kloof_zweden
Wilders wordt aangeklaagd. In verband daarmee verdient hij onze sympathie. Het is nog steeds zo dat de politiek de “gewone man” onderdrukt. Hoe hij ook tegen het zere been van de elite schopt.

Wilders uit zich vaak ondiplomatiek. Dit is gevaarlijk voor het zittende regime.
 
Daarbij beroept hij zich op de vrijheid van meningsuiting. Volgens hem één van de meest belangrijke rechten die wij hebben. Volgens mij heeft hij geen gelijk. Volgens mij is het recht van eigendom het meest belangrijke. Indien dit recht onbeperkt was, was er geen oorlog, was er geen almachtige overheid, was er geen imperium… Welk imperium dan ook. Er was dan namelijk geen almachtige overheid. De overheid had daarvoor dan het geld niet.  

Dat het recht van eigendom absoluut niet besproken dient te worden is al een verwijzing naar de belangrijkheid ervan. Ik ga er daarom ook vanuit dat degene die werkelijk de gewone man wil helpen een gewillig oor zal hebben voor de problematiek van het geld en de gevolgen van deze problematiek. Het leek mij derhalve het beste om de PVV maar eens te benaderen in de hoop dat men daar het woord vrijheid serieus neemt.

 Ik heb de PVV daarom benaderd met het grootste probleem dat de “slaafmens” heeft en dat per definitie opgelost dient te worden voordat de “slaafmens” weer een “vrijmens” kan worden.

 Tussen 19 november en 19 december 2008 heb ik de PVV daarom vier e-mails gestuurd. Deze e-mails hebben betrekking op één onderwerp. Dat onderwerp is dat de centrale banken, die private ondernemingen zijn, van de heersende politieke partijen in de westelijke wereld het monopolie hebben gekregen om geld uit het niets te creëren. Daarnaast hebben betreffende private centrale banken het recht gekregen om voor dit geld, dat hen niets kost (het wordt tenslotte uit het niets gecreëerd), rente te mogen vragen. Deze rente komt dus in de zakken van de puisant rijken, die op de achtergrond deze banken beheersen, terecht.

Ik heb in betreffende e-mails uiteen gezet dat de belastingbetalers door deze, door de overheden in het leven geroepen constructie, miljarden extra aan belastingen betalen. Indien overheden de creatie van het geld zelf verzorgden, deze miljarden in de staatskas vloeien. Daardoor is het mogelijk voor de belastingbetaler dat er miljarden minder aan belastingen betaald hoefden te worden.

Tevens heb ik aangegeven dat juist deze constructie ervoor zorgt dat de gewone burger in een financieel keurslijf gevangen gehouden wordt.

 En wat denkt u… geen reactie.

Het lijkt erop dat de PVV zich geschaard heeft bij de gewone, oude politiek, die zich gedekt weet door de “beruchte” kloof tussen politiek en burger. Een kloof die in stand wordt gehouden door de politiek omdat zij zonder deze kloof niet kunnen regeren tegen de wil van het volk in. Deze kloof is de enige reden dat men tegen de wil van het volk in kan regeren.

Wie Kafka heeft gelezen weet dat juist deze kloof datgene is waar hij in zijn boeken over schrijft.

 Het kan zijn dat de leden van de PVV niet weten hoe het in elkaar steekt. Het kan zijn dat de leden van de PVV het niet met mij eens zijn. Het kan zijn dat de leden van de PVV te bang zijn om deze zaak in de kamer te bespreken. De laatste reden is niet ondenkbaar (Kennedy en Lincoln zijn waarschijnlijk/misschien daarom vermoord). Maar wat de reden ook is. Het gevolg is blijkbaar wel dat men ook bij de PVV dankbaar van de “kloof” gebruik maakt.

En dat geeft te denken!!

Ingezonden door Peter Kruse

18 REACTIES

 1. “Volgens mij heeft hij geen gelijk. Volgens mij is het recht van eigendom het meest belangrijke”

  Natuurlijk is eigendomsrecht, te beginnen met het recht op je eigen leven en lichaam, wel het uitgangspunt.
  De vrijheid van meningsuiting zit daar direct aan vast en daarom heeft Wilders wel gelijk als hij dat EEN VAN DE BELANGRIJKSTE noemt.

  Albert S. [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Hub Jongen [1]: Mee eens, het recht op eigendom is zeer belangrijk, maar het recht op vrije meningsuiting is de basis van een vrije samenleving. Misstanden van overheid en staat kunnen dan onder de loep worden genomen, waardoor deze kunnen worden gecorrigeerd. Het zelfbeschikkingsrecht is daar een direct uitvloeisel van.

  Elke politiestaat of dwangmaatschappij begint immer met het beteugelen van de meningsvrijheid, later gevolgd door andere inbreuken op vrijheden, daar het belangrijkste corrigerend mechanisme is verdwenen. I.e. het signaleren van misstanden. Wilders en eerder Janmaat zijn de eerste slachtoffers in een lange oorlog van overheid tegen de burgerij. Anderen zullen ongetwijfeld volgen als deze aanklacht succesvol is gebleken en geleid tot een veroordeling.

