subsidieMinister Koenders (ontwikkelingssamenwerking) heeft een potje gemaakt van de verdeling van 500 miljoen euro voor duurzame energie in de derde wereld. Coalitiepartner CDA heeft het nu ook helemaal gehad met de bewindsman en vindt dat hij zijn huiswerk moet overdoen.

“Ik kan hier geen groen licht aangeven”, zegt kamerlid Kathleen Ferrier over het ambitieuze plan van Koenders om in deze kabinetsperiode een half miljard euro te investeren in projecten voor hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden.

“Het is te versnipperd: een beetje hier, een beetje daar”, zegt Ferrier.

Ze heeft geen goed woord over voor het mozaïek aan relatieve kleine projectjes waar het geld heengaat: 25 miljoen om samenwerking op het gebied van milieu en private sectorontwikkeling te verbreden met een component voor duurzame energie in landen als Mongolië, Vietnam en Zambia; 30 miljoen voor allerlei biogasprojecten in zuidoost Azië; 60 miljoen voor samenwerking met Duitsland bij een programma in minstens 20 Afrikaanse landen en Indonesië, enzovoorts, enzovoorts.

“Zo komen we wel van het geld af maar zetten we het niet gefocust in”, aldus het CDA kamerlid.

Het Nederlandse bedrijfsleven komt er in het plan van Koenders ook erg bekaaid af, vindt Ferrier. Juist nu dat een beetje hulp zo goed kan gebruiken.

“We moeten onze kennis breder inzetten. Veel meer op zon- en windenergie, waar wij als Nederland expertise hebben en het verschil kunnen maken.”

Als Koenders niet zelf komt met een betere verdeling van het geld, zou het CDA hem daartoe, met een kamermeerderheid, dwingen. De harde lijn van het CDA is opmerkelijk omdat die partij zich tot dusver meestal als één man achter Koenders opstelde als die weer werd aangevallen.

Maar Koenders is niet de enige die er een potje van maakt.

Bestemming tsunami-geld blijft vaag.

Het is niet goed na te gaan of de internationale stroom aan hulp die op gang kwam na de tsunami in 2004, op de juiste plek terechtgekomen is en wat het resultaat ervan precies is. Dat komt omdat er geen volledige, betrouwbare en actuele informatie is over de beschikbaar gestelde hulp. Daardoor is er geen inzicht en overzicht, aldus de rekenkamer.

Nederland zelf schonk ruim 500 miljoen euro aan hulp, waarvan 300 miljoen van de overheid kwam en 200 miljoen door particulieren werd bijeengebracht en werd verdeeld over ongeveer 67 samenwerkende hulporganisaties. Een hoewel minister Koenders en de organisaties hun werk volgens de Nederlandse regels hebben verantwoord, is er toch onvoldoende inzicht in de bestemming van de gelden, stelt de rekenkamer.

Dat komt volgens het onderzoek doordat definities niet helder zijn en ook niet duidelijk is welke informatie verstrekt moet worden. Daardoor is de hulpstroom niet transparant en niet eenduidig. Verder werden er geen afspraken gemaakt over de controles van de geldstromen en wie de controles coördineert.

Jan van Doggenaar, voorzitter van de tsunamiactie van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO), zegt dat de organisaties aan een rapportage werken voor het Nederlandse publiek. “Daarin maken we inzichtelijk wat er met de hulpgelden is gebeurd en er komt ook een verklaring in van de accountantscontrole. Dat rapport brengen we zo snel mogelijk uit.”

Tot zover de media.

25 miljoen om samenwerking op het gebied van milieu en private sectorontwikkeling te verbreden met een component voor duurzame energie in landen als Mongolië, Vietnam en Zambia, klinkt heel interessant, maar wat betekent het en kunnen ze dat zelf niet ter plaatse?

Het komt dus ook bij mevrouw Ferrier niet op om te zeggen, stop met deze geldverspilling en geef het terug aan de rechtmatige eigenaren. (Totale bedrag ontwikkelingssamenwerking is plusminus 6 miljard euro.)

En als mevrouw Ferrier zich zo bezorgd maakt om het feit dat het Nederlandse bedrijfsleven in het plan van Koenders er bekaaid vanaf komt, dan zijn er betere oplossingen.

Te denken valt dan aan bijvoorbeeld het afschaffen van de vennootschapsbelasting, of wat nog beter is (als begin natuurlijk) een flattaks van … (vult u zelf maar in).

Koopkrachtverbetering is de oplossing voor de huidige problemen.

Maar dit geldt niet voor de Nederlandse consument, want de overheid wil zich wel bemoeien met de energieplannen in het buitenland en heeft daar 500 miljoen euro van het geld van de consumenten voor uitgetrokken, maar schroomt niet om de energieprijzen volgend jaar met minimaal 10 procent te verhogen.

Treurig is het om te constateren dat 67 samenwerkende hulporganisaties met dezelfde ziekte zijn besmet als de overheid. Namelijk, verspilling van het geld van een ander.

Het moet toch niet zo moeilijk zijn om de bestemming van tsunami-geld te verantwoorden?

