2. Leuk kerstverhaal, terug naar de zonnewende tijd in Polen. Alhoewel ik zelf kies voor Hongarije.

 3. @ DrBukkake:

  hoho, we zijn nog niet klaar. erg fijn verhaal! of misschien is fijn niet het goede woord… 🙁

  ga ik doormailen.

Comments are closed.