Natuurlijk zou dat moeten!

De EU-grondwet is door het Nederlandse en Franse volk afgekeurd. Nederlandse en Franse (en andere)  politici hebben die grondwet herschreven, dezelfde inhoud anders en onleesbaar  in elkaar geplakt, en genoemd: “Verdrag van Lissabon”. Zonder het volk in te schakelen, hebben ze het toen in 24 (van de 27)  landen geratificeerd. Polen en Tsjechië aarzelen nog, maar Ierland heeft ook dat verraad van Lissabon afgestemd, waardoor alles weer op nul staat. 
 
Maar niet voor de politici in Nederland en andere al geratificeerde landen. Die zijn hard bezig om de drie niet-akkoorden onder druk te zetten. Weet je wel “solidair” zijn en dergelijke.

Maar ook ritselen met concessies. Ierland krijgt zijn zin in een aantal punten waartegen de Ieren bezwaar hebben. Bvb een vaste commissaris voor elk van de 27 landen. Dus ook voor Ierland.
Nederlandse politici zijn daar TEGEN, vanwege de bestuurbaarheid.

 Ik kan me niet goed voorstellen dat de Ieren zich zo gemakkelijk zouden laten ompraten. Die moeten toch ook door hebben dat ze nu misschien voor een paar jaar hun zin krijgen, maar dat die commissaris over vijf jaar al lang en breed weer is weggeritseld.

 Logisch betekent dit, dat in de al geratificeerde landen de procedure weer van voren af aan moet beginnen. Maar zoveel eer en eerlijkheid zullen die politici wel niet opbrengen. Veel te graag willen ze op 11 en 12 december dat verraad van Lissabon door allemaal goedgekeurd krijgen.

 We zijn zeer benieuwd wat er donderdag/vrijdag uit de bus komt bij de EU-opperhoofden. Als er in het nu geratificeerde verraad van Lissabon één wijziging komt, is het niet meer hetzelfde als het geratificeerde stuk. Ratificatie moet dan toch overal opnieuw plaats vinden?

3 REACTIES

  1. Het Verraad van Lissabon bestaat bijvoorbeeld hierin, dat de verdragstekst is uitgebreid, maar het aantal pagina’s is verminderd, terwijl de tekst nog onleesbaarder is gemaakt, doordat hij is gefragmenteerd en het aantal verwijzingen is toegenomen.

    En dan wordt beweerd, dat het verdrag is verkleind.
    Het argument van de Ieren, dat de tekst onleesbaar is, is alleen maar versterkt.

    Het Tsjechische Parlement en het Duitse Constitutionele Hof moeten het ook nog goedkeuren.

    Het zou mij verbazen, wanneer het Constitutionele Hof dat zomaar zou doen, gegeven de zorgvuldigheidseisen, die het aan procedures pleegt te stellen.

  2. De EU zal eisen dat de Ieren opnieuw gaan stemmen. Dat doen ze door een nietsbetekende declaration toe te voegen aan het verdrag, die geen enkele legale waarde heeft, maar door de Ierse regering zal moeten verkocht worden aan de bevolking als het gouden ei.

Comments are closed.