 3. Indien de overheid geen geld heeft, vervalt de mogelijkheid om een repressief apparaat op te zetten. Verder wordt het voor de “foute” mensen, indien er geen geld is, onattractief om de politiek in te gaan.

 4. @Pieter [3]:

  “Hypocriet”

  Ja, Pieter. Wilders zelf houdt zich er ook niet aan. Maar dat neemt niet weg dat het recht op vrije meningsuiting toch blijft gelden en essentieel is voor onze vrijheid.
  In DIT geval, is het nuttig en belangrijk om Wilders en zijn partij te steunen. (Zelfs als je er bij zegt dat je dat op andere punten niet doet.
  Doe ik ook niet!

 5. Wat is dit voor een kromme redenering (Pieter 13.38)
  Wat heeft vrijheidvan meningsuiting te maken met het verbieden van een pedopartij en de Koran?
  Voor wat betreft de Koran heeft Wilders gezegd dat die even geweldadig is als Mein Kampf en het lezen en in bezit hebben van Mein Kampf is in Nederland verboden, die redenering doortrekkend zou ook de Koran in Nederland verboden moeten worden.
  Voor wat betreft het verbieden van de pedopartij: pedofielie is bij wet verboden.Zou dan een partij die deze misdaden toestaat,propageert en praktiseert moeten worden toegestaan?
  Beetje vreemde redenering.
  Of stelt u ter integratie van zo’n partij uw kleine kinderen beschikbaar?
  Ik bedoel als gebaar van goede wil?
  Get a life!

  aad van der naat [12] reageerde op deze reactie.

 6. Leuke, zinloze discussie zolang het verboden is om over de middelen te beschikken om lijf en goed ook effectief te verdedigen. Met zelfverdediging loop je al behoorlijke risico’s.
  Voor het overige, de PVV heeft thans wel iets anders aan het hoofd dan een discussie te starten over het primaat van eigendomsrecht.

 7. Anno (ip: 61.19.66.46) / 23-01-2009 03:14

  ik zou het als ik Wilders was (beetje understatement,maargoed) slimmer hebben aangepakt, je kunt ook dingen zeggen zonder mensen meteen razend te maken,maar dat is zijn keus.
  Ik vind dat als Wilders iets in de kamer wel mag zeggen dat hij dat daarbuiten OOK mag zeggen, leuk of niet.
  Het OM is een links politiek bolwerk Teeven weet dat (Teeven van de VVD), ze willen hem te grazen nemen, maar ik voorspel dat geen rechter Wilders op grond van dit materiaal zal veroordelen.
  Nederland is vrij krankzinnig geworden maar zo gek niet, Wilders gaat dit en winnen en politiek scoren.
  Op zijn fractiekamer knallen de doppen van de champagne flessen tzt.
  Ik en vele anderen kregen al een bedelmail voor geld, en de munten komen zijn kant op, ook dat hebben ze er dus mee berijkt.
  Gratis advocaten genoeg voor Wilders.
  Sinsds de reformatie zag ik geen dommere rijksoverheid dan deze die we nu hebben

  ———————————————–

  PVV-Nieuwsbrief

  Het voorbestaan van de Partij voor de Vrijheid is in gevaar. De enorme kosten van de komende strafzaak kan de PVV onmogelijk betalen. De Partij voor de Vrijheid is de enige partij in de Tweede Kamer die subsidie weigert en is daarom helemaal afhankelijk van donaties van betrokken burgers zoals u.

  U kunt ons helpen door een bedrag over te maken naar:

  Bankrekeningnummer: 67.04.72.344
  T.n.v. Stichting Vrienden van de PVV, te Den Haag.

  Als u vanuit het buitenland geld overmaakt heeft u mogelijk de volgende nummers nodig:
  IBAN: NL98 INGB 0670 4723 44
  BIC: INGBNL2A

 8. Quote:

  *Indien overheden de creatie van het geld zelf verzorgden, deze miljarden in de staatskas vloeien. Daardoor is het mogelijk voor de belastingbetaler dat er miljarden minder aan belastingen betaald hoefden te worden.*

  Hahahahahaa!
  Hier ga je natuurlijk volkomen de mist in. Ik neem aan dat ik niet hoef uit te leggen waarom??

 9. Het kan zijn dat de leden van de PVV niet weten hoe het in elkaar steekt. Het kan zijn dat de leden van de PVV het niet met mij eens zijn. Het kan zijn dat de leden van de PVV te bang zijn om deze zaak in de kamer te bespreken. De laatste reden is niet ondenkbaar (Kennedy en Lincoln zijn waarschijnlijk/misschien daarom vermoord). Maar wat de reden ook is. Het gevolg is blijkbaar wel dat men ook bij de PVV dankbaar van de “kloof” gebruik maakt.

