aaa_2008yearIn het vorige Jaaroverzicht van het Libertarisch Centrum en de Vrijspreker (over 2007) schreven we:
“Het lijkt er op alsof we uit de geschiedenis alleen maar kunnen leren dat de mensheid er niets van leert, en even dom blijft om oorlogen te voeren, elkaar te vermoorden en daarmee enorme hoeveelheden energie te verspillen.” En elkaar onnoemelijk  veel leed te veroorzaken. 
 
Als we naar de wereld om ons heen kijken, krijgen we de indruk dat we dat nog steeds op dezelfde manier kunnen stellen.
De hoofdindruk over de Nederlandse maatschappij is vooral dat in het algemeen het volk weer “slaafser” is geworden. Dit wordt goed gedemonstreerd door de houding ten opzichte van de EU. Hoewel hier en daar (mede door ons toedoen?) enkele fellere protesten tegen de EU gehoord worden, is dat niets vergeleken met de slaafsheid waarmee het volk zich door Jan Peter Balkenende in de EU-fuik laat drijven.

Bij het referendum in 2005 stemde het Nederlandse volk duidelijk NEE. Het Belgische volk was door haar politici zonder te vragen al in die superstaat gestopt.
Maar de Nederlandse politici wisten daar wel raad mee. Zij hersorteerden de artikelen, maakten het geheel onduidelijker, en produceerde het “Verdrag van Lissabon”, waarmee ze alles konden doen wat ze ook met de grondwet wilden. Parlement en kabinet ratificeerden dit verraad van Lissabon, vroegen niets aan het volk en stoppen ook Nederland in de superstaat EU.

 Dank zij het NEEN van de Ieren is het verdrag nog niet geldig in de EU. Maar dat schijnt slechts een kwestie van tijd te zijn. Want in Ierland worden nieuwe referenda georganiseerd over dat verraad van Lissabon. Net zo lang totdat er een ja-stem uitkomt? Deze gang van zaken is er wel een echte demonstratie van dat de bevolkingen zelf niets meer te zeggen hebben. “Brussel” drijft zijn eigen wil toch door.

 Dit proces zou afgeremd kunnen worden door het uit elkaar vallen van de eurozone. Een Deense Bank heeft voorspeld dat Italië in 2009 er uit gaat vallen. Wel, met de crises die in 2008 los kwam is nu in 2009 nog “alles” mogelijk. Het wordt wel spannend.

De LIBERTARIAN INTERNATIONAL VOORJAARSCONVENTIE was dit jaar in Warschau en weer ontvingen we enthousiaste verslagen van de deelnemers.

De LIBERTARISCHE WERELDCONVENTIE van ISIL (International Society for Individual Liberty) zou dit jaar niet georganiseerd worden. Ondanks dat deze conventie al 25 jaar een succes was.
Een grote klap voor ISIL en de rest van de internationale libertarische beweging was het overlijden van de president: Vince Miller.

En kort daarna verloren we ook Marshall Fritz, de oprichter van de Advocates for Self Government, en de Voorzitter van de Alliance for Separation of School and State.

Het is niet zeker of ISIL doorgaat met het organiseren van de libertarische wereldconventie. Mede omdat de “Liberty English Camps” zo’n groot succes zijn.
Deze zijn in 2008 georganiseerd in Slowakije, Ghana, Polen en Slovenië.

DE INTERNATIONALE DAG VAN HET KAPITALISME,  (eerste zondag in juni) werd dit jaar in Nederland niet gevierd.

BOEKEN. Er wordt gewerkt aan het vertalen van enkele Engelstalige libertarische boeken, maar dit gaat niet erg snel. In de boekhandels is wel beschikbaar gekomen het boek van Murray Rothbard: “Wat heeft de overheid met ons geld gedaan?”

De LIBERTARISCHE PARTIJ (LP) organiseerde weer consistent op de eerste dinsdag van de maand haar maandelijkse discussie-avond in Den Haag. Deze al jarenlang lopende cyclus blijkt een nuttige gelegenheid om onderlinge contacten te behouden en uit te breiden. Zelfs al komt de partij niet van de grond met actie voeren, deze maandelijkse avond is op zichzelf al een lofwaardig succes. (Aankondigingen verschijnen op de Vrijspreker)
Dit is voor een groot deel te danken aan Toine Manders die zijn kantoorruimte daar steeds voor ter beschikking stelt.
Toine is ook de libertariër die buiten het internet het meest in de publiciteit treedt. Tot en met de Reclame Commissie die hem ondanks de Vrijheid van meningsuiting de uitspraak: “Belasting is diefstal” wil verbieden. Toine deed (doet!) deze constatering bij verschillende radio-uitzendingen.
Interessant is ook een uitgebreid interview met Toine over het libertarisme in het weekblad “Vrij Nederland” van 27 december.

