scheidingDe overheid moet meer betrokken zijn en contact houden met religieuze stromingen en (kerk) genootschappen. Dat stelt hoofddocent aan de universiteit Tilburg Sophie van Bijsterveld, die tevens Eerste Kamerlid is van het CDA, in haar boek “overheid en godsdienst”. Op vrijdag overhandigt zij haar boek aan CDA- minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie.

Klassieke principes zoals scheiding tussen kerk en staat en de vrijheid van godsdienst worden volgens Van Bijsterveld door iedereen gedeeld, maar lijken geen houvast meer te bieden voor de toekomst. Zij stelt dat godsdienst naast persoonlijke, ook maatschappelijke en publieke kanten heeft. In plaats van de overheersende nadruk op afzijdigheid van de overheid, zou dan ook meer betrokkenheid op zijn plaats zijn.

De politica en juriste bepleit regelmatig contact tussen religieuze stromingen en de overheid, zowel op nationaal als lokaal niveau. Daarbij hoort volgens haar een minder krampachtige houding voor financiële betrekkingen met genootschappen, bijvoorbeeld voor het in stand houden van gebouwen of voor geestelijke zorg.

“Een beroep op scheiding van kerk en staat is vaak een onberedeneerde dooddoener”, aldus Van Bijsterveld.

Tot zover de media.

Als Van Bijsterveld zegt; “dat klassieke principes zoals scheiding tussen kerk en staat en de vrijheid van godsdienst door iedereen worden gedeeld, maar lijken geen houvast meer te bieden voor de toekomst,” dan is dit een contradictie.

In het Haagse jargon is er dus meer dan voldoende draagkracht voor de scheiding van kerk en staat, maar dat is blijkbaar, volgens haar, geen houvast voor de toekomst.

Houdt dit in dat in de toekomst iedereen verplicht lid moet zijn van een (kerk)genootschap?

Als zij stelt dat godsdienst naast persoonlijke, ook maatschappelijke en publieke kanten heeft, dan is dat een subjectieve mening en volledig bezien vanuit haar geloofsovertuiging.

Mijn subjectieve mening is, dat geloofsovertuiging alleen gebaseerd kan zijn op een persoonlijke beleving van een geloof.

Als de maatschappelijke en publieke kanten van een geloof een rol gaan spelen, dan houdt dit in dat voorstanders van een geloof via de wet zullen proberen hun overtuiging aan anderen op te leggen.

Twee recente voorbeelden.

Het wetsvoorstel om het aantal koopdagen te beperken gaat door.

In het regeerakkoord is onder druk van

Het vreemde is dat hier alleen sprake is van koopdagen en niet voor alle andere werkzaamheden en activiteiten die op zondag noodgedwongen of voor eigen plezier plaatsvinden. Voor die groep is blijkbaar de zondagsrust niet heilig!

Het Openbaar Ministerie moet Geert Wilders gaan aanpakken vanwege zijn uitingen met betrekking tot de islam.

Volgens Van Bijsterveld hoort bij een regelmatig contact tussen de overheid en religieuze stromingen een minder krampachtige houding voor financiële betrekkingen met genootschappen, bijvoorbeeld voor het in stand houden van gebouwen of geestelijke zorg.

Met andere woorden: ook diegenen die geen lid zijn van een religieus genootschap worden hierdoor gedwongen om aan de instandhouding van de gebouwen en van het genootschap zelf mee te betalen. Is dat wat zij bedoeld met de gemeenschappelijke en publieke kanten van een godsdienst?

Ik geloof (mijn vaste overtuiging) in het recht van het individu om met zijn leven, lichaam en eigendom te doen en te laten wat hij wil. Individuele vrijheid houdt daarom zowel de persoonlijke als economische vrijheid in. Geen enkel individu of collectief mag geweld, dwang of fraude initiëren tegen een ander of zijn eigendom. Elke samenwerking tussen individuen is dan gebaseerd op vrijwilligheid.

