manders-toineDe LP-Bijeenkomstdinsdag 3 februari 20.00 uur

 
De economische crisis: de overheid is het probleem, niet de oplossing

Spreker Toine Manders: Als we de politici en de media mogen geloven, dan is de vrije markt de oorzaak van de huidige economische crisis, en kan alleen
overheidsingrijpen ons redden. Ik zal in dit artikel betogen dat de werkelijkheid precies andersom is: De overheid is het probleem, niet de
oplossing.

De economische crisis:
de overheid is het probleem, niet de oplossing.

Het economische systeem van Nederland, noch dat van andere EU-lidstaten, noch dat van de Verenigde Staten, noch dat van andere belangrijke handelspartners die invloed hebben op onze economische pieken en dalen, kan worden omschreven als een vrije markt. 

Wikipedia.org definieert een vrije markt als volgt:
Een vrije markt is een markt die vrij is van overheidsinterventie en
regulering, naast de minimale taak van handhaving van het rechtssysteem en bescherming van eigendomsrechten, en die vrij is van dwang en bedrog. In een vrije markt worden eigendomsrechten vrijwillig overgedragen tegen een prijs die uitsluitend tot stand komt door de wederzijdse instemming van
kopers en verkopers. Per definitie dwingen kopers en verkopers elkaar
niet, in de zin dat zij elkaars eigendom verkrijgen door het gebruik van
geweld, het dreigen met geweld, of bedrog, noch is er sprake van dwang
door een derde partij (zoals door de overheid via herverdeling). Bovendien
wordt in een vrije markt geen dwang gebruikt om concurrentie te voorkomen tussen kopers en verkopers.

De economische systemen van Nederland en haar grootste handelspartners
zijn ver verwijderd van een vrije markt. Hiervoor heb ik aan aantal
argumenten:

 De grote overheid
De staat bestaat uit honderdduizenden ambtenaren en politici, die zich
vooral bezighouden met het in stand houden van hun financiele positie en
machtspositie door middel van de volgende vicieuze cirkel:

1.      Ze veroorzaken problemen door overheidsingrijpen, o.a. door het
prijsmechanisme te verstoren, bijvoorbeeld: files, wachtlijsten in de
zorg, werkloosheid, woningnood, wijnplassen, melkplassen, boterbergen,
slecht en duur onderwijs, hoog ziekteverzuim etc.

2.      Vervolgens zoeken ze aandacht van de media door deze problemen te
signaleren.

3.      Vervolgens wordt er belastinggeld besteed aan het zoeken van een
oplossing.

4.      Vervolgens wordt altijd dezelfde oplossing geboden, nl. de staat moet
nog meer belastinggeld uitgeven, de staat moet nog meer regels maken, de
staat moet nog meer bevoegdheden krijgen, er moeten nog meer ambtenaren
worden ingehuurd etc. Kortom, de staat moet nog meer geld en macht
krijgen, en dan komt alles goed.

5.      Vervolgens komt het niet goed, maar wordt het probleem alleen maar
erger, of er onstaan elders problemen, of allebei. Hiermee zijn we weer
terug bij af, ofwel punt 1.

Als een vrije markt zou worden ingevoerd, dan zou de overheid zich
beperken tot het beschermen van haar burgers tegen misdadigers en
invasies, en zou de overheid drastisch worden ingekrompen naar de drie
taken die de vrije markt-econoom Adam Smith opsomde: leger, politie en
rechtspraak. Alle andere overheidsorganisaties zouden worden afgeschaft.

  De hoge belastingen
Bovenstaand proces heeft geleid tot een enorme groei van de
overheidsuitgaven. De Nederlandse staat gaf 47 procent van het nationaal
inkomen uit in 2007 (volgens de OESO, dus de overheid zelf). In de
Verenigde Staten, door velen gezien als het meest kapitalistische land ter
wereld, was dat 37 procent. De honderden miljarden die werden weggegeven
aan o.a. banken in het kader van de crisis zijn daarin nog niet
meegerekend. De burger wordt gedwongen de vruchten van zijn arbeid, zijn
eigendom, af te staan onder bedreiging van geweld, zonder dat hij zich
heeft schuldig gemaakt aan het schenden van een overeenkomst, of het
toebrengen van schade. Ter vergelijking: eind negentiende eeuw, ten tijde
van de nachtwakersstaat, was dat zo’n 7 procent. De meeste belastingen die
wij nu kennen, waaronder ook de inkomstenbelasting en de BTW, bestonden
toen niet. Dat was ook niet nodig, omdat er een kleine overheid was die
weinig geld uit gaf.