  Het kan ook zijn dat men bij de PVV zodanige ladingen mail binnenkrijgt dat het allemaal niet meer te beantwoorden valt. Zal ook veel minder nette mail tussen zitten.

 10. @Pieter [3]:

  Koran verbieden… Hij heeft onder andere voor elkaar gekregen dat de PvdA zich zeer hard heeft gemaakt voor het in stand houden van het verbod op Mein Kampf. Dat verbod is eigenlijk al onvoorstelbaar. Een overheid die boeken verbiedt is gewoon een ordinaire dictatuur. Diezelfde overheid heeft ondermeer ook uitgezocht of een filmpje verboden kon worden, en probeert nu de maker van dat filmpje te vervolgen. Hitler is helemaal terug…@Garfield [6]:

  Pedofilie verboden… Zo is in andere landen bijvoorbeeld homofilie verboden. Wederom een wet die zich bezig houdt met het intieme leven van burgers. Gewoon dictatuur dus. En nee, ik ben zelf geen pedofiel, ik heb niet het vermoeden dat kinderen daar vrijwillig aan meewerken, maar dat laatste zou de toetsing moeten zijn, niet een idee dat één en ander bijvoorbeeld pervers zou zijn. Of iets pervers is hoort niet door de overheid beoordeeld te worden, maar door de publieke opinie.

 11. zegge eh……leden PVV ?
  die partij heeft geen leden alleen dombo’s die er op stemmen of er geld aan geven, even los van het feit dat ik vind dat ze gek zijn dat ze Wilders vervolgen , dan kunnen ze iedereen die iets zegt wel gaan vervolgen

  (‘bijbel is een facistisch boek, geen Christen meer toelaten en Mein Kampf niet verbieden’)-:)

  zo, nu zal ik ook wel ‘aangepakt’ worden door dat k.. Hof -:)

  aad van der naat [14] reageerde op deze reactie.

 12. @Anno Zijlstra [13]:

  Dombo’s? U generaliseert, demoniseert, en zaait haat. Verder laat uw Nederlandse spelling en taalgebruik nogal te wensen over. Wel eens gehoord van leestekens en hoofdletters aan het begin van een zin?

 13. Aat van der Naat 23-01 18.46
  Ben het met uw redenering niet helemaal eens.Als er iemand is die vind dat zeker een regering zich niet met het intieme leven van zijn burgers moet/mag bemoeien dan vindt u mij aan uw zijde.
  Pedofilie is wel even iets anders,hier is geen sprake van gelijkheid, het gaat hier om kinderen ten opzichte van volwassenen.
  De pedofiel heeft een machtspositie t.o.v. het kind. Zoiets kan en mag je niet tolereren.
  Homofilie is een sexuele relatie tussen volwassenen(anders was het ook pedofilie).
  Eenieder mag zijn sexuele verlangens naar behoefte invullen, zolang beide partijen daarmee instemmen,maar..handen af van kinderen.

 14. Anno Zijlstra 24-01-09 0.20
  Nee, de PVV is een beweging, geen partij en heeft geen leden.
  Wilders had het debacle van de L.P.F. nog duidelijk op zijn netvlies staan.
  De L.P.F. is tenonder gegaan (onder andere!) aan interne ruzies binnen de partij.
  Slimme man die Hr.Wilders.

 15. een partij moet een echte partij zijn waarleden iets te zeggen hebben, dat liep bij de LPF uit de hand omdat Fortuyn weg viel en die partij geen echt fundament had.(+ een hele hoop ordinaire idioten v/m in huis had gehaald)
  Bij bestaande partijen gaat dit redelijk goed, zeker niet immer niet volmaakt.
  De keuze voor een nep partij, zeg geschaard rond een persoon een missie houdt op den duur geen stand,op een dag wil men meer kunnen doen dan 50 eu overmaken en klappen voor de/een leider.
  Leer mij Nederlanders en de Nederlandse politiek kennen, wij zijn geen ja knikkers en leider bewonderaars, tijdelijk even, maar bij ons moet je je grote be…mond mogen open doen binnen een club/partij.
  Zo eenvoudig is dat.

 16. Ik ben het eens met de stelling dat eigendomsrechten belangrijker zijn dan vrijheid van meningsuiting, als je daar tenminste onder verstaat:’alles mogen zeggen’. Mag iemand bijvoorbeeld zeggen ‘je geld of je leven’ ? Ik denk het niet. Wat dus onder vrijheid van meningsuiting valt is niet duidelijk. Eigendomsrechten zijn daarom idd veel belangrijker en consistenter.

  Overheden geld laten creeeren lijkt me een scherpe overtreding van eigendomsrechten. Overheden zijn immers monopolies en die kunnen alleen met geweld tegen mensen hun primaire eigendom (lichaam) neergezet worden. Zonder geweldsinitiatie geen overheid.
  Zodra je 1 partij toestaat geld te creeeren en anderen die misschien beter geld hebben met geweld tegenhoudt of mensen verplicht dit geld te gebruiken, initieer je geweld en dat is strijdig met eigendomsrechten.

Comments are closed.