vrije-marktWe praten dan over; vrij ondernemerschap, privé eigendom, en beperkte overheid.
Een maatschappij waarin de mensen met elkaar omgaan op basis van vrijwilligheid zonder de dwang van de overheid.
 
Jacob Hornberger (President van de Future of Freedom Foundation) stelt (uiteraard vanuit Amerikaans gezichtspunt, maar net zo geldig voor Nederland) dat er international maar één oplossing is. Namelijk: · Het onmiddellijk terugtrekken van alle Amerikaanse troepen uit Afghanistan, Irak, en de rest van de wereld. Breng de militairen naar huis en ontsla ze.

Voor mensen die meer “big government” en minder vrijheid willen, is er een geheid zekere weg naar succes: Ga door zoals nu en zelfs breid de bezettingen van Afghanistan en Irak uit.

WAT IS UW MENING? Heeft Hornberger gelijk of zijn er andere stappen die belangrijker of urgenter zijn?

32 REACTIES

 1. Ik denk dat Hornherger een beetje utopisch is. Een leger zal nodig blijven om allerlei vijanden buiten de deur te houden, of buiten de deur te werken als die al binnen zijn. Zoals buitenlandse bendes, al dan niet in het bezit van atoombommen en/of religieuze waanideeen.

  Praktisch gezien moet de groei van de overheid tot stoppen worden gebracht en daarna moet het grote inkrimpen beginnen. Zonder allerlei riante wachtgeldregelingen. Dat zal niet eenvoudig zijn.

  Allereerst moet de mentaliteit om. Zo lang burgers allerlei cadeautjes verwachten, of willen dat de overheid dingen voor hen doet gelijk een huisvader, zal men niet open staan voor minder van die overheid. Een overheid die eerder de oorzaak is van de problemen in de huidige samenleving dan de oplossing er van (behalve door op te hoepelen).

  De ‘credit crunch’ heeft laten zien dat de mensen verslaafd zijn aan de overheid gelijk een roker aan zijn sigaretten. Toen de huizenprijzen een beetje daalden ging men gelijk zitten janken dat de overheid moet regelen dat de beoogde toekomstige verkoop (woeker-) prijs van die huizen zou worden veiliggesteld door middel van een wet.

  Zijn mensen wel bereid om consequenties van een vrije markt (=risico nemen) te aanvaarden?
  jjvandinges [2] reageerde op deze reactie.
  Peter de 1e [11] reageerde op deze reactie.

 2. @jjvandinges [1]:

  Aanvullend: libertarisme/vrije markt zal eerste op kleine schaal moeten worden toegepast. Daarna nationaal en internationaal. Ik weet dat ‘landen’ geen populair libertarisch concept zijn, maar nu eenmaal een feit in de realiteit. Niet perse een slecht feit. Je moet ergens beginnen, een wereldwijde vrije markt ‘big bang’ lijkt mij een illusie.

  Al kan die illusie dichterbij liggen dan menigeen denkt, als je deze website mag geloven, maar ik ben optimistischer (over het uitblijven van nieuwe middeleeuwen) dan zij. Zie ‘web bot project’.
  http://www.urbansurvival.com/
  Michel [9] reageerde op deze reactie.

 3. Directe maatregelen;

  – alle troepen uit Irak/Afghanistan. Troepen voorlopig niet ontslaan maar inzetten/achter de hand houden voor komende onlusten a.g.v. depressie met daaraan gekoppelde multi/culti conflicten.
  – vrij wapenbezit voor burgers die geen strafblad hebben
  – allochtonen die wettelijk gezien over de schreef gaan; NL paspoort intrekken en uitzetten
  – Terugtreding uit de EUSSR met daaraan gekoppeld
  – Afschaffing fiatgeld. Terugkoppeling naar goud/zilver
  – Immigratiestop van niet westerse allochtonen met daaraan gekoppeld herinvoeren grenscontroles (eventueel in samenwerkingsverband met buurlanden)
  – Afschaffing huidig justitieel apparaat. Ontslaan en vervangen door jury bestaande uit NL burgers en invoering minimumstraffen.
  – afschaffen oprotpremies en sociale uitkeringen -30%
  afschaffen ALLE subsidies
  – geen bonussen en optieregelingen voor CEO’s (leiden alleen tot korte termijnpolitiek)

  Voorlopig even voldoende 😉
  Later kunnen we een aantal dingen uitbreiden cq afzwakken natuurlijk.

  Peter de 1e [11] reageerde op deze reactie.
  Julie [30] reageerde op deze reactie.

 4. Hier mijn feedback op GB. Eerst zijn stelling, dan mijn reactie:

  – alle troepen uit Irak/Afghanistan. Troepen voorlopig niet ontslaan maar inzetten/achter de hand houden voor komende onlusten a.g.v. depressie met daaraan gekoppelde multi/culti conflicten.

