soldaat_doodJan Peter Balkenende zegt voor de achttiende keer dat hij en zijn trawanten in het kabinet diep geraakt zijn, en verslagen door de dood van sergeant Weijdt die zij zelf naar Afghanistan hebben gestuurd. Het is natuurlijk prachtig dat zij zeggen: “Wij voelen ons ten diepste verbonden met zijn ouders, zijn vriendin, verwanten en verdere vrienden. Wij denken aan hen en we leven met hen mee.” Geweldig toch?
 
Hoe komt het toch dat ik bij dergelijke verklaringen altijd een vieze smaak in mijn mond krijg? De “mooiste” woorden komen bij deze gebeurtenissen van die politici die het meest verantwoordelijk zijn voor het sturen van de militairen naar de andere ander kant van de wereld, en vaak naar de andere kant van het graf.

En de vraag waarvoor ze gestuurd worden heb ik ook nog nooit duidelijk bewezen beantwoord gezien. Die soldaten gaan daar een vreemd land bezetten. Een land wat de meerderheid van de Nederlanders niet eens exact op een blinde kaart kan aanwijzen.

De mensen die daar wonen, zien die soldaten als bezetters. Zij zien hen als de moordenaars van hun vrouwen en kinderen, als de vernietigers van hun huizen en bedrijven, en zullen daarom hun best doen zoveel mogelijk Nederlanders te doden.
Ik heb de Duitse bezetting van Nederland meegemaakt, en kan me daar iets bij voorstellen.

Maar voor de NL-politici is het uitsturen van militairen wel belangrijk voor hun eigen status en de mogelijkheden om in de toekomst mooie, belangrijke internationale baantjes te krijgen! Alles ten koste van de belastingbetalers en de eventuele slachtoffers..

Stop die waanzin! Probeer al je mogelijke invloed te gebruiken om meer mensen van die waanzin te overtuigen. Streef er naar dat de militairen op de kortst mogelijke termijn naar huis kunnen komen. (Tenzij ze zelf daar willen blijven, en gefinancierd worden niet door belastinggeld, maar door vrijwillige gaven.)

En dat geldt dan niet alleen voor Afghanistan, Uruzgan, maar ook voor alle andere zogenaamde “VREDESmissies”.

55 REACTIES

 1. @R. Hartman [8]:

  Remember 9/11, Hartman en Spynose.
  Comfortabel bezig de mensen in de frontlinie te demoraliseren.
  Dit artikel toont een volstrekt gebrek aan respect voor mensen die hun leven wagen teneinde bandieten te verhinderen hun misdadige praktijken op willekeurige burgers, ook westerse, bot te vieren.
  En dan zou ik onder indruk moeten raken van het steeds terugkerend gespychologiseer van de ‘heren’?
  Alsof er niks belangrijkers aan de hand is.
  Ik bekritiseer.
  Verder heb ik hier niks te zoeken.

  R. Hartman (NI) [43] reageerde op deze reactie.

 2. “(…) mensen die hun leven wagen teneinde bandieten te verhinderen hun misdadige praktijken op willekeurige burgers, ook westerse, bot te vieren.”

  Bandieten zijn er overal ter wereld, als ik me niet vergis. Mij dunkt, dat het veel logischer en effectiever zou zijn, indien NL militairen zouden “verhinderen”, dat bandieten hun misdadige praktijken op willekeurige burgers, in NL botvieren i.p.v. in Verweggistan. Door grenscontroles bijvoorbeeld (maar die zijn door de EU wegens het vrije verkeer van personen en goederen reeds lang geleden afgeschaft).

  Daarmee had immers al veel ellende kunnen worden voorkomen.
  beek [36] reageerde op deze reactie.

 3. @beek [18]:

  “Het is mij inmiddels een compleet raadsel waarom ik mij ooit tot deze site aangetrokken heb gevoeld.”

  Gelul Beek, en dat weet jij ook wel.

  Dit blog is gesloopt door doortrapte pseudo intellectuele blognomaden die weinig meer om handen hebben dan wat dom geouwehoer, niet alleen hier.

  Neem zo’n met zichzelf ingenomen drol als hartman, met zijn eigen blog, waar werkelijk geen ene drol ook ooit komt om iets zinnigs te melden, inclusief het met zichzelf ingenomen stukje stront.
  (spamt mans, hvv, lagonda, fn, vrijspreker et cetera)

  Mja, dit serpent mocht ooit zijn kunstje vertonen op TV (rondom 10, zo’n links kudt programma, het door de belastingbetaler betaalde propaganda instrument bij uitstek), en dan ben je de held van “het” volk.

