Nee is nee! Afspraak is afspraak! Mijn woord is mijn eer! Maar dat geldt niet voor de opperhoofden van de EU landen die op 11 en 12 december in Brussel zogenaamd “een oplossing zoeken voor het Ierse probleem”. Voor hen geldt dat: “Nee is niet echt nee”.

Overigens is het ook geen Iers probleem, maar een probleem voor politieke machtswellustelingen. Als die het recht van ieder mens op zijn eigen leven zouden erkennen, zou er helemaal geen sprake van een dergelijk probleem zijn.
 
Toen bij het maken van de EU-grondwet de Franse en Nederlandse burgers al duidelijk NEE tegen dat ding gestemd hadden, legden de politici zich daar niet bij neer. Terwijl toch duidelijk afgesproken was dat als maar één land tegen was, dat het dan afgelopen zou zijn.
De politici gingen een nieuw stuk opstellen waarin alle dingen die ze met de grondwet wilden verkrijgen, waren opgenomen. En dat op een dusdanige verwarrende wijze dat het niet te lezen was. Zo verwarrend werd dat Verdrag van Lissabon, dat ook politici het niet eens konden lezen/begrijpen.
Voor de show vertelde Jan Peter Balkenende dat het vlaggetje en het liedje er niet meer IN maar er Naast gebruikt zouden worden. En prompt maakte hij een “vlagbeschikking” waarin bepaald werd wanneer de EU-vlag in Nederland uitgehangen moest worden.

 De politici van de meeste EU-landen keurden toen dat Verraad van Lissabon goed, zonder de burgers iets te vragen. Met uitzondering van Ierland waar de politici niet om een referendum heen konden.
De Ieren stemden overduidelijk NEE, en ook dat betekende volgens de afspraken, dat het “over” is.
Maar niet echt! Vanuit heel wat landen werd en wordt druk op Ierland uitgeoefend om een nieuw referendum te houden. Ze zouden dan uitzonderingen krijgen voor een aantal van hun bezwaren. En als ze weer NEE stemmen, dan een derde, een vierde, een vijfde referendum, net zo lang totdat 50 %+1 stem er uit rolt.

 Op dit moment speelt Ierland de hoofdrol wat betreft de snelheid van voortgang. Bijrollen zijn er nog voor Polen en vooral Tshechië, waar bij we erg uitkijken naar de rol van Vaclac Klaus. De enige Europese politicus die nog wat verstand heeft..

 Niet iedereen legt zich daar zonder meer bij neer. Een aantal personen/organisaties organiseren op maandag 8 december (drie dagen voor de opperhoofdenbijeenkomst) een protestdebat om de minachting van de politici voor de burgers aan te tonen en een Europese Alliantie te stichten voor vrijheid en tegen bureaucratie.

 Dit kan een heel interessante bijeenkomst worden waarvoor u zich nog kunt inschrijven.

Gegevens en programma

8 DECEMBER, NO MEANS NO! – Meeting in Brussels

We are delighted to be co-organising a discussion – with the think-tank, Open Europe – in the centre of Brussels, three days before EU leaders meet. We will host a debate between European democrats of all political persuasions – to analyse the growth of EU technocracy, and the growing no-votes against it. At this meeting, we will also be launching two new Manifesto Club publications: EU Phrasebook: 27 Ways to say, No Doesn’t Really Mean No, by Josie Appleton; and No Means No, an analysis of the growth of EU technocracy, by Bruno Waterfield and Christopher Bickerton.

Speakers include: Declan Ganley (chairman, Libertas, Irish no-campaign); Bruno Waterfield, (Brussels correspondent, Daily Telegraph); Christopher Bickerton (department of politics and international relations, Oxford); Josie Appleton (convenor, Manifesto Club, and author of the club’s forthcoming EU Phrasebook); Gerry Feehily (writer and literary journalist, based in Paris).

Date: 8 December 2008
Place: Atelier Marcel Hastir, Rue du Commerce 51, 1000 Brussels
Time: 7pm

Download a poster for the event – in colour or black and white

2 REACTIES

  1. Het is net een vekrachter die zegt ook later als de vrouw nee gezegt heeft.Nee dan bedoelen ze ja.Kan je nagaan wat er in den haag voor vestand en mentaliteit zit.Eigenlijk is het gewoon een verkapte nsb.

Comments are closed.