rubingestaltHet is geen maatstaf van gezondheid om zichzelf aan te passen aan een fundamenteel zieke samenleving – Krishnamurti, Indiase filosoof, 1895- 1986.

Gestaltpsychologie

In de laat 19e eeuw ontwikkelde zich een groep psychologen in Duitsland die zich het Berlijnse Laboratorium van Experimentele Psychologie noemde. Later werd de term Gestaltpsychologie gebruikt.

Gestalt betekent in het Nederlands vorm of patroon en zodoende kwam de term van patroonherkenning naar voren. Deze groep werd geleid door Karl Stumpf, die zorgvuldig onderzoek verrichtte naar het menselijk gedrag ten aanzien van patronen die men kon ontwaren in het dagelijkse leven. Het is in de neurologie  bekend dat baby’s twee maal zoveel connecties hebben in de hersenen dan een volwassene, want dit is evolutionair bepaald. Elk kind dat geboren wordt, moet zaken kunnen ontwaren en daarop kunnen inspelen, puur uit overleving ingegeven.

Naarmate het kind ouder wordt, gebruikt het alleen maar veelvuldig bepaalde patronen, waaronder lokale taal of dialect, nabije natuurvormherkenning, sociale of religeuze mores en culturele gebruiken. Goochelaars bijvoorbeeld vinden het daarom een ondankbare taak om voor jonge kinderen op te treden, omdat deze laatsten alles als nieuw en daarom ook als normaal ervaren en niet onder de indruk zijn van de vertoonde kunsten.

Wanneer een mens de volwassenheid bereikt, is doorgaans de helft van de neurologische connecties in onbruik geraakt en begint het afsterven daarvan. Mensen na hun 40e jaar zijn daarom niet meer tot hetzelfde in staat als iemand van 20. De grootste ontdekkingen en uitvindingen werden gedaan door mensen tussen de 20 en 40. Dit afstervingsproces is een fundamenteel gegeven en men kan daarom oudere mensen niet kwalijk nemen dat ze bepaalde zaken niet begrijpen, simpelweg omdat zij daar nooit mee te maken hebben gehad. Patroonherkenning vormt geen onderdeel van intelligentie of het intelligentiequotiënt en is gesitueerd in een apart deel van de hersenen, de rechterkant van de voorkwab. Gezichtsherkenning is een goed voorbeeld van patroonherkenning en dat heeft iedereen, of hij of zij nu wel of geen hoge intelligentie bezit. Het fenomeen van de gestaltpsychologie is nog steeds in onderzoek, maar de bewijzen zijn zeer interessant te noemen.

Economische crisis

Patroonherkenning voert mij naar de huidige economische crisis. Veel oudere economen voeren nog steeds de laatste oorlog, iets dat zij altijd hebben gekend en daarop hebben ingespeeld. Hier kunnen zij helaas niets aan doen, daar deze crisis iets totaal nieuws is voor hun, want zelf hebben deze economen nooit de vorige grote crisis meegemaakt, omdat deze generatie grotendeels is weggevallen, zodat men niet meer kan teruggrijpen op de kennis en expertise van deze oudere generatie, hoe men omging met de crisis van de jaren 30.

Het is derhalve amusant om te zien hoe deze economen van boven de 40 omgaan met de problematiek, men let zozeer op details, dat het grote overzicht aan hen voorbij gaat. De oplossingen die zij aandragen zijn steevast dezelfde, zoals de overheid moet meer ingrijpen via renteverlagingen, krediet scheppen, banken redden, belastingen verlagen, subsidies geven, bedrijven ondersteunen en ga zo maar door. Nooit wordt er een vraag gesteld of dit allemaal nodig is en of het juist niet de crisis verergert en de onvermijdelijke sanering alleen maar uitstelt.

Niets van dit alles, het is alsof men elkaar alleen maar napraat en elkaar versterkt door middel van met schijnoplossingen te komen. Juist deze groep economen veroorzaakt meer schade dan andere, omdat zij niets leren van economische crises uit het verleden.

De crisis in Japan is daar een goed voorbeeld van, alles wat nu wordt voorgesteld deed dit land reeds in de jaren 90, heeft de crisis zich niet alleen gevestigd, maar is het dieptepunt uitgesteld. Onlangs heeft de Nikkei Dow weer hetzelfde niveau gehaald van 1982 en dat is 8000 punten. Wie vertelde ook weer dat op lange termijn de aandelen zouden gaan stijgen? 27 jaar vind ik zelf een zeer lange termijn om te wachten. Beter was het geweest voor de gemiddelde Japanner om in deze periode in rentedragende middelen te stappen en was zijn vermogen in het heden meer waard geweest, zelfs met een lage rente.

