vraagtekenjodocusDe oerknal, de recessie, het vergaan van de aarde, alles hebben wij gemist, maar de wereld is wel veranderd en het komende jaar is het jaar van de gewone hardwerkende man. Het wordt tijd dat het eens gezegd wordt wat er fout gegaan is, en dat de enige reddende groep van de samenleving de hard werkende man geweest is. Ondanks dat ze aan alle kanten geplukt en gevild zijn hebben ze bewezen dat ze wel goed voor zichzelf kunnen zorgen, maar dat onze super intelligente bestuurders van ons land, grote bedrijven en financiële instellingen grof geblunderd hebben, en bewezen dat ze niet capabel zijn om een verantwoord beleid te voeren. De enige juiste oplossing voor een goede toekomst is dat de gewone man van zich laat horen, en niet langer met zich laat sollen. Dan komt er een super 2009 !!!! 
 
De overheid ondersteunt financiële instellingen en grote bedrijven , maar zorgt niet goed voor de gewone man. En juist deze groep van de bevolking kan ons land redden van een debacle. De gewone man ziet wel dat we met de prestigeprojecten zoals milieu hobbyisten uitgedacht hebben totaal uitgebuit worden. Andere landen zorgen dat er meer CO2 in de lucht komt en wij moeten het oplossen. Onze bedrijven kunnen niet meer concurreren doordat Europa in andere landen bedrijven steunt , en wij niet meer kunnen concurreren. En vergeet niet dat de mensen die zo hard roepen dat er geïnvesteerd moet worden in het milieu , het zelf niet kunnen betalen , doordat ze niet werken of niet gespaard hebben , en het is zo gemakkelijk om anderen op te laten draaien voor hun waanzinnige hobby. Wij vervuilen immers niet alleen de wereld , en willen en kunnen het ook niet alleen oplossen.

 Kijkt u eens naar de gewone man , die heeft gewerkt gespaard of geïnvesteerd in zijn bezit. De mensen die een huis kochten en de financiering gewoon kunnen betalen hebben geen problemen. Enkelen alleen als ze zonder werk komen te zitten dan raken ze onschuldig in de problemen. Deze mensen moet je als eerste helpen !! zei hebben gemaakt dat wij de wereldproblemen hebben kunnen omzeilen, en niet in een gat vallen.

Dat hebben banken en onverantwoorde gokker op de beurzen gedaan. Als overheid de banken steunen en bedrijven storten in en er komen werklozen , dan is de bank ook weer de klos en dan zijn we nog verder van huis.

 De bureaucratie moet aangepakt worden , daar komen wij niet onderuit. De politiek moet veranderen , deze mensen weten beslist niet meer waar ze mee bezig zijn. Gewoon doordraven en daar waar nu de problemen ontstaan niet naar kijken of links laten liggen, dat maakt het alleen maar erger. Ons land moet zorgen dat wij financieel in stand blijven , en daar moet je nu aan werken. Als ons land financieel gaat instorten kunnen wij anderen ook niet meer helpen. Sponsoring aan wie dan ook moet je stoppen. Zorgen dat mensen hun inkomen houden , dan blijft de economie gezond. De tijd van mooie sprookjes vertellen is voorbij, de gewone burger moet van zich laten horen , dan pas zullen wij het redden.

 Erkenning voor de gewone man is op zijn plaats. Het bedisselen van de burger door de politici moet afgelopen zijn. Verspillen van kapitaal in overbodige projecten stoppen.

Zorg dat ons geld niet naar het buitenland verdwijnt. Gezond verstand gaan gebruiken.  Berstuur volledig reorganiseren en minimaliseren. Betere controle op pensioenfondsen en kapitaal van de burger. laten wij oppassen dat democratie geen dictatuur gaat worden , bij het overnemen van banken en bedrijven moet je alert zijn . Het verraad van Lissabon roept ook vragen op. Onnodige belastingen en heffingen zullen ook moet verdwijnen. Nu maar wachten tot de burger van zich laat horen. Zwijgen en iedereen zal denken dat je verstandig bent, vergeet het maar!

