leugenpinokkioDe Vrijspreker heeft al vaker gepubliceerd over de foutieve of gebrekkige informatie van de regering over het klimaat. Een regering hoort op de hoogte te zijn van de feiten zoals die bij in de wetenschap bekend zijn. En ze hoort zeker geen miljarden euros, waar de belastingbetalers hard voor hebben moeten werken, uit te geven aan twijfelachtige projecten.
 
Bescherming uit voorzorg, op veel kleinere schaal en stap voor stap zou misschien nog te verdedigen zijn. Hadden ze dat nu maar gedaan met de energie voorziening, dan zouden we nu sneller beschikking over kernenergie hebben. Nu praten ze daar alleen maar over en duurt het nog langer dan 2020 eer een dergelijke centrale draait. Als ze het al klaar krijgen. 

De verkeerde voorlichting wordt goed verwoord in een ingezonden brief van Hans Labohm hieronder zoals gepubliceerd in het Financiele Dagblad.

 Behalve de verkeerde voorlichting over het klimaat zelf, wordt hier ook duidelijk aangetoond dat de poeha over de EU-eenheid en grote plannen gekleurd is en dat het eerder een moment is dat de politieke klimaateenheid uit elkaar begint te vallen.
——————————————–

Klimaatakkoord 

Minister van milieu, Jacqueline Cramer, sprak lovende woorden over het recente EU-klimaatakkoord, waarin als doelstellingen waren vastgelegd dat de EU in 2020 20 % minder CO2 zou uitstoten, 20% van haar totale energie duurzaam zou produceren en 20% minder energie zou gebruiken. Zij kwalificeerde het akkoord als ‘historisch’.

Het akkoord was inderdaad historisch, maar anders dan de minister suggereerde. Met de ‘kleine lettertjes’, die deel uitmaakten van het compromis, heeft de EU afscheid genomen van haar geïsoleerde positie in de wereld op het gebied van klimaatbeleid. Immers, belangrijke delen van de Europese industrie zullen worden gevrijwaard van de verplichte aankoop van CO2-uitstootrechten, ten einde niet te worden benadeeld tegenover buitenlandse concurrenten in landen die niet aan het Kyoto-protocol zullen meedoen. Belangrijker nog is de opname van een herzieningsclausule in het akkoord, in reactie op Duitse, Italiaanse en Poolse bezwaren. Deze clausule maakt de Europese doelstellingen afhankelijk van de uitkomst van de wereldwijde VN-klimaatconferentie die in december 2009 in Kopenhagen zal plaatsvinden. Als hier geen overeenstemming wordt bereikt – en dat is waarschijnlijk – kan het voorlopige EU-compromis ook weer worden opengebroken.

Op klimaatgebied is het achterhouden van cruciale informatie de gewoonste zaak van de wereld. Over de afgelopen tien jaar is de gemiddelde wereldtemperatuur gedaald en astronomen verwachten verdere afkoeling. Wie uitsluitend afgaat op de officiële klimaat-‘voorlichting’, is daarvan niet op de hoogte. Het is dan ook hoog tijd dat het klimaat-‘complex’ de burger en politiek eerlijke voorlichting gaat geven over het klimaat-‘probleem’.

De vraag is of het deze minister nog wel zal lukken om een zodanige draai te maken. Ze heeft zich dusdanig verstrikt in haar eigen virtuele werkelijkheid, dat het wel erg moeilijk zal zijn om zich daaruit los te maken.

Hans Labohm, econoom en publicist, Leimuiden

13 REACTIES

 1. Goed nieuws is dat die 20% geen 20% is maar 4%. Men heeft namelijk die 20% niet tov vandaag, maar enige tijd in het verleden genomen. Omdat de oostblok-industrie deels ingestort en deels gemoderniseerd is, is een grootd eel al gehaald. Ook mag nog eens 4% gehaald worden via compensatie en zijn er nog wat boekhoudkundige trucs die gebruikt mogen worden. Onder de streep blijft iets van 4% over.

  Nog steeds onhaalbaar omdat onze bevolking en welvaart nog steeds stijgt, maar 4% is al minder indrukwekkend dan 20%.

  Ook is het tot 2020 en zal men pas in 2016 of zo een evaluatie gaan doen. Tot die tijd business as usual.

  Tenslotte er staan geen sancties op, indien je het niet haalt. Geen probleem dus. Net als bij Kyoto wat ook door het merendeel van de EU15 niet gehaald werd.

  Michel [4] reageerde op deze reactie.

 2. @Armin [2]:

  Het enige wat de overheid graag handdhaaft is de CO2 belasting op voedsel, brandstof, huishoudelijke artikelen, stroom, water, reizen, schijten en je hond uit laten.