Na alle interventies van de Amerikaanse en Europese overheden hebben de aandelenbeurzen nog maar de helft van de waarde over sinds 2000, men heeft dus niets verdiend en alleen maar verloren, behalve dan de gelukkigen met wat lage dividendinkomsten in sommige gevallen.

Oorlogverklaring

Erger nog, de voornoemde economen en centrale banken hebben de oorlog verklaard aan spaarders, juist die groep die onze economie enorm hard nodig heeft, want zij zorgen voor de liquiditeit en waardekrediet in onze samenleving. Deze spaarders blijken juist de mensen die voorzichtig zijn met hun opgebouwde vermogen. Door middel van de promesse disconto continu te verlagen zorgt men ervoor dat deze spaarders gedwongen zijn om hun heil elders te zoeken en meer risico’s moeten aangaan, juist in de neergaande aandelen- en onroerendgoedmarkten.

Spaarders, producenten en vermogenden zijn immer de helden van onze samenleving geweest, want zij zorgden voor het kapitaal, de productie en de investeringen. Het kapitalisme is daarop gebouwd vanaf de 14e eeuw, toen het voor het eerst werd ontdekt in Venetië. Waar nu overheden, centrale banken en het bancair kartel de fundamenten van het kapitalisme aan het vernietigen zijn, moeten we vrezen voor een grote periode van consolidatie, armoede en uiteindelijk enorme geweldsuitbarstingen. Hoe langer de centrale banken, welke worden geadviseerd door de slecht opgeleide generatie van oudere Keynesiaanse economen, hiermee doorgaan, hoe groter en langer de crisis zich zal gaan manifesteren.

Noodzakelijke ingrepen

Om het bronkapitaal, wat het kapitaal is dat de werkelijke waarde vertegenwoordigt, te beschermen en daarmee de fundamenten van de economie is het zaak om de huidige lijn van overheden te doorbreken. Dit betekent het stopzetten van bank- en bedrijfsreddingsoperaties met geleend geld en krediet, het aan banden leggen of zelfs opheffen van de centrale bank. Het invoeren van een volledige goudstandaard en de afschaffing van het wettige betaalmiddelenregime.

Deze ingrepen zorgen ervoor dat:

1. Waninvesteringen direct worden gesaneerd; verliesgevende bedrijven en productielijnen worden stopgezet, waardoor kapitaal alleen vloeit naar renderende segmenten binnen de economie; Josef Schumpeter noemde dit ook creatieve vernietiging.
2. De staatsschuld en de begrotingstekorten worden getemperd, waardoor er geld overblijft voor de opvang van de consequenties, zoals werkloosheid.
3. Centrale banken, mits zij nog bestaan wordt het alleen toegestaan om staatsobligaties aan de man te brengen, totdat deze afbetaald zijn en de functie van geld- en kredietfacilitering geheel wordt overgedragen aan de vrije markt. Een Rijksmunt kan worden belast met het in omloop brengen van nationale gouden en zilveren betaalmiddelen die daardoor zijn geijkt en verzekerd van hun echte waarde.
4. Al het uitgegeven lokale papiergeld wordt gedekt door de goudvoorraad bij de Nederlandsche Bank.
5. De euro, evenals andere valuta worden geaccepteerd als betaalmiddelen, maar zijn niet meer gewettigd door de Nederlandse overheid. Alleen de lokaal uitgegeven valuta is dat nog.
6. Banken worden geacht zowel liquide als solvabel te zijn en in het geval van slecht beheer aangeklaagd voor oplichting en fraude, waardoor bankmanagers zelf verantwoordelijk worden gesteld.
7. De overheid wordt gedwongen om de staatsschuld binnen een bepaalde termijn van hooguit 20 jaar af te betalen.
8. Begrotingstekorten worden niet meer geaccepteerd en alle begrotingen moeten leiden naar overschotten, welke ervoor zorgdragen dat de staatsschuld binnen bovengenoemde termijn wordt afbetaald.

Het is mijn vurige wens dat deze punten snel worden gehonoreerd door de Nederlandse overheid, want zoals het er nu voorstaat wacht ons anders een bittere tijd, waarbij het Nederlandse volk zich niet of nauwelijks kan beschermen of weren tegen de onherroepelijke waardedaling van de gebruikte valuta en de toenemende graaizucht en intimidatie van de regering.

