privacyVingerafdruk in paspoort wordt verplicht.

Nieuwe Europese paspoorten en identiteitskaarten moeten voortaan voorzien zijn van twee vingerafdrukken van eigenaar. Het Europees parlement heeft ingestemd met regelgeving hiertoe.

De vingerafdrukken zijn verplicht voor kinderen vanaf 12 jaar.

In de oorspronkelijke plannen was sprake van een minimumleeftijd van zes jaar, maar dat vond het Europarlement te vergaan en ook nergens voor nodig.

Nederland heeft al aangekondigd dat reisdocumenten vanaf 28 juni van dit jaar voorzien moeten zijn een elektronische chip met vingerafdrukken.

Tot zover de media.

Wat wordt onder privacy verstaan?

Volgens het woordenboek wordt onder privacy verstaan: het onopgemerkt voor anderen kunnen zijn.

Wikipedia omschrijft het als volgt: privacy is een afweerrecht dat de persoonlijke levenssfeer beschermd. Het recht van privacy wordt ook wel omschreven als het recht om met rust te worden gelaten. Privacy betekent dat men dingen kan doen zonder dat de buitenwereld daar inbreuk op maakt of zelfs weet van heeft.

Beide definities komen dus op hetzelfde neer.

Het recht op privacy wordt in verschillende internationale verdragen gegarandeerd. In artikel 17 van het VN verdrag voor burgerlijke en politieke rechten uit 1966 staat:

1) Niemand mag worden onderworpen aan willekeurige of onwettige inmenging in zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling, noch aan onwettige aantasting van zijn eer en goede naam.

2) Een ieder heeft recht op bescherming door de wet tegen zodanige inmenging of aantasting.

In dit artikel hebben politici de ruimte gecreëerd om het recht op privacy met voeten te treden.

De overheid of in dit geval de EU creëert wetgeving en daardoor is er dus geen sprake van onwettige inmenging.

En elke inbreuk op de privacy van u en mij geschiedt op een aannemelijk klinkende basis.

Bijvoorbeeld, het elektronische patiëntendossier om de zorg efficiënter te maken, of terrorismebestrijding.

Volgens de eurocommissaris worden de vingerafdrukken in het paspoort verplicht om gesjoemel met valse paspoorten te vermijden. (Afschaffen, dan kan er ook niet gesjoemeld worden.)

Ze worden beschouwd als een wapen in de strijd tegen terrorisme en misdaad, maar kunnen ook een troef vormen in de strijd tegen kindersmokkel.

Zo werd in Nederland de identificatieplicht ingesteld om het terrorisme te bestrijden.

Zover als ik heb na kunnen gaan is hierdoor nog geen enkele terrorist gepakt, anders zou de overheid dit wel triomfantelijk in de media hebben verkondigd om aan te tonen dat deze identificatieplicht broodnodig was. Het enige wat het de overheid heeft opgeleverd is een aantal miljoenen euro’s aan boetes.

De eurocommissaris merkte ook nog op dat de EU-burgers geen paspoort nodig hebben om binnen de Schengenzone te reizen.

Maar wat is dan het nut van deze maatregel?

Misdadigers en terroristen binnen de Schengenzone hebben dan weliswaar een paspoort met twee vingerafdrukken er in, maar kunnen zich binnen deze zone vrijelijk bewegen.

Misdadigers en terroristen buiten de Schengenzone hebben waarschijnlijk een paspoort zonder vingerafdrukken en aangezien niet in hun paspoort vermeldt staat of zij misdadiger of terrorist zijn kunnen zij zich ook vrijelijk bewegen.

Het is dus een totale “nutteloze” schending van uw en mijn privacy.

Het lijkt meer op het verzamelen van gegevens om tot een profiel van iedere burger te komen.

Het ligt voor de hand dat de verzamelde gegevens voor andere doeleinden gebruikt zullen gaan worden.

Of denkt u echt dat de overheid uw privacy beschermt? Is dat niet een tegenstrijdigheid?

