Ted Carpenter
Ted Carpenter

Een van de voordelen van een nieuwe president is dat er op een aantal beleidspunten radicale wijzigingen kunnen worden ingevoerd. Een “oude” regering lukt dat veel moeilijker omdat daar de mensen in zitten die de bestaande beleidslijnen hebben bedacht en getracht hebben ze  in te voeren. Vaak ondanks het feit dat deze niet werken en de mislukking duidelijk is. 
 
Ted Galen Carpenter *) van het Cato Institute noemt enkele hoofdpunten waarop een radicale ommekeer zeer nuttig zou zijn. Zowel financieel gezien als zelfs ook voor de wereldvrede. 

In een artikel: “Obama’s legislative Funeral ”  noemt Carpenter onder andere:

De blokkade van CUBA. Oorspronkelijk bedoeld om het communisme in Cuba terug te dringen. Dit is volledig mislukt en werkt nu zelfs contra productief. 

De verhouding met IRAN maakt de oorlog in Irak en ook in Afghanistan alleen maar moeilijker en brengt de wereldvrede in steeds groter gevaar.

 De nog steeds doorgaande verloren “oorlog tegen drugs” kost miljarden, 60% van de gevangenissen is bezet door drugsgerelateerde misdadigers waarvan het merendeel geen enkele geweldsdaad gepleegd heeft. Ook de verhoudingen met Colombia en Mexico worden er ongunstig door beïnvloed. En heel speciaal wordt de problematiek in Afghanistan er alleen maar moeilijker door.

Het is spannend om te zien wat de club van Obama, die sterke neigingen heeft voor nog meer collectivisme, er van gaat brouwen.

—————————————————————————
*)  Ted Galen Carpenter is vice president for defense and foreign policy studies at the Cato Institute, is the author of eight books on international affairs

1 REACTIE

  1. ’t Is natuurlijk wel zeau dat Obama een linkse idealist is die waarschijnlijk, na wat diplomatieke pogingen om Iran westers te maken, oorlog aan dat land zal gaan verklaren.

    Linkschmenschen zijn nu eenmaal vaak erg overtuigd, fanatisch en oorlogszuchtig, hoe vriendelijk ze eauk lachen en babbelen.

Comments are closed.