[HTML1]

Sprekers: Bat Ye’or, historica, auteur van “Eurabia”; Robert Spencer, Dir. JihadWatch.org; Serge Trifkovic, Dir. Rockford Institute, Center for International Affairs; Walid Shoebat, ex-lid PLO Fatah Brigade.

Transcriptie (vertaald door Spy-Nose):

0’00” Trifkovic: Het is mogelijk een tijdelijke wapenstilstand te hebben of een vreedzame co-existentie of overgang, maar zo’n periode is geen permanente oplossing.

0’18” Sahih Al-Bukhari Vol 4, Bk 52, Hadith 196:

“Allah’s Apostel zei: “Mij is opgedragen te vechten tegen de mensen totdat ze zeggen: “Niemand anders heeft het recht te worden aanbeden dan Allah…””

0’27” Spencer: “Als wij zouden denken, dat we alleen maar ons beleid t.o.v. Israel zouden behoeven te veranderen of t.o.v. Irak of iets anders of onze politiek t.o.v. Mossadeq in 1953 anders zou zijn geweest… Deze ideen zijn belachelijk. Ze zijn gebaseerd op een fundamenteel onbegrip voor de motieven en doelstellingen van de jihadisten. Dit conflict is niet ontstaan door de creatie van Israël of door de Amerikaanse invasie in Irak. De wereldwijde jihad is al aan de gang zonder aanmerkelijke onderbreking sinds de 7e eeuw. Het verminderde alleen in kracht tijdens perioden waarin de Islamitische wereld te zwak was om er werk van te maken.”

1’18” Bat Ye’or: We moeten onszelf nu afvragen: Willen wij onze joods-christelijke waarden en onze eigen beschaving bewaren of kiezen we voor dhimmitude – of grotere dhimmitude in Europa, dat heel Europa zal omvatten. Misschien niet Amerika, maar Amerika zal worden geisoleerd, omdat het geopolitisch te maken krijgt met een ge-islamiseerd, dhimmi Europa. Deze problemen moeten door de Europeanen zelf onder ogen worden gezien om hun eigen identiteit en hun toekomst te kiezen, vrijheid of dhimmitude, en ook door de Amerikanen.

2’19 Trifkovic: “Om zich te verdedigen tegen de aanval van mondiale jihad die ongetwijfeld zal komen, zal het Westen zichzelf moeten herdefinieren en zich afvragen, wat de geografische en culturele ruimte is die verdedigd moet worden en in welke naam. In de naam van “multiculturalisme” of “postmodern liberalisme” is onmogelijk, want die vertegenwoordigen geen waarden, waarvoor men zal willen sterven, zoals hun voorouders hebben gedaan in Poitiers en de voor de Muren van Wenen. Wat de mondiale jihad opwindend maakt is de simpele vastbeslotenheid van miljoenen mensen om niet alleen het geloof te verspreiden, maar ook zichzelf op te offeren ten koste van de ongelovige, in de eerste plaats door immigratie en zo nodig later door andere middelen.”

3’20” Shoebat: “Wat het westen moet begrijpen is, dat de islam de gevaren van communisme en nazisme in zich draagt. Net als bij communisme en nazisme heiligt bij islamisme het doel de middelen. Er is geen respect voor nationale grenzen en de hele ideologie komt erop neer hun denk- en levenswijze over de hele wereld te verspreiden. Dat is wat de moslims in het hele M-Oosten leren, dat blijkt uit de jurisprudentie in (…) in Saudi Arabie en in de gehele moslimwereld, dat de islam verovert en zal doorgaan te veroveren, totdat het triomfeert, totdat iedereen in de hele wereld beleidt, dat er geen andere god is dan Allah en dat Muhammed zijn Profeet is.”

4’27” Vrijdag sermoen door Abd Al-Wader, Al-Kilani Mosque, Baghdad 14 febr 2003.

“Allah’s wraak kome over jullie, Joden, oh de zonen van apen en varkens. Er is geen strijd op deze aardbol, die jullie niet hebben aangesticht. Welk strijdvuur jullie ook begonnen, Allah heeft het gedoofd. Moge Allah jullie licht en jullie vuren doven. Maar wij, wij zijn de mensen, die Allah heeft verkozen, gewild en sterk heeft gemaakt om jullie hoofden te plukken, eenmaal rijp voor de pick-nick, (…) die opkwam en handelde in tirannie en arrogantie. Wij zijn degenen die hen een kopje kleiner zullen maken, met Allah’s wil.”

5’30” Trifkovic: “De exclusiviteit van de Islam moet oprecht en openlijk onder ogen worden gezien. In tegenstelling tot de Hindoes, de Confusianisten, de Animisten van Sub-Sahara-Afrika hebben de Muslims de inherente tendens zich uit te breiden en de rest van de wereld te bekeren, niet alleen tot hun religie, maar ook tot hun levensbeschouwing en tot hun wettelijk en moreel systeem. Ze zullen dit niet openlijk zeggen, zolang zij in de minderheid zijn in de landen waarnaar ze willen immigreren, maar we hebben steeds opnieuw door de hele geschiedenis gezien, zodra ze de aantallen bereikt hebben om hun wil op te leggen, zullen ze dat doen.”