  Wij hebben uberhaupt een heel sterk leger nodig, ter verdediging weliswaar. Als Nederland zoveel vrijer is dan de omringende landen, voelen zij mogelijk dat hun bedriegelijke systeem wordt bedreigt en zoeken ze ruzie (Change the world by example).

  – vrij wapenbezit voor burgers die geen strafblad hebben;

  Strafblad of niet, je moet gewoon wapenbezit kunnen hebben. Tenzij je strafblad gaat over ernstig misbruik van je wapen vind ik het het overwegen waard deze alsnog af te nemen.

  – allochtonen die wettelijk gezien over de schreef gaan; NL paspoort intrekken en uitzetten.

  Op het moment dat je een paspoort hebt gekregen moet je dezelfde rechten hebben als ieder andere Nederlander, en dus niet uitgezet kunnen worden. Gewoon straffen voor de gedane misdaad zaols iedereen gestraft zou worden.

  – Terugtreding uit de EUSSR met daaraan gekoppeld:

  akkoord!

  – Afschaffing fiatgeld. Terugkoppeling naar goud/zilver

  Ik zou kiezen voor een vrij geldsysteem, oftewel, fiatgeld mag blijven, maar mensen mogen er ook voor kiezen om met aan goud/zilver gekoppeld geld te betalen, of een geheel ander geldsysteem waarbij de waarde wordt bepaald door de uitbrenger van die munteenheid. Dus echte concurrentie onder de valuta’s.

  – Immigratiestop van niet westerse allochtonen met daaraan gekoppeld herinvoeren grenscontroles (eventueel in samenwerkingsverband met buurlanden)

  Grenscontroles moeten idd weer terug, en we moeten selectiever zijn aan wie er binnen onze grenzen mogen werken en wonen. Maar uiteindelijk kan de situatie ontstaan dat we minder selectief willen zijn.

  – Afschaffing huidig justitieel apparaat. Ontslaan en vervangen door jury bestaande uit NL burgers en invoering minimumstraffen.

  Hier heb ik nog geen mening over.

  – afschaffen oprotpremies en sociale uitkeringen -30%
  afschaffen ALLE subsidies.

  Akkoord, maar mensen die al afhankelijk zijn, ontzien. Geen nieuwe instroom dus.

  – geen bonussen en optieregelingen voor CEO’s (leiden alleen tot korte termijnpolitiek).

  Dat moet het bedrijfsleven zelf weten.
  R. Hartman (NI) [7] reageerde op deze reactie.
  GB [8] reageerde op deze reactie.

 5. @Pieter [5]: @Pieter [6]: Eens, op één ding na: dat dubbele paspoort. Daar heeft ISS gewoon gelijk.

  Het Nederlandse paspoort wordt veel te gemakkelijk weggegeven, en dus kunnen daaraan niet zo maar rechten worden ontleend. Bedenk dat in 2006 de PvdA een heleboel stemmen heeft gekregen van analfabete allochtone vrouwen, die geen idee hadden wat stemmen is en hoe dat moet, en die dus ter plekke even ‘geholpen’ werden bij hun keuze.

  Daarbij is inname van dat paspoort bij wangedrag gewoon mogelijk, zeker bij hen die weigeren hun oude paspoort af te staan, en daarmee in feite aangeven niet te willen kiezen voor hun nieuwe land. 5e colonne=kolonisten-wegbereiders.

  Dus: inname paspoort en uitzetting. Tevens registratie als persona non grata. Maar dan moeten de verantwoordelijke instanties natuurlijk wel bereid zijn hun werk te doen. Zonder deze, momenteel duidelijk afwezige, bereidheid is elk initiatief in deze richting een wassen neus.

  En of je gekende criminelen een wapen moet geven, daar kun je over twisten. Daar staat echter tegenover dat deze lieden in de meeste gevallen nu ook al over wapens beschikken, dus waar maak je je druk over. Wetten zijn slechts voor hen die zich er aan houden…

 6. @Pieter [5]:

  Het intrekken van het NL paspoort is bij het in bezit hebben van 2 paspoorten. Zolang allochtonen niet kiezen in welke maatschappij/rechtstaat zijn willen leven maken wij die keuze wel voor hen als ze over de schreef gaan.
  Zoals R. Hartmann hierboven eigenlijk aangeeft.
  Maken ze die keuze wel dan zijn ze Nederlander en worden ook als zodanig behandeld en gestraft.

  Vwb je opmerking over fiatgeld zeg ik accoord. Mijn punt is in ieder geval dat er een makkelijk toegankelijk en vrij verkrijgbaar door edelmetaal gedekt geldsysteem voor de massa moet komen.
  Het gaat erom dat er concurrentie en dus iets te kiezen is op dat terrein.
  Zolang dat niet het geval is zal corruptie en machtsmisbruik de toon blijven voeren in de monetaire politiek.

