De Ier Declan Ganley, die bij het Iers referendum succesvol tegen de EU-superstaat heeft gestreden, heeft nu een Europese partij opgericht om de superstaat te bestrijden.
Zijn we daar blij mee?
 
Ja
, die groeiende superstaat kan niet snel genoeg afgebroken worden.

NEE, want die partij wil toch met de EU doorgaan, zij het in een andere vorm. Libertas is in de verste verte niet libertarisch! En dat betekent dat we daardoor in compromis-situaties terecht komen, waarvan het gevaar groot is dat de collectivisten toch stapje voor stapje hun dictatoriale zin krijgen.

Zoals het er nu op lijkt dat als de andere EU-opperhoofden maar enkele toezeggingen aan Ierland doen, dat ze dan bereid zijn tot een nieuw referendum. Slap en dom. Want een kind kan weten dat die toezeggingen stuk voor stuk uitgehold zullen worden, of door andere, nieuwe, bepalingen worden omzeild.

Het geeft ook aan hoeveel soevereiniteit Ierland en Nederland nog over hebben. Brussel bepaalt. Punt!

Libertas is niet Eurosceptisch: “This is a pro-European organisation. There is no future for Euro scepticism. The European Union is necessary,” zegt Declan.

Zo wil de partij Libertas een gekozen Commissie en een Europees President.

Graham Watson, hoofd van de Liberalen in het Europees Parlement vindt Libertas anti-Europees maar is toch blij met dit initiatief. En wel omdat het de interesse in de EU zal doen aanwakkeren, meer mensen naar de stembus brengen en als saldo de statistische EU nog collectivistischer. Alles ten koste van de persoonlijke vrijheid van ieder individu.

Zie: Pan-Europe Libertas Party launched to fight anti-democratisc Brussels 

14 REACTIES

 1. Ik zou me niet teveel focusen op het inhoudelijke. Aangezien de Ieren naar een tweede referendum gaan (http://www.irishtimes.com/newspaper/breaking/2008/1211/breaking2.htm), moet een duidelijk nee worden afgeven in de Europese verkiezingen van 2009. Kan dat niet door Libertas te stemmen? Wilders zal ook met een anti-Europa verhaal komen, wat de stemmen weer zal verdelen. Misschien kunnen ze wel een lijstverbinding aangaan? Het is in ieder geval beter dan een stem op PvdA/CDA/VVD.

 2. Binnen 2 jaar hebben we de gulden weer terug en Duitsland de mark. Er gaat een onhoudbare financieel debacle ontstaan door de mindere broeders in de europeesche eenheidsworst, dit gaat binnenkort gewoon fout, waardoor landden zich van EU zullen afscheiden.

 3. @Johny; ik denk toch meer dat het naar een wereldmunteenheid zal gaan.
  De guldens zijn immers al preventief versmolten.
  En wat betreft dat afscheiden, ik denk dat het Europeesche Anti Afscheidings Leeger daar wel raad mee weet hoor, met afvallige ´provincies´. Reken maar van yes.

 4. In algemeenheid vriendelijk bemerkend.

  De definitie van ‘democratie’ is aangepast.

  Aldus Van Dale- http://tinyurl.com/6zpzpj

  de·mo·cra·tie de; v -tieën staat(svorm) die aan het hele volk invloed op de regering toekent.

  Aldus deze definitie is:

  Noch is het stembuskiezen een noodzakelijkheid, noch is zijn van kiesgerechtigde zijn een noodzakelijkheid. Alle akties welke invloed op de regering hebben, worden geachte te zijn ‘democratisch’.

  De definitie: ” “de·mo·cra·tie de; v -tieën staat(svorm) waarbij het volk geregeerd door het volk gekozen vertegenwoordigers uit eigen gelederen”-is komen te vervallen.

 5. Dat verval van de EU kon wel eens serieus worden, al duurt het misschien langer dan menigeen lief is. Zie ook het artikel “Global Trends 2025: A Transformed World”, op http://www.dni.gov/

  In Engeland heb je de UKIP (UK independence party), ook die is niet al te Libertarisch zo ver ik weet. Maar wat heeft een hogere prioriteit: weg uit de EU, of weg uit de EU alleen via de libertarische weg?

 6. @Klassiek Liberaal [1]: Dat dachten ze van de Sovjet Unie ook en de COMECON, de huidige jonge generatie weet niet eens meer wat deze waren. De Europese Unie is een kunstmatige opgedrongen entiteit door politici, meer niet. Het bevat veel inherrente zwakten, zoals centralisme van bestuur, centrale planning, een fiatmunt, het geloof in sprookjes, zoals de CO2-terugdringing, massa-immigratie om de vermolmde verzorgingstaten in stand te houden etc.