6’20” Abd Al-Wader: “Ze zullen weten – ik zal hun namen niet noemen- de Amerikanen en hun president en de Britten en hun bondgenoten en de Zionisten, het verdorven nageslacht van deze entiteit… Allahu Akbar! Als Allah ons toestaat, oh land van Muhammed. Zelfs de steen zal zeggen, oh Muslim, er verschuilt zich een Jood achter mij, kom hier en snij zijn hoofd af. En wij zullen zijn hoofd afsnijden. Bij Allah, wij zullen het afsnijden! Oh Joden, Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Jihad ten behoeve van Allah! Jihad ten behoeve van Allah! Victory voor Allah ! Allahu Akbar! De gelovigen zullen triompheren! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! … [etc., etc]”

7’40” Trifkovic: “Wonderen bestaan. Ik weet niet of het een nieuwe misschien nog dodelijker terroristische aanslag zal zijn, dat als een katalysator zal werken of een geopolitieke confrontatie in het M-Oosten zelf zal zijn, met Israel, dat misschien in ernstig gevaar verkeert, maar ik hoop en vertrouw, dat een schok in de geesten en harten van westerlingen het besef tot de noodzaak om op te staan zal terugbrengen.”

29 REACTIES

 1. Dit soort filmpjes zou ik graag bij de nieuwe zender POWNED zien op primetime zodat al die NL-ers die nu eendimensionale stront over zich heen gekieperd krijgen zich eens achter de oren zullen krabben.

  Dit wordt uit zijn verband getrokken zeggen de linkschen.
  De meeste moslims zijn niet zo maar reageren gematigd.
  Met dit soort uitspraken ben je mijns inziens schuldig aan het verkwanselen van jou vrijheden en jou cultuur.

  Yeah right; de meeste duitsers waren 70 jaar terug ook geen fascisten. Een minderheid waren Nazi’s die bereid waren geweld en tereur te gebruiken.

  De meerderheid zegt me helemaal niks. Als het om het machtsvraagstuk gaat dan regeert een minderheid die bereid is om grof geweld en intimidatie te gebruiken over die meerderheid.

  Spy-Nose [4] reageerde op deze reactie.

 2. @GB [3]:
  “Als het om het machtsvraagstuk gaat dan regeert een minderheid die bereid is om grof geweld en intimidatie te gebruiken over die meerderheid.”

  Precies. Zo ging het exact in de jaren ’30 met de Nazi’s, die marcherend overal rust en orde brachten. Toen kon men pas “rustig” slapen.
  Ook nu scheiten steeds meer mensen in hun broek.

  Lees de brief Elise Friedmann van het CIDI aan Hirsch-Ballin:

  http://download.omroep.nl/nos/docs/130109_cidi_hirschballin.pdf

  “(…)Vrijdag 9 januari riepen betogers in Rotterdam opnieuw “Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas”. Een ooggetuige die hen daarop aansprak en wiens fiets vervolgens in elkaar werd getrapt, werd door de politie gemaand zo snel mogelijk te vertrekken [sic! SN], omdat hij een relletje veroorzaakte.5 Verder riepen de demonstranten Arabische leuzen die aanzetten tot moord op Joden, zoals “(Khaybar, Khaybar) djaysh Muhammad ya yahoed” 6: O Joden, het leger van Mohammed zal terugkeren – een verwijzing naar een historische massamoord op de Joden in Medina (onder wie Khaybar), opgevat als oproep tot jodenmoord. Ook dit is op video vastgelegd.7 De politie wist wat er werd geroepen.

  Volgens Novum8 “werd ingegrepen” toen een Arabisch sprekende agent dit hoorde – maar niemand werd aangehouden.

  Politiewoordvoerster Yvette van den Herik legde aan De Telegraaf uit: “We hebben besloten om niet in te grijpen. Het was erg druk in het centrum en je weet niet wat zo’n groep vervolgens gaat doen.””

  http://www.ad.nl/video/2901446/Vlaggen_Isral_in_de_fik.html?pageNumber=2#reactie

  “(…)Als hier niet wordt ingegrepen, kan de stemming explosief worden – en niet alleen tegen de Joodse gemeenschap. De tijd is voorbij dat conflicten tussen bevolkingsgroepen genegeerd kunnen worden. We moeten voorkomen dat de haat en het geweld uit het Midden-Oosten naar Nederland worden geïmporteerd.”

  Het hek is van de dam.
  Wilders krijgt in dit opzicht eerder gelijk dan hij dacht.
  En dit is nog maar het begin.
  GB [5] reageerde op deze reactie.

 3. @Spy-Nose [4]:

  Een relatief kleine groep goed georganiseerde fundamentalisten kan de hele samenleving vrij gemakkelijk platleggen en in gijzeling houden.
  Daarvan ben ik overtuigd.
  Het is niet de vraag of dit gaat gebeuren maar hoe onze politici daarop gaan reageren.
  Geeft men gedeeltelijk toe of trekt men alle middelen uit de kast om dit kankergezwel weg te snijden.

  Ik heb hier een heel hard hoofd in als we nog steeds dezelfde dhimmi’s in de regering hebben zitten als nu.
  Men is niet gewend om keihard te vechten voor verworven waarden en vrijheden. Over het zorgsysteem of onderwijs kun je discussiëren en eventueel compromissen sluiten over persoonlijke vrijheid niet!
  Israel voert de enig juiste strategie; aangeven dat je NOOIT zult wijken voor fascisten. Je moet nog geen mm wijken toegeven aan dit soort mensen zodat zij (of in ieder geval hun iets meer gematigde achterban) vroeg of laat inzien dat ze een hopelijze strijd voeren.