En ik zie het als de enige taak van de overheid om te zorgen dat mijn geloof gewaarborgd wordt.

Mijn geloof houdt dus bijvoorbeeld niet in, dat anderen worden gedwongen om mijn overtuiging te financieren. Mijn geloof sluit wetgeving om andere geloofsgroepen te bevoordelen of de benadelen uit. (Mijn geloof heeft geen wetgeving met betrekking tot godslastering nodig.)

Het enige wat mijn geloof voorstelt is om met rust gelaten te worden en niet zoals andere geloven willen, dat ik hun normen en waarden accepteer en ook nog gedwongen wordt deze te financieren.

Maar ja, dat is volgens Van Bijsterveld een onberedeneerde dooddoener als ik een beroep op scheiding van kerk en staat doe.

16 REACTIES

 1. …dat ik hun normen en waarden accepteer en ook nog gedwongen wordt deze te financieren.

  Bleef het maar bij financieren alleen! Het is niet alleen financieren maar ook nog het geloof opdringen in je dagelijkse leefsituatie en ten koste van je persoonlijke vrijheid.
  Maar in het gebruiken van geweld en opdringen van hun dogmatische leer zijn de Islam en het Christendom altijd zeer bedreven geweest.
  De baas en pastoor (cq imam) moeten weer de macht krijgen net zoals in die goeie ouwe vijftiger jaren en daarvoor.

  Hoe ziet zij in de toekomst het gegeven van minder strikte scheiding kerk en staat?
  Hiermee valt niet de schipperen want er bestaat niet zoiets als 90% scheiding. Gezien de aard van de gelovigen is het een glijdende schaal waarbij de atheist in de toekomst qua rechten, privileges, subsidies en vrijheden als tweederangs burger wordt gezien.
  Een soort untermensch als je het hard wilt stellen. Fascisme ligt op de loer dus…

  Maar wat kun je anders verwachten van een CDA politica die ook nog eens juriste is. De 2 meest verweven en corrupte bolwerken van NL komen in deze persoon samen.

  Spy-Nose [2] reageerde op deze reactie.

 2. @GB [1]:
  “Maar wat kun je anders verwachten van een CDA politica die ook nog eens juriste is.”

  Juristen hebben de wereld intussen zodanig gejuridiseerd, dat politici denken, dat de wereld alleen draait dankzij regelgeving en dat zodoende ook de vrijheid geregeld moet worden. Juristen worden ingehuurd om politici te vertellen, hoe dat zou moeten.

  Zodoende ontstaat uit arren moede een circulus viciosus.

  We hebben hier te maken met een nieuwe funeste metareligieuze ideologie, die ik politiek jurisme zou willen noemen.

 3. Wat ze ook door elkaar haalt is de scheiding tussen kerk en staat en de scheiding tussen geloof en politiek.

  De scheiding tussen geloof en politiek bestaat nauwelijk, omdat het allebei ideologieën zijn. Het communisme was bijvoorbeeld ook een soort politieke religie. Ideeën over geloof, de aard van de mens, goed en kwaad en de zin en waarde van het leven spelen nu eenmaal zowel in religie als in politiek een rol. Dat mag ook, iedereen mag denken wat hij wil, dat zeggen en daar anderen van proberen te overtuigen. Als je dus een betoog van de SGP over politiek afwimpeld met: scheiding tussen kerk en staat, dus onzin, dan is dat inderdaad een onberedeneerde dooddoener.

