collectivismeHet Nazisme (nationaal socialisme) is een onversneden links ideeëngoed en net als de zusterideologieën het fascisme, de sociaal-democratie en het communisme is het een variant van het socialisme.

Socialisten van alle soorten en maten willen primair een almachtige en allesoverheersende staat die volledige zeggenschap heeft over de economie en die dwingend het leven en handelen van de burgers tot op de molecuul regelt (via de zorg voor het “algemeen belang”), uiteraard voor de eigen bestwil van die burgers en ongeacht of ze willen of niet.

Het socialisme van Hitler (nazisme) heeft daarnaast als dominant kenmerk de uitgesproken afkeer van Joden en het openlijk geuite voornemen om dezen collectief uit te roeien.

Het Oostblokcommunisme had ook duidelijk antisemitische trekken maar liep daar niet mee te koop. Joden werden in die landen weliswaar niet als groep uitgeroeid maar wel schaamteloos achtergesteld terwijl de communisten zeer vijandig tegenover Israël stonden en tientallen jaren lang de vijanden van Israël hebben bewapend en militair bijgestaan zonder dat dit als jodenhaat werd opgevat in het Westen.

Westerse sociaaldemocratische partijen waren in het verleden redelijk vrij van antisemitisme terwijl de linksere socialistische- en communistische partijen zoals de PSP en CPN hier de Israëlvijandige Oostbloklijn volgden waarmee de basis voor het huidige linkse antisemitisme werd gelegd: de stap van anti- Israël naar anti alle Joden is namelijk heel natuurlijk en wordt snel gemaakt.

De laatste tientallen jaren zijn de linkse partijen door toevloed en onder invloed van hun Islamitische kiezers steeds verder in de richting het nationaal socialisme opgeschoven door steeds opener het antisemitisme te omarmen.

Ze zijn weliswaar officieel niet tegen Joden (hun Islamitische achterban is dat openlijk wel), ze zijn als partij alleen maar tegen de politiek van Israël maar ze bieden wel een tolerant platform en legitimiteit aan hun achterban van Islamitische immigranten om in West-Europese straten uitgebreid en schaamteloos hun blinde jodenhaat te etaleren waardoor de lat bij links steeds weer een stukje lager wordt gelegd. Een optocht met alleen Nederlanders of alleen Islamieten die “Hamas Hamas Joden aan het gas” roepen is niet echt acceptabel terwijl bij een gemengde demonstratie van Nederlanders en Islamiten dit niet als vreemd wordt ervaren.

De lat ligt intussen zo laag dat linkse Nederlandse activisten en Kamerleden er geen been in zien om rustig mee te blijven lopen in demonstraties waar foto’s van levende en dooie Hamasleiders worden meegedragen en er openlijk om het uitroeien van alle Joden wordt geroepen.

We zien ook een herhaling van het natuurlijke bondgenootschap dat Hitler had met de Islam via de grootmoefti Amin (Haj) al-Hoesseini (1893 1974) van Jeruzalem met als gezamenlijk doel de vernietiging van de Joden: de linkse partijen zijn altijd druk doende om klakkeloos de belangen van de directe geestelijke nakomelingen van deze grootmoefti, Hamas en Hezbollah, te bevorderen.

Alle socialistische partijen zijn intussen precies dezelfde twee idealen gaan nastreven als de National SOZIALISTICHE Deutsche Arbeiterpartei van A. Hitler: de almachtige socialistische wurgstaat en de vernietiging van alle Joden.

PvdA, SP en GL zijn overtuigde naziepartijen geworden.

22 REACTIES

 1. Persoonlijk acht ik het nooit verstandig om iemand waar je het niet mee eens bent voor nazi uit te maken. Aanvallen op de man overtuigen niet. Spreek iemand aan op het gedrag. De handelingen van Van Bommel geven daar voldoende aanleiding voor.