  Dat terugbrengen van sociale uitkeringen heb ik bewust op -30% gezet. Redelijk subjectief want het had ook -20 of -40% kunnen zijn.
  Het gaat er echter om dat er een omslag moet komen in het denken van mensen. Inactiviteit en passiviteit moet niet langer beloond worden.
  Het huidige inflexibele op passiviteit gestoelde sociale systeem gaat er sowieso aan in de herschikking van de mondiale welvaart die momenteel aan de gang is.
  Ik vind niet dat je die uitkeringen meteen naar 0 kunt terugbrengen omdat je zelf de situatie geschapen hebt en dit ook geleidelijk moet afbouwen.
  Uitzonderingssituaties moet je niet creeëren omdat dit weer het begin is van het ondergraven van het systeem.
  Dat klinkt misschien hard maar is het niet nog veel asocialer om op de huidige voet door te gaan? Dan gaat het systeem zeker kapot en hebben mensen voor (pakweg) 2010 de volle mep gekregen en krijgen mensen daarna helemaal niks.

 7. @jjvandinges [2]:

  “Ik denk dat Hornherger een beetje utopisch is. Een leger zal nodig blijven om allerlei vijanden buiten de deur te houden, of buiten de deur te werken als die al binnen zijn. Zoals buitenlandse bendes, al dan niet in het bezit van atoombommen en/of religieuze waanideeen.”

  Ik denk dat je deels gelijk hebt. Een leger dat gebaseerd is op uitsluitend verdediging van het grondgebied. Daarnaast zie ik persoonlijk meer heil in een vrije wapenmarkt tegen criminele invloeden en mogelijke expansionistische overheden en religies. Een bewapende bevolking is het machtigste wapen tegen wat voor bezetter dan ook, komend van binnen of buiten het land. Niet dat ik nou zo’n wapenfan ben, maar het verbieden van wapens is een grotere illusionaire utopie gebleken als het vrijgeven ervan.

  Een beperkt leger en politiemacht zullen altijd nodig zijn. Maar de vraag is in welke vorm, met welke rechten, door wie en op welke schaal. In ieder geval zal het enorm anders moeten dan de dictatoriale cultuur die momenteel in elke vorm van politionaire eenheden zit. Het principe van blind orders opvolgen in plaats van het werken naar principes en ethiek is verouderd en past niet meer in deze cultuur.
  GB [10] reageerde op deze reactie.

 8. @Michel [9]:

  *Ik denk dat je deels gelijk hebt. Een leger dat gebaseerd is op uitsluitend verdediging van het grondgebied. Daarnaast zie ik persoonlijk meer heil in een vrije wapenmarkt tegen criminele invloeden en mogelijke expansionistische overheden en religies. Een bewapende bevolking is het machtigste wapen tegen wat voor bezetter dan ook, komend van binnen of buiten het land. Niet dat ik nou zo’n wapenfan ben, maar het verbieden van wapens is een grotere illusionaire utopie gebleken als het vrijgeven ervan.*

  Beter kan ik het zelf niet uitleggen. Je hoeft inderdaad geen wapenfreak of machomannetje te zijn om voor vrij wapenbezit te zijn.
  Het gaat erom dat je de monopolie van de macht en het gebruik van geweld niet eenzijdig bij de overheid moet leggen.
  Je wilt je veiligheid toch niet in handen van politici alléén leggen??

 9. @GB [4]:

  Terugkoppeling naar goud en zilver? Welk goud en zilver?

  Landen hebben in de jaren 80 bijna al hun goudvoorraden verkocht.
  Er was toen zoveel goud op de markt dat het bijna niets waard meer was. 230 dollar per ounce.

  @jjvandinges [1]:
  Ik denk dat Hornherger een beetje utopisch is.

  Ik denk dat je daar heel erg gelijk in hebt.
  Door de diverse crisissen die de wereld nu ondergaat en nog te wachten staat, zal oorlog eerder uitgebreid worden dan ingekrompen.
  Al was het maar om de aandacht van andere problemen af te leiden.

  Voorlopig wordt er meer genationaliseerd dan geprivatiseerd. Op gebied van geldverkeer heeft de overheid het nu voor het zeggen over de hele wereld.
  Wie het geld beheerd, beheerst de (vrije) markt. Dit lijkt me een afdoende antwoord op de stelling.
  De vrije markt bestaat niet meer. Is overleden maar de patient beseft het nog niet.

  De helft van de grote bedrijven hangen aan het staats steun infuus, of hebben werktijd verkorting via de staat aangevraagd.

  beek [12] reageerde op deze reactie.
  GB [16] reageerde op deze reactie.