  Spy-Nose [7] reageerde op deze reactie.

 4. Geheel juist! Helaas moet ik constateren dat een politicus als Geert Wilders tot nu toe de enige is die dit hardop durft te zeggen.

 5. @Simon [6]:
  @GB [5]:
  “Israel voert de enig juiste strategie; aangeven dat je NOOIT zult wijken voor fascisten. Je moet nog geen mm wijken toegeven aan dit soort mensen zodat zij (of in ieder geval hun iets meer gematigde achterban) vroeg of laat inzien dat ze een hopelijze strijd voeren.”

  Inderdaad. Israël heeft rechtstreeks te maken met fanatieke religieuze (sluip)moordenaars en daarom onder de gegeven omstandigheden geen andere keus.
  Te hopen valt, dat Europa een dergelijke keus bespaard blijft.

  Hamas is een door Iran en Syrie gesteunde fascistische terroristische organisatie die met wortel en tak moet worden uitgeroeid, ook al is die “wettig” gekozen.

  Maar toegegeven moet worden, dat Israël, ook al heeft het het volste recht zich te verdedigen, zelf ook geen schone handen heeft.

  Bovendien hadden, gezien de geschiedenis van het gebied, de Britten en Amerikanen de morele plicht politieke druk op de kemphanen uit te oefenen om de zaak te stabiliseren. Dat is niet gebeurd. Ook daar ligt een deel van de verantwoordelijkheid.

  Deze escalatie leidt op termijn echter tot nog veel meer haat en zal zodoende vermoedelijk tot gevolg hebben, dat een vreedzame oplossing van het probleem verder weg is dan ooit.

  Bovendien speelt deze geweldsexplosie het islamitisch fundamentalisme in de kaart, waardoor het conflict a.h.w. naar Europa kan overslaan.

  Daarom valt te hopen, dat het de ogen van Westerse politici toch nog zal openen. Anders zou het in een soortgelijke situatie als Israel terecht komen.

  De woorden van Bat Ye’or zijn dan ook maar al te waar: Europa moet kiezen, kiezen voor zijn waarden, kiezen voor de vrijheid.
  hda [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Spy-Nose [7]:

  Waarden en Vrijheid met of zonder olie ?

  Zou Het Script zo kunnen zijn dat Het Westen wil dat de Midden-Oosteners elkaar de keel doosnijden.
  En dat daardoor de wegen naar goedkope olie makkelijker te gaan zijn?
  Zie hoe Saudi’s zich opstellen.

  2 Honden, Been, Derde 😉
  Spy-Nose [9] reageerde op deze reactie.

 7. @hda [8]:

  Er is, dunkt mij, helemaal geen sprake van een “Script” in die zin.

  De Saudische Koning investeert kapitalen in Europese moskeeen om het wahabisme (= salafisme) te prediken. De islam zal zich nooit aanpassen, maar is bezig zich in Europa te nestelen om vroeg of laat toe te slaan.

  En Europa laat het allemaal gebeuren, zoals burgemeester “Red” Ken Livingstone die voor de Olympische Spelen in 2012 in Londen een mega moskee wil laten bouwen met een madrassa als roomtop.

  Van de islamitische aanslag in Londen in 2007 heeft dit heerschap i.i.g. helemaal niets geleerd.

  En in vele andere grote Europese steden, zoals Brussel en de Randstad zijn soortgelijke processen aan de gang.
  jjvandinges [11] reageerde op deze reactie.

 8. Dit is een lastige. Het is lastig voorstellen hoe de rest van de wereld zich voelde toen de christenen gingen koloniseren en daarna tijdens de inquisitie ook ongelovigen (heidenen) kwistig naar hun einde hielpen. Later was het tot diep in de Balkan onrustig toen de Islam (Turken) werd tegengehouden tot vlak voor Wenen en aan de andere kant van Europa tot diep in Spanje de Islam (Moren) vertoefde. Komt die uitbreidingsdrang en superioriteitsgedachte uiteindelijk niet voor in elke religie?
  En mag ik onze kapitalistische monetaire-vrije-markt-economie ook een religie noemen inmiddels? (die we via het IMF ook overal maar door de strot douwen).

  Het vrije denken tijdens de islamitische renaissance werd ook steeds meer onmogelijk gemaakt door fundamentalisten aldaar (toen ook al). De veroveringen en vernietigingen tijdens de kruistochten waren daarbij ook niet echt opbouwend.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_Golden_Age#End_of_the_Golden_Age

  Maik[1] “Taqiyya”, Handig om te weten. Zie ook AIVD quotes op:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Takiyya#Takiyya_in_Nederland

  jjvandinges [11] reageerde op deze reactie.
  Snuitje [12] reageerde op deze reactie.

 9. @Rena [10]:
  “onze kapitalistische monetaire-vrije-markt-economie”

  Op welke economie doel je; die in Nederland??? Elk politiek en/of religieus systeem dat mensen door middel van dwang aan dat systeem wil onderwerpen is wat mij betreft abject. Ongeacht of het nou conservatisme, islam, socialisme of wat dan ook betreft. Vrijwilligheid is waar het om draait.

  Vrije markt is de afwezigheid van (staats-) dwang. De aanbiedende partij zal je moeten verleiden om met hen zaken te doen, of toe te treden.

