[HTML2]

Is dit jihad of zijn dit Israëlische oorlogsmisdaden?

Zie Transcript/ Vertaling

Transcript/vertaling door Spy-Nose:

Mensen die de feiten over Israel probeerden te verdoezelen, namen op oneerlijke wijze contact op met YouTube en verwijderden de video wegens schending van de voorwaarden. Hij kreeg veel kijkers. Dat kunnen ze niet uitstaan en gebruiken vuile tactieken. Hier is de video.

IfAmericansKnew.org

0’20” Paul Findley, US Congressman for 22 years: “We zitten diep in de puree, omdat we zo zwaar pro-Israel zijn en de hele wereld weet dat. Ze zijn verbaasd, ze kunnen niet begrijpen, waarom Amerika met zijn grote dierbare tradities zijn ogen zou sluiten voor de verschrikkelijke afstraffing, waartoe wij Israel in staat gesteld hebben, van praktisch weerloze mensen.”

0’50” Francis Boyle, Hoogleraar internationaal recht: “Ik sprak met de militaire hoofdadvocaat (?) Singer en ik zei,: ‘Weet u,’ -het is twee weken geleden- ‘het is duidelijk, uw mensen begaan Neurenbergse misdaden jegens de Palestijnen, precies wat de Nazi’s de Joden aandeden, hoe verklaart u dat?’

Hij antwoordde: ‘Militaire noodzaak’.

Let wel: Hij ontkende het niet.

Ik zei:’Dat argument werd verworpen in Neurenberg, toen de advocaten van de Nazi’s daarmee aankwamen.’ Toen zei hij:’ Wel, wij hebben pr-mensen in de V.S. En zij behandelen deze zaken voor ons.’”

1’30” Richard Curtiss, Personeelsfunctionaris U.S. Ministerie van Buitenlandse Zaken:

Iedereen die wat voor tijd dan ook in het M.-Oosten is geweest, begint de andere kant ervan te zien, denk ik.”

1’40” Ghassan Andoni, geweldloos Palestijns Christelijk leider, Hoogleraar Natuurkunde Bir Zeit University:

Ik werd 9x gearresteerd, dus werd herhaaldelijk geslagen en lastiggevallen. De eerste keer werd ik gearresteerd, toen ik 10 jaar was. De norm was physieke marteling, ik bedoel je wordt fysiek gemarteld tot je flauwvalt, ze smijten water in je gezicht en beginnen opnieuw. Dat noemen de Israeli’s ‘matige fysieke druk’. Voor mij leek het niet ‘matig’.”

2’12” … “Ze weten het niet, maar dat is wat ze steunen. Ik denk, dat dat het probleem is.”

2”16” Eugene Bird, Functionaris U.S. Ministerie van Buitenlandse Zaken 1952-1975: “Israel en de lobby, of Israel d.m.v. de lobby bepalen in werkelijkheid onze buitenlandse politiek.”

2’23” James Akins, vroeger U.S. Ambassadeur in Saudi Arabie: “In feite is het (erger?) als ooit tevoren. We hebben een Witte Huis dat totaal vernederd wordt door de Israeli’s.”

2’30” Andrew Killgore, personeelsfunctionaris U.S. Ministerie van Buitenlandse Zaken: “Het is treurig, dat de Amerikanen, die zo geconcentreerd zijn op hulp aan Israel, dat zij ons allemaal misleiden wat mij betreft over de vraag of zij onze belangen schaden of niet.”

2’44” Eugene Bird: “Ze ondermijnen de Amerikaanse veiligheid”

2’46” Edward Peck, Voormalig U.S. Ambassadeur in Iraq: “Als deze dingen de Amerikanen zouden overkomen en die van een muur, dat zou ik willen vermijden.”

203 REACTIES

 1. @Bud. [1]:

  “Nou ik begrijp iets niet hoor Spynose. Jij bent toch als de dood voor de Islam?”
  Dus als je als de dood voor de Islam bent ben je voor Israël?