Als een vrije markt zou worden ingevoerd, dan zou de overheid zo weinig
geld uitgeven dat de aardgasbaten waarschijnlijk al voldoende zouden
opleveren om deze uitgaven te bekostigen, zodat er geen belasting meer zou
hoeven worden geheven. Nederland zou in dit opzicht een voorbeeld kunnen
nemen aan Dubai, een land met relatief veel economische vrijheid, weinig
overheidsingrijpen en zeer lage belastingen. Het nationaal inkomen van
Dubai bestaat voor 6 procent uit olie-inkomsten, waarvan het merendeel in
de staatskas vloeit. Omdat de overheid relatief weinig geld uitgeeft, is
dit nagenoeg voldoende voor het financieren van de overheidsuitgaven.
Dubai kent dan ook geen belastingen op inkomsten, winst, vermogen,
vermogenswinst, omzet, erfenissen of giften. Dubai heft ook geen BTW of
verplichte premies. De economische groei in Dubai bedroeg 18 procent van
2000 t/m 2006.  Zo kan het ook.

  Het oerwoud aan regels
Ambtenaren zijn ingehuurd om regels te maken. Helaas doen ze dit ook. Was
het maar waar dat ambtenaren niets deden, dan zouden ze alleen maar geld
kosten. Nu richten ze ongekende schade aan door bibliotheken vol te
schrijven met regels. Hier lijkt nooit een einde aan te komen. Er schijnen
nooit genoeg regels te zijn. Voor iedere regel die wordt afgeschaft,
moeten er minstens tien bijkomen.

Iedere burger wordt geacht de wet te kennen. Met andere woorden: Als u de
wet niet kent, is dat geen excuus. Maar het oerwoud aan regels is zo
groot, dat geen enkel mens deze regels kan kennen. Zelfs mensen die
telefoonboeken uit hun hoofd kunnen leren, kunnen de wet niet kennen.
Bovendien zijn de regels vaak met elkaar in strijd. U kent misschien het
verhaal van de horeca-ondernemer die van de brandweer te horen kreeg dat zijn deuren niet naar binnen mochten slaan, en dus deuren monteerde die naar buiten openden. Vervolgens wist een andere ambtenaar hem te vertellen dat dat ook niet mocht, omdat het gevaarlijk kon zijn voor voorbijgangers.
Ten einde raad monteerde hij schuifdeuren, maar toen kreeg hij het aan de
stok met de welstandcommissie.

Als een vrije markt zou worden ingevoerd, dan zouden we zo ongeveer terug kunnen naar de tien geboden, en er daar zelfs nog een paar van kunnen afschaffen:
 
1.       Gij zult niet doden. 

2.      Gij zult niet stelen.

3.      Gij zult niet mishandelen.

4.      Gij zult niet bedreigen.
.
5.      Gij zult niet bedriegen.

6.      Gij zult zich aan zelfgemaakte afspraken houden.

Over de spreker 
Toine Manders is voorzitter van de Libertarische Partij. Daarnaast is hij directeur van het Haags Juristen College, 
______________________________________________________________________________________________

AGENDA
20.00 u:         Verwelkoming
20.15 u:         Huishoudelijke mededelingen / Voorstelrondje / Kennismaking met medelibertariërs
20.30 u.:       Toine Manders: ‘De economische crisis: De overheid is het probleem, niet de oplossing’
21.30 u:         Vragen
21.45 u:         Discussie
22.30 u:        Formele sluiting
22.35 u:        Napraten en -discussiëren 
_______________________________________________________________________________________________
Locatie en routes

14 REACTIES

 1. Goed stuk, maar er wordt vergeten erbij te zetten dat een kleine overheid ook niet werkt. Het jongste experiment aan de overkant van de plas is ook mislukt.
  In recordtempo zijn ze daar ook aan het “socialiseren”.
  Overheid is per definitie een kankergezel wat alles vernietigd op haar pad.
  Ze kan ook niet anders dan steeds groter worden.
  Anarchisme is het enige antwoord op het vrijheidsvraagstuk.
  In priveleven bestaat ook geen dwang (hopelijk ;)). Als het kleinschalig kan, dan kan het ook in het groot.

