De LP-Bijeenkomst dinsdag 6 januari 20.00 uur  

Inleiding
Op 10 december werd het zestigjarig bestaan van de VN Mensenrechtenverklaring gevierd. Een van de rechten in deze Verklaring is het recht om vrijelijk godsdienst uit te oefenen.
Een wezenlijk onderdeel in veel godsdiensten is het gebruik van stemmings- of geestbeïnvloedende (hulp)middelen als ritueel, of om een bepaalde verheven stemming te bereiken, of om een godsdienstige beleving te verdiepen. Zo is er het gebruik van alcohol in de christelijke godsdienst als onderdeel van het Heilig Avondmaal, het branden van wierook in de katholieke en orthodoxe kerk, en het gebruik van peyote, een cactus, bij indiaanse godsdiensten. Ook de Nederlandse overheid stelt het recht van vrije godsdienstbeleving zeer belangrijk te vinden; desondanks verbood minister van Volksgezondheid Ab Klink met ingang van december het gebruik van paddo’s, een soortengroep van paddestoelen die psychoactieve stoffen bevatten en welke paddestoelen veel gebruikt worden om een religieuze beleving te verdiepen of vorm te geven, en waarvan geen gevaar voor de gezondheid is aangetoond.
Het verbod is ingesteld naar aanleiding van een stel incidenten waarvan niet voetstoots is bewezen dat zij werden veroorzaakt door het gebruik van paddo’s. Het verbod is ook niet te handhaven omdat tientallen overal in Nederland voorkomende paddestoelensoorten, vaak spontaan groeiende in tuinen en onopvallend aanwezig, psychoactieve stoffen bevatten. Naar aanleiding van het verbod heeft de overleggroep van smartshops, waar deze paddo’s traditioneel werden verkocht, een kort geding ter opheffing aangespannen, maar de rechter wees hun eis af, echter zonder nadere motivering.

Het religieuze element in het paddodebat is tot nu toe niet of nauwelijks aan de orde gekomen. John Uebersax, een Amerikaanse hoogleraar, zal het deze avond aan de orde stellen. Hij heeft geijverd om het verbod te voorkomen, wijzende op dit element, maar het is in het debat in en buiten de Tweede Kamer over paddo’s, helaas genegeerd gebleven.

Toelichting en samenvatting van de voordracht

 

Het woord “entheogeen” kan gedefinieerd worden als een psychoactieve stof die een religieuze staat van bewustzijn vergemakkelijkt, of letterlijk datgene dat het innerlijke goddelijke aan de oppervlakte brengt.
Het huidige debat over het drugsbeleid polariseert vaak in extreme kampen van volledige regulering versus complete deregulering. Deze voordracht beschouwt een tussenpositie: deelregulering van natuurlijke (bijv. plant, paddestoel) entheogenen als hun gebruik religieus is, niet recreatief. Verscheidene kwesties zullen aan de orde gesteld worden, met inbegrip van historische en antropologische perspectieven, recente wetenschappelijke studies, en wettelijke precedenten. Het belangrijke thema van wat een godsdienst of godsdienstige activiteit is — en in ’t bijzonder, of religieuze rituelen gemeenschappelijke rituelen vereisen — zal nader worden bekeken. Als er een ding duidelijk is dan is het dat deze kwestie het gezag en de beperkte expertise van gezondheidsautoriteiten en wetshandhavers overstijgt; een gerecht sociaal beleid dient zijn vorm te krijgen door raadpleging van experts in andere disciplines zoals theologie, filosofie, psychologie, antropologie, en de kunst.
John Uebersax zal zijn lezing in ’t Engels geven.

 

Over de spreker
 Sinds 2003 is hij een uitgesproken criticus van de VS-Irakoorlog.

JOHN UEBERSAX (1953). Dr. Uebersax, een lid van de Amerikaanse Libertarian Party, is een psycholoog, filosoof, computerwetenschapper en wiskundige.
Na het behalen van de doctoraatstitel als psycholoog aan de University of Texas at Austin in 1983 werkte hij als beleidsanalist op Duke University and de RAND Corporation. Als junior-professor in de biostatistiek op de Wake Forest University bestudeerde hij de effectiviteit van aan school gebonden preventieprogramma’s tegen drugsmisbruik. In Marbella, Spanje, was hij een leidend wetenschapper instrumentaal in de ontwikkeling van geavanceerde machine-intelligentiesystemen. Tot zijn huidige interesses behoren dieptepsychologie, Platonisme and Neoplatonisme, en godsdienst. Daarnaast beraadt hij geneesmiddelenfabrikanten aangaande het ontwerp en de analyse van klinische onderzoeken en de meting van de staat van gezondheid.

AGENDA

 

20.00 u:         Verwelkoming

 

20.15 u:         Huishoudelijke mededelingen / Voorstelrondje / Kennismaking met medelibertariërs

20.30 u.:       John Uebersax: ‘Religieuze Rechten en het gebruik van Entheogenen’

 21.30 u:         Vragen

21.45 u:         Discussie

22.30 u:        Formele sluiting
 
22.35 u:        Napraten en -discussiëren 

Locatie en routes