 10. @Peter de 1e [11]:

  Il vraag mij altijd af: als de waarde van goud wordt uitgedrukt in dollars, wat is dan eigenlijk de standaard: het goud, of de dollar?
  Voor de consument lijkt de dollar de beslissende factor.
  Immers, die dollar bepaalt voor hem of hij het goud waardevol vindt, of waardeloos.
  Een klompje goud is niks meer waard, als er weinig dollars voor gegeven worden?
  Men acht hetzelfde klompje goud wel van hoge waarde, als er veel dollars voor worden worden gegeven?
  Of is de waarde van veel of weinig dollars afhankelijk van de gewenstheid van het goud?
  Een klompje goud zeer gewenst: de dollar wint aan waarde.
  Hetzelfde klompje minder gewenst: de dollar verliest aan waarde?

  Wat betekent het als je zegt dat de het goud niets meer waard was?
  Dat het goud minder gewenst was?
  Dat de dollar meer werd gewaardeerd?

  Of dat het goud meer gewenst was?
  En de dollar minder werd gewaardeerd?

  Is het niet domweg een keuze die de consument maakt?
  Tussen goud, of de dollar?
  Kiest hij voor goud, wordt zijn waardering voor de dollar daaraan gekoppeld. Kan de dollar waardeloos worden, maar blijft de waardering voor het goud.
  Kiest hij voor de dollar, wordt de waarde van het goud daaraan gekoppeld. Kan het goud zelfs waardeloos worden, maar blijft hij de dollar waardevol vinden.

  Of is hier sprake van een interactie die niet eenzijdig kan worden benaderd, zonder de werkelijkheid geweld aan te doen?
  Zijn beide belangrijk, en kan men niet eenzijdig een keuze maken.
  Is kortom, de dollar representatief voor het goud, maar het goud eveneens representatief voor de dollar.

  Dit zijn vragen mijnerzijds. Geen stellingen.
  Hoewel ik geneigd ben ze als stellingen te beschouwen, mits men de onzinnigheid ervan kan aangeven.

  Peter de 1e [15] reageerde op deze reactie.

 11. De dollar, of welke munteenheid dan ook, zou dan beschouwd moeten worden als de uitdrukking, in een puntentelling, van de waarde die men aan goud geeft.
  Maar het goud zou dan eveneens zijn waarde krijgen, aan de hand van die gekoppelde puntentelling.
  De aangekoppelde schaal van waardering dient er dan voor om een waarde uit te drukken, waarmee mensen kunnen concurreren en handelen.

  Vergelijk het met een turnoefening: is er niemand die zijn waardering voor de oefening overzichtelijk, in een standaardmaat, kan uitdrukken, wordt het waarderen van de oefening ter vergelijking met andere oefeningen een lastige zaak.
  Verbindt men een puntentelling aan die oefening, dan wordt een waarderingsschaal helder, aan de hand waarvan er een competitie kan plaatsvinden.
  Echter, oefening en puntentelling zijn interactief.
  Zonder puntentelling is de waarde van oefening onbekend, en kan zelfs waardeloos worden.
  Maar zonder oefening, hangt de puntentelling volledig in de lucht, en is eveneens volstrekt zonder eraan gekoppelde waarde.

  Als dit met goud en de waardeuitdrukking ervan (=geld) eveneens het geval is, dient men dus altijd de interactie tussen die twee te beschouwen.
  Maar, komt dan niet tevens in beeld de vraag: waarom zouden wij de puntentelling (de uitdrukking van waarde dus) alleen aan het goud koppelen?
  Waarom niet ook zo’n uitdrukking geven aan alle andere artikelen die een mens waardevol vindt?
  Zilver, diamanten, huizen, voedsel, olie, enz. enz.
  Is geld dus nooit een zelfstandige eenheid, maar altijd gekoppeld aan een waardevol middel, dat, voor het gemak van de mens, in een geldwaarde wordt uitgedrukt.
  Wie zegt dat goud=geld, begaat dan een vergissing.
  Geld is een waarde, uiteraard op papier neergezet (immers, verreweg het handigst) die men toekent aan goud.
  Het is het cijfer voor het proefwerk.
  Het cijfer voor de gymnastiekoefening.
  Het cijfer voor de miss.

  Zonder het cijfer, ontbreekt een herkenbare waarde.
  Ja, met het cijfer begon men de waarde vast te leggen in een hanteerbaar getal.
  Maar zonder het goed, hangt het cijfer in het luchtledig NIETS.
  Zonder goud is en cijfer zinloos.
  Maar zonder cijfer weet niemand of goud iets waard is.

  Maar ik vraag mij af of goud alleen noodzakelijk is voor zo’n uitdrukking van waarde.
  Waarom niet allerlei andere kostbare zaken die verhandeld kunnen worden, eveneens in een waardegetal omzetten?
  In het achterhoofd kan het goud als standaardwaarderingsuitgangspunt blijven, maar is het noodzakelijk dat dit goud dan ook werkelijk aanwezig is, als het land veel meer ksotbaarheden kan bieden?