  Ook het politbureau in Moskou en andere satellietstaten dachten zo, wat dat betreft is er niet zoveel veranderd aan het denken van collectivistische politici, zoals bij ons. De PvdA, CDA, VVD, D’66, GroenLinks, ChristenUnie etc. zijn allemaal partijen die nog geloven in mythes van een centraal geleide economie vanuit een stad die ver verwijderd ligt van de realiteit. Hierdoor ontstaat automatisch verzet in de regio, dat wellicht uitmondt in opstanden, revoluties en burgeroorlogen in de nabije toekomst.

  De EU is derhalve een schijnrealiteit gecreëerd door politici en in stand gehouden door de staatsinstituten, zoals onze academia en media. Zodoende zal de schok nog groter worden voor deze lieden, wanneer de Europese Unie uiteindelijk en onvermijdelijk in elkaar stort.

  Armin [8] reageerde op deze reactie.
  Klassiek Liberaal [12] reageerde op deze reactie.

 7. @Albert S. [7]: De EU kan best uit elkaar vallen, maar zoals sommigen denken binnen 2 jaar of zo verwacht ik niet. Het heeft de USSR maar liefst twee generaties gekost om uit elkaar te vallen. De EU is nog pas in de groeiende machtsfase. Een klappen maak ik op zijn vroegst met mijn pensioen mee. En dat duurt nog wel even … 🙂

  Ook storten staten zelden in met donderend geraas. De machthebbers van de USSR waren vaak ook nog zeer machtig in het toen opgerichte GOS/V, en later Rusland en de losse lidstaten.

  Ik verwacht dus geen instorting of verval op zelfs maar middelange termijn. Ik verwacht juist meer groei van het EU monster.

 8. “Irish Diplomacy… is the ability to tell a man to go
  to hell so that he looks forward to making the trip.”
  Je moet Ganley niet onderschatten.

 9. Waarom snapt niemand dat het juist de BEDOELING is dat de EU gevormd wordt om zodoende te komen tot een WERELDREGERING.
  Een WERELDLEGER en een WERELDMUNTEENHEID.
  Dit alles met opzet en zorgvuldig gepland maar op zo’n rustig tempo dat iedereen denkt dat het een natuurlijk proces is.
  Kijk eens naar de Afrikaanse Unie, de Noord-Amerikaanse Unie die (in het geheim) gevormd wordt.
  Kijk eens naar de globalisatie, de vrijhandelszones.
  Kijk eens naar de kredietcrisis wat niets meer dan opzet is om iedereen bij het spel te betrekken en de macht te centraliseren.
  En de macht bij de overheden te leggen.
  Kijk eens hoe we in steeds grotere mate GECONTROLEERD worden.

  Valt het kwartje niet???

  Noem mij een gek maar probeer het eens van de andere kant te zien.

  Anton [11] reageerde op deze reactie.

 10. @Patrick [10]:

  “…WERELDREGERING….”

  Transliteratie naar ‘Government/Universal Government/World Government’.
  Ja.

  “The biggest argument against democracy is a five minute discussion with the average voter.”
  – Winston S. Churchill.

  Opheffen van ‘democracy’ wordt aangewerkt.

  Ter zijde.
  ’to govern’= besturen
  “to steer or pilot a ship, direct” (the root of cybernetics)”

  ment:van het Franse ‘mentir’.

  Dat alle ….isme(n) verdwijnen, verbaze mij geenzins.

  .

 11. @Albert S. [7]:
  Misschien heb je gelijk.

  Toch is er al eeuwen een tendens naar meer centralisatie. Als we naar Nederland kijken zien we hoe autonome steden en dorpen werden samengevoegd naar provincies en hoe vervolgens die provincies werden samengevoegd naar de huidige staat. Dit zelfde gebeurde ook op ongeveer dezelfde wijze in andere Europese landen. Nu zitten we in een volgende tendens van centralisatie, weer op een “hoger” level.

  Het Sovjet imperium is inderdaad ingestort. Dat wil niet zeggen dat de satellieten onafhankelijk zijn geworden, ze zijn van de Comecon overgeheveld naar de EU. (net zoals centraliserende staten in de vorige eeuwen wel eens een provincie van een andere staat inlijfden)

  Mocht de EU uiteenvallen, waarvan ik verwacht dat wij dat niet meer zullen meemaken, dan worden we aan een ander imperium toegevoegd.

 12. Aba, ik ben helaas niet alleen in mijn libertijnse opvattingen.
  Jammer, ik dacht dat ik de enige was die echte vrijheid weet te waarderen.

  Liberalis zal ons verbinden. Liberate yourself.

  Tegen discriminatie
  Voor Vrijhandel
  Voor Orde
  Voor een rijke wereld voor iedereen

  Genoeg nooit! Meer en groeien, ontwikkelen.

Comments are closed.