justice
.
Ls, AI zegt op te komen voor mensen die door hun overheid worden vervolgd vanwege het verkondigen van hun mening voorozver zij geen geweld hebben gebruikt.

Dat is wat kamerlid Geert Wilders nu is overkomen: hij wordt door de Nederlandse staat vervolgd vanwege het uiten van meningen die deze staat niet welgevallig zijn terwijl hij nergens opgeroepen heeft tot geweld, dus is de heer Wilders precies het soort geval waar u voor op zegt te komen.

Ik heb echter nog nergens vernomen dat u bij de Nederlandse regering tegen het vervolgen van meneer Wilders hebt geprotesteerd.

Overigens was AI ook muisstil toen wijlen Hans Janmaat in de jaren 80 en recenter Joop Glimmerveen door de Nederlandse staat werden vervolgd voor het uiten van weliswaar geweldloze maar politiek onwelgevallige meningen. Ik concludeer hieruit dat AI de zoveelste links-extremistische actiegroep is die alleen voor linkse geestverwanten opkomt.

48 REACTIES

 1. Wladimir of iemand anders: naar welk Amnestie International e-mail adres moet deze brief?
  Maak dat bekend, dan vragen we alle lezers om deze brief door te sturen met adhesiebetuiging.

 2. overigens loopt AI nu voorop met te schreeuwen dat er onderzoek moet komen naar oorlogsmisdaden door Israel in Gaza maar dat de Hamas intussen honderden Fatah-aanhangers heeft opgepakt en er tientallen van tegen de muur heeft gezet en de rest door de knieen heeft geschoten mag geen naam hebben en hoeft verder niet te worden onderzocht.

  De bekende blinde vlek op links van dit soort rooie actiegroepen.

  Klassiek Liberaal [46] reageerde op deze reactie.

 3. Non-profit organisaties zijn over het algemeen een ondoorzichtig geheel. Vaak hebben deze organisaties rijke ‘filantropen’ die het geheel sturen. En die hebben ook belangen die beschermd moeten worden. WNF is daar een goed voorbeeld van.

  Deze organisaties worden ook gebruikt voor witwaspraktijken en de schandalen omtrent het uiteindelijke doel van het gebruikte geld en de hoeveelheid die er aan de strijkstok blijft hangen komen ook niet zomaar uit de lucht vallen. Ik ben sceptisch over al dit soort organisaties, en helemaal als deze enige link vertonen met de VN.

 4. Wladimir,
  Als mensenrechtenorganisaties zouden beginnen islamitische wandaden systematisch te screenen, verzuipen ze in een verderfelijk moeras, waar ze dus niet levend uitkomen.

  Overigens vraag ik me af of het tactisch wel zo verstandig is om Wilders meteen in verband te brengen met Glimmerveen, tenzij je er a priori vanuit gaat, dat AI er toch niets mee doet. Maar in dat geval kun je je de moeite besparen.

  Wat wil je nou eigenlijk met je open brief bereiken?
  R. Hartman (NI) [12] reageerde op deze reactie.

 5. Ik kan me niet herinneren AI gehoord hebben ten tijde van het proces tegen het toenmalige Vlaams Blok en nu voormalig VB voorzitter Van Hecke vervolgd wordt, is AI wederom oorverdovend stil.

 6. @Spy-Nose [8]:

  Waarschijnlijk een mix van inkomsten. Zo nu en dan zie ik ze collecteren. ‘Ze’ is (vrijwel zeker) ingehuurde studenten. Dit soort dingen zou in het jaarverslag moeten staan, of in Kamer van Koophandel gegevens.

  Leuke actie, maar ik denk te provocerend om serieus genomen te worden. Ik zou alleen Wilders hebben genoemd en “linkse-” kwalificaties achterwege hebben gelaten. Eerst een beetje de tent uitlokken.

 7. het is een complete multinaionale industrie, dat AI. He is overigens vaak een kwestie van definitie, zo zegt de zeehondenopvang geen subsidie te krigen maar zij schijnen wel eenmalige giften van overheden te krijgen maar die heten dan geen subsidie.

  Spy-Nose [13] reageerde op deze reactie.

