euneecomite3De EU-landen moeten fors gaan meebetalen aan de aanpak van de klimaatproblemen in ontwikkelingslanden.

Dat staat in een conceptstuk dat de Europese commissie vandaag zal bespreken. Het moet de EU-inzet vormen voor de klimaatonderhandelingen in Kopenhagen eind dit jaar.

Het uitgelekte stuk noemt geen bedragen die de EU-landen op tafel zouden moeten leggen om de CO2-uitstoot in arme landen te beperken. Maar het somt wel een aantal criteria op om de lasten eerlijk te verdelen over de lidstaten.

Zo zou het nationaal inkomen van een EU-lidstaat een maatstaf moeten zijn. Ook moet rekening worden gehouden met wat een land heeft bijgedragen aan de bestrijding van klimaatproblemen in arme landen.

Europarlementariër Kathalijne Buitenweg van GroenLinks is blij dat de Europese commissie nu lijkt in te zetten op stevige steun aan ontwikkelingslanden. Ze hoopt wel dat de commissie haar voorstellen niet afzwakt en dat de EU- lidstaten ze overnemen en er concrete bedragen bij invullen.

Buitenweg wijst er op dat het bij VN-klimaatonderhandelingen in het Poolse Poznan vorig jaar volstrekt onduidelijk was of de EU haar portemonnee zou willen trekken voor steun aan arme landen.

Tot zover de media.

Weten de arme landen dat zij een klimaatprobleem hebben of wordt ze dat probleem door onder andere de EU opgedrongen?

Het probleem van arme landen is over het algemeen dat er weinig of geen productie plaatsvindt. (Anders dan in de lokale behoeften te voorzien.)

Door de CO2-uitstoot in de arme landen te willen beperken, beperkt de EU in feite de mogelijkheid voor arme landen om tot welvaart te komen.

De “forse EU-bijdrage” zal de armoedige omstandigheden in die landen niet verbeteren, omdat net als bij ontwikkelingshulp het geval is, de bijdragen niet terecht zullen komen daar waar zij nodig zijn.

Zoals al voorspeld is, zal het hele klimaat gedoe u meer geld gaan kosten.

Buitenweg vindt dat de EU haar portemonnee moet trekken, maar gaat zoals alle politici voorbij aan het feit dat het uw geld is.

Daarom zou ik het volgende willen voorstellen: laat de EU een bankrekening openen, zodat degenen die ervan overtuigd zijn dat de klimaatverandering het gevolg is van menselijk ingrijpen, vrijwillig een bedrag kunnen storten.

Natuurlijk zal Buitenweg als eerste een forse bijdrage op deze bankrekening storten. Of niet?

Ik vermoed dat er waarschijnlijk niet veel geld binnen zou komen.

3 REACTIES

 1. Wanneer stoppen we met dat CO2 gezwets? Ja, ik kan berekenen dat CO2 een broeikas effect kan hebben, maar ik moet dan ook berekenen hoe groot dat effect is. Het is de aard van ons mensen dat wij alles in eigen hand willen houden en niet willen accepteren dat er invloeden zijn die wij niet de baas zijn. Alles wat op aarde bestaat en leeft is bij de gratie van de zon. Onze inbreng is als een zandkorrel in de woestijn, als een druppel water in de oceaan. Inmiddels verdienen duizenden een goed belegde boterham als “CO2 Storyteller”!
  Zoeken naar alternatieve energiebronnen, bv de zon, en bestrijding van fijnstof zijn positieve zaken. Laten we ons daartoe beperken en het klimaat overlaten aan de Zon. Als we daar geld voor over hebben, laten we dan eens veel meer onderzoek doen naar de diverse werkingen van de Zon. Het is verwonderlijk dat er in het IPCC geen zonnedeskundige zit. Wat doet het IPCC met de waarnemingen van Ulysses? Zijn mogelijk de geforceerde plannen tot vermindering van CO2 uitstoot, waardoor de industrie wordt gedwongen tot extreme investeringen, (mede)schuldig aan de huidige financiele crisis? Zijn de donkere wolken in Kyoto ontstaan?

  jip gulzen [3] reageerde op deze reactie.

 2. Louis schrijft goed.
  Zoals Cincinnatus ook steeds zei: natuurlijk is het allemaakl de schuld van de westerse witman.
  Hij is rijker, en dat is de reden dat hij de schuld is van het klimaatprobleem.
  Die arme armen, die volop hout verbranden b.v. , (waar een Hollandse boer bij dezelfde bezigheden de milieupolitie op z’n dak krijgt), kunnen nooit de schuld krijgen van alle ellende die de linkse pers ons wil doen ‘bewustworden’ (bedoeld wordt hersenspoelen, net zolang tot u de twijfels t.a.v. linkse gedachten begint op te geven).
  China: die linkse Volksrepubliek is ook niet de schuld van het klimaat’probleem’.
  Nee, dat zijn eigenlijk alleen de westerse RECHTSE democratieen die een zeker kapitalisme voorstaan.
  Let maar op: DIE worden voortdurend beschouwd als de aanrichters van alle zwarte ellende die links graag ziet teneinde hun nepjuwelen gunstiger te doen uitkomen.
  Klimaat is niet neutraal meer: links heeft zich opgeworpen als de verdediger ervan. Makkelijk: het klimaat kan niks terugzeggen, evenmin als de burger met beperkte kennis.
  Hoewel er niks te verdedigen valt. Noch maakbaar te maken.
  Het maakbare klimaat is de zoveelste linkse fabel.
  Flink blijven bluffen is daarbij het parool.
  En anti-links dient te buigen, te boeten en te zweten voor dit linkse nepprogramma.

 3. @Kobus Kortmann [1]: Het is heel ergerlijk dat in de regel (veel) geen onderscheid tussen milieu en klimaat gemaakt wordt, terwijl dat toch twee verschillende zaken zijn. Van sterk vervuilde lucht op sommige plaatsen wordt uiteraard niemand beter! Ook sterk vervuilde grond is niet best voor het welbevinden. Het feit dat ‘wij’ maar zo weinig weten betekent nog niet dat alles koek en ei is.
  Zij die Botsing der beschavingen goed lazen, weten dat het kernthema ‘bemoeienis’ is. Ik was ooit links, dus ik weet dat dit het kardinale linkse punt, dus hun achilleshiel, is! Kijk maar naar het jongetje Koenders, dat erg in zijn sas is, want hij mag Opperbemoeier spelen, en vooral geplunder geld uitgeven; klaarkomen over andermans rug, want egoïsme is de basis van leven! Hun botte grijze massa voorkomt dat ook maar één komma kritiek doordringt.
  Gebruik het linkse adagio: MAAK KAPOT WAT JOU KAPOT MAAKT!

Comments are closed.