12 REACTIES

 1. De overheid grijp elk incident aan om hun macht over de burgers te vergroten, bijv. na 9/11 etc. Vorig jaar wilde burgemeester Jorritsma van Almere nog cash geld in supermarkten verbieden, omdat er zoveel overvallen waren. De enige die hier baat bij al die gegevens heeft zijn criminelen of het grote bedrijfsleven

 2. Ik begreep uit een europese reactie, dat het mede de kans op illegale kinderhandel zou verkleinen doordat kinderen vanaf 12 jaar niet meer bij hun ouders in het paspoort staan.
  Mensen smokkelaars nemen vreemde kinderen op de namen van bijgeschreven kinderen in paspoort mee de grens over.

  Maar dat is geheel tegen de realiteit!
  Juist hiervoor zouden de jongste kinderen een eigen paspoort “met vingerafdruk” dienen te hebben.
  Het foto’tje op het paspoort wijzigt snel, de vingerafdruk nooit.
  Het jonge kind zou in ieder geval een bijpassende vingerafdruk in het ouderpaspoort moeten hebben. 30 jaar geleden al.

  6 jaar vonden ze te jong?
  Ik vind 12 jaar en ouder juist te oud. van deze mensen blijft de foto wel 5 jaar lijken dus daar is een vingerafdruk juist overbodig als het in belang van de burger is.
  Maarja, die vingerafdruk is natuurlijk niet in het belang van de burger.

 3. Ze moeten er ook spijkers in verwerken om te voorkomen dat men zijn achterwerk aan het document gaat afvegen….We willen in de EU van alles en nog wat voorkomen…Jaha, voorkomen is beter dan genezen! Was dat altijd maar zo geweest dan hadden we misschien niet eens een paspoort nodig….Misschien was zelfs de overheid dan overbodig geweest!

  Wie weet veeg ik inderdaad nog eens letterlijk mijn kont af aan het paspoort…Net niet te veel, want anders keuren ze het af….Nee, net genoeg om er van te schrikken of over de nek te gaan als men het in handen krijgt.

 4. Mevr. J.Beuving van http://www.cbpweb.nl hoorde ik vanmorgen om half acht op radio 1 over de nieuwe politiepraktijk om zoveel mogelijk kentekens te scannen, zgn om criminelen dan wel degenen die openstaande boetes niet betaald hebben, eruit te kunnen vissen.
  Beuving vindt dat de kentekengegevens van degenen die te goeder trouw op de weg zitten, nooit mogen worden gebruikt, zelfs niet mogen worden opgeslagen. Het ergste is nog dat voor voornoemde praktijken GEEN wettelijke basis bestaat cq dat de heren van het “blauwe leger”geen donder hebben geleerd van de IRT-affaire.
  Vandaag ook een juich-artikel in de Telegraaf dat de helmcamera voor de politie een landelijk karakter gaat krijgen. Titel: “Fietshelmcamera’s nu in hele land”.
  De vraag is of die fietsjuten dat ding continu aan hebben staan, dit omdat de kans niet denkbeeldig is dat eventuele opnamen van U óók
  misbruikt kunnen worden als u b.v. op de bus staat te wachten.
  Oproep aan alle Nederlanders die liever hun pincode geheim houden…
  http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=6333

 5. Maar het mag toch duidelijk zijn dat dit paspoort het begin is van de RFID chip is die men ooit onderhuids geïmplanteerd krijgt. http://tweakers.net/nieuws/33354/mexicaans-gerechtspersoneel-krijgt-chip-geimplanteerd.html

  Ik voorspel nog meer controle over burgers en pas als de controles zich tegen de heren gaat keren, want ook de bazen zullen worden gecontroleerd, pas dan zal het zelfs verboden worden om mensen nog langer te onderwerpen aan dergelijke controles. Maar dat is toekomstmuziek….eerst door een diep dal met hoogst waarschijnlijk nog een hele vette oorlog…

 6. Zes jaar als eis stellen, dan wordt, qua onderhandelen, twaalf jaar plotseling best acceptabel.
  Twaalfjarige criminelen kunnen zo voegtijdig worden opgespoord.
  Maar nu las ik dat ook voor baby’s een paspoort verplicht wordt.
  Stel je voor dat zo’n baby illegaal in ons land wil komen wonen.
  Of illegaal de grens over kruipt.
  Dat moet worden voorkomen natuurlijk.
  Vingerafdrukken laten maken op het gemeentehuis, alsof men een gevangene is.
  Elke burger een verdachte.
  Dit is niet leuk meer.
  Die EUSSR, met piepkleine stapjes invoeren.
  Langzaam went gemakkelijker.
  Wordt men in die 2e kamer nog eens een keer wakker?