Ingezonden door Reiny

6 REACTIES

 1. Ik ben het op veel punten niet met je eens. Ook heb je behoorlijke tegenstrijdigheden in je stuk zitten.
  Bijvoorbeeld:
  De overheid ondersteunt financiële instellingen en grote bedrijven , maar zorgt niet goed voor de gewone man.
  Maar iets verder zeg je:
  De bureaucratie moet aangepakt worden , daar komen wij niet onderuit.
  Als ik dit zo lees, vind je dus dat mensen niet voor zichzelf kunnen zorgen, daarom moet de overheid dit doen. Maar wel met minder ambtenaren?

  Bestuur volledig reorganiseren en minimaliseren. Betere controle op pensioenfondsen en kapitaal van de burger.
  2 opeenvolgende zinnen, die elkaar tegenspreken. Wat is je punt nou?

  Onze bedrijven kunnen niet meer concurreren doordat Europa in andere landen bedrijven steunt , en wij niet meer kunnen concurreren.
  Mocht je daar bewijzen van hebben, kun je naar Europa stappen en een aanklacht indienen wegens concurrentie-vervalsing.

  De mensen die een huis kochten en de financiering gewoon kunnen betalen hebben geen problemen. Enkel en alleen als ze zonder werk komen te zitten dan raken ze onschuldig in de problemen. Deze mensen moet je als eerste helpen !!
  Waarom zou je een verschil moeten maken tussen mensen die een deel van hun huis niet kunnen betalen, en iemand die geen geld heeft voor een plasma-tv? Aangenomen dat je overheids’hulp’ rechtvaardig vind natuurlijk. Zo kun je de hele markt wel afschaffen. Als mensen iets niet kunnen betalen, hebben ze zelf een probleem, en niet de onschuldige belastingophoester. Jammer dat ze hun werk kwijt zijn, zoek maar wat anders.

  Hub Jongen [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Forecoast [801]:
  Goed dat je de tegenstrijdigheden opmerkt, Forecast. Tegenstrijdigheden bestaan immers niet. Als er een schijnt te zijn, dan is minstens één van de twee stellingen fout.
  Ik ben dus ook benieuwd of Reiny jow opmerkingen kan verklaren, weerleggen of correcties leveren.

 3. De hardwerkende burger heefd er altijd voor gezorgd dat, ze voor zichzelf en anderen konden(moesten) zorgen, zodat bijv. anderen met, zgn. naam of aanspreektitel en vele ambtenaren erop konden meeliften.

  Dit heefd als resultaat dat de meelifters er tegenwoordig een (negatief)gedrag naar die hardwerkende burgers erop nahouden.

  Dit uit z’n eigen in allerhande regels, wetten, en verplichte betalingen.

  Door de crisis die er nu is, en waar we de hele dag mee worden bestookt via de media, zijn er veel van die hardwerkende burgers die niet meer beter weten wat er allemaal aan de hand is, en dit voor zoete koek nemen.

  Dit komt dan weer goed uit voor de meelifters.

  Aan de andere kant is er de crisis, die overigens erger word als dat ze ons willen doen laten geloven, een soort van LES, die er voor zou moeten zorgen dat bijv. die hardwerkende burger ervan wakker word en zich niet zou laten sollen door die meelifters.

  Wat zou er gebeuren met de meelifters als:

  Elke hardwerkende burger ongevraagd in de WW terecht kwam ?
  Uit welke pot zou iedereen dan betaald worden ?

  Ik ben dan ook van mening dat, bij de meelifters de Grootnekkerij er vanzelf afgaat.
  we zijn hier niet om elkaar te beconcureren maar om samen elkaar te helpen.
  Zodat we niet elkaars spulletjes of geld afhandig hoeven te maken.