  @Spy-Nose [9]:
  Gelukkig is Red Ken intussen weggestemd en vervangen door Boris Johnson die liberale sympatieen lijkt te hebben. Met het nadruk op lijkt, in zijn acties heb ik er nog weinig van gezien. Of hij die moskee van Red Ken gaat bouwen/tegenhouden? Boris mag het weten…

 10. @Rena [10]: Dat ‘kwistig naar hun einde helpen van ongelovigen door de inquisitie’ viel wel mee, hoor! Ik weet niet welke boeken u leest, maar het waren er bij lange na niet zoveel als er ongelovigen zijn vermoord door de mohamedanen. Robert Spencer wijdt aan dit onderwerp een interessant hoofdstuk, ik meen in zijn boek ‘Islam a religion of peace?’ Vergelijk de cijfers over het Christendom eens met de massaslachtingen geperpetreerd door de mohamedanen, bijvoorbeeld in India. Sommigen zeggen dat ze daar wel 70 miljoen slachtoffers hebben gemaakt.

 11. jjvandinges. Staat er ook bij. Het IMF verleent kredieten onder strenge voorwaarden. Landen worden alleen op weg geholpen als zij vergaande privatiseringen en markthervormingen doorvoeren bij ziekenhuizen, scholing en bij nutsvoorzieningen als waterleiding, energie en openbaar vervoer.
  http://www.nu.nl/economie/1898364/imf-stemt-in-met-noodkrediet-wit-rusland.html

  In Nederland speelt bijvoorbeeld nog de vraag of alle privatiseringen wel zo succesvol waren en of dat wel de weg is die we in willen gaan. Alleen die keuze hebben we niet meer. Vanuit EU, IMF en Wereldbank wordt ons een heleboel dingen opgelegd over hoe onze maatschappij ingericht moet worden. Weg vrijheid dus.

  Denk alleen al aan genetisch gemodificeerd voedsel dat wij in Europa liever niet eten. Vanwege de verplichte “vrijhandel-doctrine” betalen wij nu boetes om die troep buiten de deur te houden. (Frankrijk moet GMO’s bijvoorbeeld toelaten, of ze willen of niet).

  Dit “zogenaamde” vrije markt-systeem wordt met een soort religieuze fanatisme over de wereld verspreid, vandaar mijn vorige reactie, of je het ook een religie mag noemen.

  Afbreuk van nutsvoorzieningen?

  Marktwerking in de zorg faalt (Trouw)
  – Pas nadat de vrije markt was ingevoerd, rezen er in Den Haag vragen over betrouwbaarheid en duurzaamheid van de energievoorziening.
  Krokodillentranen over verkoop Essent (Volkskrant)
  – Zes jaar geleden is NS op eigen benen gezet. Nu heeft Den Haag spijt.
  (steeds meer onrendabele lijnen verdwijnen)
  Zelfstandig? allemaal schijn (NRC)
  Spy-Nose [14] reageerde op deze reactie.

 12. @jjvandinges [11]:
  Red Ken weggestemd en vervangen? Mooi.

  “Boris Johnson die liberale sympatieen lijkt te hebben.”
  Tja, wat zijn “liberale sympathieen” nou eigenlijk en wat zijn ze waard? 🙂

  “Boris mag het weten…”
  Dat zouden de Britten ook wel eens mogen weten…

  @Rena [13]:
  Ho, ho.
  Het IMF en de Wereldbank zijn uitvindingen van de Amerikaanse neo-kolonialisten. Die hebben niets/noppes met vrije markt van doen. Vergeet niet, dat Amerika sinds 1913 onder Wilson al wordt gegijzeld door het bankenkartel van de Rothschilds, de JPMorgans c.s. (de “Federal Reserve”) die het in WO-I hebben gestort. Supercorporatisten van het zuiverste Mussolini-water.

  Nederland kent sinds WO-I ook nauwelijks kapitalisme. Tijdens de bezettingsjaren werd het resterende beetje vrije markt in NL verder aangetast.

  Denk maar aan de Ziekenfondswet (verplichte verzekering voor armlastigen), het ontslagrecht, etc.
  De Roden, Confessionelen en Nepliberalen van de “ex-socialist” (!) P.J. Oud (VVD) vonden het maar wat mooi, wat de bezetter hier aan wetgeving had uitgerold, zodat de Nazi-wetgeving na de bezetting dan ook in stand werd gelaten en sindsdien doodleuk wordt doorontwikkeld.

  Ik vrees, dat je net als heel veel andere Nederlanders ook slachtoffer bent van de rooie partijpropaganda en mind control. Maar er is nog hoop voor je, dunkt me. 🙂

 13. @Rena [15]:
  1. Als iets individueel niet makkelijk is op te brengen betekent dat niet automatisch, dat dat aan de “goede zorgen” van het geweldsmonopolie zou behoren te worden toevertrouwd, integendeel zou ik zeggen.

  In de eerste plaats is niet bewezen, dat het geweldsmonopolie het beter zou kunnen dan n’ímporte welke particuliere organisatie/bedrijf.

  Ten tweede werkt het geweldsmonopolie per definitie marktverstorend, omdat het monopolistisch werkt en omdat het bovendien de stakeholders kan chanteren en dat ook daadwerkelijk -vroeg of laat- altijd doet.

  2. “Bepaalde dingen (…) wil je niet in private handen hebben.”

  Zoals ?