 12. Maar als geld geldt als slechts de uitdrukking van een waarde van een goed, is die uitdruking in zichzelf helemaal niets.
  Er dienen goederen te zijn over welke de waarde wordt uitgesproken.

  Zegt men dat het geld in Zimbabwe niets waard is geworden, zegt men niets.
  Want het maakt voor een waardebepaling weinig uit of men kiest voor getallen tussen 1 en 10, of getallen tussen 1 en 1,2, of getallen tussen 10.001 en 10.100, of waarderingen tussen 0,01 en 0,10.
  Waardebepaling is altijd waardevol.
  Kan nooit waardeloos zijn, aangezien de mens wesnt een waardeschaal t.a.v goederen te introduceren.

  Nee, over Zimbabwe dient men te constateren dat een brood erg veel waard is geworden. De cijfers drukken dat immers uit.
  Dat betekent dat een brood er kennelijk een schaars doch gewild artikel is geworden. Wat duidt op een beroerde productie in dat land.

  Wie alleen kijkt naar inflatie, kijkt alleen naar de cijfers van de jury.
  Maar die zeggen niets, zonder de oefeningen waarvoor die cijfers werden gegeven.
  Over die oefeningen, of die gewild zijn, en verhandeld en vergeleken kunnen worden, daar dient men zich zorgen over te maken.

 13. @beek [12]:

  Goud en de dollar zijn een kwestie zoals alles van vraag en aanbod.
  Toen in de jaren 80 alle overheden hun goudvoorraad gingen dumpen was er veel aanbod.
  Tja, en als overheden gaan dumpen, dan gaat de massa niet kopen.

  Omdat je met de dollar dingen kunt kopen wordt de markt beheerst door de dollar.
  Ga eens met je goudklompje naar de supemarkt. De cassierre weet niet eens wat ze terug moet geven als wisselgeld als het niet in het schermpje vermeld staat. Laat staan als het heel afwijkend wordt.

  Als goud weer schaars wordt zal de massa en hun hyper kudde gedrag snel steeds meer dollars eraan uitgeven.

  Evenzo is de beurs hoog of laag. Heus niet omdat een bedrijf nu zoveel meer of minder waard is!

 14. @Peter de 1e [11]:

  Niet waar volgende onderstaande link;

  http://www.edelmetaalplaza.nl/web_redactie.asp?id=10040&onderwerp=edelmetaalplaza%20goud%20internationaal

  NL dus 9e ofwel één plaats boven China!

  Dan nog een reactie op je comment in 15;

  Een cassiere zal je niet kunnen bedienen maar ga naar een willekeurige bank of goudhandelaar in het betreffende land en je hebt de plaatselijke currency om die cassiere te betalen.
  Maakt niet uit of je in NL, China, Rusland, de VS, Peru of Zuid Afrika bent!

  Goud is in alle tijden en in alle culturen (losstaand van elkaar) aangemerkt als een waardevol bezit. Bekijk het niet te rationeel maar kijk naar de historie.
  Dat er meer dollars aan uitgegeven wordt geeft niet aan dat goud in waarde stijgt maar dat het fiatgeld geen echte waarde meer vertegenwoordigt.
  De precieze waarde is vraag en aanbod maar dat is alles in deze wereld!
  Er is één zekerheid;de intrensieke waarde van goud zal nooit terugvallen naar nul.
  Hoe zouden de IJslanders nou tegen fiat currency versus goud aankijken??
  Goud trouwens nu (op dit moment!) de hoogste stand ooit in pleuro’s!

  beek [17] reageerde op deze reactie.

 15. @GB [16]:

  Dat is waar. Goud wordt altijd door mensen als edel metaal met schitterende eigenschappen, zeer gewaardeerd.
  Maar, hoe leg je de waarde ervan dan vast, bij de internationale handel b.v.
  Is 1 klompje een koe waard? Twee koeien? Zes schapen? Tweehonderd broden? Een scheepsruimte graan?

  Vandaar die briefjes, waarop een getal dat een handig internationaal middel is een toegekende waarde om te zetten, in dat getal.
  Vandaar dat die briefjes en goud een twee-eenheid zijn.
  Het 1 kan niet zonder het ander.

  Maar waarom zou een land die goudvoorrad moeten aanhouden, als een land ook allerlei andere waardevolle producten verhandelt, waar eveneens een waardering aan kon worden gegeven in de vorm van die getallen op dat briefje.
  Was hiet niet daarom, om het feit dat Amerika waardevolle goederen produceerde, die wereldwijd gewenst werden, dat de dollar tot internationale handelsvaluta werd?

  GB [18] reageerde op deze reactie.

