imprisoned_speechDeze week werd bekend dat het Hof van Amsterdam het Openbaar Ministerie heeft gedwongen om een gerechtelijke procedure in te stellen naar de uitspraken van Geert Wilders van de Partij voor de Vrijheid.
Nu is het niet zo vreemd dat het Hof van Amsterdam die wil, omdat zij een bolwerk zijn van Partij van de Arbeidsympathisanten. Vreemder is het dat er zo’n zwaar middel wordt aangegrepen door hen om zelfs het OM te bewegen naar het strafbaar willen stellen van de uitspraken.

In Nederland kennen wij formeel een vrijheid van meningsuiting, maar hier is sinds jaar en dag aan getornd, via wet- en regelgeving. Deze wet- en regelgeving is bedoeld om de veiligheid en bescherming van de burgerij te garanderen. Omdat de politiek altijd op zoek is naar nieuwe wetten en regels is deze vrijheid in gevaar.

Geert Wilders is in navolging van Hans Janmaat en Frits Bolkestein het laatste slachtoffer van deze wet- en regelzucht. Er zijn altijd in den lande totalitaire stromingen bezig om de natuurlijke vrijheden aan alle kanten in te perken. Hieronder valt eveneens de vrijheid van meningsuiting. Uit de geschiedenis kunnen we telkens opmerken dat bij elke ontluikende dictatuur of politiestaat de meningsvrijheid wordt beperkt. Eerst begint het met mensen, waar eigenlijk weinigen om geven of hun nek daarvoor proberen uit te steken. Later volgen andere groeperingen, totdat uiteindelijk de gehele bevolking zucht onder de dictatuur.

In feite wat het Hof van Amsterdam probeert te forceren is een basis voor zo’n politiestaat. Dit Hof bestaat derhalve uit individuen die vrijheden als bedreiging ervaren en vandaar deze willen bestraffen.

Helaas voor hun is dit een doodgeboren kindje, want allereerst zijn rechters geen volksvertegenwoordigers, maar uitvoerders en de geschiedenis laat zien dat alle mensen die werden beschuldigd en veroordeeld later zijn vrijgesproken, zie het geval Hans Janmaat van de Centrumpartij. Zo gebeurt het met Wilders ook, met dien verstande dat nu het Nederlandse volk voor hem in de bres springt en de opzet van het Hof van Amsterdam averechts zal uitwerken voor hun geliefde Partij van de Arbeid.

Het is niet meer dan juist dat Mark Rutte van de VVD erop hamert om nu eens en voor altijd van dit onding van een wet af te komen. Iedereen in een vrij land is gemachtigd om te zeggen wat hij of zij denkt, mits er maar niet wordt opgeroepen tot geweld tegen personen of groeperingen. Dit geldt niet alleen voor het zogenoemde ‘kwetsen’ of ‘beledigen’, maar ook bijvoorbeeld voor godslastering.

De vrijheid van meningsuiting is een verworvenheid die ervoor zorgt dat alle misstanden in de samenleving kunnen worden aangekaart en besproken, zodat er oplossingen kunnen worden aagedragen om eventuele problemen aan te pakken. Tevens is dit de basis voor andere natuurlijke vrijheden zoals o.a. eigendomsrecht en bewegingsvrijheid.

Een verbod op de vrijheid van meningsuiting en dat is wat het Hof van Amsterdam in feite wil, opent de deur naar een totalitaire samenleving, waar iedereen bang is om in het cachot te belanden als hij of zij zijn mond voorbij praat. De laatste keer dat we dit meemaakten was toen we de vorige soevereiniteitsoverdracht hadden bewerkstelligd aan een mislukte kunstschilder uit Braunau.

Afschaffen dus die krankzinnige wet en zo snel mogelijk, dan kunnen rechters weer doen waar ze voor worden betaald en dat is echte criminelen veroordelen in plaats van onschuldige mensen de stuipen op het lijf jagen.

6 REACTIES

 1. @Hugo J. van Reijen [1]: Persoonlijk hoop ik van wel ja. Het duurt alleen nog wel een beste tijd waarschijnlijk voor er weer verkiezingen zijn, en de PVV staat er financieel niet goed voor. Dit dankzij al het juridisch getouwtrek, en hun weigering om subsidie te accepteren.

 2. Ls.,
  Citaat: “Geert Wilders is in navolging van Hans Janmaat en Frits Bolkestein het laatste slachtoffer van deze wet- en regelzucht”.
  Waarom ontbreek in dit rijtje lijst 14?, een zogeheten blancolijst, die, nadat ze in alle 19 kiesdistricten, als onbekende grootheid, voldoende ondersteuningsverklaringen hadden gekregen aan de landelijke verkiezingen van 22 november 2006 hebben meegedaan? Een jonge journaliste maakte hier woensdag 21 januari 2009, per ongeluk namens het AD voor het eerst melding van. Zie:
  http://www.nujij.nl/lijst-14-eist-geld-terug.4640343.lynkx

  Het politieke instituut het koningshuis en haar bestuurlijke Oranjisten hebben er alles aangedaan om lijst 14 dood te zwijgen. Voor wat betreft het geneuzel over het vrije woord, gaat het natuurlijk om het vrije woord in de publieke ruimte, de enige politieke plek waar je een land kan terug geven aan het volk, zoals wijlen Pim Fortuyn dat wilde.

  De publieke ruimte is de plek die het recht geeft om te zwijgen of te spreken, de plicht rust om gehoord re worden, om vervolgens een exemplarische besluit te nemen en aan de openbaarheid prijs te geven. Inmiddels weten we dat koningin Beatrix en haar bestuurlijke Oranjisten publieke ruimtes geruisloos opheft of negeert.

  Zonder publieke ruimte is er geen politieke ruimte. Hiervan zegt Hanna Arendt: ‘Zonder politieke ruimte is vrijheid ondenkbaar’.
  R.A.Verlinden. Kandidaat nr. 17 http://www.lijst14.nl http://www.wijzijnoveral.nl

 3. Wilders wordt, in navolging van het Vlaamsch Belang, door de Nomenclatura gezien als de voorman van het Nederlands Belang. Maar deze keer gaat zij te ver over de schreef.

 4. @Maik [5]:
  Ik steun Wilders in zijn juridische strijd om zijn mening te mogen uiten, heb wat geld overgemaakt naar zijn stichting. (van Bommel kan ook een bijdrage van mij verwachten als hij wordt vervolgd)

  Maar Wilders is geen haar beter dan die andere politici. Ook Wilders wil meningen die niet de zijne zijn verbieden. Een stem op de PVV is ook een stem tegen onze vrijheden.
  (En een stem op de SP is ook al niet goed voor onze vrijheden)

Comments are closed.