Waar het bedrijfsleven wettelijk gedwongen wordt, om binnen zes maanden na een boekjaar met een door een accountantskantoor goedgekeurde verlies- en winstrekening (balans) te komen, daar blijken na vier jaar de hulporganisaties nog steeds aan te werken.

Maar ja deze hulporganisaties creëren geen inkomen voor de overheid (vennootschapsbelasting) en worden dus blijkbaar anders behandeld dan het bedrijfsleven.

Mensen die nadenken, zullen zich wel gaan bedenken om in de toekomst nog geld aan hulporganisaties te schenken.

Reacties op onze website geven vaak aan, dat de Vrijspreker alleen maar afgeeft op wat de overheid doet, zonder zelf met oplossingen te komen.

Oplossingen zijn op deze website ruim voorhanden maar misschien te  “radicaal”.

Daarom wil ik u een vraag van Kim Winkelaar in overweging geven.

Standaard vraag aan ” normale” statisten; noem u nu gewoon één ding dat de staat (overheid) goed doet. Dus niet te hoge kosten, goed geregeld en zonder geweld (dwang).

Gewoon één voorbeeldje: en als u dat niet kunt geven, weet u dan heel zeker dat de staat (overheid) echt zo’n goede instelling is.

En mocht u dat echt niet lukken, denk dan nog is na over de aangeboden oplossingen op de Vrijspreker. Misschien zijn ze toch niet zo “radicaal”, maar vanuit de filosofie dat het individu het recht heeft om met zijn leven, lichaam en eigendom te doen en te laten wat hij wil, “logisch”.

8 REACTIES

 1. Het is een man met een grote bek vooral toen kamerlid was .Maar ik heb altijd geweten dat het een echte pvdallochtoon was met andere woorden gebakken lucht.Welke pvdallochtoon heeft er nu iets gepresteerd nol ,nul bos gaat ook al door het ijs met zijn fortis.
  De grootste gevaar voor europa deze gasten moet je engeland zien onder brown.Wij gaan dezelfde kant op.Duitsland had inde jaren 40 ook een sdpartij.

  Paul Martens [2] reageerde op deze reactie.

 2. Alleen al de gruwel uit het stukje, wat dat CDA kamerlid zegt: “Zo komen we wel van het geld af, maar zetten we het niet gefocust in”.
  Wat ik hier uit lees is, dat er schijnbaar 2 doelen gerealiseerd moeten worden door de overheid:
  1. We moeten van het geld af zien te komen.
  2. We moeten het gefocust (volgens mij “gericht” in goed nederlands) inzetten.

  Dat tweede doel, daar is nog iets goed voor te zeggen, al doet “inzetten” mij wel heel erg aan gokken denken.
  Maar dat eerste doel is een gruwel van jewelste. Zijn wij alle 16 miljoen Nederlanders nou zo achterlijk of toch alleen die 150 man in Den Haag?

  @piet [1]: Piet, met alle respect, maar een beetje de hoofdletters en interpunctie op hun juiste plaats in jouw reactie, maakt het gemakkelijker leesbaar.
  Dit is niet rottig bedoeld, maar je maakt het ons zoveel eenvoudiger als het gemakkelijk leesbaar is.

 3. “Waar het bedrijfsleven wettelijk gedwongen wordt, om binnen zes maanden na een boekjaar met een door een accountantskantoor goedgekeurde verlies- en winstrekening (balans) te komen, daar blijken na vier jaar de hulporganisaties nog steeds aan te werken.”

  Ach, de EU heeft al 13 jaar aaneen de boeken niet goedgekeurd gekregen. En behalve de UKIP is er niemand die zich daar druk om maakt.

  En dan hebben we nog steeds lieden die vóór een EU zijn, en vóór een ‘hulpvaardige’ overheid. Het enige waar ze je mee helpen, is om van je geld af te komen, inderdaad. Maar dat kan ik zelf véél beter…

  Spy-Nose [5] reageerde op deze reactie.

 4. OMG : met geld gestoken in “duurzame energie in de derde wereld” zal het wel net zo gaan als met die geweldige “varkensfokkerij” projecten in de derde wereld! Laten ze allereerst eens wat aan geboortebeperking gaan doen!! Vervolgens zouden ze wat meer respect op moeten leren brengen voor hun eigen natuur in plaats van alle dieren in de oerwouden te schieten om als “bushmeat” te verkopen! “what is the problem, it’s only a gorilla!”.
  Hun natuur is notabene het enige wat ze hebben en dat helpen ze naar de kloten door overbevolking, die stomme eeuwige stammenoorlogen en exploitatie!

  Hoeveel miljard is daar nou al in gepompt en wat is er mee bereikt??

 5. Koenders is typisch zo’n raar narcistisch mannetje. Slechts oppervlakkig levende creaturen zullen hem competent vinden.

 6. Koenders is een waardig opvolger van sinterklaas Jan Pronk!
  Ook hij speelt mooi weer met het geld van een ander.
  Wedden dat hij tzt kandidaat wordt voor een zeer goedbetaald
  internationaal baantje!

Comments are closed.