  Peter de 1e [7] reageerde op deze reactie.
  Peter de 1e [7] reageerde op deze reactie.

 7. @Peter de 1e [7]:

  Ik snap al dat geredeneer wel, Peter.
  Tenslotte zijn ook de grootste gruweldaden verstandelijk beredeneerd tot zijnde ‘correct’, wegens de gewenste redeneringen.
  Er was echter een tijd waarin men leefde ZONDER al dit geneuzel. En dat was beslist niet een slechte tijd.
  Werd men gewoon aan de grens gecontroleerd, b.v.
  Nu de grenzen vervallen zijn, dient men, ja van baby tot volgroeide, echter OVERAL te worden gecontroleerd, en tevens INTENSIEVER, zo schijnt het.
  Wat vrijheid beloofde, bleek in feite groter controle.

 8. Zie hier. Babylon de groot in wording. volgens de bijbel word dit ook het toekomstige Beest (Duivel) genoemt die in de eindtijd zal groeien tot wereldse proporties.
  Zie hier, gelijk is met diegene dat geschreven staat.

 9. IK zie dat de autobezitter ook hier een ondergeschoven kindje aan het worden is… Da’s makkelijk voor de heren verzamelaars(zie 4), geen protesten, dan gaan we lekker door met het oprekken van de wet zonder dat de wetgever eraan te pas is gekomen.
  Trouwens, degenen die het fotograferen van babies plus vingerafdrukken in de komende jaren verplicht willen maken dienen zich goed te realiseren dat het zo goed als onmogelijk is om babies niet te laten bewegen. MUTS Bijleveld & Co(met de Brusselse idioten in hun kielzog) schijnen maar niet te snappen dat het gezicht van een baby veel sneller verandert dan dat van een tiener.
  Maar wie ben ik dat ik dat hier nog uit ga leggen..?

 10. Even los van de privacy discussie; Wij moeten op onze kosten een document aanschaffen ter meerdere glorie van de diverse overheden.
  Strikt genomen hebben we zélf helemaal niets aan dat document.
  Niet meteen Boe gaan roepen, maar in de jaren 60 en 70 woonde ik in Spanje. Daar had je toen al een identieteitskaart mét foto en twee vinger afdrukken. De duim en wijsvinger van je rechterhand.
  Mááárr tevens werd je bloedgroep op die kaart vermeld. Leuk of niet; dát is een ander verhaal, maar hierdoor had je zélf in ieder geval óók nog iets aan je identiteitskaart. Mocht je een ongeluk krijgen en/of anderszins in elkaar zakken, dan weten de hulpverleners niet alleen wie je bent maar beschikken ook direct over je bloedgroep. Kan onder bepaalde omstandigheden toch levensreddend zijn.

 11. Ach mensen. Het wordt nog veel en veel erger:

  PROJECT L.U.C.I.D — het 666 universeel controlesysteem van het beest

  Het 666 universeel controle systeem van het beest is ontworpen en wordt in de Verenigde Staten en over de hele wereld ingevoerd. We wisten dat het eraan kwam. Het is er nu en spoedig zal er geen plaats meer zijn om u te verbergen. Een griezelige nachtmerrie — een totalitaire politiestaat — is nabij. Dat is de grondige en goed gedocumenteerde boodschap en gewichtige waarschuwing van dit boek. Denk vooral niet dat u en uw geliefden zullen kunnen ontsnappen aan dit reusachtige computersysteem dat op ons pad ligt. Als project L.U.C.I.D eenmaal volledig operationeel is zal iedere man, vrouw en kind in de afschuwelijke cyberelektronische greep van dit computersysteem vallen. Lees verder: http://www.openbaring.org/lucid.html

Comments are closed.