Al voor en ook na het begin van de financiële crisis tracht te Vrijspreker zijn bezoekers te overtuigen dat de oorzaak van de creditcrisis ligt bij overheden die de geldsmijterij hebben bevorderd. En kennelijk heeft Hans dat nu begrepen. 
 
De geldsmijterij die o.a. bestaat uit de door de overheid kunstmatig laag gehouden rente. Zoals ook door Allan Greenspan is toegegeven. En uit het verstrekken van ongedekte hypotheken en het aan de banken verplichten om ongedekte hypotheken te verstrekken. Voor een belangrijk deel via Freddie Mac en Fannie May en middels de Community Reconstruction Act en het “overstreven” van overheden dat iedereen zijn eigen huis moest hebben.

 Hans Hoogervorst, die met een vorstelijk salaris van Minister overstapte om de Autoriteit Financiële markten te worden, was in Buitenhof en deed daar een aantal verrukkelijke uitspraken. Zo uit de Vrijspreker:

—“Grondslag van de crisis is de onverantwoordelijke geldsmijterij. En nu zijn de politici daar weer mee bezig.”

—“Angela Merkel heeft gelijk, dat kan over 5 jaar of eerder een nieuwe crisis veroorzaken.”

[let op wat de opperhoofden-politici deze week op hun top bedisselen!].

—“Ook in Nederland wordt nu weer het excessieve bedrag van 60 % uit de economie geleend!!”

 Hans resumeerde ook nog even:

—1.Dat er natuurlijk te weinig Toezicht geweest is. Zonder dat te specificeren Wij schreven daar al eerder over. 
En hij dacht natuurlijk weer aan Overheidstoezicht,

Terwijl zijn punt twee twijfelt of dat werkt, want hij zegt:

—2.Toezichthouders (van de overheid) moeten meer alert worden. Met andere woorden, die doen het niet goed, en hebben met hun neus op de ontwikkeling gezeten en het niet eens gezien.

 Het was leuk te kijken naar Buitenhof en een politicus zoveel zien toegeven. Het was weer verhelderend te zien hoe hij toch weer achter zijn vrienden (en zijn baantje) ging staan en zijn vriendjes complimenten maakte dat ze het zo goed gedaan hadden.

Ja, hij had immers zelf ook met zijn snufferd boven op de transactie van ABN naar Fortis gestaan!

 Wel leuk om dit als een soort zelfbevrediging te zien, maar echt niet in de hoop dat er nu vlug wat veranderen zal. Daarvoor zullen nog veel hardere klappen moet vallen.

16 REACTIES

 1. Ik begrijp niet dat niemand inzag dat de aandelen van ABN Amro die stegen ten tijde van de overname van 14 euro naar ongeveer 32 euro.

  De Engelse bank gaf de waarde van hun aandelen, maar haakte ook bij teveel aan eisen af, maar die idioten van Fortis gaven contanten voor de aandelen, terwijl ze niet eens in hun blinde prestatie/expansie drang zagen dat die aandelen zwaar overgewaardeert waren.

  Hoe help je jezelf om zeep, les 1

  Geldt natuurlijk ook voor de Schotse bank, en die derde partij.

  Andre NI [2] reageerde op deze reactie.
  Armin [3] reageerde op deze reactie.

 2. @Peter [1]:

  Klopt. De desbetreffende bedrijven hadden daarom ook niet gered moeten worden met belastinggeld, opgehoest door zowel klanten- als niet-klanten. Door die ‘reddingsactie’ is het hek van de dam in morele zin.

  De politiek heeft niets geleerd van het verleden; denk aan Verolme, RDM etc. Eén van de redenen dat Fokker niet meer bestaat (althans niet meer als (zelfstandige) vliegtuigbouwer) is omdat de klojo’s in het Haagse destijds door al die affaires wars waren van staatssteun (volkomen tercht).

  Blijkbaar is het tij gekeerd; de inkomstenherverdelingsmachine draait weer op volle toeren ten behoeve van de categorie bedrijven die ’te groot om kaopt te gaan’ zijn, over de rug van het overgrote deel van de bevolking en de andere bedrijven, die het nakijken hebben. Deze gelegaliseerde diefstal van ‘de kleine man’ leidt tot de nationalisering van financiële instituten. Voor zover er nog sprake was van enige vrijheid in de financiële markt, is die nu wel verdwenen. Er breken donkere, soosjalistische tijden aan waarin gebrek aan moreel bewustzijn hoogtij viert. Zum Kotzen.