 8. @Spy-Nose [6]: “Overigens vraag ik me af of het tactisch wel zo verstandig is om Wilders meteen in verband te brengen met Glimmerveen”

  Het feit dat je signaleert dat verschillende lieden op eenzelfde wijze worden behandeld omdat ze niet binnen het politiek correcte denken passen betekent nog niet dat deze lieden daarmee ideologisch op dezelfde lijn zitten. Zij wijken slechts af van de ‘gewenste’ lijn, en dat kan op velerlei wijze.

  Maar of AI bereid is dit wezenlijke onderscheid te erkennen is natuurlijk wel een legitieme vraag. Links hanteert graag het ‘guilty by association’ adagium.

  Spy-Nose [16] reageerde op deze reactie.

 9. @wladi [11]:
  Ik denk, dat AI de meest schrijnende gevallen eruit pikt, want ze kunnen niet voor elke inbreuk op de mensenrechten in de wereld binnen 48 uur in het geweer komen.

  Het feit, dat er in Nederland al gepiept wordt, voordat de “verdachte” is gedagvaard, is wellicht al voldoende reden voor AI om er nog geen tijd en energie aan te besteden.

  Er zijn wat AI betreft wel schrijnender en urgentere gevallen dan de zaak Wilders.

  Het spijt me wel, ik vind het op zijn zachtst gezegd tamelijk overdreven nu AI te attaqueren omdat ze (nog) niet in actie komen.
  Er spelen kennelijk andere factoren op de achtergrond om AI hiervoor te selecteren, terwijl er net zo goed Nederlandse organisaties zijn, die in aanmerking zouden komen, voor mijn part de Anne Frank Stichting.

  Immers die zwijgen ook in alle talen.

  Wat mij betreft zou je met betere argumenten moeten aankomen.

  Zou je verder (alsnog) kunnen uitleggen, waarom je de zaak Wilders, die nog niet eens gedagvaard is, in dit stadium al vergelijkt met het proces Glimmerveen ?

 10. Het is bepaaldelijk niet verbazingwekkend gezien de inhoud van zijn voornamelijk op ideologisch gezien vooral synarchistische postings dat dhr van Kiel niet over enige elemetaire kennis beschikt hoe een democratische rechtsstaat nu eenmaal funcioneert. Wat AI hier nu mee te maken zou hebben, zal ieder weldenkend rationeel mens dan ook totaal ontgaan. Wordt dhr Wilder soms gemarteld of de vrijheid van meningsuiting onmogelijk gemaakt? Welnee er vindt gewoon een toetsing door de rechterlijke macht plaats zoals dat conform de Trias Politica indien van toepassing nu eenmaal dient plaats te vinden. Dat er voor Wilders politieke tegenstanders mogelijk enig politiek garen gesponnen gaat worden lijkt mij niet meer dan logisch gezien het groepje VU Christen marxisten die hier openlijk dit land controleren en wel vaker blijk geven van hun ware geaardheid.
  Een stap naar de rechter is hoe dan ook ten slotte een democratisch recht en als ik Wilders was besteedde ik dan ook geen rooie cent aan advocaten en zou gewoonweg niet verschijnen en als de gedane uitspraken allemaal dan strafbaar zouden zijn, me laten veroordelen om zo op termijn heel wat politieke winst te kunnen incasseren. Ik denk zelf dat Wilders zelf maar wat blij is met deze achterlijke aanklacht. Maar ik waag het echt te betwijfelen of Wilders wel zo blij moet zijn met hoe onze grote polder koddebeier Wilders hier nu in een adem noemt en achter zijn grote “hollandse” helden Glimmerveen en Janmaat plaatst. Hetgeen uiteindelijk inhoudelijk meer zegt over dhr van Kiels verborgen agenda en zoals veel liefhebbers van het poldermodel die te pas en te onpas het begrip links & rechts misbruiken begrijpt ook deze spruitjes apparatsjik nog steeds waar deze teminologie feitelijk allemaal vandaan komt.

  Spy-Nose [15] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [17] reageerde op deze reactie.

 11. @R. Hartman (NI) [12]:
  “Het feit dat je signaleert dat verschillende lieden op eenzelfde wijze worden behandeld omdat ze niet binnen het politiek correcte denken passen betekent nog niet dat deze lieden daarmee ideologisch op dezelfde lijn zitten.”