  Michielsens [4] reageerde op deze reactie.
  Jefferson Still Lives [10] reageerde op deze reactie.

 2. Over de tien geboden: ondanks 3000 jaar ervaring worden die nog altijd niet goed begrepen.

  Het vijfde gebod bijvoorbeeld:

  Exodus 20 vers 12: Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de Heere uw God geeft.

  Lees het nog eens: dit gaat over een privé-pensioenregeling. Als jij zorgt voor je ouders in hun oude dag, dan zullen je kinderen dit voorbeeld volgen en zullen je dagen dus verlengd worden.

  Het tiende gebod wordt zo mogelijk nog slechter begrepen: het is een verbod op jaloezie:

  Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is.

  Dat is dus niet tegen “begeerte” om dan vervolgens dit gebod tegen kapitalistische consumptiedrang te gebruiken , neen, het kan als volgt worden samengevat:

  Gij zult niet jaloers zijn op wat een ander heeft.

  Zo gezien passen ze dus behoorlijk goed binnen de libertaire idealen.

  Overigens protesteerde God toen Mozes om geboden vroeg. Dan gaan jullie enkel ruzie maken over die regels, was zijn bezwaar…

  Behoorlijk libertair, die ouwe Jahweh…

 3. Hoe komt het toch dat zo veel mensen weten hoe een vrije samenleving moet worden ingericht.

  Hoe komt het toch dat zo weinig mensen zich bezig houden met het daadwerkelijk inrichten van een vrije samenleving.

  En dat terwijl er zo veel mensen zijn die een diepe afkeer hebben van de huidige samenleving.

  Jefferson Still Lives [10] reageerde op deze reactie.

 4. @Jurgman [1]: “Goed stuk, maar er wordt vergeten erbij te zetten dat een kleine overheid ook niet werkt. Het jongste experiment aan de overkant van de plas is ook mislukt.”

  Als je de VS bedoelt: er was daar geen sprake van een kleine overheid, zoals hr. Manders ook betoogde waar hij stelt “Het economische systeem van Nederland, noch dat van andere EU-lidstaten, noch dat van de Verenigde Staten, noch dat van andere belangrijke handelspartners die invloed hebben op onze economische pieken en dalen, kan worden omschreven als een vrije markt.”

  Zie ook wat ik -specifiek over de financiele crisis- daar eerder over schreef in reactie op een artikel in de Tijd.

  http://blogs.tijd.be/bbb/2009/01/zes-nagels-aan-de-economische-doodskist.html

  (zie derde reactie van onder)

 5. nou als Bos er niet in was gedoken waren we 3 banken kwijt geweest, een hele hoop bedrijven en dus banen en velen hun hele vermogen, allemaal omdat ze op Wallstreet aan het bedriegen waren, of ter wel gek geworden zijn in de VS.
  Geen grote overheid, prima maar wel en die op financieel gebied monitort wat er mis kan gaan, meer nog dan ooit.
  Het oude bewakings sysyteem werkte niet goed.
  Brouwn (GB) zegt daarop CNN goede dingen over, kijk fff wellicht herhalen ze het.

  Jefferson Still Lives [10] reageerde op deze reactie.

 6. mij te makkelijkom de staat de schuld van alles te geven, ik ben ook voor en kleine betaalbare overheid die niet aan socialezaken doet anders dan, geen arbeidsbemiddeling of subsidies, staats omroepen ,nada niets, zoek dat zelf uit, ga gewoon werken en des avonds bij leren ergens.
  Bijstand voor de armen, de rest zelf regelen.(verzeker je maar)
  Nederland kan met 50% minder ‘staat’ toe nu we in de EU zitten.
  Echter toezicht op het geldwezen is noodzakelijk gebleken, Welling had overigens al weg moeten zijn, deze man in niet competent gebleken, vermoedelijk weet Bos dat maar kan hij nu niet nog meer onrust gebruiken.

  en dit is denk ik denk ik gel.l:
  Vervolgens wist een andere ambtenaar hem te vertellen dat dat ook niet mocht, omdat het gevaarlijk kon zijn voor voorbijgangers.
  Ten einde raad monteerde hij schuifdeuren, maar toen kreeg hij het aan de
  stok met de welstandcommissie.

  ik was ooit raadslid,en vz van en soort commissie die over dit soort narigheid (niet dit geval) ging, dit komt niet geloofwaardig over, de dikke duim was hier in het geding, zo niet erken ik mijn fout, zowel de feiten,welke deur en aan welk adres !