  OK, neem politie. Daar kan ik inkomen, maar ook dat is geen wet van Meden & Perzen. Ik kan me eventueel ook een vorm van particuliere ordediensten voorstellen.

  A. De NL politie blijkt zijn kerntaken (handhaving openbare orde, criminaliteitsbestrijding, w.o. opsporing van verdachten) tegenwoordig schromelijk te verwaarlozen. Dat komt omdat de centrale overheid de politietaken bepaalt en de politie reorganiseert en daarmee bezig blijft. En de centrale overheid (regering) heeft totaal andere belangen dan de wijk of buurt.

  B. Politietaken zijn in wezen een functie van burgerlijke behoeften en die spelen in hoofdzaak op wijk- en buurtniveau. Voor zover die behoeften de buurt overstijgen kom je op gemeentelijk en vervolgens op provinciaal niveau en praat je over gemeentelijke en eventueel provinciale politietaken – al naar gelang de competentie en/of efficiency (bijv. bepaalde milieutaken, maar zo weinig mogelijk naar boven delegeren).

  Criminaliteitsbestrijding: idem dito, zo weinig mogelijk naar boven delegeren.

  Pas in laatste instantie kom je op landelijk niveau. Dan heb je het over milieubescherming in het algemeen en georganiseerde criminaliteit. Uitgangspunt moet zijn, dat elke zaak zoveel mogelijk op zijn merites beoordeeld wordt (op zo laag mogelijk niveau behandeld) en in goed collegiaal overleg tussen de verschillende lagen.

  Daar is tegenwoordig geen sprake van. Elke nieuwe regering betekent voor de politie een nieuwe reorganisatie. Dat werkt niet, kost klauwen met geld en gaat ten koste van de arbeidsrelatie, de arbeidsvreugde, de werksfeer en uiteindelijk ten koste van het resultaat.

  Wat je nog meer niet in particuliere handen wilt hebben verneem ik gaarne. 🙂

 14. @Rena [15]:
  Oh ik vergat nutsbedrijven?
  Uit mijn betoog blijkt, dat ik geen rol voor het geweldsmonopolie zie weggelegd om zich ueberhaupt met economie en bedrijfsleven te bemoeien. Dat werkt altijd marktverstorend, zoals ik al opmerkte.

  Overheidsfinancien vormen wat mij betreft, economisch gezien, een groot grijs circuit, omdat er per definitie geen sprake is van een prijs/kwaliteits relatie van het overheidsprodukt.

  Bovendien “verdient” de staat zijn “middelen” in hoofdzaak door afpersing en volksverlakkerij. De staat is een criminele organisatie.

  “Remota iustitia, quid sunt regna nisi magna latrocinia”
  (Aurelius Augustinus, “De Civitate Dei”, A.D. 420).
  (vertaald: Wanneer de rechtvaardigheid wordt verwijderd, wat zijn staten anders dan grote roversbenden?)

 15. Dank voor de uiteenzetting. Volledig eens met je betoog omtrent rechtvaardigheid en geweldsmonopolie (ik heb ook enkele alinea’s mogen lezen over Free-man-on-the-land). Verder zou ik graag van je vernemen hoe je dan het huidig systeem zou willen noemen waaronder wij leven (de doctrine van IMF c.s.). Je haalt bijvoorbeeld aan, de Neo-kolonisten en super-corporatisten. Hoe verhoud vrije markt zich dan tot kapitalisme (sorry ik heb Marx niet gelezen, ben wat dat betreft helaas wat onwetend.)

  Spy-Nose [19] reageerde op deze reactie.

 16. @Rena [18]:
  Voor de definitie van “kapitalisme” in eigenlijke oorspronkelijke (libertarische) zin verwijs ik naar de Woordenlijst (zie homepage, tabje helemaal rechtsboven de menubalk). Cruciaal zijn de begrippen “eigendom” en “eigendomsrecht”.

  Wat tegenwoordig in de wandeling “kapitalisme” genoemd wordt is dus geen kapitalisme, integendeel zelfs, maar een soort staatskapitalisme een vorm van corporatisme (= fascisme), waar het eigendomsrecht (zeggenschap over de productie, -middelen en/of -opbrengst) de jure bij de staat ligt (in de vorm van wet- en regelgeving en/of belastingheffing), maar de eigendom en het risico bij de eigenaar (“blote” eigenaar zou je kunnen zeggen).

  Zie voor de definities van corporatisme, fascisme en collectivisme ook de Woordenlijst.

  Voor de definitie van vrije markt zie:

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrije_markt

  meer uitleg:
  http://www.econlib.org/library/Enc/FreeMarket.html

  Cruciaal hier is de vrije individuele ongedwongen keus om eigendom(men) uit te wisselen tegen in vrijheid bepaalde waarde(n). Dit gebeurt op basis van wederkerigheid op voet van gelijkheid.

  De Amerikaanse federale overheid voert sinds 1913 een neo-kolonialistische buitenlandse politiek (met economische en militaire drukmiddelen, bijv. via IMF, Wereldbank, CIA en militair-indutrieel complex (MIC)).

  Deze overheid staat sindsdien echter onder auspicien van het bankenkartel de Federal Reserve Bank, een groep superrijke bankiers, die het ongebreidelde recht schijnen te hebben schuldpapier te creeren en daarvoor rente te vragen. Tevens verricht zij hand- en spandiensten aan het MIC met belastinggeld.