  Je bedoelt dat Wladi signaleert?
  Ik vind
  1) zijn selectie tamelijk vergezocht,
  2) zijn vergelijking links/rechts onjuist
  3) zijn voorbeeld niet opportuun en
  4) onnodig provocerend.

  De combinatie van deze vier aspecten komt mij suspect voor om heel eerlijk te zijn.
  Met dit al maakt men op die wijze de zaak niet sterker en evenmin maakt men er vrienden mee, integendeel.

  Dat mag Wladi mij uitleggen. Bij deze.

  Zie verder:
  @Spy-Nose [15] 8)

 12. @Gung Ho [14]: Onbegrijpelijk, deze reactie. Gung Ho gelooft nog in de Trias Politica, die in Medeland al heel lang niet meer bestaat, zo deze al ooit bestaan heeft.

  Vervolgens dicht hij Wladi een verborgen agenda toe en gooit Wilders, Glimmerveen en Janmaat op één hoop, ondank mijn eerdere toelichting dat ‘guilty by association’ een linkse reflex is die in de meeste gevallen noiets met de werkelijkheid van doen heeft.

  Tenslotte meent Gung Ho ook Glimmerveen en Janmaat ook nog eens tot Wladi’s “grote “hollandse” helden” te moeten benoemen, zonder dat daar ook maar een indicatie voor is, hetgeen de man als meester der stromannen ontmastert, en daarmee diskwalificeert.

  Wat mij dan nog het meeste verbaast is dat Spy-Nose hierin kritiekloos mee lijkt te gaan. Zeer wel mogelijk dat Wladi net zo goed de Anne Frank Stichting op de korrel had kunnen nemen, maar dat heeft hij dus niet gedaan. Een schrijver heeft de vrijheid die keuze te maken. En als hij wel de AFS genomen had, had je dan geklaagd dat AI ook een optie was geweest?

  Overigens was er met de observaties van Janmaat t.a.v de islam-inmmigratie en de effecten daarvan voor Medeland weinig mis. Ook in zijn geval kwam het geweld van links, niet van Janmaat. Hij constateerde slechts een misstand En zijn observaties zijn profetisch gebleken.

  Spy-Nose [20] reageerde op deze reactie.

 13. Geachte Heer Hartman, dus volgens uw meest recente gegevens heeft Nederland al heel lang GEEN grondwet meer en zijn de Universele rechten van de mens voor heer Hartman blijkbaar alleen nog maar maar gebakken lucht waarvan akte. Terug dan maar even maar naar het onderwerp AI waar zou deze organisatie zich volgens H. dan in hemelsnaam nog mee bezig moeten houden en wat is dan nog de zin en het nut van deze oproep aan ASI door deze aktievoerders! Op de kwaliteit van rechtspraak in het algemeen valt subjectief gezien natuurlijk altijd wat aan te merken maar tot op heden is de NL rechtspraak zeker mbt strafrecht internationaal tot nu toe altijd redelijk onafhankelijk en effectief gebleken maar het is inderdaad waar dat Stalin, Mussolini, Franco en Kim il Song, Mugabe etc daar net als Heer Hartman daar geheel anders over denken en handelen. Voor de goede orde IK ben niet de persoon geweest die Wilders op een of andere manier in verband heeft gebracht met Wladi’s ” Hollandse helden op sokjes Glimmerveen en Janmaat. Die “eer” valt eerlijk is eerlijk heel terecht helemaal alleen aan Wladimir van Kiel toe. Laat over deze credits voor Wladimir van Kiel nu voor niemand laat dat iedereen vanaf nu toch heel duidelijk zijn geen enkel misverstand meer over bestaan.

  Wat de AFS hier nu opeens van doen heeft ontgaat mij echter totaal, wel duidelijk is dat de heer Hartman bijzonder hoog opgeeft over de mentalistische & profetische gaven van met name de heer Janmaat en als ik dhr Hartman letterlijk mag geloven dat had kameraad Janmaat zelfs de ideale nieuwe Uri Geller kandidaat kunnen zijn !

  Ook kameraad Hartman is weer zon typisch spruitjes koddebeier die is vast blijven steken in een links/rechts aanname blokkade zonder ook maar enigzins te begrijpen hoe deze terminologie wel enigzins correct te gebruiken.

  wladi [19] reageerde op deze reactie.