  Wat echter nooit een onberedeneerde dooddoener mag worden is de organisatorische scheiding tussen kerk (georganiseerde religie) en staat (georganiseerde politieke macht). De kerk organiseerd mensen rondom eenzelfde idee van moraal, en de staatsmacht is gebaseerd op bruut geweld als het erop aankomt. Als je dit samenvoegt (de kerk laten bepalen wat de staat besluit of de staat laten bepalen wie de mensen verteld wat goed en kwaad is) dan krijg je totalitaire toestanden. Ook financieel mengen is geen goed idee (giften aan een kerk/moskee die worden gebruikt om een kruistocht/jihad mee te sponsoren of subsidie van de staat om de juiste kerk/moskee te stimuleren). Het is allemaal funest voor de individuele vrijheid.

  De scheiding tussen kerk en staat in NL is al zwaar geschonden door overheidssubsidie aan religieus onderwijs, moskeeën, kerken (monumenten) en religieus getinte omroepverenigingen. Ik geef toe dat het niet zo erg is als in Turkije of bijvoorbeeld Saudi-Arabië, maar we moeten die scheiding echt veel strikter toepassen hier!!!

 4. “Mijn subjectieve mening is, dat geloofsovertuiging alleen gebaseerd kan zijn op een persoonlijke beleving van een geloof.”

  Volledig waar en dit bovenstaande zinnetje is de kern van het artikel.

  Niemand WIL een dictator op de kansel,

  Niemand is GEBAAT bij een dictator op de kansel,

  Niemand kent de historie blijkbaar, of wil er lering uit trekken, zeker deze Bijsterveld niet.

  Stel je voor dat Paus piet de zoveelste (bedankt voor de blumen aus holland) JPB gaat overeden om alleen nog condooms met gaatjes toe te laten tot de nederlandse markt? Onzin zeker?

  In de middeleeuwen, (nee, dat is nog niet zo lang geleden, en niet iedereen toen was slachtoffer van door pestilentiën en vooral vadertje kerk gepropageerde inteelt, met alle imbiciele gevolgen van dien) werden er aflaten verkocht door en voor de kerk, kon je je zaligheid kopen. Voor de Financiëring van de uitbouw van de kerk, en als concurrentie t.o.v. de Staat.

  Dat komt weer terug met deze imbiciel van Bijsterveld, is ongetwijfeld slachtoffer van incest trouwens, kan niet anders.

  Oh, trouwens, heb ik hier al eerder gezegd, ik geloof in God.

  beek [5] reageerde op deze reactie.

 5. @JBB [4]:

  De duivel gelooft ook in God.
  Islamieten ook.
  Geloof in God is NIET een vanzelfsprekende aanbeveling.
  Pantheisme: ik geloof in ‘god’,
  dus zit ‘god’ zit ook in mijn tafelkleedje.
  En vermoedelijk meenden Stalin en Hitler dat ‘god’ in henzelf zat.
  Geloofden zij ook in ‘god’.

 6. Hoor ik niet een stemmetje welke mij probeert te zeggen dat deze mevrouw de wegbereidster is van een staatsgodsdienst?
  Zou het zo kunnen zijn dat de buitengewoon hypocriete houding van de priemier….ehh, kom,..hoe heet die klungel, ach laat maar, zijn opvatting van het gristendom wil introduceren als het enig juiste.
  Is het niet zo dat de EO bij monde van de heer Knievel zelf ooit het idee gelanceerde om het vaticaan te betrekken in een grote “eo”comene zodat het gristenbolwerk volledig ten strijde kan trekken tegen alle heidenen.
  Als ik mij niet heel erg vergis is dit de strategie van de voorvechters van de nieuwe wereld orde.
  Voor mij is het in ieder geval klip en klaar dat wanneer jesus weer onder de mensen zou verschijnen, hij zich beslist geen christen zou noemen. Ook het dragen van een kruis om z’n nek zou net zo idioot zijn als JFK met een sniper rifletje aan een hangertje om z’n nek.
  Deze tijd is meer dan rijp voor een ruimere gedachtengang en geen reconstructie van de inquisitie en de dorre vijftiger jaren.
  Wie in de huid wil kruipen van dinosauriërs moet weten dat deze al eeuwen over de houdbaarheidsdatum heen zijn.

  beek [7] reageerde op deze reactie.

