serDe Sociaal-Economische Raad (SER) roept het bedrijfsleven in een verklaring op tot internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De SER verwacht van bedrijven dat zij bijdragen aan betere arbeidsomstandigheden bij hun toeleveranciers en aan een beter milieu in landen met minder strenge wetten dan hier.

Het ligt in de bedoeling dat ze daarbij uitgaan van normen van internationale organisaties, zoals ILO (Internationale arbeidsorganisatie), OESO (organisatie van Westerse industrielanden) en de Internationale kamer van koophandel.

Bedrijven kunnen in hun jaarverslag aangeven hoe ze hieraan invulling geven. Een speciale commissie, onder leiding van SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan, gaat aan de hand van de jaarverslagen een jaarlijkse voortgangsrapportage opstellen, waarin ook de knelpunten en de problemen aan de orde komen die bedrijven tegenkomen.

In 2012 wordt dan bezien of de “benodigde voortgang” is bereikt.

De SER acht het niet nodig dat in deze periode wetten worden gemaakt over “verantwoord ketenbeheer” door bedrijven.

Volgens staatssecretaris Heemskerk, aan wie de SER-verklaring wordt overhandigd, krijgen bedrijven nu een handleiding om met verantwoord ketenbeheer aan de slag te gaan.

“Het Nederlandse bedrijfsleven loopt hiermee voorop. Met deze afspraken in de hand kunnen bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid verder praktische invulling geven”, aldus Heemskerk.

Hij vindt het van belang dat ondernemingen aangeven hoe hun leveranciers omgaan met kwesties als kinderarbeid in India, milieuvervuiling in China, of biobrandstoffen in Maleisië.

Tot zover de media.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen op basis van normen van internationale organisaties, dat is de wens van de SER.

Wat maakt deze normen dan zo superieur aan de eigen normen van de ondernemer, dat deze in de toekomst waarschijnlijk verplicht gesteld gaan worden?

Wat zijn dan de normen van bijvoorbeeld de Internationale arbeidsorganisatie, behalve de norm van het recht op staken. Oftewel het initiëren van geweld.

Waar baseren de ambtenaren van de OESO en de Internationale kamer van koophandel zich dan op, terwijl ze niet eens in staat zijn om zelf te ondernemen en bestaan bij de gratie van overheden door middel van subsidies of een door de staat verplichtte deelname.

En natuurlijk zoals gebruikelijk wordt er weer een speciale commissie opgericht en betekent het voor de ondernemingen weer een extra belasting in de vorm van rapporten.

In plaats van, zoals beloofd door het kabinet, de regelgeving te verminderen en te vereenvoudigen, ziet het ernaar uit dat er een nieuwe stap gezet is om het tegendeel te bewerkstelligen.

Hoe stelt staatssecretaris Heemskerk zich een verantwoord ketenbeheer voor?

Voor een heleboel producten komen de grondstoffen en halffabricaten uit verschillende landen, die andere arbeid- en milieuregels kennen.

Maar desondanks verwacht de SER van bedrijven dat zij bijdragen aan betere arbeidsomstandigheden bij hun toeleveranciers en aan een beter milieu in landen met minder strenge wetten dan hier.

Verwacht de SER dan van iedere Nederlandse onderneming dat deze een waarnemer stuurt bij elk onderdeel van het productieproces? Moeten die buitenlandse bedrijven dan voldoen aan de Nederlandse arbeid- en milieuregels? Hoe denken Heemskerk en de SER dat te realiseren?

Met andere woorden het Nederlandse bedrijfsleven komt in een spagaat terecht waar ze niet uit kan komen. Uit China kan bijvoorbeeld niets meer geïmporteerd worden vanwege de milieuomstandigheden. Met India kan dus geen handel gedreven worden vanwege de kwesties als kinderarbeid. Met elk land dat dus niet aan de Nederlandse arbeid- en milieuregels kan voldoen, kan dus geen handel gedreven worden.

Want hoe kan het Nederlandse bedrijfsleven de lokale omstandigheden veranderen?

Waarschijnlijk door niet meer te handelen.

Als Heemskerk zegt dat, “het Nederlandse bedrijfsleven hiermee voorop loopt”, dan tekent hij eigenlijk het doodvonnis van het Nederlandse bedrijfsleven.

Dit soort initiatieven kunnen beter maar niet doorgezet worden.

5 REACTIES

 1. Het lijkt mij een typisch product van collectivistisch drogredeneren en groepsdwang waarbij de opinie en actie van het individu er eigenlijk niet toe doen. Gelukkig kunnen bedrijven reageren door naar het buitenland te verhuizen. Bewijs maar dat een grondstof die je inkoopt ‘ethisch’ is geproduceerd. En hoe ethisch zijn die ambtenaren zelf, die parasiteren op het harde werk van anderen, en niets anders kunnen doen dan vergaderen?

  Enigszins off topic, maar lees dit artikel eens door op collectivistische prietpraat, in het bijzonder de passage over Vaclav Klaus. http://www.nu.nl/algemeen/1892485/tsjechie-neemt-eu-voorzitterschap-over.html

  De Pravda had het destijd niet ‘beter’ gedaan.
  beek [3] reageerde op deze reactie.

 2. 1. dit creert weer werk in holland
  2. hebben de ambtenaren weer een nieuwe reden/regel om een bedrijf te sluiten in nederland die hun belangen schaad, lees belangen van grote lobbyende multinationals
  3. weer een regel die door grotere bedrijven (multinational) veel goedkoper kan worden uit gevoerd dan een startende onderneming. (dit soort regels worden niet alleen door ambtenaren bedacht maar door grote multinationals om zo doende de kleine concurentie uit de weg te ruimen.
  4. banken steunen dit soort iniatieven ook want dan worden de kosten van ondernemen duurder en moet er dus weer meer geleend worden en wordt het dus weer moeilijker gemaakt voor jonge startende ondernemers om een bedrijf te beginnen. je moet je zelf diep in de schulden steken om een bedrijf te beginnen. wat jonge ondernemers dan niet weten is dat zij op ieder gewenst moment faliet kunnen gaan als het economisch tij keert. de banken draaien dan de kredit kraan dicht voor kleine bedrijven en laten de grote multinationals bestaan.

 3. @jjvandinges [1]:

  De EUSSR duldt geen kritiek. Klaus ziet parallellen met het communisme waaronder Tsjecho-Slowakije heeft moeten leven. Hij heeft een deja-vu als het om een totalitair karakter gaat.
  Inmiddels wordt hij kennelijk behandeld als ketter en alszodanig bespuugd.

  Goed verhaal van Louis.

 4. Klaus heeft wel gelijk, kijk maar naar de acties van Rouvoet en Klink. De overheid weet wel wat goed voor u is, en als u niet luistert, krijgt u een boete of sluiten men u gewoon op. Alleen de aankleding en uitvoering is ietsjes minder bot en lomp dan in de USSR.
  Wat Klaus verkondigt is pas de echte inconvenient truth van deze tijd. En omdat het zo’n ongemakkelijke waarheid is voor al die andere politici en ambtenaartjes, wordt hij nu verketterd.
  Hulde aan Klaus en hulde aan het Tsjechische volk dat tenminste het lef heeft om een goede principiele president te kiezen!

 5. We kunnen theoretiseren wat we willen.
  Punt is dat we geen macht hebben en door theoretiseren zullen we dat ook nooit krijgen.
  Er zijn twee manieren waarmee dat wel kan:
  1. zich daadwerkelijk politiek organiseren.
  2. niet mee doen met de maatschappij van waaruit de elite zijn macht ontleent.

Comments are closed.