  Ad hominem, yep, ik weet het. Doch ook ik verlang terug naar de tijd van Lone Wolf, of Hublog, zonder al deze met zichzelf ingenomen so called “rand” debielen, die weinig meer om handen hebben dan veilig vanachter de geraniums maar wat te blijven raaskallen.

  Groetz, (en niet groets, lutser). Dit als eerbetoon aan Mark (aka Cincinnatus).

  beek [35] reageerde op deze reactie.

 4. @Spy-Nose [30]:
  Als er sprake is van bedreiging, bedrog, misbruik van omstandigheden of dwaling is een rechtshandeling vernietigbaar (art. 44 van Boek 3 BW).
  De rechtshandeling kan worden vernietigd, hetzij door een buitengerechtelijke verklaring, hetzij door een rechterlijke uitspraak (art. 3:49 BW).

  Dat betekent, dat ter vernietiging van een wederkerige overeenkomst (i.c. tussen de militair en de staat) met een schriftelijk, gemotiveerd beroep op deze artikelen bijvoorbeeld door bedrogene kan worden volstaan.

  De vernietiging vindt plaats met terugwerkende kracht. Dat betekent, dat het genoten salaris kan worden teruggevorderd. Daarom is van belang, dat de juistheid van het motief (bijv. bedrog) door een rechter kan worden vastgesteld. De bewijslast ligt i.c. bij de bedrogene.
  Hoewel er door de bedrogen militair gepresteerd is, bestaat het risico, dat de rechter een vordering van de staat toekent, waardoor de bedrogene in financiële problemen kan komen.
  Hoe groot dit risico is, kan ik niet zeggen.

 5. @Spy-Nose [12]:

  Michiel Adriaanszoon de Ruyter vernietigde Barabarijse kapersnesten.
  Waarom? Omdat daar de bron lag voor het vernietigen van Hollandse koopvaarders, hun lading en hun bemanning.
  Amerika doet nu iets dergelijks.
  Nederland helpt, vanwege afspraken.
  Afspraken die geen loze beloften dienen te zijn.

 6. “Nederland helpt, vanwege afspraken.”

  ??Afspraken??Hoezo??
  “Pacta sunt servanda” is het adagium sinds Hugo de Groot.
  Dat is verdragenrecht. Dat speelt zich af tussen staten.

  Het is niet zo, dat elke individuele burger of militair automatisch aan elk verdrag gebonden is, daar immers niet hij verdragspartij is, maar de staat.

  Ergo. Er rijzen diverse vragen:
  -op welk verdrag berust de troepenzending naar Afghanistan,
  -op welke wet berust hij,
  -hoe is e.e.a. tot stand gekomen,
  -en is NL o.g.v. het verdrag verplicht gewapende militaire troepen te zenden?

  Bovendien staan er tegenover verplichtingen gemeenlijk ook rechten.

  Zeg het mij en gij zult Spy-Nazi heten.
  beek [38] reageerde op deze reactie.

 7. @Spy-Nose [17]:

  Hub, met alle respect die ik voor hem kan opbrengen, maakt m.i. met dit artikel een gigantische blunder, door het optreden van de Nederlandse troepen in Afghanistan te vergelijken met optreden van de Duitse troepen Holland destijds.
  Als men zoiets stelt, heeft men kennelijk elke maatstaf voor de juiste normen en waarden verloren.
  De Taliban wordt er bestreden. Een zeer onderdrukkende en agressieve extreem-orthodoxe studentenorganisatie, die er geen been in ziet de medewerking te verlenen aan het vernietigen van weerloze westerse burgers, ongeacht hun status, hun geloof, hun leeftijd, hun nationaliteit enz.
  Taliban bestrijden is als Nazi’s bestrijden.
  Taliban die, evenals Nazi’s, hun gewelddaden wensen te exporteren.
  Heeft Spynose werkelijk nog nooit van NATO-verdragen gehoord??!

  beek [39] reageerde op deze reactie.

 8. @beek [18]:

  En, als zeer nuttige aanvulling: die Nazi’s deden niet aan zelfmoordterrorisme.
  Extremistische moslims wel. Dat betekent dat er een volstrekt nieuwe situatie is ontstaan voor de westerse defensie.
  Er is slechts 1 Talibanstudent nodig, om, met zichzelf, een complete Connexxionbus, met alle onschuldige reizigers incluis, in duizenden stukjes op te blazen.
  Geen enkele regering, zeker niet een westerse tegen wie dergelijke zelfmoordacties zijn gericht, kan met de armen over elkaar gaan zitten toekijken hoe deze zelfmoord-moordenaars hun gang gaan ten behoeve van hun jihadistische wensen.
  Amerika heeft derhalve besloten niet werkeloos toe te zien.
  Nederland, in het kader van de NATO-afspraken, helpt daarbij.
  Want Nederland heeft evenmin behoefte aan zelfmoord-moordenaars, die zich b.v. in Pernis gaan opblazen.