 16. @beek [17]:

  Helemaal waar Beek.
  Waardevolle goederen door mensen bedacht en gemaakt zijn over het algemeen genomen een meerwaarde die goud niet heeft.
  Die goederen zijn duidelijk te prefereren boven goud.
  Dat is dood metaal.
  De crux is dat de VS (en in mindere mate ook de EUSSR) geen waardevolle goederen meer produceert.
  De verhouding afgestudeerde juristen tov ingenieurs is in de VS tien op één. Hoezo is de VS een zeepbeleconomie??
  In china ligt die verhouding precies andersom. Dat geeft mij te denken.
  Naast produktie zal in de toekomst ook de technologische vernieuwing uit het oosten komen.
  En technologische vooruitgang in combinatie met die produktiekracht is de sleutel tot groei en meer welvaart.
  Goud en zilver is er puur voor behoud van je welvaart maar zeker niet ter verbetering ervan. Hardstikke conservatief dus en het geeft te denken dat we hier in het westen moeten terugvallen.
  Maar ook in China en India smult men van een klompje goud.
  Wat je voor een klompje goud in acute noodsituaties kunt kopen ligt aan je eigen onderhandelingsvermogen. Een koe of misschien 2 of 3.
  Ik weet wel wat je met een doos fiatpapier kunt kopen als de nood werkelijk aan de man is.
  Helemaal niks…..
  Daarom houd ik een flink percentage goud aan.
  Zie het als een armoedebod.

 17. Het mag duidelijk zijn dat deze Hornberger de spijker op zijn kop slaat.

  Terugtrekken die imperialistische zooi, democratie in ruil voor olie werkt niet, zoals iedere baby je had kunnen vertellen. Afghanistan is en word een nog grotere ramp. Even afgezien van de economische voordelen nu de crisis vandaag de 26e januari weer 70.000 mensen de wacht aan heeft gezegd. zie:

  http://www.reuters.com/article/newsOne/idUSTRE4B70ME20090126

  die 100.000 piefpafjes extra kunnen daar ook wel bij, kunnen ze bijvoorbeeld ingezet worden om in de USA en zeker ook hier in naenderthalerland de economie te helpen energie-onafhankelijk te worden, door led lampjes te plaatsen in alle overheidsgebouwen, Of al zou het alleen maar zijn om zo veel mogelijk te scheiten (i.p.v schieten), zodat er biogascentrales van kunnen worden gerund.

  Ik snap de discussie dubbel paspoort i.v.m dit topic niet, en R. Hartman (NI): volgens mij heeft ISS niet gereageerd op dit topic, of het moet zijn dat ISS inmiddels is weggecensureerd.

  GB [20] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [24] reageerde op deze reactie.

 18. @JBB [19]:

  Klopt wel.
  Innovatie en nieuwe ontwikkelingen op techologisch gebied zijn de sleutel en niet oorlogvoeren voor het behoud van de mondiale status quo. Dat is een gevecht dat we gaan verliezen.

  We moeten vooral veel minder afhankelijk worden van olie en gasboeren in het oosten en het midden oosten.
  Led verlichting, aardwarmte, kernenergie/fusie of zonne energie zijn allemaal het onderzoeken op bruikbare toepassingen waard.
  Niet voor de global warming want dat is een onzinverhaal maar des te meer om een middelvinger te geven naar middeleeuwse zandboeren met een achterlijke religie.
  Helaas hebben de bestaande grootmachten in de politiek en het bedrijfsleven geen belang bij die verandering omdat dit hen geld en macht kost. Ze zijn gebaat bij die status quo.
  Net zoals die olieboeren in het Midden Oosten trouwens.
  Ziedaar de connectie in belangen tussen de sheiks en de corporaties in het westen.

  Michel [21] reageerde op deze reactie.

 19. @GB [20]:

  “Innovatie en nieuwe ontwikkelingen op techologisch gebied zijn de sleutel en niet oorlogvoeren voor het behoud van de mondiale status quo. Dat is een gevecht dat we gaan verliezen.”

  Eensch.

  “We moeten vooral veel minder afhankelijk worden van olie en gasboeren in het oosten en het midden oosten.
  Led verlichting, aardwarmte, kernenergie/fusie of zonne energie zijn allemaal het onderzoeken op bruikbare toepassingen waard.”

  Juist. Helaas wordt Kernfusie bijvoorbeeld niet serieus genomen in veel machtige kringen. Ook Biobrandstof wordt niet serieus benaderd. Hennep is en blijft een groot taboe, terwijl het fantastische mogelijkheden biedt. Ook wat we als ‘vrije energie’ omschrijven wordt nauwelijks serieus onderzocht door wetenschappelijke organisaties. Het wordt alles in een waas van obscuriteit weggezet en niet serieus benaderd omdat dit de status quo bedreigd.