 3. @Peter [1]: Aanvulling: Die derde partij (Spaanse bank) heeft de zaak meteen – met winst – doorverkocht aan Italie en nauwelijks schade geleden.

 4. Andre NI, over Fokker hebben ze indertijd, bij het bedrijf een leuke cartoon gemaakt, die bij mij aan de muur hangt. Stel je voor een Fokker museum, een oud vliegtuig, wat mensen eromheen en een gids, die zegt: And this is the very first Fokker, whe call it the motherfokker.

  T.a.f.k.a.b. [5] reageerde op deze reactie.

 5. @Dikke Leo [4]:

  Now let’s move to the gruesome. The worst sort of business is one that grows rapidly, requires
  significant capital to engender the growth, and then earns little or no money. Think airlines. Here a
  durable competitive advantage has proven elusive ever since the days of the Wright Brothers. Indeed, if a
  farsighted capitalist had been present at Kitty Hawk, he would have done his successors a huge favor by
  shooting Orville down.

  The airline industry’s demand for capital ever since that first flight has been insatiable. Investors
  have poured money into a bottomless pit, attracted by growth when they should have been repelled by it.
  And I, to my shame, participated in this foolishness when I had Berkshire buy U.S. Air preferred stock in
  1989. As the ink was drying on our check, the company went into a tailspin, and before long our preferred
  dividend was no longer being paid. But we then got very lucky. In one of the recurrent, but always
  misguided, bursts of optimism for airlines, we were actually able to sell our shares in 1998 for a hefty gain.
  In the decade following our sale, the company went bankrupt. Twice.

  http://www.berkshirehathaway.com/letters/2007ltr.pdf
  pagina 8

 6. @Andre NI [7]:
  Precies, Andre NI. Haagse Komedie van het Geweldsmonopolie.
  “Begrijpen” en “politiek” sluiten elkaar compleet uit.
  Begrip is een element uit het ‘kennis’domein.
  Politiek gaat uitsluitend over macht.

  Bovendien -ik heb het al vaker gezegd en zeg het nog maar een keer- is Buitenhof® een ordinair programma t.b.v. de gesubsidieerde socialistische propagandamachine en is Hogervorst een verraderlijke nepliberaal, die in het rooie theater zijn hypocriete sprookjes mag lopen verkopen.

 7. Er tekent zich een tweedeling af in de bail out, zowel in NL als daarbuiten.
  1. Bedrijven die de spreekwoordelijke tering kunnen krijgen
  2. Bedrijven van “Ons Soort Menschen” die tot elke prijs (letterlijk) behouden moeten worden. Welke deal zou er bijvoorbeeld zijn gemaakt met ABN-gootaandeelhoudersfamilie Van Oranje?

  ‘Rekkof’ (Fokker reïncarnatie) kan zijn soepsidie-aanvraag vast gaan opstellen.

 8. @MG [10]:
  Hey MG,
  Tot 1995 waren er twee “soorten” verzekeringen: een echte particuliere verzekering en de z.g. ziekenfondsverzekering. Die ziekenfondsen verzekerden “verplicht verzekerden”, nl. diegenen die onder een inkomensdrempel zaten, en vielen onder de z.g. ziekenfondswet, die in 1941 door de Duitse bezetter tot stand gebracht was.

  http://www.metamedicavumc.nl/khz/khz_onderzoek-project.html

  De ziekenfondsen waren verenigd in de VNZ, de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen.

  De ziekenfondsen genoten staatssubsidie en pikten ook een graantje mee van de particuliere zorgverzekeraars. De inkomensdrempel werd elk jaar verhoogd, zodat steeds meer mensen verplicht verzekerd werden.

  Bovendien gold er een ander vergoedingenstelsel, want ze vergoedden aan de zorgverlener niet de volle prijs, maar hanteerden een lager verrichtingentarief dan de particuliere ziektekostenverzekeraars en betaalden daarnaast een vaste bijdrage per ingeschreven patiënt voor praktijkkosten.

  De particuliere ziektekostenverzekeraars waren georganiseerd in de KLOZ, Kontaktkommissie van Landelijke Organisatie van Ziektekostenverzekeraars, die werd voorgezeten door nepliberaal VVD-Corry Fee, Hans Wiegel.

