slaafanarchiefWe werden op onderstaand artikel  van “Anarchiel” geattendeerd omdat het de persoonlijke vrijheid zeer goed uit een andere hoek benadert. En we kregen toestemming het voor u te publiceren.
 
Waarom u absoluut niet vrij bent

In onze westerse samenleving hoor je regelmatig statements als “we leven in een vrij land” en “je bent een vrij mens omdat je kunt kiezen hoe je je leven inricht.” In eerste instantie lijken dit soort statements behoorlijk valide maar dat geldt slechts zolang je niet dieper de materie induikt. Dan blijkt vrijheid namelijk een gefabriceerde illusie met als enig doel een verhoging van de productiviteit van een individu. Hier kom ik later nog op terug nadat ik ingegaan ben op waarom de gedachte van vrijheid mijns inziens niet klopt.

Op deze wereld gelden grofweg twee typen wetgeving, te weten de “Civil Law” (bij ons ook bekend als ‘Code Civil’ of ‘Code Napoléon’ genoemd) en de zogenaamde “Admiralty Law” (Maritieme wetgeving). De eerste wordt soms ook wel “de wet van het land” genoemd en de tweede, niet verrassend, “de wet van het water”. Admiralty law is de wet van de “private entiteiten” of wat simpeler en veralgemeniseerd gezegd, de wet van de bedrijven. Het wordt ook wel eens de “wet van de bankiers” genoemd, wat ik later nog zal toelichten. Nu zou u misschien denken dat u als mens onder de Civil Law zou vallen aangezien u zich toch echt met beide voeten op het land bevindt maar hier stappen de eerste rare zaken in het voetlicht.

De Admiralty law stelt namelijk dat u onder die wetgeving, die van het water dus, valt. De hiernavolgende informatie zal menigeen waanzinnig in de oren klinken maar toch is het de gedachtegang die al vele eeuwen gehanteerd wordt, zonder dat veel mensen daarvan op de hoogte zijn. Volgens de Admiralty law bent u namelijk een “maritiem product”. U bent aangevoerd via het geboortekanaal van uw moeder, en doordat u uit uw moeders “water” voortgekomen bent, bent u dus een maritiem product. Een product waarvoor door de havenmeester een document getekend zal moeten worden waarmee kenbaar gemaakt wordt dat er een nieuw waardevol product aan de economie is toegevoegd. In iets minder krankzinnig klinkend Nederlands hebben we het dan over het geboortecertificaat.

Zodra uw ouders u aangeven, geven zij niet u als mens aan maar geven zij slechts aan dat er een nieuw product gearriveerd is, waaraan door de overheid van het desbetreffende land (veel) waarde toegekend wordt. Het woord “aangeven” zou trouwens al een klein belletje moeten doen rinkelen. Zie de vertaling van de van Dale:

Aangeven: bekendmaken aan de overheid: een diefstal ~; een geboorte ~

Dus aangeven betreft het aangeven van een diefstal – wat duidelijk wijst naar een product – en het aangeven van een geboorte. Inderdaad, de “geboorte” van een product.

Waarom zou u nou precies als product aangegeven worden? Wat is daar de gedachte achter? Dat zit als volgt: zodra u aangegeven bent als product, bent u van grote waarde voor de overheid van het desbetreffende land. U bent dan namelijk een onderpand voor toekomstig te ontvangen inkomen in de vorm van onder andere belasting en accijnzen. Met dat onderpand kan die overheid vervolgens leningen verrichten. Hier komt de link naar “de wet van de bankiers” naar voren. Doordat overheden moeten lenen van die bankiers wordt u botweg gezegd het eigendom van de bankiers.

Waarschijnlijk is voorgaande nogal moeilijk te verteren en daarom zal ik het nog wat verder toelichten. De vergelijking met producten gaat namelijk nog wat dieper. Omdat u als product niet slechts een levenloos object bent maar acties kan ondernemen in een economie en daarmee zowel positieve als negatieve zaken voor deze economie kunt verrichten, is het wenselijk dat u niet slechts als product gezien wordt, maar ook als eerder genoemde “private entiteit”. Daaraan zijn namelijk rechten en plichten – daarover zo meteen meer – toe te kennen.