Bronnen:

Gestalt Theory, Max Wertheimer, Hayes Barton Press, download version orig.essay 1924
The Unfolding Credit Crisis; Robert Blumen, Ludwig von Mises Institute, Auburn, Alabama, 14 augustus 2007
How to Avoid Another Depression; Mark Thornton, Ludwig von Mises Institute, Auburn, Alabama, 10 september 2007
Darling to push ‘gold standard’ mortgages; Chris Giles, Financial Times, UK, 4 maart 2008
Bring back the link between gold and the dollar; Richard Duncan, Financial Times, UK, 23 november 2008

Literatuur:

Venice Reconsidered: The History and Civilization of an Italian City-State, 1297-1797; John Jeffries Martin,  John Martin, Dennis Romano,  John Hopkins University Press, Baltimore, Maryland, USA 2003
The World in Your Head: A Gestalt View of the Mechanism of Conscious Experience; Lawrence Erlbaum, Philadelphia Pennsylvania, USA, 2002

29 REACTIES

 1. De regering zal zich via ‘anti terrorisme’ wetgeving verzekeren van haar positie om te stelen en intimideren. De huidige (politieke/zaken) elite heeft veel te verliezen. Kijk maar naar hoe de bankiers met fluwelen handschoenen worden aangepakt, terwijl punt 6 uit je lijst van toepassing zou moeten zijn. De bankiers hebben gefraudeerd en/of zijn opgelicht, maar de politici maken er met hun exorbitante geld donaties een pyramidespel van waar iedereen bij betrokken raakt.

  Aan de andere kant, als ‘het plebs’ arm, ziek en behoeftig wordt gehouden -maar niet te- dan houdt het zich niet zo bezig met de hobbies van deze zelfbenoemde elite. Die laatste zal daar geen probleem mee hebben er er zelfs goede sier mee kunnen maken. Zie het beleid van het afgelopen jaar.

  sem [4] reageerde op deze reactie.

 2. @jjvandinges [1]: “Aan de andere kant, als ‘het plebs’ arm, ziek en behoeftig wordt gehouden -maar niet te- dan houdt het zich niet zo bezig met de hobbies van deze zelfbenoemde elite. Die laatste zal daar geen probleem mee hebben er er zelfs goede sier mee kunnen maken. Zie het beleid van het afgelopen jaar”

  Inderdaad, de meeste mensen zullen het vernietigende beleid van de politici toejuichen, omdat het op korte termijn een schijnbaar positief effect heeft. De lange termijn effecten kunnen politici dan weer op andere afschuiven, bv. oliesjeiks of chinezen. Dat is de tirannie van de meerderheid: Als je in een referendum vraagt of Fortis uit gemeenschapsgeld gered moet worden, zullen de meeste ja stemmen. Maar als je vraagt of Iedereen die wil dat Fortis gered moet worden, even vrijwillig 1000 euro in de brievenbus van een fortis-kantoor wil doen, zal haast niemand dat doen. Ook zal de meerderheid er geen problemen mee hebben dat de overheid na hyperinflatie al het goud en het zilver confisqueert, om dat de meeste mensen dat niet hebben. Verstandig omgaan met je geld wordt bestraft en dat is op lange termijn desastreus voor de economie.

  Dat is het probleem van democratie, omdat men dan altijd probeert om via de staat op koste van iemand anders te profiteren. Dat is legale diefstal.

 3. Erg goed stukje, Albert.

  Patroonherkenning lijkt altijd maar 1 kant op te gaan, wanneer de overheden aan patroonherkenning doen: de negatieve.

  Wat was er mis met het patroon van de 19e eeuw in de USA, toen de vrije markt een gigantisch positieve explosie aan de welvaart gaf?
  Wat was er mis met het patroon, toen in Engeland hetzelfde gebeurde tot aan einde van de regeerperiode van Queen Victoria?

  Schijnbaar zijn zulke patronen onherkenbaar voor onze bestuurders.

 4. @Spy-Nose [3]:

  Vooral en misschien alleen maar de psychologische kant van het verhaal is zeer interessant, want daar ligt ook de kern van het probleem en tegelijk de oplossing. Misschien moet men eens te rade gaan bij degenen die voor 1929 zijn geboren.