  In 1995 fuseerde de KLOZ met de VNZ en ging het geheel ZN, Zorgverzekeraars Nederland, heten. Je raadt het al: ook hiervan werd onze nepliberaal voorzitter.

  Dat er feitelijk twee vergoedingssystemen waren die onder de paraplu van een organisatie, ZN, vielen, zat de politiek natuurlijk niet lekker.
  Om een inkomensbeleid te kunnen voeren moest de hele gezondheidszorg worden genationaliseerd. Maar daarvoor moest het financieringsstelsel door de staat kunnen worden gecontroleerd, wat bij twee verschillende stelsels te moeilijk is.

  Dus moest de ziekenfondswet worden “geliberaliseerd”. Deze werd dus omgedoopt en omgevormd tot een “zorgverzekeringswet”, waaronder iedereen verplicht verzekerd werd en waaronder de staat een verplicht “basispakket” (= eenheidsworst) kon vaststellen. Alleen Joost mocht weten, wat erin zat.

  Die klus is door de creatieve boekhouder Hans Hogervorst (VVD) geklaard. Het verplichte “verzekeringspakket” wordt door de staat (minister) vastgesteld en de verzekeraars werden tot de uitvoerders (loopjongens) van de minister bevorderd. M.a.w. de ziekenfondsen gaan tegenwoordig door voor “zorgverzekeraars” (i.p.v. belastingontvangers, wat ze feitelijk zijn), terwijl de oorspronkelijke verzekeraars aan de ketting zijn gelegd.

  Het gevolg is nu, dat je verplicht verzekerd bent, dat je steeds meer premie betaalt voor het “basispakket”, waar je steeds minder voor krijgt en waar je als “verzekerde” niks over te vertellen hebt.

  Weer een staaltje “herverdeling” waar de honden geen brood van lusten.

  Dit systeem met zijn DBC’s, preferentiebeleid, etc. is bovendien volstrekt ondoorzichtig, dus in wezen fraudegevoelig, hopeloos bureaucratisch en veel duurder dan nodig is.
  Bovendien worden je medische gegevens gekoppeld met algemene persoonsgegevens (o.a. met je Sofinummer, wat nu eufemistisch “burgerservicenummer” (sic!) heet) en zijn nooit meer veilig.

  http://www.zn.nl/

  Gezien de bovengeschetste historische ontwikkeling kan het z.g. “basispakket” (de bovengenoemde eenheidsworst) dan ook volledig terecht aanspraak maken op de unieke eretitel Hansworst®. 🙂

  Een beetje duidelijk, MG?
  Lotta Fuzz [12] reageerde op deze reactie.
  Andre NI [14] reageerde op deze reactie.

 9. @Spy-Nose [11]:
  Mooie uiteenzetting!

  Als het BSN niet al in de koker had gezeten, dan had dr. Frank N. Furter die zorgverzekering niet verplicht gesteld. De macht van de Digitale Overheid is niet gestoeld op het graaien naar geld, maar op het accumuleren van informatie. (En Hans, worstjes gaan altijd via pan en darm naar het riool.)

  Spy-Nose [13] reageerde op deze reactie.

 10. @Lotta Fuzz [12]:
  Dank Lotta Fuzz.
  Inderdaad, maar het komt dan ook uit precies dezelfde Kueche.
  Je zou daarom misschien ook kunnen zeggen:
  Overheidsmacht = Gehacktes Gewaltmonopol + Frankfurter Wurst + Systematische Afpersing + Stelselmatige Subsidie + Hansworst + Belangenverstrengeling.

  Ofwel afgekort:
  OM = GM + FW + SA + SS + HW + BV.

  Ver gezocht, of toch niet?
  Andre NI [15] reageerde op deze reactie.

 11. @Andre NI [14]:
  Het genoegen is wederzijds, Andre NI.
  O ja, over “memory holes” gesproken: laten we alsjeblieft voor eeuwig vastleggen, dat:
  1) BSN -uiteraard- staat voor: Bullshit nummer, v/h SoFi-nummer (Socialistisch-Fiscaal nummer)
  2) Zorgverzekeringswet = geactualiseerde Ziekenfondswet van 1941. 🙂

Comments are closed.