  De Amerikaanse economie is sinds 1913 een oorlogseconomie en het Amerikaanse stelsel bedient zich van allerlei instrumenten, waaronder de vrije markt om doelstellingen van zijn stakeholders te bereiken. Dat heeft weinig met kapitalisme te maken.

  http://kredietcrisis.startpagina.nl/video/banken/0/fractional-reserve-banking/
  http://www.youtube.com/watch?v=tEiAVTsyjjY

  http://econlog.econlib.org/archives/2008/11/fractional_rese.html

  Het Nederlandse systeem komt neer op een eenpartijstelsel met een planeconomie, omdat de gekozen kamerleden aan handen en voeten gebonden zijn aan de partijkaders die hier het beleid en de benoemingen (w.o. natuurlijk ook de kieslijsten) bepalen, niet alleen van de regering via het regeerakkoord, maar ook op de “lagere” bestuurlijke niveaus.

  Politieke carrieres en benoemingen komen uitsluitend via de partijstructuur tot stand (Nomenclatura).

  Bovendien schenden Regering en TK stelselmatig hun bevoegdheden door:
  1. het afstaan van soevereine competenties naar “hogere” instellingen, zoals de EU.
  2. schending van het trias beginsel en de scheiding van kerk en staat
  3. belangenverstrengeling (dit laatste geld trouwens ook in meer of mindere mate voor de zittende magistratuur).

  Er is natuurlijk veel meer over te zeggen, maar dat voert hier te ver. Daarvoor verwijs ik je naar artikelen op de Vrijspreker, de hierboven genoemde referenties en de links op deze site.
  Spy-Nose [20] reageerde op deze reactie.
  Rena [21] reageerde op deze reactie.

 17. @Spy-Nose [19]:
  Nogmaals dank voor deze uiteenzetting.
  Geldt voor “eigendomsrecht (zeggenschap over de productie, -middelen en/of -opbrengst)” dan niet al gauw het recht van de sterkste in een (werkelijk) vrije markt? Als twee buren dezelfde “claim” leggen op bijvoorbeeld eenzelfde stuk akker?

  Spy-Nose [22] reageerde op deze reactie.

 18. @Rena [21]:
  Geen dank. Ik gebruik deze stukjes ook voor mijn eigen archief.

  “Geldt voor “eigendomsrecht(…)” dan niet al gauw het recht van de sterkste in een (werkelijk) vrije markt?

  Dat “risico” geldt in meer of mindere mate altijd ongeacht marktvrijheid. Immers bij marktonvrijheid geldt dat ook. Alleen denkt men vaak, dat politiek eerlijker is dan de markt. Maar niets is minder waar, zoals we (kunnen) weten. Hiermee begint de concurrentievervalsing dat inherent is aan elk (politiek) ingrijpen door het geweldsmonopolie, waardoor gelijkwaardigheid van partijen a priori onmogelijk is. In die verhouding is een “level-playing-field” in wezen onbestaanbaar, ook al hoort men vaak beweren, dat men een “level-playing-field” (gelijkwaardigheid van onderhandelingspartijen) creeert of kan creeren.

  Maar “onderhandelen” onder bedreiging, waarbij het resultaat eenzijdig wordt opgelegd, is geen onderhandelen. Dat is dicteren en dat is iets totaal anders dan onderhandelen over een economisch goed, waarbij beide partijen bepaalde doelen, die redelijk met elkaar in evenwicht zijn althans behoren te zijn, nastreven.

  Dit is ook het wezenlijke verschil tussen “publiekrecht” waarin de verticale verhouding tussen burger en overheid is geregeld i.t.t. “privaatrecht”, waarin de horizontale verhouding tussen personen onderling wordt geregeld.

  Er moet wel vanuit gegaan worden, dat er zoiets bestaat als een kadaster, waarin percelen nauwkeurig zijn omschreven, en een openbaar register, waarin de eigendommen en eigendomsrechten worden bijgehouden.

  Libertarisme/ klassiek liberalisme gaan ook uit van enigszins well-educated people, die in staat zijn tot behoorlijke sociale communicatie en via onderhandelingen tot een voor beide partijen acceptabele oplossing van een kwestie kunnen komen.

  In een libertarische of klassiek liberale samenleving zou je veel meer zelfstandigen en MKB hebben, veel meer eerlijke concurrentie en een veel hoger BNP, ook omdat men veel beter en persoonlijker rechtstreeks met de markt kan communiceren dan nu en omdat de bureaucratie en werkloosheid voor het overgrote deel zou verdwijnen en productief worden.

  Ingeval van een geschil staat het iedereen altijd vrij professionele ondersteuning in te schakelen.

  Als overeenstemming onmogelijk blijkt, kunnen partijen een mediator inschakelen.

  En als men er dan nog niet uitkomt, kunnen ze naar een hof van arbitrage of naar de overheidsrechter stappen. Dit laatste zullen de anarcho-kapitalisten zoveel mogelijk vermijden.

  Geschilbeslechting in libertarische / klassiek liberale zin is vergelijkbaar met de actuele situatie. Maar algemeen gesproken zou er in een libertarische / klassiek liberale (vrijere) samenleving veel effectiever, vaker en prettiger gecommuniceerd worden.

