change_socialists-change-obamaDe komende Amerikaanse president heeft “change” beloofd. En hoewel hij vaag was met precies te specificeren WAT hij gaat veranderen, en nog vager over HOE hij dat allemaal denkt te betalen, lijkt het er een beetje op alsof deze politicus deze belofte gaat houden. 
 
Nog voor dat hij in functie is, gebeuren er al opvallende dingen:

–Het feest van zijn inauguratie gaat enorme hoeveelheden dollars belastinggeld kosten. Er is sprake van tientallen miljoenen belastingdollars. Het wordt het duurste inauguratiefeest ooit.
Er komen 2.000.000 mensen, twee keer zoveel als het vorige record.

–Hij krijgt de duurste presidentiële auto ooit. Speciaal nieuw ontworpen.

–Alleen al voor de veiligheid en bewaking voor het feestje op 20 januari worden 42.500 agenten gemobiliseerd. Zie “Washington Mobilizes 42,500-Strong Security Force for Inaugural

–Hij heeft al begrotingen klaar liggen met tekorten van “triljoenen belastingdollars”.

Ja, het ziet er naar uit dat Obama betrouwbaar is in het waarmaken van “change

20 REACTIES

 1. De grootste Tsjeenz is natuurlijk voor hemzelf. Volgens mij heeft hij nooit gezegd hoeveel, voor wie, waar, wat die change precies behelst.

  Dat je dan een feessie geeft en een dikke auto least van o.p.m. vind ik humor.

 2. Naast het geldsmijten dat hij overneemt van de olifantenpartij, past hij zich opvallend snel aan aan de huidige status quo. Dat is een enorme ‘change’ ten opzichte van de verkiezingsbeloften.

  ‘Change’ is ook wat er over zal blijven in de portemonnee van de US belastingbetaler na alle verplichte inkomensoverdrachten van burgers aan banken, Enrons en andere wanpresterende bedrijven. Bedrijven die in een normaal functionerende economie allang failliet waren geweest.

  En als hij van old skool ‘change’ houdt dan laat hij zich tot keizer kronen. In Hollywood stijl. Vinden ze vast prachtig. Welfare checks en spelen. Mijn bekenden in de USA hebben nooit een concreet antwoord kunnen geven over de inhoud van die ‘change’…

 3. Ach dat beetje geld smijten voor de inauguratie kan er nog wel bij.
  Je moet immers de schijn van DE wereldmacht ophouden en schuldeisers zoals China en Saudi Arabië betalen het indirect toch.

  Doet me denken aan het het nummer won”t get fooled again van The Who;

  Meet the new boss. Same as the old boss.

 4. Is het onderstaande een van deze ‘veranderingen’ ?
  PROJECT L.U.C.I.D — het 666 universeel controlesysteem van het beest

  Het 666 universeel controle systeem van het beest is ontworpen en wordt in de Verenigde Staten en over de hele wereld ingevoerd. We wisten dat het eraan kwam. Het is er nu en spoedig zal er geen plaats meer zijn om u te verbergen. Een griezelige nachtmerrie — een totalitaire politiestaat — is nabij. Dat is de grondige en goed gedocumenteerde boodschap en gewichtige waarschuwing van dit boek. Denk vooral niet dat u en uw geliefden zullen kunnen ontsnappen aan dit reusachtige computersysteem dat op ons pad ligt. Als project L.U.C.I.D eenmaal volledig operationeel is zal iedere man, vrouw en kind in de afschuwelijke cyberelektronische greep van dit computersysteem vallen. Lees verder: http://www.openbaring.org/lucid.html

  JBB [6] reageerde op deze reactie.

 5. @Rick [5]:
  Openbaring 13 : 16 & 17

  En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en VRIJEN en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden.

  En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die het merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.

  IIS [8] reageerde op deze reactie.

 6. Openbaring 14 : 1 , 2 & 3

  En ik zag, en ziet, het Lam stond op den berg Sion, en met Hem honderd vier en veertig duizend, hebbende den Naam Zijns Vaders geschreven aan hun voorhoofden.

  En ik hoorde een stem uit den hemel, als een der vele wateren, en als een stem van een grote donderslag. En ik hoorde een stem van citerspelers spelende op hun citers.