 14. @Gung Ho [18]: ik zie niet wat hier zo moeilijk is: AI zegt op te komen voor eenieder die door zijn overheid wordt vervolgd vanwege zijn mening, vooropgesteld dat hij geen geweld heeft gebruikt.

  Hans Janmaat en Joop Glimmerveen zijn intussen veroordeeld voor het uiten van hun mening terwijl geen van beiden ooit geweld heeft gebruikt en nu wordt Wilders door de staat aangepakt, ook voor het uiten van een mening die de overheid hier niet aanstaat terwijl ook Wilders nergens geweld heeft gebruikt.

  Dit zijn dus typisch gevallen waar AI voor op zou moeten komen maar uit die hoek komt geen sjoeche terwijl ze wel voorop lopen als er ergens voor linkse- of bij links welgevalige activisten opgekomen moet worden.

  Als voorbeeld roept AI dat Israel onderzocht moet worden op oorlogsmisdaden in Gaza maar de Hamas hoeft niet onderzocht te worden op het willekeurig afschieten van raketten gevuld met honderden kogellagerkogetjes op Israelische burgerdoelen met de bedoeling om zoveel mogelijk doden te veroorzaken onder die burgers of voor het willkeurig opakken en fusileren van iedereen met een mobiel telefoontje tijdens de oorog in Gaza of voor het oppakken van honderden Fatah aanhangers in Gaza na de oorlog waarvan tientallen tegen de muur zijn gezet en honderden door de knieen is geschoten.

  En wat die onafhankelijke rechtspraak betreft: Nederlandse rechters zijn gewoon ambtenaren van het ministerie van Justitie die voor hun carriere uiteindelijk afhankelijk zijn van allerei politieke krachten op dat ministerie zodat er nooit een tekort is aan figuren die nodig de Roland Freisler ( http://nl.wikipedia.org/wiki/Roland_Freisler ) willen uithangen

 15. @R. Hartman (NI) [17]:
  Natuurlijk mag Wladi AI op de korrel nemen, maar de inkt van het persbericht over de zaak Wilders is nog niet eens droog en daar komt hij opgewonden vertellen, dat AI selectief ageert.

  Kan allemaal best waar zijn -ofschoon ik het nog niet zie-, maar zijn argumentatie komt mij tot dusver erg zwak voor.

  Als hij bijvoorbeeld een geschikte open brief aan een flink aantal “mensenrechtenorganisaties” had gestuurd met de suggestie om in actie te komen -dat kan hij trouwens alsnog doen- en vervolgens op hun reacties zou wachten -hij zou ze zelfs wekelijks kunnen bijhouden,- dan zou hij een veel sterker argument hebben.

  Nou volstaat hij met incidentele casuistiek (n=1). Nogmaals ik vraag mij werkelijk af, wat hij nou wil met die open brief. Hij is niet erg uitnodigend en dat is heel eufemistisch uitgedrukt. Zo maak je geen vrienden.

  Als ik AI was, zou ik denken: “Je kunt me nog meer vertellen, van Kiel. Doei.”

  Maar ja, het belang van normale omgangsregels is -helaas- niet iedereen bekend (of wordt onvoldoende gewaardeerd).

  Ik heb mijn vragen nu wel genoeg toegelicht, dunkt mij.
  R. Hartman (NI) [21] reageerde op deze reactie.

 16. @R. Hartman (NI) [21]:
  Laat Wladimir eerst maar eens antwoord geven. De bal ligt nu bij hem.

  Bovendien kan men moeilijk volhouden, dat de Trias een definitief gepasseerd station is, waarop men geen beroep meer zou mogen doen.
  Zelfs al smeren NL politici en bureaucraten de Trias in hun haar, dan is dat nog absoluut geen reden de Triasgedachte te diskwalificeren, integendeel juist. Of zie ik dat fout?

  Verder vraag ik me af, waarom Wladimir -bijna altijd- zo’n hoge toon aanslaat. Dat kan best een toontje lager. Vind je ook niet?
  Ik zie nu tevens uit naar jouw antwoord.