INTERNATIONALE PUBLICITEIT kwam vooral door de grote successen van Ron Paul in de eerste fase van de Amerikaanse Presidentsverkiezingen. Hij was de zeer libertarische republikeinse presidentskandidaat bij de Amerikaanse verkiezingen. Wij zijn zeer benieuwd of deze successen een vervolg krijgen in 2009 in een nieuwe libertarische beweging met Ron Paul.
Nog los van Bob Barr, de kandidaat van de Libertarian Party, die ook nog een half miljoen stemmen haalde.

Eind 2007 werden bijna gelijktijdig drie nieuwe clubs opgericht die voor BELASTING VERMINDERINGEN zouden gaan streven. We hebben daar nog niet veel van gemerkt en hopen dat zij in 2009 wel goede resultaten zullen halen. Op de steun van de Vrijspreker kunnen ze rekenen.

De Libertarian International/ Libertarian Alliance FALL CONVENTION werd weer in Londen gehouden. Deze conventie is ook voor 2009 weer gepland in Londen op het laatste weekend van oktober.

De VRIJSPREKER is op dit moment nog een van meest succesvolle en belangrijkste libertarische acties. In Nederland/Vlaanderen.
Het aantal bezoekers is dit jaar zeker 15 % gestegen tot 4000+. Hoewel bevredigend, kunnen we het geen overweldigend succes noemen. De piekdagen van 7000 bezoekers geven immers aan dat er een grote potentie is van mensen die nadenken en geïnteresseerd zijn in de feiten en in een betere maatschappij.

De Vrijspreker is nog steeds een project waaraan IEDEREEN kan meewerken voor een grotere groei. Door zelf te schrijven, te reageren, en de artikelen zoveel mogelijk door te sturen. En natuurlijk zijn ook financiële bijdragen nuttig en nodig om het vrijheidsideaal nog beter en meer te verspreiden. Doe het NU! *)
Op het resultaat kunnen vooral de schrijvers trots zijn. Maar ook de bezoekers, de incidentele inzenders van artikelen en degenen die levendig commentaar gaven verdienen lof, omdat zij helpen de kwaliteit hoog te houden. Samen kunnen we steeds beter de feiten en de beste oplossingen vinden. Het spreekt vanzelf dat we uw ideeën voor verbetering of groei bijzonder op prijs stellen.
De kwaliteit van de discussies is beslist weer verbeterd.
Bij het doorlinken naar NUjij komen Prijsbrekerartikelen daar dan ook regelmatig op de eerste pagina bij de “Best Gewaardeerde Artikelen”.

De samenwerking van de Vrijspreker met de andere site van het Libertarisch Centrum: www.libertarian.nl en met www.FREE-EUROPE.org verloopt goed, maar kan nog steeds intensiever. Kwestie van tijd hebben!
En dit geldt ook voor een intensievere samenwerking met onder andere www.libertarian.to , www.novacivitas.be , www.meervrijheid.nl , www.natuurrecht.nl , www.europeanfreestate.net, in de gedachte dat je door samenwerking nog meer zou kunnen bereiken. En datzelfde geldt ook voor samenwerking met niet-libertarische sites die wèl in de goede richting van minder overheid werken.

Net als het vorig jaaroverzicht zijn er ook nu nog steeds veel kansen voor verbeteringen.

Tot slot kunnen we ondanks de nog doorgaande groei van de collectivistische invloed toch tevreden zijn over de libertarische resultaten. Er komen vaker berichten binnen bij de Vrijspreker van mensen die dankzij hun kennismaking met de Vrijspreker het vrijheidsideaal hebben leren kennen en begrijpen. Bovendien horen we regelmatig dat door de Vrijspreker mensen beter begrijpen wat er zich in de maatschappij afspeelt en hoe ze door de collectivisten gebruikt worden.
Wij hopen dat deze ontwikkeling doorgaat en dat er op een gegeven ogenblik een kritische massa ontstaat, waardoor die ontwikkeling in een sterke versnelling komt.

Nogmaals dank aan iedereen die aan dit positieve resultaat heeft bijgedragen.
Laten we volhouden. We hebben de feiten en de moraliteit aan onze kant.

Mede namens het Libertarisch Centrum en de VrijSprekerSchrijvers wens ik u en de uwen  een Gelukkig en een Vrij en Gezond 2009.

——————————————————-
*) DONATIES: U kunt helpen met een donatie op:
46.24.31.320 (ABN/Amro) van het LIBERTARISCH CENTRUM
Bank: ABN/AMRO rek,
No: 46.24.31.320
IBAN: NL57abna0462431320   BIC:ABNANL2A

We hebben nog steeds KALENDERS voor 2009 beschikbaar. Gedrukt met houten blokken op in Nepal handgemaakt rijstpapier en met de hand bijgewerkt.
Op elke maandpagina een beeld van een postzegel met een vrijheidsgerelateerde persoon.
Uw donaties zijn nog steeds welkom, en nodig!

1 REACTIE

Comments are closed.