  En zij zongen een nieuw gezang voor den troon, en voor de vier dieren, en de ouderlingen; en niemand kon dat gezang leren, dan de honderd vier en veertig duizend, die van de aarde gekocht waren.

 7. @JBB [6]:

  Openbaring 14: 9-11
  “9 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en het beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.”

  De drie zessen staan symbool voor het teken van het beest…kijk maar eens heel goed, alle barcodes bevatten dit teken. Toeval?…wel vreemd in ieder geval.
  JBB [16] reageerde op deze reactie.

 8. Het mag op z’n minst opmerkelijk genoemd worden, en tot nadenken stemmen, dat 2000 jaar geleden iemand dit in een visioen heeft gezien.
  Terwijl aan de verwerkelijking van dit visioen wordt bijgedragen door mensen die er allerminst behoefte aan hebben bijbelse profetie in vervulling te laten gaan. Integendeel, zou ik zeggen, want het visioen vervloekt iedereen die in dat universele systeem een welbehagen heeft.
  Zou er dan toch meer zijn tussen hemel en aarde?

  T.a.f.k.a.b. [10] reageerde op deze reactie.

 9. Deze lieden hebben er geen enkele moeite mee om vele tienduizenden anderen de dood in te jagen en zelf zijn ze als de dood voor de dood.
  Het zijn lafaards i.t.t Hitler die gewoon rondreed in een open Mercedes, bijv. in Neurenberg.

  beek [14] reageerde op deze reactie.

 10. Waarschuwing, 666 komt eraan !
  “En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is wijsheid: wie verstand heeft berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens en zijn getal is zes honderd zes en zestig.”
  Openbaring 13:16-18

  Lees verder: http://www.openbaring.org/666.htm

  T. a. f. k. a. B. [13] reageerde op deze reactie.

 11. @T.a.f.k.a.b. [10]:

  ’t Is nogal belangrijk, Bep. En helemaal als het waar is.
  De eeuwigheid duurt m.i. best wat langer dan b.v. die 75 aardse jaren.

  @Frits [11]:

  Wat heeft Frits met Hitler?
  Die Hitler lijkt me vooral een voorafschaduwing te zijn van die wereldleider uit de Openbaringen van Johannes.

 12. Okay Beek. Als het voor jou belangrijk is.

  Ik zie dat niet zo en verwacht ook in rottende staat nog een tijdje tot dienst te kunnen zijn van maden en wormen.
  Qua ‘geest’ en bewustzijn gaat m.i. gewoon, al dan niet rochelend en pijnlijk, het licht uit. Fini. Volgende ..

  De dood houdt de boel levendig.

  beek [19] reageerde op deze reactie.

 13. @IIS [8]:

  Dat wat GOD nu aan het doen is wereldwijd is hopelijk een voorbode van een andere voorspelling door de profeet Johannus. Ik zeg HOOP het want ik ben niet GOD.

  In ieder geval zien we een flinke afzwakking van de macht van de vrijmetselaars (= US & GB) , skull & bones, bohemian grove, etc.

  GELD = macht (wereldlijke) en dat moet eerst “down the drain” zoals men het daar zegt.

  Ik zie deze komende tijd alleen maar hoopvol tegemoet, ijdelheid der ijdelheden, het is alles ijdelheid.

  IIS [17] reageerde op deze reactie.

 14. 666

  Messing schijft in Worden Wij Wakker:

  A

  666 is het getal van de mens
  Als je 6 aan jezelf besteed
  60 aan je medemens
  600 aan God (essentie), zitten we goed

  Als je 6 aan God geeft,
  60 aan je medemens
  en 600 aan jezelf gaan we fout…

  B

  666 is het getal van de Machine…
  de Streepjecodes van ALLE producten beginnen met een 6,
  hebben een midden met een 6 en eindigen op een 6

  Het beest kan de machine zijn; de machtige computer met al onze gegevens en bewegingen

 15. @T. a. f. k. a. B. [15]:

  Dat leert de bijbel ook Bep: dat onze dood tot nut van de wormen is.
  Maar tevens vernemen wij over een onsterfelijke ziel. En dat is toch wel zeer intrigerend.

Comments are closed.