 7. @victor [6]:

  In christelijke kringen is de nieuwe wereldorde juist anti-christelijk.
  Maar wel de kerk imiterend.
  Victor zit waarschijnlijk precies tussen de 2 stoelen.
  En dat zit niet goed.

 8. Zeg maar januskop tegen die twee stoelen.
  Het christendom heeft een lange geschiedenis die zover terug gaat als het oude Roomse rijk ten tijde van keizer Constantinus. Een senator, Calpurnus Piso genaamd, lid van een familie met occulte achtergronden, zorgde voor de eerste canon van de bijbel.
  Deze samenstelling van zaken zijn een bloemlezing van oude zon religies en oude veelgoderij welke in een nieuw jasje werd gestoken om de macht van de heersende elite te garanderen en met dit nieuwe elan verder uit te zaaien.
  Alles onder het mom dat Jesus dit zo gezegd zou hebben.
  De verborgen kennis binnen het vaticaan laat alles zien waar de antichrist nu op zint. De doelstellingen van vaticaans katholisisme komen voor een groot deel voort uit het oude Egypte en de heersende Zonneverering.
  Met januskop bedoel ik dat de achtergronden van de Nieuwe wereldorde de ene kop zijn en de satanische kant van het vaticaanse, de andere kop.
  Zo lijkt het alsof er een strijd gaande is maar schijn bedriegt. Het is de deceptie waarin men ons doet laten geloven in een rijk geschakeerd spelersveld terwijl er één entiteit is. Verdeel en heerstactiek heet dat geloof ik. Het werkt, ook hier!

  beek [9] reageerde op deze reactie.

 9. @Victor [8]:

  Daar kan veel over worden gezegd.
  Ik houd het kort.
  Paulus schreef zijn brieven voor zijn dood (uiteraard) in ongeveer 65 na Christus.
  Deze Paulus geeft er blijk van dat hij ooggetuigen van Jezus van Nazareth heeft gesproken.
  Tevens is hijzelf volledig overweldigd door de stem van Christus, die maakte dat hij van christenhater en -vervolger tot evangelieprediker werd.

  Baseert Victor zich op de film Zeitgeist?
  Die film zit boordevol onjuistheden, Victor.
  Ik noem er slechts 1. De blunder dat de zon 3 dagen ‘dood’ zou zijn, en dat dat feit gezien moet worden als oorzaak of aanleiding van de 3-dagen dood van Christus en Zijn opstanding.
  Nu is de zon nooit 3 dagen onbeweeglijk, maar tevens is de laagste zonnestand in december, waar de dood van Christus tijdens het Israelisch pascha, in het voorjaar dus, heeft plaatsgevonden.
  Weg verhaaltje over de schijnbaar dode zon.
  Maar ook verder hangt die film van de misleidende onjuistheden aan elkaar.

 10. Ze heeft eigenlijk wel gelijk in dat de kerk belangrijke functies had, maar dat betekent niet dat je de staat maar religieus moet maken.