 3. Er is een directe relatie tussen klimaatpropaganda in Nederland en de buitentemperatuur in Nederland. Daarom is het nu zo stil en werden wij vorig jaar tijdens het warme voorjaar overladen met klimaat angstbeelden, soms wel op meerdere tv kanalen tegelijk.
  Alleen al hierdoor is te zien, dat er nooit een eerlijk beeld gegeven wordt van het ‘klimaatprobleem’.
  Oh ja, 2008 was het 9e warmste jaar ooit, de gemiddelde temperatuur werd ruim voor de jaarwisseling door het KNMI uitgegeven, vlak voordat de vriesperiode begon. Toeval?
  De meting van 2009 zal dan wel pas in februari beginnen.

 4. Waarom zouden overheden hun beleid van valse voorlichting op moeten geven nu het opeens over klimaat gaat?

  We zijn er toch al lang achter, dat er 2 soorten organisaties zijn die wereldwijd de boel belazeren: de overheden en de kerken/religieuze groeperingen. Deze 2 soorten rotzooi zorgen al eeuwen voor oorlogen, agressie, dwang en geldverkwisting.

  Zijn we dan nu opeens geschrokken, dat ze ons ook een valse klimaatprofetie door de strot geduwd hebben waar we voor mogen betalen?

  M. van den Heuvel [7] reageerde op deze reactie.

 5. Het voorzorgprincipe is sinds de jaren ’80 op allerlei terreinen omarmt. Het klimaat is slechts één voorbeeld daarvan. De VS en GB besloten volgens hetzelfde principe Irak aan te vallen in 2003. Het voorzorgsprincipe ligt ook ten grondslag aan het rookverbod in de horeca.
  Ernstiger dan de paar miljard die we zo verspillen, is een verschuiving in het debat en de argumentatie. Niet langer kijkt men naar de werkelijheid en durft men ook onder ogen te zien dat men iets niet weet. Steeds vaker schetst men op basis van beperkte informatie diverse toekomstscenario’s, waarna het meest alarmerende en verontrustende scenario als uitgangspunt voor beleid wordt gebruikt. Degene die de zwartste toekomst schetst, krijgt de meeste steun voor maatregelen. We zijn in de greep van de angst en politici weten inmiddels dat hun beloftes om ons te beschermen tegen hun eigen zwartste scenario’s nog de enige manier is om macht te behouden of te verkrijgen.
  Ook het bedrijfsleven pikt er trouwens een graantje van mee. Bekijk eens op een willekeurig moment de reclames: een continue belofte om ons te redden van ziekte en ouderdom of om toch ‘groen’ in de auto te kunnen blijven rijden.
  Ach, ik ben geen pessimist. Uiteindelijk keert de wal het schip en de eerste tekenen zijn er al. In de praktijk willen landen als Engeland, Duitsland, Polen, Frankrijk en Italië toch vooral hun economie draaiende houden. Het klimaat is er slechts voor de schone schijn.

 6. @Paul Martens [8]:

  Allereerst onze wereld bestaat uit gedachten krachten.
  De Elite weet hier van, dat gebruiken ze tegen ons.
  Zolang wij erover blijven denken en praten wat ik goed kan begrijpen blijft dit zo. (die duisternis).

  Namelijk alles is Energie.

  Als wij anders gaan denken (hoger bewustzijn) creëeren, dan pas krijgen wij onze macht terug, namelijk in voorspoed denken voor ons eigen,dan kan het beter worden.

  En weten waar we werkelijk voor op de wereld zijn gezet.

  Paul Martens [11] reageerde op deze reactie.

 7. @M. van den Heuvel [10]: Leuke gedachten, M. Maar in plaats van hoger bewustzijn en energieën uit te gaan zitten stralen om de regeringen, kerken en De Elite op hun knieën te krijgen, doe ik dat liever met meer “aardse” middelen.

  En voor mij komt dat neer op manieren te vinden en gebruiken om me zoveel mogelijk, zover de legaliteit me niet in de problemen brengt, te onttrekken aan dat hele circus. Gewoon proberen voor mezelf te zorgen en een ander niet tot last te zijn.

  M. van den Heuvel [12] reageerde op deze reactie.

 8. @Paul Martens [11]:

  We weten allemaal toch wat, goed en slecht denken en handelen is.
  Je kunt geen beter “aards” middel hebben.
  Eerlijkheid duurt nog altijd het langst.

  Al zou de Dalai Lama het hier voor het zeggen hebben en wij zouden zelf niet veranderen, dan blijft de wereld er nog zo uit zien.

  Dit moet je in z’n geheel kunnen zien en begrijpen.

Comments are closed.