  We hebben het, dunkt mij, dan wel over een ander type mens: een type, dat in het algemeen autonomer en zelfbewuster, iets zorgvuldiger, iets empathischer, iets minder agressief, veel minder hierarchisch denkend en -zoals gezegd- veel communicatiever is dan we in NL meestal op straat tegenkomen.

  In ieder geval is initiering van geweld (eigenrichting) ontoelaatbaar.
  beek [23] reageerde op deze reactie.

 19. @Spy-Nose [22]:

  Een ander type mens. Nu ja.
  Zo’n type bestaat dus alleen in fictieve verhaaltjes.
  Daarmee wordt het libertarisme een tot een haast onmogelijk streven gemaakt: kennelijk houdt Spynose van een zekere exclusiviteit, als het om het libertarisme gaat. En ziet hij zichzelf graag onder het groepje libertarische uitverkorenen.

  Terwijl het zo simpel is: Laat de mensen geheel vrij een onderneminkje of een handeltje te beginnen, desnoods vanuit de kofferbak van de auto (de regel dat men het verkeer niet mag hinderen of in gevaar mag brengen, is daarbij een goede basis), ZONDER allerlei vooraf opgelegde restricties en hindernissen.
  Men zal zien wat een actie en vernuft zoiets simpels kan teweegbrengen.
  De mens is snel aangepast aan zulke veranderende omstandigheden.

 20. Dat is mij allemaal toch iets te simpel geredeneerd. Het ideaalbeeld onderschrijf ik volledig maar je hebt maar een paar vrijbuiters nodig om een gemeenschap volledig te ontregelen. Daarom heb ik mijn vraagtekens bij het geheel van de “theoretische” systemen. Alleen al omdat niet iedereen altijd maar “allert” kan zijn om zijn hagje te bewaken (libertarisme).

  Je hebt een soort dorpsraad of bestuur nodig die dan ook werkelijk arbitreerd en besluiten neemt. Belangrijk is dat zulk soort personen betaald worden (en in onderhoud kunnen voorzien) terwijl zij hun taken uitoefenen. Ik zie sowieso veel meer in lokaliteiten dan in schaalvergroting zoals de wereldse systemen dat graag zouden zien.

  Probleem is dat macht bijna altijd corrumpeert. Een mooie anekdote (die ik ergens heb gelezen) is dat bepaalde mensen geschikt zijn/bevonden voor zo’n voorzitterschap die het zelf vaak niet eens vermoeden (aanstelling). Deze worden gewoon benoemd in het bestuur (en dus gecompenseerd) door de gemeenschap om het belang te dienen. We zouden nog veel kunnen leren van de (schaars aantal) vormen van stammen die er nog bestaan. Het is niet ideaal maar afgeleiden van zulke bewezen systemen zouden mogelijk wel eens een heel goede wegwijzer kunnen zijn.

 21. “We zouden nog veel kunnen leren van de (schaars aantal) vormen van stammen die er nog bestaan. Het is niet ideaal maar afgeleiden van zulke bewezen systemen zouden mogelijk wel eens een heel goede wegwijzer kunnen zijn.”

  Hoezo? Welke stammen?
  Hoezo, bewezen systemen?
  Hoezo, mogelijk wel eens een heel goede wegwijzer?

  Wat bedoel je precies, Rena? Je maakt me erg nieuwsgierig.

 22. zal wel weer vaag klinken, maar ik doel op stammen (1) in afgelegen werelddelen die nog nauw met de natuur in verband staan, (tot voor kort) nog niet gecorumpeerd waren door consumeren en uitbuiten van alle mogelijke hulpbronnen van wat maar los en vast zit, die dus meer in een soort evenwicht met hun omgeving en natuur leefden en daardoor al eeuwen konden overleven (2). Dat we daar iets van zouden kunnen leren (3).

  Dat hebben we trouwens al gedaan, geleerd van bijvoorbeeld inheemse stammen in zuid-amerika, over hun geneeskrachtige planten etc. In ruil daarvoor hebben we hun leefomgeving verwoest en hun leefwijze uitgeroeid.

  in die zin, om de topic-cirkel weer rond te maken: een soort van dhimmitude.
  Spy-Nose [27] reageerde op deze reactie.

 23. @Rena [26]:
  “Dat is mij allemaal toch iets te simpel geredeneerd.”

  Hoe bedoel je, dat ? Het leven is niet zo simpel. We hebben het over het meest consistente morele stelsel, dat dank zij de ratio ooit is ontwikkeld. Maar ik heb nergens beweerd, dat het stelsel tot een ideale wereld zou kunnen leiden, wel tot een naar omstandigheden gelukkiger en rechtvaardiger wereld.

  Dan zou ik bijvoorbeeld graag weten, welke relevante waarden andere culturen daaraan eventueel zouden kunnen toevoegen. Maar daar ga je niet op in. En etnofarmacotherapie heeft op zichzelf niet geleid tot destructie van habitats.
  Daar zijn hele andere krachten, zoals corrupte overheden en plunderaars, in het spel.

  “(…)die dus meer in een soort evenwicht met hun omgeving en natuur leefden en daardoor al eeuwen konden overleven (2). Dat we daar iets van zouden kunnen leren (3).”

  (2) Wie, wat, waar, hoe?
  (3) Wie (“we”?) en wat dan?

  “zal wel weer vaag klinken,(…)”

  Inderdaad, tot nu toe wel, helaas.