  Jefferson Still Lives [11] reageerde op deze reactie.

 7. @Jurgman [1]:
  Hear hear. Precies die drie taken wil ik ongeveer als eerste privatiseren. Die hebben voldoende laten zien dat het niet werkt.

  @peterk [3]:
  Een aanzienlijk aantal mensen (geen meerderheid) zal toch eerst ‘het licht’ moeten zien, wil de continue staats-agressie gestopt kunnen worden. Probeer maar eens een alternatief geldsysteem te lanceren. Tel de agressies. Het zullen er meer dan een paar zijn. Probeer maar eens vrijelijk tot de uitwisseling van goederen en diensten te komen: de agressies tegen je vrije keuzen zullen legio zijn. Als je je buurmans huis schildert, dien je eigenlijk inkomstenbelasting aan te geven: je bent al strafbaar!

  @Anno Zijlstra [7]:
  Bankruptcies should be considered a good thing, zey will kounteract a businessmens’ desire to continue to do bad sings. (Hans-Hermann Hoppe 🙂
  Het bewakingssysteem is nooit bedoeld geweest om echt malversaties te bewaken, maar om het principieel corrupte systeem in de hand te houden.

  Jeff

 8. @Anno Zijlstra [9]:
  Het geldwezen as-is stabiel proberen te houden is wat het toezichtwezen probeert te doen. Maar dat is zoals een tol op een naald aan de gang proberen te houden: veel werk, en hij valt er geheid een keer vanaf.

  Op schaarse commoditeiten gebaseerd geld, hetgeen menselijke moeite kost om te genereren, is een automatisch ingebouwde bescherming, die veel minder toezicht en regels vereist. En die door meerdere marktpartijen kan worden geverifiëerd. Audits van de tegoeden van de banken zelf kunnen goed worden gedaan door derden (niet de staat).
  Juist door de veel betere communicatie-middelen de laatste decennia, is dit een veel haalbaardere oplossing dan ooit eerder. Ga met banken in zee, die meerdere agenten als betrouwbaar worden gekwalificeerd.

  Jeff

 9. Wat is zou de taak van de overheid moeten zijn??
  Is de overheid niet in dienst van de burger, anders gezegd: zonder burgers geen overheid.
  Hebben Nederlandse burgers nog iets te zeggen over de manier waarop de overheid functioneert?
  Is het niet vreemd dat 1,5% van de werkende bevolking in bij de belastingdienst werkt? Als deze 1,5% mensen voor een producerende werkgever zou werken zou dat dus al een slordige 3 tot 4,5% op onze belastingdruk schelen. Vertaal dat nou eens door naar de rest van de overheid.
  Waarheen gaat dat belasting geld nu nog meer?? Zijn het niet altijd dezelfde bedrijven die met de dikke overheidscontracten weglopen? Wordt de begroting voor ieder project dat deze bedrijven niet minimaal 3X overschreden?
  Wat te denken van de laatste ‘bail out’ betreffende de ING. De belastingbetaler neemt het slechtse deel van deze bank voor haar rekening zonder er iets wijzer van te worden. Nationalizeer de hele bank of laat een bedrijf zonder kansen aan de markt en laat de markt kijken wat het nou eigenlijk waard is. Nu hebben wij gewoon 10 miljard in de Amerikaanse bubble gegooid zonder ooit een revenue te mogen verwachten en de ING maakt straks weer lekker winst en vult de zakken van mensen die de puinhoop moedwillig veroorzaakt hebben.
  Als je zonodig wilt ingrijpen als overheid in de ‘vrije markt’ durf dan ook de markt met rust te laten. Hoeveel bedrijven kunnen nu hun belastingplicht niet meer voldoen en worden door de overheid ,die 10 miljard in de ING stopt, failliet verklaard?
  Economen die bekend zijn met ‘austrian economics’ of gewoon hun gezond verstand gebruiken roepen al jaren dat de overheid geen ‘vrije markt’ kan reguleren.
  Het resultaat van de krediet crisis is door de FED (Federal reserve bank) zelf in de hand gewerkt door de rente belachelijk laag te houden. Op die manier werd er maar geleend en geld kon derhalve weer gecreeerd worden. Als de overheid meer geld creeert dan de omvang van de markt, onstaat inflatie. Je kunt dan niet nog meer geld gaan creeeren om de dalende koopkracht te compenseren. Als deze trend zich vanuit overheidswegen doorzet zal de dollar ophouden te bestaan.
  Als je een tekort hebt is er maar 1 oplossing, bezuiniggen en hard werken. Dat is zo voor de burger en dat is zo voor de overheid.
  Dus, snijden in die overheid!!!! EU afschaffen, direct en alle vrijheidsbeperkende maatregelen terugdraaien en het liefst de originele Amerikaanse constitutie overnemen als basis beginsel voor onze nieuwe REPUBLIEK DER NEDERLANDEN.