  “Helaas hebben de bestaande grootmachten in de politiek en het bedrijfsleven geen belang bij die verandering omdat dit hen geld en macht kost. Ze zijn gebaat bij die status quo.
  Net zoals die olieboeren in het Midden Oosten trouwens.
  Ziedaar de connectie in belangen tussen de sjeiks en de corporaties in het westen.”

  Ook hier ben ik het mee eens. De connectie tussen de Arabische elite en de Westerse is er. De dubieuze rol van de Bin Ladens en de uitgesproken vriendschap tussen de Clinton en Bush familie met de Bin Ladens duidt hierop.

  De belangen van enkelen hebben voorrang tot de belangen van velen. Dit kan alleen veranderen als mensen dit inzien, en zich er niet meer naar gaan gedragen.

  GB [22] reageerde op deze reactie.
  beek [23] reageerde op deze reactie.

 20. @Michel [21]:

  Laten we hopen op een coalitie van Groenlinks en de PVV in de komende kabinetsperiode 🙂

  Net trouwens een uitzending van eenvandaag over het onderwerp duurzame ontwikkeling gezien met Vermeend en iemand van de Club van Rome.
  We zouden de huidige problemen als een keerpunt (=kans) moeten zien om hierop vol te gaan inzetten.
  Het is in deze natuurlijk wel te hopen dat niet die linkse naievelingen alleen het voortouw nemen hierin.
  Dan is het een bodemloze put en tot mislukken gedoemd.
  Maar hoe moet het dan??
  Van de Shells, Totals, BPs en Chevrons van deze wereld hoeven we niks te verwachten. Ja; tegenwerking misschien.

  Het huidige gegooi van belastinggeld naar de krijtstreepmaffia van ING is natuurlijk nog slechter. Toegevoegde waarde is nul komma nul.
  Als er dan toch met geld gegooid moet worden (liever niet!) dan maar naar dit soort projecten.
  En gewoon zeggen dat je onafhankelijk wilt worden van baarden en kozakken uit het oosten en geen klimaatonzin. Dan heb je meteen een stuk meer krediet bij de gewone man en da’s heel belangrijk (essentieel!) omdat de tijden zeer moeilijk worden.

  Misschien moet ik me ook maar eens gaan orienteren op aandelen in deze sector.

 21. @Michel [21]:

  De Bin Ladens? Wie zijn dat?
  Is dat familie van de grote terrorist?
  Of de terrorist himself?
  Wederom doet Michel aan vage suggestieve uitspraken.

 22. Begin bij de bron, de bron is geld.
  Wie heeft het geld? Wie creert geld?
  In America is dat de centrale bank (FED) net als wij hier een centrale bank hebben. Helaas is er over EU niet zoveel bekend als over de US maar, de FED is in PRIVE handen since 1913. Sindsdien betaald de Amerkaanse burger inkomstenbelasting.
  Inkomstenbelasting is nodig om de rente van de schuld die de staat bij de FED maakt te betalen. Zonder die schuld geen inkomstenbelasting aan particulieren. Daarom is het voor de FED belangrijk invloed te hebben op de regering van de US om daarmee de uitgaven te verhogen. Beste manier daarvoor is het voeren van oorlog.
  De FED regelt de geldmassa, ze drukken bij, meer dan nodig is en creeeren daarmee inflatie. Inflatie is een verborgen belasting. Degene die het nieuwe geld het eerst gebruikt heeft die inflatie niet.
  Hoe zit dat bij ons? Wij kennen ook inflatie …
  Over landsgrenzen verdedigen: Als je vrienden bent met iedereen ipv ze te vermoorden in hun eigen land zul je waarschijnlijk behoorlijk op je eigen beveiligging kunnen bezuinigen …

  GB [27] reageerde op deze reactie.

 23. Onttrek je zoveel mogelijk aan de gevestigde markt (banken en overheid, inkomstenbelasting en BTW).

  Dus onttrek je zoveel mogelijk aan de schuldeconomie, doe zoveel mogelijk aan ruilhandel en maak zoveel mogelijk samen met vrienden en kennissen. Regel zoveel mogelijk groepsbelangen door kringen op te bouwen (huizen (ver)bouwen, auto’s repareren, electrische machines repareren, voedsel verbouwen).
  Het kost veel tijd maar doordat je minder geld nodig hebt, kun je ook terug in het aantal uren dat je werkt.

  Ook al werpt deze methode de gevestigde orde niet snel uit het zadel, ik kan je beloven dat je leven meer evenwicht krijgt en genoegdoening geeft.
  Een extraatje daarbij is dat, indien steeds meer mensen dit doen, je de elite toch nerveus maakt (verminderde belastininkomsten, minder zicht op geldstromen). En het is een statement van jewelste!

  Dat is een stuk vrijheid dat je zeer zeker zult ervaren.