  Overigens is de stelling feitelijk onjuist. Noch de SP, noch GL noch enige andere communistische partij of opvolger daarvan heeft in Nederland geroepen dat Joden geen deel meer mogen uitmaken van de maatschappij. Er zit nogal een afstand tussen het deelnemen aan een demonstratie tegen een oorlog gevoerd door een land dat grotendeels uit joden bestaat en het nastreven en implementeren van een uitroeingsstrategie door middel van stelselmatige uitsluiting en volkerenmoord.
  Dat de SP zich niet tegen mensen die de uitroeiing van Israel en de joden uitspreekt, maar ze daar nog geen voorstander van. Het “wie zwijgt stemt toe” argument wordt heden ten dage nogal door islamofoben gebruikt, maar ziet veelal voorbij aan de complexiteit van het leven. Al zou ik het wel respecteren als Van Bommel zich zou uitspreken tegen anti-semietisme zou uitspreken.

 2. Uitstekend stuk. Dit is precies waar ’t om draait inderdaad; ’t oneens zijn met de politiek van de Israelische regering wordt gebruikt om onverbloemde Jodenhaat mee te rechtvaardigen. Hetzelfde zie je met veel collectivisten die Amerikanen haten en dit rechtvaardigen met die ontzettende slechte politiek van Bush.

 3. Er is één zeer belangrijke stroming die je vergeet in je betoog over zusterideologieën van het fascisme; Islamisme.
  De overtreffende trap van de andere stromingen als het gaat om antisemitisme, de allesoverheersende staat en het dwingend regelen van het leven van de individuele burger in elke molecuul.

  Je noem ze welliswaar in je betoog als een zijtak van de socialisten die met deze stroming een verbond is aanggegaan maar das echt bezijden de waarheid.
  De socialisten worden gebruikt als usefull idiots. Ze zijn handig zolang men profijt van ze kunt trekken maar diep in hun hart worden ze geminacht. Het blijven ongelovige honden.
  Gelukkig dat steeds meer linkschen hier achter beginnen te komen.
  Het moet m.i. dus gezien worden als een aparte stroming.

  PvdA, GL en SP zijn geen nazipartijen. Nou ja de laatste heeft er wel trekjes van maar het gaat te ver om ze daarmee te vergelijken.
  De vijfde collone zoals Pim ze dacht ik noemde komt een heel stuk dichter in de buurt.

 4. Stalin kwam te vroeg aan z’n einde om nog een grote van staatswege georganiseerde pogrom (grote terreur part 2) uit te voeren. Dit was het zogenaamde witte jassen complot van -Joodse- artsen die Stalin zogenaamd wilde vermoorden en de rest van de communisten er bij. Het plan was dan om meteen maar alle Joden op te pakken. (Molotov zat al thuis en z’n vrouw in de bak)

 5. Ik vind het een onsamenhangend en slap stuk.

  Je vergat trouwens ook het corporatisme en het zionisme in je vergelijkingen van ideologieën. Maar die paste zeker niet in je verhaal?

  De Joden zijn als gemeenschappelijke vijand gebruikt omdat dat nou eenmaal nodig is om een onsamenhangend geheel tot een collectivistische bende te krijgen. De Joden waren destijds een makkelijk doelwit, omdat ze zwaar in het geld zaten, maar toch nog een dermate minderheid waren, dat ze controleerbaar waren voor de machthebbers. Ook was de creatie van de staat Israël een mogelijk motief getuige enkele geschriften van vooraanstaande Zionisten. Daarnaast valt natuurlijk af te vragen waarom een weldenkende jood uit die tijd in de woestijn zou gaan willen wonen, terwijl hij/zij het prima had in de Europese steden. Daar waren andere middelen voor nodig en dat werd herkent.

  De huidige haat van de Joden vanuit de Islam is deels opgeklopt door de media. Niet elke Moslim wil elke Jood dood. Daarnaast is het ook een uitgelokte haat. De Zionisten moesten zo nodig een stuk woestijn hebben waar toevallig al een ander volk woonde, die gemakshalve verscheept werden naar andere gebieden, die door opeenvolgende oorlogen en kolonisaties steeds kleiner zijn geworden. De agressie van de staat Israël doet niet aan bloemetjes en honing denken. Elke actie heeft zijn tegengestelde reactie. Haat doet haat opwekken. Het is een tweezijdig proces waarbij zeker niet alleen de Palestijnen schuld hebben. Daarnaast zijn er talloze gematigde oproepen geweest van Islamitische leiders die niet gehoord zijn, of ook maar in de media geweest zijn.