 4. De overheid ondersteunt financiële instellingen en grote bedrijven , maar zorgt niet goed voor de gewone man.Vraag ; Wat doet de overheid dan voor de burger , enkel steeds zwaarder belasten en uiteindelijk zullen wij opdraaien voor de gulle hand van de overheid naar derden. Opmerking je moet de stukken niet uit zijn verband halen .
  De bureaucratie moet aangepakt worden , daar komen wij niet onderuit.
  De bureaucratie moet verminderen !! Daar komen wij niet onderuit.
  Als ik dit zo lees, vind je dus dat mensen niet voor zichzelf kunnen zorgen, daarom moet de overheid dit doen. Maar wel met minder ambtenaren?
  Ik denk dat de burger best voor zichzelf kan zorgen , maar dat de overheid te bemoeizuchtig is Bestuur volledig reorganiseren en minimaliseren.
  Met minder bestuurslagen zou het beter functioneren
  Betere controle op pensioenfondsen en kapitaal van de burger.
  2 opeenvolgende zinnen, die elkaar tegenspreken. Wat is je punt nou?
  Dit is niet tegenstrijdig ,de overheid heeft ook een controlerende taak , en dat het noodzakelijk is dat er controle komt op pensioengeleden en beleggingen bij bankinstellingen is wel noodzakelijk gebleken . DNB is hier onzorgvuldig mee omgegaan , en in gebreke gebleven.
  Onze bedrijven kunnen niet meer concurreren doordat Europa in andere landen bedrijven steunt , en wij niet meer kunnen concurreren.
  Mocht je daar bewijzen van hebben, kun je naar Europa stappen en een aanklacht indienen wegens concurrentie-vervalsing.
  Deze zijn er voldoende ingediend, maar EU reageert erg traag .
  de mensen die een huis kochten en de financiering gewoon kunnen betalen hebben geen problemen. Enkel en alleen als ze zonder werk komen te zitten dan raken ze onschuldig in de problemen. Deze mensen moet je als eerste helpen !!

  Waarom zou je een verschil moeten maken tussen mensen die een deel van hun huis niet kunnen betalen, en iemand die geen geld heeft voor een plasma-tv? Aangenomen dat je overheids ’hulp’ rechtvaardig vind natuurlijk. Zo kun je de hele markt wel afschaffen. Als mensen iets niet kunnen betalen, hebben ze zelf een probleem, en niet de onschuldige belastingophoester. Jammer dat ze hun werk kwijt zijn, zoek maar wat anders.
  Oppassende mensen die investeren in een huis en daarna onschuldig werkeloos worden mag je best een steuntje in de rug geven. Uw mening kan ik niet respecteren , zo van laat ze maar neer vallen , terwijl ze wel een bijdrage geleverd hebben aan deze maatschappij. Een Plasma tv er bij halen is onzin !!

  Peter de 1e [5] reageerde op deze reactie.

 5. @reiny [804]:

  Citaat: de mensen die een huis kochten en de financiering gewoon kunnen betalen hebben geen problemen. Enkel en alleen als ze zonder werk komen te zitten dan raken ze onschuldig in de problemen.

  Is dat nu niet de kern van het probleem wat de financiele crisis heeft doen ontstaan.

  Als mensen zoveel lenen, dat ze het bij de eerste de beste tegenslag niet meer kunnen ophoesten, dan is er toch teveel uitgeleend?
  Dat is de bank te verwijten, die te makkelijk de lening gaf, de overheid die hypotheekgarantie afgaf, en de lener die tot aan zijn kruin in de schulden gaat.

  Vroeger, en tegenwoordig weer, werdt er een bijdrage van eigen spaargeld gevraagd.
  Tot voor kort konden mensen tot 120% lenen over 3 fictieve jaarsalarissen.

 6. Peter,

  financieel kon het ( soms ) niet stuk , de huizen werden hoger getaxeerd , en er werd te veel hypotheek verleend. De makelaars cq taxateurs waren al gauw bereid hoger te taxeren , werd hun premie hoger.Iedereen had er baat bij zoveelmogelijk geld weg te zetten.
  In Amerika was het helemaal erg , net als in het verleden hier met de Tilburgse hypotheekbank. Dat is de kern van alle ellende , en speculanten op de beurs zijn daar in meegetrokken.

  Speculanten verkocht onroerend goed meerdere malen aan eigen besloten vennootschappen , en de bank financierde toen ook al net zo als in Amerika. Daardoor ging de Tilburgse Hypotheekbank toen failliet.
  Daar heb ik mijn lering toen van getrokken , en anderen vaak gewaarschuwd ,maar helaas geloofdde men mij niet .

  Veel mensen zijn dom geweest om hier aan mee te wereken ,maar geld stinkt niet en de hebzucht is er bij meningeen.

Comments are closed.