 24. @Snapnie [25]:

  Je snapt het heel goed snapnie 🙂
  De hedendaagse problemen zijn voor een groot deel terug te voeren op het fiatgeldmonopolie. Wat nog erger is, is dat er zich ook een steeds meer macht naar zich toe trekkende ECB als europeese variant van die FED aan het ontwikkelen is.
  Die houden m.i. niet alleen meer vrijheid voor de burger maar ook alle innovatieve ontwikkelingen tegen.

 25. Hub: “Jacob Hornberger (President van de Future of Freedom Foundation) stelt (uiteraard vanuit Amerikaans gezichtspunt, maar net zo geldig voor Nederland) dat er international maar één oplossing is. Namelijk: · Het onmiddellijk terugtrekken van alle Amerikaanse troepen uit Afghanistan, Irak, en de rest van de wereld. Breng de militairen naar huis en ontsla ze.”

  Helemaal mee eens.

  Vandaag heeft de onovertroffen Justin Raimondo een uitstekende column geschreven over de financieele crisis:

  http://www.antiwar.com/justin/?articleid=14178

  Het is jammer dat Ron Paul het niet gemaakt heeft tijdens de laatste race om het presidentschap, maar niet getreurd: er is een Ron Paul Fan aan de macht op een zeer belangrijke lokatie, nmlk het Kremlin…

  “the real shocker was Vladimir Putin’s peroration, which sounded more like Ron Paul than the leader of a nation that has intruded the state into the economy and polity in a big way.”

  Dan stelt Raimondo dat de amerikanen hun empire gaan verliezen tgv het mislukte Iraq-avontuur: “The same hubris that drove the Iraq war and led us to believe we could “transform” the Middle East, as some of the more perfervid neocons insisted, drove our financial leaders over a similarly steep cliff. The empire is now crumbling,”

  Niet dat ik er erg meer zit, met dat debacle, maar dat moet je natuurlijk niet al te zeer laten merken, maar dit terzijde (in werkelijkheid lach ik me gek).

  Zegt Putin: “The entire economic growth system, where one regional center prints money without respite and consumes material wealth, while another regional center manufactures inexpensive goods and saves money printed by other governments, has suffered a major setback.”

  In andere woorden: het idee dat jullie amerikanen ad infinitum groen pleepapier kunnen blijven drukken en dat wij russen, japanners, chinezen en europeanen jullie daarvoor in ruil olie, computers en auto’s leveren, dat idee heeft zijn beste tijd gehad. M.a.w. shove it met die dollar.

  “Putin called on the markets to dump the dollar.”

  En als dat gebeurd is het helemaal afgelopen met Amerika omdat dat het einde betekent van de dollar om de eenvoudige reden dat de Amerikanen zelf nauwelijks nog iets van waarde produceren waarmee ze kunnen concurreren. Maw je kunt alleen nog maar iets kopen in een ander land als je zelf iets te bieden hebt wat daar tegenover staat. Groen pleepapier valt niet onder die categorie. En daar staat Amerika dan met de broek op de enkels: een neo-Zimbabwe met kernwapens en 11 vliegdekschepen. Die zouden natuurlijk wel eens in de verleiding kunnen komen om een oorlog uit te lokken. Met als mogelijke consequentie dat meerdere staten gaan proberen zich af te scheiden. Want het is zoals Buchanan zegt: americans are lousy imperialists, die zijn niet echt voor het heldendom geboren.

  Putin: “Putin warns against “excessive intervention in economic activity and blind faith in the state’s omnipotence.”

  Heeft iemand hem al uitgenodigd op de vrijspreker?

  En dan rekent Putin af met het (o.a. zijn eigen) sovjetverleden: “In the 20th century, the Soviet Union made the state’s role absolute. In the long run, this made the Soviet economy totally uncompetitive. This lesson cost us dearly. I am sure nobody wants to see it repeated.”

  De sovjet-dissident Amalrik schreef in de jaren zestig ooit het boekje ‘haalt de sovjetunie 1984?’. Hij zat er uiteindelijk 6 jaar naast.

  Wie schrijft het boekje ‘Haalt amerika 1920?’.

 26. Hey Ron Paul fan. Erg interessante comment van je. Bedankt! Deze gehele post bevat hoe dan ook al heel boeiende discussies/comments.

 27. @GB [4]:

  Staat er nu werkelijk: ‘Vrij wapenbezit voor mensen die geen strafblad hebben?’

  We zijn toch helemaal gek geworden als we legaal wapenbezit gaan invoeren?!

  Een prachtvoorbeeld is Amerika, we zien allemaal hoe mooi het daar heeft uitgepakt. Ook fijn, al die extremistische moslims, extreem linkse dierenactivisten, noem maar op: Alles kan een wapen dragen. En dan: ‘Voor mensen die geen strafblad hebben.’ Alsof de overheid werkelijk de macht heeft om, als er vrij wapenbezit wordt ingevoerd, ‘sommige’ mensen wapens uit handen te houden.

  Tony [32] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.