  Overigens voel ik mij persoonlijk niet aangesproken door de aanduiding “we”. Ik heb er immers nooit om gevraagd? Dat voornaamwoord “we” past in dit verband dan ook in een collectivistische levensbeschouwing, waarin ofwel helemaal niemand ofwel iedereen in gelijke mate verantwoordelijk wordt gesteld.

  En dat heeft niets met individualisme, maar alles met een sfeer van corporatisme en aantijgingen ewdmz te maken.

 24. “ik heb er immers nooit om gevraagd”. Ik voel me wel enigszins schuldig aan het gedrag van de corpocratie. Het komt immers voort uit de ‘westerse’ normen en filosofie en jij en ik (wij) worden wel beschouwd als een deel van die ‘familie’ of je wilt of niet. Wat doet een individu om het gedrag van een ‘bully’ af te keuren, laat staan tegen te gaan?

  Je kunt niet helemaal de menselijke oorsprong ontkennen. Individualisme gaat maar tot zo ver, om te overleven leven mensen nu eenmaal in groepen. Geluk en rechtvaardigheid moet ook wederzijds zijn. De relevante waarde (van andere culturen, zoals je vraagt) zit o.a. in het in evenwicht leven met je omgeving.

  “Every mammal on this planet instinctively develops a natural equilibrium with the surrounding environment, but you humans do not. You move to an area, and you multiply, and multiply, until every natural resource is consumed. The only way you can survive is to spread to another area. … ”
  Agent Smith, The Matrix

 25. “Je kunt niet helemaal de menselijke oorsprong ontkennen. Individualisme gaat maar tot zo ver, om te overleven leven mensen nu eenmaal in groepen.”

  Dan praat je over groepscultuur. En die cultuur bepaalt in zekere mate de norm. Daarop heb je als individu maar beperkte invloed.
  Bovendien maakt jouw groep deel uit van een of meer grotere groepen, die weer een ander normstelsel hanteert, enz.

  Het is uitgesloten iemand persoonlijk verantwoordelijk te stellen voor een groepsbeslissing, waarin hij geen overwegende besluitvormende invloed had, want hij is alleen verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Het komt uiteindelijk aan op de uitvoering van zo’n beslissing.

  Als hij bevel krijgt ten strijde te trekken en mensen dood te schieten, omdat hij soldaat is en hij krijgt gewetensbezwaren en weigert het bevel op te volgen, heeft hij een probleem. Voor het commando en de regering deserteert hij, maar hij blijft trouw aan zijn geweten.

  Dan draagt hij de verantwoordelijkheid zowel voor zijn beslissing om dienst te nemen als voor de consequenties van zijn dienstweigering.

  Maar een andere vraag is: wie draagt verantwoordelijkheid voor het bevel zelf?
  Uiteindelijk kom je -moreel gezien- op een hoofdverantwoordelijke en dat is altijd een individu, ongeacht of diegene al dan niet formeel verantwoordelijk wordt gesteld.

  Groepsverantwoordelijkheid is tenslotte in wezen slechts een afgeleide verantwoordelijkheid, anders heb je met robots te maken. Daarin ligt het wezen van de vrije wil. En daarvan is alleen sprake bij mensen, die uitgerust zijn met de ratio, niet bij kuddedieren.

  Je kunt niet als groep veroordeeld worden, slechts als deelnemer aan een groep met criminele intenties.

  Het probleem is, dat de meeste mensen voor vol willen worden aangezien, die in feite hun hersens niet gebruiken, maar liever blind achter de bende aanrennen. Wel de lusten (bescherming, profijt, e.d.), niet de lasten.

  Daarom zei ik, dat in een vrije samenleving bepaalde eisen aan het individu worden gesteld.
  De morele kwaliteit van de hoogste macht van een samenleving wordt bepaald door het modale morele gehalte van zijn leden. En dat is per definitie lager niet hoger dan het gemiddelde.

  Bovendien corrumpeert macht, reden om hem te allen tijde te wantrouwen. Dat kun je niet van een kudde verwachten, maar alleen van autonome individuen.

  “Geluk en rechtvaardigheid moet ook wederzijds zijn. De relevante waarde (van andere culturen, zoals je vraagt) zit o.a. in het in evenwicht leven met je omgeving.”

  Dat evenwicht verschuift alsmaar ten gunste van de macht, d.w.z. de corruptie. M.a.w. het is centripetaal. De inhoud van het begrip “geluk” is subjectief en “rechtvaardigheid” is moeilijk eenduidig te definiëren.

  Humans zouden de natuurlijke hulpbronnen consumeren. Dat is deels waar, maar daar staat productie tegenover. Ze veranderen de planeet, maar die blijft binnen afzienbare tijd wel voortbestaan.

  “The only way you can survive is to spread to another area. …”

  Niet naar “another area” (neo-Malthusiaans), je praat over expansie om te overleven. En de vraag is niet of, maar hoe dat gaat gebeuren.

  Immers wil men dat de soort uitsterft? Ik neem aan van niet.

  M.a.w. de cruciale vraagstelling is:
  -ofwel in hoeverre de ene “groep” de andere kan dwingen of uitroeien,
  -ofwel of de mens in staat zal zijn moreel gezag als norm te doen gelden. In dit laatste geval praat je over een -gegeven de omstandigheden- vrijwillige keus.

  Het eerste is common practice.
  Het laatste is nastrevenswaardig en de moeite van het proberen waard.

  En laten we Malthus maar bij het oud vuil zetten.

Comments are closed.