 17. @Gung Ho 14.37

  U adviseert Hr.Widers om bij zijn rechtzaak niet te verschijnen,geen verdediging te voeren en zich te laten veroordelen opdat hij electoraal winst zou kunnen behalen.
  Maar is het niet zo dat iemand die een strafdossier heeft,ik bedoel die veroordeeld is, geen volksvertegenwoordiger meer mag zijn en geen deel mag uitmaken van een regering.
  Meen zoiets eens gelezen te hebben.
  Wie weet hier een antwoord op?

  Spy-Nose [24] reageerde op deze reactie.

 18. @Garfield [23]:

  “Tweede-Kamerleden moeten de Nederlandse nationaliteit hebben, minimaal 18 jaar oud zijn en mogen niet uitgesloten zijn van het kiesrecht i. Voor uitsluiting van het kiesrecht is een rechterlijke uitspraak nodig; het hebben van een strafblad betekent nog niet dat iemand is uitgezonderd van het kiesrecht.”

  http://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvhfxcd6p0lcl/vhnnmt7iuhwr

  Hij zou dus eventueel wel veroordeeld kunnen worden tot het verlies van zijn kiesrecht en daarmee zijn kamerlidmaatschap verliezen. Maar zelfs als hij veroordeeld wordt, kan hij nog altijd in appel gaan.

  Het is dus niet zo verstandig om de rechterlijke instantie in eerste aanleg te passeren door verstek te laten gaan.

 19. Enige eenvoudige kennis van zaken en checken van de beschikbare feiten maken het voor een ieder vrij eenvoudig vast te stellen dat in tegenstelling van wat de kameraden van Tiel en Hartman hier trachten op een kinderlijke Beria achtige wijze te openbaren dat de NL staat achter de mogelijke vervolging van parlementslid Wilders zou zitten. Dit is totaal onjuist met name Mr Spong door vriend en vijand een uiterst gerespecteerde en succesvolle wet kommaneuker heeft het allemaal zodanig opgesteld dat er blijkbaar weinig keus was dan dit op een of andere manier toe te wijzen. Tot op heden heeft het OM en dat is het enige instituut waar de regering mogelijk zijn invloed openlijk direct op zou kunnen doen laten gelden ieder vervolging op basis van bestaande jurisprudentie afgewezen. Het zou uitermate dom zijn van welke regering dan ook om de vrijheid van meningsuiting op een dergelijke stupide manier te beknotten hoewel dat wel degelijk leeft bij veel christen marxisten. Dus hoe dan ook de zaak Wilders is zeker geen zaak voor AI want er is geen enkele inhoudelijke verband, mogelijk indien de heer Wilders ooit op zijn gedane uitspraken veroordeeld zou gaan worden wat mij en iedereen met een beetje juridische kennis van zaken inclusief het OM geen echt haalbare zaak lijkt.
  Dat AI zich richt op de leidingevenden van het IDF en politieke leiders en onderzoeken of er oorlogsmisdaden zijn gepleegd lijkt met net als dit op dit moment in Israel al gebeurd een logische en rationele zaak. Proportioneel valt eenvoudig vast te stellen dat waar in een conflict de wederzijdse slachoffer rates getalsmatig zover uiteen lopen als hier met een factor van 1 : 100 en 1 : 400 qua gewonden er iets abnormaals is gebeurd zeker wanneer men zich realiseert dat de helft van Israelische doden ook nog eens door eigen vuur zijn getroffen. Maar goed iedereen die geen watje is en zelf militair operationeel is (geweest) weet dat de hamas vuurpijltjes weinig voorstellen, toegegeven met vuurwerk moet je altijd oppassen en er vallen in NL jaarlijks alleen al meer doden en gewonden met Oud en nieuw dan het afgelopen jaar door de hamas vuurpijltjes. Dat Hamas over Werner von Brauntjes tot nu toe beschikt is een leugen een tijdje geleden gooiden ze stenen en steken ze vuurpijlen af en dat het daar uiteindelijk niet bij zal gaan blijven laat zich raden, overigens er vallen wekelijks in Israel meer doden in het verkeer dan het afgelopen jaar door de vuurpijltjes van Hamas. Dat Hamas korte metten maakt met criminele en corrupte collaborateurs van o.a Fatah lijkt mij gezien de omstandigheden daar een logische zaak. Het is gezien het poldermodel en de historische verraders achtergrond genetisch verklaarbaar dat met name in NL dergelijke selektieve verontwaardiging van de aktiegroep van de synargisten van Tiel en Hartman blijkbaar stof doet opwaaien. Ergerlijker en kenmerkend voor de mentaliteit is niet alleen het te pas en te onpas oprakelen van dubieuze elementen zoals Glimmerveen en Janmaat en nu weer ene Freisler maar vooral de kinderlijk Beria/Goebbels techniekjes om synargistische apples met peren te vergelijken. Het droppen van deze namen en daar hoef je geen gerenommeerde shrink voor te zijn, geven zo wel een een meer dan duidelijk beeld van wat er in de krogten van genoemde aktievoerders allemaal rondspookt.