  Ik zie dan ook geen lijn van anti-semitisme met eenzelfde oorzaak. Het de noemer anri-semitisme geven, doet alleen afbraak aan een open discussie over de acties van Israël of een open discussie in het algemeen.

 6. 2.1 Marx en het joodse vraagstuk

  Marx zijn vader was een jood, die zich liet bekeren tot het christendom. Volgens Silberner is Marx een typisch voorbeeld van een persoon met een dergelijke afkomst die zich afzet tegen zijn achtergrond door een duidelijke jodenhaat.16 Marx ontkende doorgaans het bestaan van een joodse problematiek, en beschikte niet over een gedegen kennis met betrekking tot het onderwerp, aldus Silberner.17

  Marx ondertekende weliswaar een petitie voor de rechten van Duitse joden, omdat het tevergeefs opeisen van burgerrechten binnen een christelijke staat tot verbittering en bewustwording zou leiden.18 Maar desondanks ziet Silberner Marx als een onvervalste antisemiet. Dit hangt niet samen met zijn communisme, lang voordat Marx dit gedachtegoed predikte uitte hij zich al in negatieve bewoordingen over alles wat joods was.19

  Er zit een grote divergentie tussen Marx zijn ideologie en zijn houding ten aanzien van de joden. Hij ziet de joden als kapitalistisch, en maakt geen onderscheid binnen de joodse gemeenschap tussen uitbuiters en zij die uitgebuit worden:

  “Systematische Vernachlässigung des Studiums der Lebensbedingungen der jüdischen Volksmassen geht bei Marx Hand in Hand mit wahrer Vorliebe für die Darstellung des Reichtums und der Macht der jüdischen Finanziers.” 20

  Ook de opkomst van een grote joodse socialistische beweging brengt hem niet op andere gedachten.21 En terwijl hij grote aandacht besteed aan de economische macht van de joden,22 blijkt deze toch niet zo fundamenteel te zijn dat zij vernoemd dient te worden in Marx zijn omvangrijke werk van Das Kapital. De enkele passages hierin waarin het woord jood wordt gebruikt, bespreek ik in het volgende hoofdstuk.

  Het antisemitisme van Marx komt veelvuldig naar voren in de talloze kleine opmerkingen en speldenprikjes die Marx vooral plaatst in de briefwisselingen die hij voert. Dit doet hij ook over bijvoorbeeld de chinezen en de yankees, maar de joden zijn zijn favoriete object van spot. Een voorbeeld hiervan vinden we terug in een brief aan Friedrich Engels over de Duitse joodse socialist Lassalle, beschreven en geciteerd door Silberner:

  “So sagt Marx zum Beispiel, er werde Lassalles Die Philosophie Herakleitos des Dunklen nur unter der Bedingung lesen, daß das Werk ‘nicht nach Knoblauch duftet’. Lassalle habe ’talmudistische Weisheit’ und sei ein ‘jüdischer Nigger’; und Marx weiß eine lustige Geschichte von ihm zu erzählen: Lassalles Kopfbildung und Haarwuchs beweisen, daß er ‘von den Negern abstammt, die sich dem Zug des Mozes aus Ägypten anschlossen (wenn nicht seine Mutter oder Großmutter von väterlicher Seite sich mit einem Nigger kreuzten). Nun, diese Verbindung von Judentum und Germanentum mit der negerhaften Grundsubstanz müssen ein sonderbares Produkt hervorbringen. Die Zudringlichkeit des Burschen ist auch Niggerhaft’.” 23

  Silberner is dan ook onverbiddelijk in zijn oordeel over Marx en zijn houding ten aanzien van het joodse vraagstuk:

