ONDERWERP

Door Toine Manders
De
economische crisis: de overheid is het probleem, niet de oplossing

Als we de politici en de media mogen geloven, dan is de vrije markt de oorzaak van de huidige economische crisis, en kan alleen
overheidsingrijpen ons redden. Ik zal in dit artikel betogen dat de werkelijkheid precies andersom is: De overheid is het probleem, niet de
oplossing.
Het economische systeem van Nederland, noch dat van andere EU-lidstaten, noch dat van de Verenigde Staten, noch dat van andere belangrijke handelspartners die invloed hebben op onze economische pieken en dalen, kan worden omschreven als een vrije markt. 

 

Zie verder  **    *** De economische crisis: de overheid is het probleem, niet de oplossing

1 REACTIE

  1. Libertarisme is nog redelijk nieuw voor mij. Ik ben gecharmeerd door de consistente en individuele benadering van vrijheid. Vanuit mijn behoefte aan pragmatiek en verdere verdieping hoop ik op een bijeenkomst waar een libertarisch licht kan worden geworpen op actualiteiten.

Comments are closed.