  “Ik beschouw eigenlijk iedereen die tegen deze oorlog is als slecht geïnformeerd, óf op zijn minst lichtjes antisemitisch.”
  Blijkbaar ben jij slecht geïnformeerd, wie is hier nou eigenlijk begonnen met geweld? Het waren de joden die duizenden Palestijnen al moordend en verkrachtend uit hun eigen land jaagden (etnische zuiveringen), omdat de Joden zogenaamd het uitverkoren volk zijn en dus meer rechten hebben dan niet-Joden; en het Westen zag het oogluikend toe, want de Joden hadden net een holocaust meegemaakt en dan heb je het recht om dat te vergelden op een andere bevolkingsgroep. Het was en is Israël die misdaden tegen de menselijkheid begaat. En bovendien zijn de meeste Joden niet Semitisch, dus door antisemitisch te zijn ben je maar tegen een minderheid van het Joodse volk.

 2. @Bud. [1]:

  Als dat de lijn der verdediging is die je optrekt omtrent deze discussie, is dat op zijn minst zwak te noemen. De hele notie dat iemand het niet met jou eens is, wordt licht anti-Semitisch genoemd. Dus als een persoon in feite voor een vreedzame oplossing wil gaan, dan is deze per definitie anti-Semiet? Een prettige binnenkomer in de discussie.

  Bedankt voor dit verfrissende geluid op de vrijspreker. Ik ben nog altijd van mening dat iemand die de vrijheid van het individu als groot goed dan wel onaantastbaar goed beschouwd, onmogelijk de politie/gemilitariseerde staat die Israël heeft ontwikkeld in Gaza en de Westelijke Jordaanoever kan goedpraten, en niks te maken heeft met verdediging, maar met complete economische en sociale onderdrukking en controle. Als Palestijn wordt je per definitie behandeld als untermensch in het repressieve beleid dat Israël voert. De steun die Hamas ten gevolge krijgt ligt mijns inziens dan ook direct aan de onderdrukking en complete controle te wijten.

  De oogkleppenvisie die de media ten tonele voert zou heel lachwekkend zijn, was dit onderwerp niet zo serieus geweest. Het constante negeren van belangrijke aspecten binnen het conflict ten faveure van Israël is eens te meer een aanduiding dat er iets goed mis is met de commerciële en staatsmedia in het algemeen.

  Het bestaansrecht van Israël staat onder druk, en het is voornamelijk Israël die dat zelf onder druk zet met de gewelddadige houding tegenover de Palestijnen.

  Het anti-semitisme argument slaat kant noch wal in deze discussie. Zelfs Joodse groepen en groepen individuen zijn fel gekant tegen deze staatsterreur. Zijn die dan ook anti-semitisch? Of mag je alleen mensen die toevallig als Jood geboren zijn alleen bekritiseren als je zelf ook toevallig als Jood geboren bent? Past dat binnen de definitie van een vrije discussie of vrijheid van meningsuiting.

  Geldt dit ook als een Europeaan zich buigt over de regering in het toch voornamelijk door Chinezen bevolkte China? Ben je dan een racist of fascist? Of hoe zit het dan met Serven en Zigeuners? Die in grote getalen zijn vermoord door Nazi regimes in WW2? Daar hoor ik bar weinig over in de discussie omtrent anti-semitisme en de Holocaust. Sommige mensen willen ons doen geloven dat Joden de geisoleerde vijand waren van het Nazisme. In plaats daarvan waren andere bevolkingsgroepen en sexuele voorkeuren, kortom iedereen die als niet normaal werd geacht, slachtoffer van brute etnische moordpartijen. Waarom wordt dit altijd en overal compleet op de Joden geprojecteerd. En hoe zit het met de miljoenen Afrikanen die omgekomen zijn onder fascistische regimes? De hypocrisie in de discussie druipt er van af.