  “Hunderttausende, Millionen haben Zur Judenfrage mit dem gleichen Eifer und der gleichen Inbrunst gelesen wie das Kommunistische Manifest. (…) Ob Marx es wollte oder nicht, er hat machtvoll dazu beigetragen, in seinen nichtjüdischen Anhängern antijüdische Vorurteile hervorzurufen oder sie in diesen Vorurteilen zu bestärken, und daneben hat er ein gut Teil seiner jüdischen Bewunderer ihrem Volk entfremdet. Er nimmt daher unbestreitbar eine Schlüsselstellung in dem ein, was man mit einen neuen, aber treffenden Terminus nicht umhin kann, als die antisemitischen Tradition des modernen Sozialismus zu bezeichnen.” 24
  copy paste uit

  Auteur: Koen Haegens http://www.gebladerte.nl/10916f58.htm

 7. Ik heb nog nooit iets tegen Joden gehad, de Joden die ik ken zijn hele aardige hardwerkende mensen.
  (of mag ik dat niet vinden van iemand ?)

 8. Ik snap die hele heisa niet over dat gedoe daar, big deal als een paar suffertjes elkaar naar het leven staan daar. Gebeurt al decennia lang, en elke keer word er in het westen een media heisa van gemaakt.

  Het is een ons aangepraat probleem door joden en moslims, laat ze elkaar lekker killen, dan kunnen wij gewoon verder gaan met belangrijker zaken zoals de financiele crisis.

  laat je geen zand in de ogen strooien, die regio is al instabiel sinds de olie crisis, dus dat argument staat niet.

  Gewoon alternatieve energie bronnen ontwikkelen zo snel mogelijk, wat is verzuimd na de olie crisis, en dan is het allemaal niets meer daar.

 9. De Islam- SP- GL- en PvdA aanhang was weer lekker bezig gisteren en riep opnieuw op om joden te vergassen volgens dit artikel.
  http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2009/01/grove_leuzes_bij_demonstratie.html

  Het meest opmerkelijke is dat allerlei politici, die er normaal als de kippen bij zijn om hun verontwaardiging te uiten als er ergens iemand een moslim oneerbiedig heeft aangeken op straat, nu veelbetekenend zwijgen. Idem voor de ‘meldpunten’ die in feite niets anders zijn dan gedachtenpolitiebureau’s bedoeld om niet-soosjalistiese personen te vervolgen. Ook daar oorverdovende stilte.

  Het zal wel iets te maken hebben met Bart Crough’s 1e twee wetten van politieke correctheid, zie http://www.lulu.com/content/1252008

  En waar blijven de Harry de Winters, die er ook als de kippen bij waren om Fitna te veroordelen. Stockholm syndroompje?

 10. Er wordt altijd iemand boos.
  Israel als je zegt, he kindermoordenaars kaperes mee.(er zijn al meer dan 500 kinderen dood en heel veel gewond), de Palestijnen zijn boos als je hetzelfde zegt, hé lafbekken kruip eens uit die school !
  Het gaat om de bron,put,geld,haven,land, kamelen,vrouwen, beste plek hier of daarvoor en iedereen claimt ‘oude rechten’.
  Soms een hele stad met een bedehuis en muur ,want ‘vroeger was die van ons”
  Ik denk nu, stelletje klootzakken kap es met waar je mee bezig bent en ga stoppen met geweld tegen kinderen, ongelooflijk stelletje laf tuig daar.
  Niemand uitgezonderd ,allemaal mee verantwoordelijk.
  (en ben ik nu een ook een Nazi ineens, echt het zal me mijn reet roesten verder)

 11. Dit topic verdiend nu ook echt prioriteit boven het de (minderjarige) burgerdoden die masaal te berouwen zijn natuurlijk. Pure afleiding van het echte schandaal … get a life!

 12. @M. van den Heuvel

  Het CDA is helemaal niks maar toch moet ik ze in het Gaza conflict een compliment maken.
  De Balk gaf aan dat de schuld ook voor een deel bij Hamas zelf lag.
  Ze laten zich niet in de verdediging drukken door de linkse partijen en hun mediavrinden bij staats tv die massaal achter de fundi’s van Hamas lopen.

 13. Naast de Joden werden ook Roma & Sinti (Zigeuners) en homoseksuelen vervolgd. Onder andere, want de intolerantie was nog veel breder: meiden die al voor het huwelijk aan seks deden: verplichte sterilisatie, lichamelijk en geestelijk gestoorden, andersdenkenden, ook zij werden vervolgd, et cetera.