 9. Als men zich beroept op art. 5 van het NATO-verdrag moet men ook weten, wat dat artikel inhoudt. Kennelijk zijn de betekenis en de reikwijdte daarvan niet bij iedereen bekend, zoals bij de heer b. die trouwens ook nog komt vertellen, dat hij niet weet, wat hij hier komt doen.

  Pech voor hem, dat zou ik ook niet weten. Een goed gristen (= contradictio in terminis?) viert kerstavond immers in de kark, als ik tenminste goed ben ingelicht.
  Of veel beter: laat hij de daad bij het Woord voegen en zijn Kerstwake in Pernis houden. Hopelijk neemt hij geen vuurwerk mee, anders zouden er nog hele rare dingen kunnen gebeuren.

  Ik ben trouwens Gekke Henkie niet en laat me dus niet opnieuw door de hypocriete “moralist” (= paradox) de heer b. geestelijk uitsabbelen om daarna een schop van hem te krijgen. Ik vind het wel mooi genoeg geweest zo.
  Het spijt me, ’t is maar dat u het weet, waarde lezer.

  Ik wens u een mooi Kerstfeest.

 10. @beek [1]:

  Echter, de interpretatie van de gebeurtenissen op 9/11 speelt hierbij een belangrijke rol.
  En daarover is eerder hier reeds uitvoerig van gedachten gewisseld.
  Dat zou hier niet nog een keer opnieuw hoeven plaats te vinden wat mij betreft.
  De conclusies waren wat mij betreft duidelijk.
  Voor Spynose misschien nog niet helemaal, dat is nooit duidelijk geworden.

 11. @beek [31]: “Ik bekritiseer.”

  Nee. Deed je dat maar, dan had je nog inhoud. Je trolt. Je verwijt iedereen hier van alles, maar inhoudelijk heb je nog nooit iets toegevoegd. Je verwijt me geen alternatieven te hebben, maar als ik dan die open deur intrap negeer je dat.

  Nogmaals: we hebben daar niets te zoeken. Als klein k.. landje de wereld willen verbeteren (naar eigen inzicht, uiteraard) is een typisch dogmatische benadering die elke realiteitszin mist. Maar daar ben je dan ook een gelovige voor, geen rationele denker.

  Op mijn duidelijke remedie qua bescherming van het westen, meer specifiek onszelf, ga je maar niet in; je weet ook niet hoe je de import van kolonisten door je grefo-maatjes moet rechtvaardigen zonder meteen helemaal verbaal ondergeschoffeld (zo’n voet of zes) te worden.

  Je hebt duidelijk last van het ‘andere wang’ syndroom, maar je hebt er maar twee en die hebben allebei al een knal gehad. Je Alzheimer is een zegen, als je de tweede knal gehad hebt ben je de eerste alweer vergeten. En zo blijft er altijd een ‘andere wang’.

  Succes, beek; leer eens in oplossingen en vrijwilligheid denken, in plaats van in problemen, zieligheid en dwang. Met types als jij wordt de mens nooit zelfredzaam, en blijft-ie alijd om pappie staat blèren. Zwemmen moet je echt zelf doen, je moet het alleen wel willen leren.
  Spy-Nose [44] reageerde op deze reactie.
  Andre NI [45] reageerde op deze reactie.

 12. @R. Hartman (NI) [43]:
  “Je trolt. Je verwijt iedereen hier van alles, maar inhoudelijk heb je nog nooit iets toegevoegd.”

  Precies, R. Hartman. Dat maakt zijn inconsistente gezanik ook zo irritant. Het blijft volstrekt leeg en irrelevant. En dat komt nota bene tot zijn eigen stomme verbazing zich hier potsierlijk aanstellen met een verbeelding, alsof hij de belangrijkste bezoeker van de blog is.

  Te bizar voor woorden.

  “Een rare kwibus” zou mijn moeder zaliger gedachtenis zeggen.
  Het prototype van een supergefrustreerde oercalvinistische zuurpruim, die nooit lacht en nooit gelachen heeft, maar denkt de absolute waarheid in pacht te hebben en hier aan zijn onbedwingbare zendingsdrang en allerlei andere vreemde neigingen uiting geeft.

  Tegen een dergelijk dwangneurotisch narcisme is helaas geen kruid gewassen, zo voorspel ik u, R. Hartman.
  Dat zou wel eens heel verkeerd met hem kunnen aflopen.
  Het ware voor deze hansworst beter geweest, dat hij nooit geboren was (vrij naar een bekend citaat uit Matthaeus).

