vrijheidmeningsuitDe laatste week staat de beperking van de vrijheid en van de vrijheid van meningsuiting speciaal in de belangstelling door de vervolging van Geert Wilders. Wat is daarvan de oorzaak of de oorsprong? 
 
Uiteraard begint dat al op het moment dat politici macht krijgen of grijpen om zich te bemoeien met het leven van andere mensen; ook met mensen die geen geweld plegen.

Dit groeide tot het bemoeien met dingen die mensen “zeggen”. En vanaf toen was het eind zoek en mocht je niet godslasteren, beledigen of haatzaaien. En het einde is ook op andere terreinen niet in zicht.

Die wetten zijn voorgesteld en gemaakt in de Tweede Kamer. Daar zitten de directe schuldigen voor de onderhavige aberratie in het geval Wilders. (Die overigens zelf ook gebruikt maakt van die wetten om te trachten de koran te verbieden!)

De Tweede Kamer zou die wetten ook terug kunnen draaien. Nu heeft Mark Rutte al iets gezegd over het “aanpassen” van die wetten. Maar daar moet niets aangepast worden, die wetten moeten “AFGESCHAFT” worden.

Daarom stuurden we onderstaand bericht en verzoek naar de fractieleiders.

We zijn zeer benieuwd naar enige reactie.

—————————————————–

Open oproep aan fractie leiders,

Mijnheer, Mevrouw.

U bent ongetwijfeld ook geïrriteerd over de manier waarop Nederland voor de hele wereld belachelijk wordt gemaakt door iemand te vervolgen omdat bepaalde mensen zich door hem beledigd voelen.

Ik neem aan dat u zichzelf verantwoordelijk voelt voor het maken en nog bestaan van de wetten over beledigingen en haatzaaien.

Het enige wat u hoeft te doen, is deze wetten zo snel mogelijk af te schaffen, en uw vergissing herstellen.

Namens de Vrijspreker verzoek ik u ons even te laten weten of u daartoe bereid bent en of u daar nu aan kunt gaat werken?

Hartelijk dank,
Ir H.J. Jongen
www.vrijspreker.nl
hub@vrijspreker.nl

31 REACTIES

 1. @Ron Paul Fan [30]:
  “Vrijheid van meningsuiting is iets typisch westers, en dat ook nog maar sinds enkele eeuwen.”

  Precies. Je kunt ook zeggen: “Vrijheid van meningsuiting” was de ultieme uitdaging van de kerk, waardoor de dogma’s van de kerk konden worden ontzenuwd, ketters werden gemarteld en verbrand, waarvoor verlichtingsfilosofen werden vervolgd en waarop de wetenschappen zich konden ontwikkelen.

  Intussen zijn de meeste wetenschappen gemonopoliseerd en verworden tot pseudowetenschap.

  Voor de monopolies is die vrijheid van meningsuiting alleen maar lastig. Die gooien het liever op een akkoordje met het geweldsmonopolie, dat er ook geen behoefte aan heeft.

  En inderdaad, de gemiddelde westerling is niet geinteresseerd. Irving benadrukte in een voordracht in de VS, dat men ook daar te weinig besef heeft van de waarde van “The First Amendment”. Hij noemt het zeer verontrustend, omdat de vrijheid van meningsuiting in Europese landen zwaar onder druk staat, zoals blijkt uit zijn veroordelingen in Oostenrijk en Frankrijk, de veroordeling van Germar Rudolf in Duitsland en nog gisteren het inreisverbod van Geert Wilders in het Verenigd Koninkrijk.

  En de Amerikaans-Joodse politicoloog Norman Finkelstein mag de vrije democratie Israel niet meer in, waarschijnlijk vanwege zijn kritiek op de “Holocaust Industry”.

Comments are closed.