  Het laatste stuk van het verhaal over noodzakelijke ingrepen is interessant voor degenen die aan het roer staan. Alleen pech en daarmee gelijk waardeloos; men luistert niet naar dergelijke goede adviezen.

 5. “Erger nog, de voornoemde economen en centrale banken hebben de oorlog verklaard aan spaarders, juist die groep die onze economie enorm hard nodig heeft, want zij zorgen voor de liquiditeit en waardekrediet in onze samenleving.”

  Inderdaad. Anatole Kaletsky stelt voor om spaarders te bestraffen en ze hun geld te laten besteden; één van de redenen waarom de huidige puinhoop bestaat. Idioten zoals hij en Krugman, die Obama in z’n oor fluistert, kunnen er maar geen genoeg van krijgen om iets voor niets te krijgen.

  Near-zero interest rates and even a tax on bank deposits are necessary to force those with cash to use it productively.

  Instead of reducing taxes on interest payments, the Government could tax all bank deposits and other risk-free savings. This would create a negative risk-free interest rate, encouraging savers either to invest in property, shares and other productive assets – or simply to save less and consume more. In either case, the result would be more consumption and physical investment, less unemployment and faster recovery from the slump.

  http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/columnists/anatole_kaletsky/article5469589.ece

  Ga er maar van uit, dat het hellend vlak waarop we ons bevinden alleen maar meer gaat hellen in plaats van minder. Wat voor de socialistisch geinclineerden voor kapitalisme doorgaat, wordt genadeloos neergesabeld en vervangen door méér overheidsbemoeienis.

 6. @Peter [2]:

  Ik was altijd de enige sinds jaren die reageerde met de naam “peter” De systeembeheerder kan dit zien aan de hand van emailadres.

  Nu gebruik jij ook die naam, en je spreekt van “ik lees die stukjes altijd graag”

  Sinds wanneer reageer jij met de naam Peter?

  Erg verwarrend allemaal.

 7. @Spy-Nose [3]:

  Ik lees graag de bijdragen van Albert Spits, maar juist de psychologische kant die hier wordt aangevoerd vind ik absurd.
  Albert leert van Japan. Maar om van Japan te leren dient men toch wel een 40+ leeftijd te hebben. Juist de leeftijd waarop volgens Albert de patronen verstard zouden zijn, en nieuwe inzichten nauwelijks nog mogelijk zouden zijn.
  Tevens lijkt Albert Spits mij eveneens een 40+ persoon. Hij zit zijn eigen oordeel toch niet ‘psycho-‘logisch” neer te sabelen?
  Volgens dit schema zou elke Keyniaan een oude sukkel met verstarde patronen moeten zijn.
  Buitengewoon merkwaardig dat eveneens veel JONGEREN zich tot de linkse dogma’s voelen aangesproken.

  En dat verhaal van die ‘zgn. ondankbare kinderen voor de goochelaar is werkelijk de volstrekte nonsens.
  Jonge kindere4n kan men JUIST zeer gemakkelijk voor het lapje houden.
  Ik denk aan een experiment met kleuters.
  De juffrouw begon zich, in het zicht van de kleuters, tot Sinterklaas om te kleden. De kleuters konden het hele proces volgen.
  Niettemin, toen de juf eenmaal Sinterklaas was, meenden al (nu ja, wellicht was er een enkele uitzondering) die kleuters dat de juf verdwenen was, en dat nu Sinterklaas voor hen stond.

  Psychologie is meestal gewoon borrelpraat, onder een pseude-wetenschappelijk sausje.

  Spynose meent vaak de amateur-psycholoog te moeten uithangen.
  Geen wonder dat hij hier begint te kwijlen.

  IIS [10] reageerde op deze reactie.

 8. Hoewel ik de ballen verstand heb van economie, voel ik met mijn klompen aan dat Albert Spits daarover veel zinnigs weet te zeggen, en dat het huidige gesmijt van goed geld naar kwaad, niet de oplossing kan zijn.
  De artikelen van Albert Spits en Ambrose Evans-Pritchard
  hebben op mij altijd een opverende werking.