  En voor Garfield: er zijn dus blijkbaar rechters die op basis van Mr Spongs formuleringen een strafklacht in zake tegen Wilders mogelijk denkbaar achten, dan moeten zij dat gaan interpreteren op basis van het OM die daar al diverse keren openlijk geen heil in zag, ook op basis van diverse strafrecht hoogleraren. Dat wordt hoe dan ook een moeilijke zaak en alleen al op basis van die uitspraken zou ik persoonlijk niet gaan en afwachten hoe rechters daarover dan gaan oordelen en kan men dan altijd later nog in beroep gaan. De daarbij behorende publiciteit zal Wilders geen politieke windeieren gaan leggen en het zou mij verbazen als de VU christen marxisten Wilders zo eenvoudig met electorale winst laten weglopen. Daar zullen Donner/Hirsch Ballin wel een of andere list voor gaan verzinnen om dat te voorkomen of Wilders zelf zou in de tussentijd op een of andere manier nog in een of andere sloot springen.

 20. Er bestaat ook nog een theoretische kans, dat Wilders verplicht wordt op de terechtzitting te verschijnen. Zou hij dan weigeren, dan kan de hulp van de Sterke Arm worden ingeroepen.

  Dat lijkt me ook een spectaculair scenario en o zo goed voor verdere afbraak van NL’s geschonden buitenlandse reputatie. 8)

  Dat kan nog een leuke film worden in NL-kabouterland. 🙂

 21. @Klassiek Liberaal [27]: nog niet veroordeeld maar wel vervolgd door de staat en dat lijkt mij voldoende reden om alarm te slaan omdat de staat niet gaat over wat er wel of niet gezegd mag worden. De rechters hadden zichzelf niet bevoegd moeten verklaren.

  Ik heb eens een discussie over de vrijheid van meningsuiting met een zeer rooie mevrouw gehad en dat gaf mij inzicht in hoe de linkse gedachtengang is. Het idee is dat alles van de staat is, ook rechten en dat de staat die rechten kan geven en nemen. En dat geldt ook voor de vrijheid van meningsuiting, die geeft de staat uit in de hoeveelheden die de staat toereikend acht en als de staat meent dat het niet de goede kant opgaat dan mag de staat dat recht inperken.

  In de libertarische gedachtengang is de vrijheid van meningsuiting een normaal recht waar de staat niets mee te maken heeft.

  beek [29] reageerde op deze reactie.

 22. @Wladimir van Kiel [28]:

  Inderdaad. In het socialisme geeft en neemt de staat.
  Vandaar de verregaande brutaliteit zich met de inkomens en het gedrag van burgers te bemoeien. In hun ogen is al dat geld, en al die goederen, eigenlijk ook van de staat.
  En zijn de inwoners eigenlijk ook allemaal pionnetjes in die socialistische heilstaat, gelijk de bijen en de mieren in hun kolonies.
  Vandaar de steeds terugkerende enorme bemoeizucht met de burgers.
  Per defintie is het socialisme totalitair en politiek: men heeft immers wensen die de totale samenleving aangaan.
  Eigenlijk is de afkeer daarvan de voornaamste reden voor mij hier nog rond te hangen.

  beek [30] reageerde op deze reactie.

 23. @beek [29]:

  Voor de kleintjes:
  ‘Pappa, wat is een socialist?’
  ‘Een socialist jongen, is iemand die eigenlijk vindt dat alles van iedereen is.’
  ‘En pappa, wat is dan een libertarier?’
  ‘Een libertarier, beste jongen, dat is iemand die zegt dat wat van hem is, ook echt van hem is, en van niemand anders!’

Comments are closed.