 10. Ik reageer hier op het stuk van Manders, maar ook op Snapnie.

  Tja, ik voel wel wat voor het libertarisme. De regeldruk moet om laag en er zal ook zorgvuldiger met belastinggeld moeten worden omgegaan. De kosten kunnen zeker omlaag. Maar dit stuk, Een goed stuk? Dit stuk doet weinig goed.

  Eind 19de eeuw? We leven begin 21ste eeuw. Ik mag voor jullie hopen dat je niet eind 19de je brood moet verdienen. Ben zelf erg blij dat ik nu leef, de extra belasting (boven 7%) neem ik meer dan voor lief. Bovendien je krijgt er heus nog wel iets van terug. Het is alleen de vraag of we voldoende voor onze ‘inleg’ terugkrijgen en vooral of de overheid niet te veel taken naar zich toetrekt.

  Dubai? Ik ben ook erg blij dat ik in de EU woon.

  Overheid afschaffen? Crisis de schuld van de FED? Spreek de logische conclusie dan ook uit: schaf de centrale banken af. Dat kan dus niet. Je hebt de overheid echt voor meer nodig dan leger, politie en rechter.

  De Republiek der Nederlanden? Wat heeft het koningshuis hier nu weer mee te maken. Ik ben zelf helemaal geen voorstander van het koningshuis, maar ik zie gewoon niet in waarom dat punt er op het laatst nog even wordt bijgehaald. Houd je betoog helder! Gooi niet alles op een hoop.

  Wees verder reeel. Voer hier een goede discussie, met doordachte argumenten en stop met de studenticose hersenspinsels en de complottheorieen.

  Groeten,
  Guido

  mrXL [14] reageerde op deze reactie.

 11. @Guido [13]: Hoi Guido,

  je conclusie is idd wel goed dat libertariers ook tegen de centrale banken zijn. Juist het vervalsen van geld, door bij te drukken, is een doorn in het oog van libertariers. Het is immers de zoveelste verkapte belasting.

  Maar waarom zou een centrale bank nodig zijn?

  Stel iedere bank gaat z’n eigen geld uitgeven. Dit is tot op zekere hoogte niet handig. Vroeger bestonden ook verschillende soorten geld naast elkaar [koper/zilver/goud], maar uit zichzelf treedt unificatie op.

  Als je b.v. kijkt naar het internet, hoeveel goed geaccepteerde standaarden dit heeft opgeleverd, zonder overheidsinterventie overigens, dan is het nonsens te denken dat we voor veel dingen wel een overheid nodig zouden hebben.

  Met alle respect, aan juist politie heb je niets meer in deze tijd. De private beveiliging is booming, juist vanwege het falen van de overheid. waarom deze trend niet doorvoeren?

  Het is een denkfout te denken dat mensen niet stelen vanwege de pakkans, maar veel meer vanwege het besef dat het uiteindelijk niet loont als iedereen gaat stelen.

Comments are closed.