 9. @IIS [12]:

  Ik oordeel geheel volgens de stand der planeten ten tijde van mijn geboorte, want, ik meen wat ik zeg.
  Gaat ene iis hier tegenin, handelt hij zeer waarschijnlijk TEGEN de wil der planeten.
  OEIOEIOEI, iis, dat ziet er niet goed voor je uit!
  Gauw, op de knietjes voor Jupiter, raad ik aan.
  Wellicht wil hij het Beekhuis wel afbreken, ten gunste van de ascendant voor iis.
  Toch zou ik daar niet op rekenen, iis.
  Zo’n ascendant stelt natuurlijk weinig voor in verhouding tot mister PLANET himself.
  Trouwens, iis, al die andere christenen: zijn die nu in oppisitie tegen de planeten, of handelen zij naar de wil der planeten??
  Was BUSH b.v. nu voorbestemd tot zijn handelen, naar de stand der huizen en dergelijke?
  Wat zeurt IIS dan eigenlijk?

  IIS [15] reageerde op deze reactie.

 10. @IIS [15]:

  Bush is de duivel.
  Dat vinden moslims dus ook.
  Hoewel hij overtuigd christen schijnt te zijn.
  Nu ja.. hoewel??
  ‘Juist omdat’… dekt de lading beter vermoedelijk.
  Een christen is aanhanger van de duivel, lijkt het logische vervolg.
  Welnu, dat vonden degenen die Christus en zijn volgelingen, wilden kruisigen dus ook.
  Niks nieuws onder de zon.
  Oude Romeinse gewoonten schijnen hier te herleven.

  IIS [17] reageerde op deze reactie.

 11. @beek [16]:

  Van wie is de duivel eigenlijk een uitvinging? Van de gelovigen toch! Dat ik zeg dat Bush een duivelse rothond is zal ooit bij jouw ook nog wel doordringen, hij is de grondlegger van een Derde wereldoorlog. De Islam gelooft ook wat ze wordt voorgekauwt, vandaar ook het achterlijke. Twee vliegen in een klap zou ik denken.

  beek [18] reageerde op deze reactie.

 12. @IIS [17]:

  Kortom: die planeten schrijven u en mij het volstrekt achterlijke voor.
  En ene iis is hun supporter.
  Tja… IIS zegt het zelf.
  Wie kan hier een ander iets verwijten, dat vraag ik u af.
  Of roept iis slechts de hulptroepen op, in de vorm van planeten, als hij ZIJN EIGEN mening kracht wil bijzetten?

  IIS [19] reageerde op deze reactie.

 13. @IIS [19]:

  Achterlijk…
  Dat is een fraai eind.
  Om er maar vanaf te zijn, natuurlijk.
  Doet zelfs Spynose. Hoewel die zich graag op z’n hoogste wijsheid beroept.
  In het kind-stadium zei men gewoon ‘je bent gek’.
  Er is kennelijk niets veranderd bij het opgroeien.
  Slechts de woorden klinken wat ingewikkelder.
  Waarmee men een schijn van rationaliteit poogt aan te brengen.

  IIS [21] reageerde op deze reactie.

 14. @IIS [23]:

  Psychologie, daar is-tie weer.
  Afwijking? Misschien wel, misschien niet.
  Ik vind de koeriersters uit WO2 b.v., jonge meiden met een hele toekomst voor zich, die verboden papieren in hun fietsen vervoerden, en daarbij wisten dat de ontdekking ervan door de nazi’s, hun leven zou kunnen kosten, misschien afwijkend.
  Maar GEENSZINS een afwijking!

  IIS [25] reageerde op deze reactie.

 15. @beek [24]:

  Denk nog vaak aan ACP….Bep hoor ik ook niks meer van. Papaloe hoe is het daarmee? Maar goed, die meisjes in de WO2 hadden eens moeten kunnen zien hoe de toekomst zou zijn….waarschijnlijk hadden ze de moffen een beurt gegeven en waren fijn overgelopen. Het is maar goed dat je niet alles weet… 😐
  beek [26] reageerde op deze reactie.

 16. @beek [26]:

  Misschien moet je ze kruisen? Zou een scharken gegeten mogen worden door Joden of Moslims? Eet jij varkensvlees? Een man die solidair is zou toch op zijn minst koosjer of halal moeten eten. Vind je het trouwens niet raar dat beiden veel overeenkomsten hebben, vooral op culinair gebied. http://www.telegraaf.nl/etenengenieten/culinisten/pieternijdam/article1142224.ece Ik zou toch kiezen voor de Joodse keuken, hoewel ze een beetje vreemde gewoontes hebben, spreekt mij het wijndrinken wel aan. De moslim staat zo verrekte droog te kijken.

  Vind ook dat Joden en Moslims qua uiterlijk veel op elkaar lijken, alleen Joden dragen vaker een bril….

Comments are closed.