 11. Tja, ’n film, nee daar heb ik mijn betoog niet op gebaseerd anders zou ik dit wel genoemd hebben. Scheelt namelijk een boel uitleggerij.
  Ik heb zo gedurende de afgelopen tien jaar, mede door het feit dat ik zelf katholiek ben opgevoed, op zoek geweest naar de ware aard van de oude Romeinse religie.
  Als je goed kijkt naar veel artefacten in heel vaticaanstad, voor zover je er bij kunt, zie je overal de symbolen van aanwezige kennis die verder gaan dan wat in de bijbel is beschreven, compleet met Egyptische obelisk.
  Natuurlijk is de laatste jaren veel naar voren gekomen middels de boeken van Dan Brown maar voor wie weet waar ie moet kijken ziet meer. Niet omdát je het zonodig moet zien maar omdat het er is. Recht voor je neus!
  Trouwens, Paulus is een hoogst dubieus figuur met zijn brieven. Neem bijvoorbeeld in Romeinen 13. Daarin staat zoveel als dat je de machthebber als leidende figuur moet volgen omdat deze door God zelf is aangesteld.
  Jesua zei eerder onderzoek alles en behoud het goede.
  Dat is ook de reden dat aanvankelijk zeer strenge gereformeerden in de leer, later toch besloten in het verzet te gaan tegen de duitse overheersing ofschoon zij zagen dat dit het heersende regime was.
  Blijkbaar is voor mij is dat onomstotelijk dat de bijbel ook heel veel manipulatieve inhoud bevat welke de machthebbers welgevallig is.
  Immers het geschiedenisboek de bijbel is een verzemeld werk van de machthebbers en de rijken.
  Marx zei ooit: “de geschiedenis is altijd geschreven door de heersende klasse”, en zie daar.

  beek [14] reageerde op deze reactie.

 12. Ook hier weer een spraakverwarring.
  Men spreekt over scheiding van kerk en staat. Hiermee wordt bedoeld dat een geestelijk leider bijv. een bisschop of kardinaal niet tegelijkertijd een regeringsleider mag zijn zoals dat in Frankrijk voor de Revolutie het geval was.Dat mag dus niet in Nederland,dat is geregeld.
  Wat velen van ons willen is scheiding van staat en religie.Dat de staat geheel seculier is een geen voordelen,subsidies e.d. aan religies (vertegenwoordigers daarvan natuurlijk) verstrekt. Door dat te doen (en dat wordt op grote schaal gedaan!) worden stelselmatig seculiere landgenoten benadeeld. In feite worden zij geschoffeerd, zij moeten meebetalen aan zaken waarmee zij het ten diepste oneens zijn.
  Dat prachtige kerken van de sloop gered worden kan ik me iets bij voorstellen, maar zet ze dan op de Monumentenlijst om hun architectuur e.d. Het Vaticaan heeft eeuwen gegraaid en gelovigen uitgeknepen is daardoor puissant rijk geworden.Als een “Godshuis”hen zoveel waard is laat ze dan eens wat terugdoen, zou ik zeggen.
  Balkenende heeft eens gezegd “dat hij zonder geloof niet kan functioneren”. Hij geeft dus toe dat hij het alleen niet kan en dat kunnen seculieren wel, die kunnen wel zelf nadenken.
  (Dit moest er even uit, die opmerking van hem zat mij al zolang dwars).

 13. @Victor [11]:

  Allerlei overheden worden in de bijbel aangeklaagd.
  Die vlieger dat leidende overheden de inhoud hebben bepaald, gaat niet op.
  En dat de bijbel door ‘de’ rijken werd geschreven, die aantijging is eveneens volledig uit de lucht gegrepen. Niets wijst op zo’n aanklacht. Eerder wordt de rijke er nogal eens aangeklaagd.

  beek [15] reageerde op deze reactie.

 14. @beek [14]:

  Tevens raadt ik Victor aan Lodewijk Nasser te lezen op Het Vrije Volk.
  Hij schrijft over de christenen in Egypte. Levend op de vuilnisbelt, uitgestoten door de de staat, uitgesloten van het recht: zelfs een ID-kaart wordt hen onthouden. En zonder ID-kaart is een normaal leven nauwelijks nog mogelijk in Egypte.
  Werkelijk, het lijkt op de beschrijvingen van de eindtijd in de Openbaringen van Johannes.

  Christenen in zo’n positie, Victor, DAT is eveneens een grote realiteit in de geschiedenis van het christelijk geloof: levend als uitgestotenen en martelaars (echte dus: geen martelaars die anderen opblazen).
  Christelijk geloof alleen als geloof van ‘de’ macht beschouwen, is volstrekte misleiding.

  beek [16] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.