  Bedankt Spynose voor een belichting van de andere kant.

  http://www.nwo-info.nl voor enkele inzichtgevende documentaires omtrent dit probleem.

  Spy-Nose [5] reageerde op deze reactie.
  beek [7] reageerde op deze reactie.

 3. @Bud. [1]:
  Hoho. Ik probeer altijd eerst de feiten te onderzoeken voor ik (eventueel voorlopige) conclusies trek. Dat heb ik nu ook gedaan. Mijn kritiek op vermoedelijke oorlogsmisdaden van Israelische soldaten betekent niet, dat ik pro-Hamas ben, verre van dat. Hamas is een terroristische organisatie.

  Maar ik kom wel op voor de jarenlang vertrapte rechten van weerloze Palestijnse burgers.

  Ik vind het een grof schandaal, dat er in het Westen m.i. veel te weinig rekening wordt gehouden met de meest elementaire rechten van individuele Palestijnse burgers, vrouwen en kinderen.

  Beluister de video goed naar wat de geinterviewden te zeggen hebben of lees het transcript en kijk hoe (Israelische?) soldaten twee weerloze mannen in een kuil op een zinloze manier aan het martelen zijn.

  “Jij bent toch als de dood voor de Islam?”

  Dat is niet zorgvuldig uitgedrukt. Ik ben fel tegen islam, maar niet “als de dood”.

  Ik verzet mij tegen religieuze bemoeienis met politiek.
  Israel is een theocratie. Dat is een staat gebaseerd op religieuze principes. Dat acht ik op zichzelf onjuist.

  Maar ik merk op, dat het Westen van meet af aan stelselmatig eenzijdig wordt voorgelicht over Israel en zijn rol in het M.-Oosten.

  Om een idee te krijgen.
  Hoe schrikbarend die officiele voorlichting tekortschiet en hoe voorzichtig men moet zijn als een blind paard achter de mainstream media aan te hobbelen, moge bijvoorbeeld blijken uit de stories van David Duke:

  http://www.davidduke.com/general/israel-honors-jewish-terrorists-who-attacked-america_272.html

  “Ik beschouw eigenlijk iedereen die tegen deze oorlog is als slecht geïnformeerd, óf op zijn minst lichtjes antisemitisch.”

  Hoe bedoel je precies?
  Nogmaals, ik vraag je je bij de feiten te houden. Ik heb me (nog) niet over de oorlog uitgelaten en ik zou je bovendien willen aanraden eerst de feiten te onderzoeken, voor je gaat oordelen.

  BTW, wat bedoel je met “lichtjes anti-semitisch”? Ben ik “lichtjes anti-semitisch” als ik twijfel aan de oprechte bedoelingen van het Zionisme?
  Zijn de Joden die zich tegen Israelische oorlogsmisdaden hebben uitgesproken, ook “lichtjes antisemitisch”?

  Ik zou iedereen die zich een oordeel aanmatigt over het Israelisch-Palestijnse conflict willen aanraden de kwestie diepgaand objectief te onderzoeken, wat overigens niet eenvoudig is na 61 jaar censuur en misleiding door pro-Israelische (oorlogs-)propaganda in de Westerse pers.

  Maar dit conflict, de eenzijdige voorlichting en de manier waarop Israel nu optreedt, acht ik niet in het belang van de veiligheid in Europa.

  beek [6] reageerde op deze reactie.
  beek [9] reageerde op deze reactie.
  Bud. [13] reageerde op deze reactie.

 4. @Spy-Nose [4]:

  Israel een theocratie?
  Wat is dat voor een onzin!
  De zionistische beweging was vooral een seculiere beweging, ontstaan onder invloed van de aanhoudende vervolgingen in Europa: een eigen land zou dan eindelijk een eind maken aan die vervolgingen, zo was het ideaal.
  En in de democratie van Israel is, net als in Nederland, ruimte voor diverse politieke stromingen, al naar gelang de stemmen van de bevolking.

