leugenpinokkio1Hoe dan ook wil ik je niet onthouden van de mooiste leugen in een zin van het NOS -journaal van gisteren. Misschien een plaatsing waard. Het gaat over de energie en de verkoop naar buitenlandse bedrijven zoals al heel Nederland verkocht is of verkocht gaat worden. In het linkje van het NOS-journaal van 140109 is op 15.20 het item. Daarin zeggen ze na een minuut of wat “Maar de tweede kamer gaat helemaal hier niet over dat zijn de 6 provinciën en 140 gemeentes.” (?) Die staan toch ook onder het rijk of zie ik dat nu verkeerd.
Ingezonden door Dikke Leo

4 REACTIES

 1. Dit begrijp ik ook niet helemaal.

  De provincies zijn gekozen uit getrapte verkiezingen van de 2e kamer??
  Dus niemand van het volk heeft die lui gekozen, en ze hoeven geen verantwoording af te leggen aan het kabinet of de 2e kamer.
  Ze kunnen doen wat ze willen. Lekkere democratie!!!

  Armin [4] reageerde op deze reactie.

 2. De Provincie en de Gemeenten zijn hier Aandeelhouders, en in die hoedanigheid hebben ze inderdaad hier gewoon het recht om hun eigen beslissing te maken. Niet de 2e kamer.

  Het zou van de gekke worden als de 2e kamer ook nog boven individuele aandeelhouders wordt gezet. Dat is het einde van eigendomsrechten.

 3. Een gemeente heeft een eigen rechtstreeks gekozen gemeenteraad (gemeenteraadsverkiezingen), die op zijn beurt de wethouders kiest.
  De verhouding van de gemeente tot het rijk en de provincie is geregeld in Hfdst. 8 par. 2 van de Gemeentewet.
  De provincie heeft zijn gekozen provinciale staten (verkiezingen voor provinciale staten).
  PS kiezen het college van Gedeputeerde Staten (GS). De verhouding van de provincie tot het rijk is geregeld in Hfdst. 8 par. 2 van de Provinciewet.

  NL is een z.g. gedecentraliseerde eenheidsstaat.

  Gemeenten en provincies hebben rechtspersoonlijkheid en worden vertegenwoordigd door hun bestuurscolleges / bestuurders (i.e. B&W, resp. GS)
  In die hoedanigheid kunnen zij privaatrechtelijk handelen, bijv. eigendomsrechten verkrijgen en uitoefenen.

  Dit had natuurlijk allemaal standaard lesstof in het voortgezet onderwijs moeten zijn.
  Maar daar hebben de brainwashers simpelweg geen zin in en daar kunnen de jongelui niets aan doen.

 4. @Peter de 1e [1]: Nee, jij hebt de provincie rechtstreeks kunnen kiezen. Mischien ben je niet gaan stemmen, en ook dat is een recht natuurlijk, maar je had kunnen stemmen…

  Overigens is Het Rijk dus inderdaad niet de provincien en gemeenten. Het rijk is de rijksoverheid. En inderdaad die gaat daar niet over. Dat zou ook heel erg zijn, want dan zou het rijk kunnen beslissen of aandeelhouders hun aanbdelen wel of niet mogen verkopen. Zo erg is het gelukkig bij ons ook weer niet.

  Ofwel, NOS liegt geheel niet. Overbodig artikel dus.

Comments are closed.