  R.I.P.
  Andre NI [45] reageerde op deze reactie.
  beek [49] reageerde op deze reactie.

 13. Niet te geloven wat hierboven aan gal wordt gespuwd.
  Dat psychiatriseren lijkt zowaar een libertarische methode te worden.
  Ik kan er niks mee. Ik denk zelfs dat veel ervan op de ‘heren’ zelf terugslaat.
  Tevens lost het geen enkel probleem m.b.t. 9/11 en Afghanistan op.

 14. “Ik kan er niks mee”, zegt de hypocriete stumper.
  Heeft zeker nooit gehoord van overbekende toepasselijke spreekwoorden, als:
  “Wie kaatst kan de bal verwachten”,
  “Verbeter de wereld, maar begin bij jezelf”?

  Wat voor “opleiding” zou hij na de basisschool nog genoten hebben?
  Zeer vermoedelijk alleen bijbelkennis op de catechisatie.
  Wat dat van een mens kan maken zien we wel in het onderhavige geval.

  Desalniettemin wens ik hem veel sterkte in zijn strijd en ondanks alles een goede kerst.

  beek [49] reageerde op deze reactie.

 15. @beek [9]: Kaatst en bal verwachten, beek. Of wind zaaien en storm oogsten. Ik denk dat de lezers die dit blog met regelmaat bezoeken en vaker met jouw bijdragen geconfronteerd zijn zeer wel zelf in staat zijn te bepalen hoe de zaken hier liggen.

  Zeker als ze daarbij de de oh zo beschaafde en inhoudsvolle een-tweetjes met je maatje Jetze, die ergens hierboven ook weer totaal inhoudsloos volledig naast de pot piest, in beschouwing nemen.

  Ondertussen heb je met je pathetische en laatdunkende geblaat nog niet toegelicht waarom we wel in Afgh-olie-stan zitten en niet in bv. Dafur of Somalië.

  Niet dat we daar wat te zoeken hebben, maar daar wordt ook heel wat af-verkracht en uitgemoord in naam van die vreedzame religie. En dan hebben we het nog niet gehad over de piraterij daar, met kidnapping en geweld jegens koopvaardijbemanningen die gewoon hun eerlijke, zware werk doen en diefstal van kostbare ladingen, de de wereldhandel grote schade berokkenen. Bewaking van die koopvaarders is niet eens bespreekbaar. Die hardwerkende zeelieden en hun familie zijn totaal irrelevant. Maar ja, daar zit dus geen olie.

  Dat zou je toch een moeten idee geven van waar de belangen werkelijk liggen. Maar kennelijk is dat te moeilijk te bevatten voor je.
  beek [51] reageerde op deze reactie.

 16. @R. Hartman [10]:

  Ik wijs consistent op de relatie die er bestaat tussen 9/11 2001, Amerika in Afghanistan, NATO-verdragen en de Nederlandse assistentie.
  Grenzen dicht, en de marine inzetten tegen Somalische piraten, dat zijn dus gewoon 2 andere kwesties.

  En dan verschuilen de ‘heren’ zich achter spreekwoorden, om hun reacties als ’trol’, ‘hypocriete moralist’, ‘syndroom’, ‘Alzheimer’, ‘supergefrustreerde oercalvinistische zuurpruim’, ‘dwangneurotisch narcisme’, ‘hansworst’, ‘hypocriete stumper’, ‘vreemde neigingen’, ‘had beter niet geboren kunnen worden’, en nog wat dergelijks, te rechtvaardigen.
  Deze zelfde lieden die namens een moraal schijnen te spreken.
  En regelmatig patroniserend hun vingertje opheffen ter vermaning, zoalas hierboven ook weer.
  Dat zij daarmee te kakke staan, is dan ook geheel aan henzelf te danken.

 17. En Hartman, die Jetze, die ken ik verder niet. Dus weet ik ook niet of, of wanneer, hij een reactie plaatst.
  Daar kan dus geen sprake zijn van een een-tweetje, zoals jij zegt.

 18. @R. Hartman (NI) [54]:

  (“En dan verschuilen de ‘heren’ zich achter spreekwoorden, om hun reacties als ‘trol’, ‘hypocriete moralist’, ’syndroom’, ‘Alzheimer’, ’supergefrustreerde oercalvinistische zuurpruim’, ‘dwangneurotisch narcisme’, ‘hansworst’, ‘hypocriete stumper’, ‘vreemde neigingen’, ‘had beter niet geboren kunnen worden’, en nog wat dergelijks, te rechtvaardigen.”)

  “Uiteraard. Maar dat zegt dan meer over Jetze dan over mij, nietwaar?”

  Je hebt gelijk, denk je wel een beetje om je hartkleppen, Hartman en co.?

Comments are closed.