 5. @Michel [3]:

  Michiel: als Palestijnse terreugroepen stoppen met het geweld, is er ook voor hen een normaal leven mogelijk.
  Juist hun aanhoudende terreur tegen burgers, is er dde oorzaak van dat zij voortdurend moeten worden gecontroleeerd door de staat van Israel, die de plicht heeft haar burgers tegen geweldsinitiatie te beschermen.
  Michiel is hier degene met oogkleppen:die kennelijk de misdaden van moslimextremisten niet anders kan zien dan als reactie vanuit het slachtofferschap.
  Daarom zou het nuttig voor hem zijn, zich ook eens te verdiepen in alle Jodenhaat vanuit het Arabisch islamisme, dat al bestond nog VOORDAT er ueberhaupt van een staat Israel en een ‘vluchtelingenprobleem’ sprake was.
  Hij verdiepe zich b.v. eens in de goede banden van de groot moefti van Jeruzalem en de moslimbroederschap met Hitler.
  Zolang de koran het laatste woord moet hebben, verandert er niets: want die grondbeginselen laten geen enkele ruimte voor een veranderende positie t.a.v. Joden. Noch t.a.v. de ongelovigen.
  DAAR ligt de basis van al die strijd en terreur.

 6. @Bud. [1]:

  Bud meent: “Ik beschouw eigenlijk iedereen die tegen deze oorlog is als slecht geïnformeerd, óf op zijn minst lichtjes antisemitisch.”

  Anno 2009 geldt de regel: als persoon a persoon b van antisemitisme beschuldigt betekent dat dat persoon a zeer waarschijnlijk zelf joods is. Ga er maar van uit dat Bud in de antwerpse diamanthandel zit en dat hij vanaf nu de bewijslast heeft dat dat niet zo is.

  Er gold tussen joden en palestijnen een wapenstilstand die door Israel vanwege de aanstaande verkiezingen niet werd verlengd. Er zijn intussen meer dan 1000 palestijnen in koelen bloede vermoord, regelrecht afgemaakt, door een stelletje zich ‘joden’ noemende wolga-bulgaren die geen enkel historisch recht hebben op het israelische territorium.

  beek [11] reageerde op deze reactie.

 7. @Spy-Nose [4]:

  En waarom is die David Duke een goede referentie, in hemelsnaam?!
  Liefhebberd van de Ku Klux Klan, NOTA BENE.
  Waarom verkiest die ‘neus’ een KKK-persoon als referentie op te voeren?!
  Iemand met overduidelijke vooringenomenheden, en zeker geen NEUTRALE bron.
  Bud heeft het goed gezien, ook al kan men bezwaren aanvoeren dat z’n vermoedens ‘niet volledig onderbouwd’ zijn, of ‘zwak’.
  Ik constateer wederom enige sympathie met iemand als ene Ron Paul Fan, die evenees anti-Joodse refenties zeer kon waarderen als bron.

  beek [10] reageerde op deze reactie.

 8. @Jan van Drunen [8]:

  Hmmm… ‘Wolga Bulgaren’.
  Dat was eveneens een favoriete uitdrukking van ene NSB-sympathiserende Ron Paul Fan, die eerder andere nicknames reageerde, als Zakheim, en Dirk b.v..
  Tevens zijn ontstellend gemak om Bud direct maar onder de Joodse diamantairs te plaatsen, is sprekend de methode van die misselijkmakende Ron Paul Fan.
  Verschijnt hij hier helaas wederom, nu als ene Jan van Drunen?
  Ik vermoed dit zeer sterk.

 9. @IIS [14]:

  So?
  Israel uitsluitend in het aardgas ge-interesseerrd?
  Laat je nakijken. Zit er onder Libanon dan ook gas?
  IIS stelt kennelijk voor dat Hamas moet profiteren van het gas, als dat er zou zijn.
  Nee dat is lekker, zo’n steeenrijke vijand, die daarmee Israel inderdaad volledig kan wegvagen.
  Laat Hamas z’n doelstellingen openlijk opgeven.Die zijn de bron van de ellende.