  Ook nu neemt de intolerantie toe in alle westerse landen en de meeste westerse landen kun je al gerust een fascistenstaat noemen en op zijn minst een semi-fascistenstaat.

  Gisteren kreeg een Amerikaan 20 jaar celstraf voor het bezitten van tekeningen (Manga). De zoveelste onterechte gevangene…
  Plasterk wil (aankomende) studenten met een afwijkende mening van universiteiten kunnen weren.
  Zie: http://www.pnvd.nl/weblog_2009.html#143

  Maar ja, deze site blijft onderdeel van het probleem want klaagt zij hierover?

 14. De zionisten moeten gewoon vertrekken uit Palestina ze zitten daar dankzij de nazi’s. Met de stichting van de staat Israël hebben de nazi’s hun zin gekregen. De zionisten verdienen een eigen staat: in Duitsland. Dit is de enige oplossing voor dit probleem.

 15. Hamas en Israël strijden ook op internet
  Laatst gewijzigd: 10 januari 2009 09:08

  NEW YORK – De strijd tussen Israël en Hamas is inmiddels ook op internet losgebarsten. Pro-Israël en pro-Hamas groepen proberen via diverse sites publieke steun te verwerven.
  Dat meldde de Amerikaanse nieuwszender Fox vrijdag op zijn website.

  Facebook

  In virtueel Israël in de virtuele wereld Second Life betogen activisten voor steun aan Hamas en de Palestijnen. Op netwerksites als Facebook proberen pro-Israël en pro-Hamas activisten zoveel mogelijk mensen achter zich te krijgen. Zo heeft de pro-Hamas groep Stop genocide in Palestina inmiddels meer dan 117.500 leden.

  Twitter

  Via de website twitter.com vertellen mensen uit Gaza en Israël wat ze ervaren tijdens het conflict en worden korte ooggetuigenverslagen gepubliceerd. Filmpjes uit Gaza worden op de website YouTube geplaatst. Niet alleen door getuigen, maar ook door de Israëlische regering, aldus FoxNews.

  Kutas

  Ron Kutas van een pro-Israël groep waarschuwt echter voor de gevaren van het ‘uitvechten van een conflict op internet’. ”Het is erg moeilijk voor mensen om onderscheid te maken tussen emotionele opmerkingen over het conflict en feitelijke journalistieke berichten”, aldus Kutas tegen FoxNews. Mensen die zich niet in het conflict verdiept hebben, worden volgens Kutas steeds verkeerd geïnformeerd.

  aldus ANP

  ik zag Jimmy Carter bij CNN,begrip voor boosheid Israel over de rakket aanvallen van Hamas maar denkt dat de toevoer sluipwegen afsluiten en bombarderen smokkel tunnels voldoende is, dus is tegen de burger doelen aanvallen wat nu al bijna 900 doden (wellicht meer ) heeft gekost in Gaza w.o. veel kinderen.
  Carter vindt dat geweld buiten proportioneel, ik ken Carter als gematigd.
  Is Carter omdat hij niet staat te juichen bij bepaalde zaken nu ook ineens ‘ een Nazi’ ?

 16. Tja. Het socialisme is herkenbaar in de huidige linkse partijen.

  Voor het herkennen van nationalisme in die partijen heb ik wat hulp nodig. De nederlandse natie bestaat namelijk langzamerhand niet meer ten koste van de europese unie.

  En als het gaat om eigen volk eerst acties dan zou ik ook zeggen: “het tegendeel”. Dat wil niet zeggen dat je met de toenemende verkleuring niet gelijk zou kunnen krijgen. Laten we het hopen van niet.

  Wie heeft er een suggestie voor een betere aanduiding dan nazi’s?

  Eenzijdige anti-israelische berichtgeving herken ik wel in het NOS. Die insteek snap ik niet.

  Persoonlijk ken ik maar een jood en daar loopt hij niet mee te koop. Hij is beschaafd, intelligent en hardwerkend.

  Triest dat het zo moet.

Comments are closed.