  IIS [18] reageerde op deze reactie.

 10. Palestijnen zijn voor zover mij bekend ook semieten.
  Israel kan zich alles veroorloven en welke oorlogsmisdaden dan ook begaan, omdat het gesteund wordt door de Verenigde Staten van Amerika.
  Op den langen duur zal Israel zich niet kunnen handhaven en ten onder gaan. Dan zal het te laat zijn om nog zoete broodjes te bakken.
  hugo van reijen

 11. Het lijkt mij dat spy-nose een infiltrant is die vrijspreker in diskrediet wil brengen.
  Hij is al een tijdje david duke en ron paul en dat soort figuren die welhaast de holocaust ontkennen aan het spammen hier.

  Een beetje nazi propaganda hier plaatsen zodat zijn vriendjes later kunnen zeggen zie je vrijspreker is een nazi site.

  Valt dat mij alleen op of nog meer mensen?

 12. @beek [15]:

  De Joden zijn niet dom Beek en die beginnen niet zomaar een oorlog. Libanon schoot onlangs ook nog met raketten op Israël, maar daar werd verder lauw op gereageerd. Strategisch gezien zou ik ook voor het aardgas gaan, zoals je zelf al aangeeft zou Hamas behoorlijk kunnen scoren met zoveel gas voor de deur en daarmee een groter gevaar zijn voor Israël. Plus, de bonus van 26 miljard dollar die laat men toch domweg niet liggen.

  T. a. f. k. a. B. [19] reageerde op deze reactie.
  beek [20] reageerde op deze reactie.

 13. @IIS [18]:

  Die aardgasvoorraad ligt voor een groot deel gewoon ter hoogte van Israel (Haifa).
  Wel nogal omslachtig, IIS, om een oorlog te voeren om aardgas, waar dit gas gewoon onder normale omstandigheden kan worden gewonnen.
  Dat Israel reageert op Hamas, louter omdat het op aardgas uit zou zijn, is weer zo’n typische internet-roddel, die met de snelheid van het licht landt op honderden, misschien wel duizenden, blogs die zo’n roddel maar wat graag verspreiden en nog eens lekker aandikken.

  IIS [22] reageerde op deze reactie.

 14. @T. a. f. k. a. B. [19]:

  Met een doordachte tactiek en een paar tweedehands drones is winst zeker haalbaar. En als men zorgt dat de obstakels worden geëlimineerd, dan snuift men voor tientallen jaren zonder problemen het lachgas zo weg uit de beerput…

 15. @IIS [22]:

  Waarom zou dat bericht dan vandaag wereldkundig worden gemaakt?
  Er is al jaren bekend dat daar gas zit.

  Misschien om meer krediet te krijgen voor nieuwe wapen aankopen?

  Ik ben nu nog meer voor Israel maar heb dan ook aandelen Shell. Tenzij Shell niet mee mag doen, dan de klere voor Israel en Go Hamas. (Als zij wel willen delen, that is, wat ik betwijfel.)

  IIS [26] reageerde op deze reactie.

 16. @IIS [25]:

  Heb jij ook last van muizen?

  Zonder dollen.
  Sinds drie dagen krijg ik rond 23.00 bezoek van e.o.a. muis die dan over mijn eiken vloertje racet. Schrok me rot maar vind het nu eigenlijk wel fascinerend. Dat beestje zat me daarnet gewoon aan te kijken.
  Toch jammer dat ie eraan gaat, maar zit nu met een half oog mijn huiskamer in de gaten te houden en met een handdoek klaar om dat beestje te verschalken en dood te knijpen.

  Tis gewoon sociaal onacceptabel om muizen in je huis te hebben rennen. Kost wat nachtrust, maar goed.

  IIS [29] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.