Om u als mens te verbinden aan deze “private entiteit” is er in de wetgeving het woord “persoon” uitgevonden. Dit betekent in algemeen gangbaar taalgebruik meestal iets als mens maar in juridische zin is het weldegelijk wat anders. Zie wederom de Van Dale:

Persoon:
(jur) mens of organisatie met rechten en plichten: er zijn natuurlijke personen (mensen) en rechtspersonen

Hier ziet u trouwens meteen een mooi staaltje van wat ik “juridische woordverneukerij” noem: een persoon komt in twee vormen, een natuurlijk persoon en een rechtspersoon. U ziet het, in de definitie van “persoon” wordt het woord “persoon” zelf gebruikt om tot de definitie te komen. Ook dat zou een belletje moeten doen rinkelen. Dat terzijde, “rechten en plichten” impliceren een door beide partijen aangegaan contract. En hoe kunt u op het moment dat uw ouders u aangaven zelf toestemming geven voor het aangaan van dit contract? Inderdaad, dat kunt u niet en daarom valt u niet onder het juridisch begrip “persoon”. U wordt onder valse voorwendselen voorgehouden dat u onder bepaalde wetgeving valt terwijl dit niet het geval is.

Om dit nog verder toe te lichten: uw entiteit, product, persoon of hoe u het ook wilt noemen, heeft een serienummer nodig. In Nederland heet dat tegenwoordig het Burger Service Nummer – waarbij het woord service mij nog steeds erg vreemd gekozen overkomt, maar dat terzijde – maar het komt in alle landen op onze wereld in een bepaalde vorm terug. Het Burger Service Nummer wordt dus gekoppeld aan uw persoon, niet aan u als mens, waarna de registratie volledig is.

Vanaf dit moment valt u dus onder Admiralty Law. Althans, dat wordt u de rest van uw leven voorgehouden. En u houdt dit ook voornamelijk zelf in stand door eraan mee te doen. U betaalt waarschijnlijk braaf belasting en zodra u een boete voor te hard rijden krijgt, betaalt u die zonder al teveel morren. Terwijl zowel die belastingaangifte en boete niet aan u als mens gericht zijn, maar aan uw persoon. Hierbij komt nog een ander interessant principe om de hoek kijken, namelijk hoe men ervoor kiest om uw naam te schrijven.

Bijna iedereen zal zijn of haar naam schrijven in de vorm van Voornaam Achternaam. Het lijkt misschien een mierenneukerige nuance, maar zodra u met zaken als belasting of boetes te maken krijgt, zult u merken dat u aangesproken wordt in de vorm van VOORNAAM ACHTERNAAM. of slechts u voorletter en achternaam maar wel beide in hoofdlettervorm. Dit zal niet al teveel mensen opvallen maar het is wel iets om rekening mee te houden. Zodra u materiaal ontvangt dat aan uw naam in hoofdletters gericht is, dan is het wederom bedoeld voor uw persoon en niet voor u als mens. De hoofdlettervorm is voor het bedrijf, de entiteit, die uw naam in hoofdletters draagt en waarmee u zich onwetend uw hele leven al mee verbonden heeft.

Een interessant zijweggetje is de totstandkoming van die naam in hoofdletters. Dat gaat echt eeuwen terug en komt uiteindelijk uit bij, hoe verrassend, slavernij. Ik zal niet te ver afdwalen maar bij het schrijven van namen werden vroeger drie manieren gehanteerd. Dit vangt men onder de naam Capitis Diminutio, waarbij er dus drie varianten zijn, de Minor, Media en Maxima. Ik licht alleen de Capitis Diminutio Maxima toe, aangezien dit betekent dat een naam in hoofdletters geschreven wordt. Volgens Blacks Law dictionary betekent dit het volgende:

Capitis Diminutio Maxima (het maximale verlies van status door gebruik van hoofdletters):
Het grootst mogelijke verlies van status. Dit kwam voor wanneer de status van een mens veranderd werd van vrijheid naar horigheid of knechtschap, waarbij de mens dus volledig tot slaaf werd gemaakt. Hierbij werden alle burger- en familierechten van deze mens weggenomen.”

Ik hoef hopelijk niet verder uit te leggen waarom deze vondst mij persoonlijk een behoorlijk naar gevoel gaf. Het verklaart in ieder geval volledig waarom de overheid je naam in hoofdletters gebruikt bij onder andere belasting en boetes: je hebt niks te kiezen, je moet je slaafs en willoos opstellen en doen wat je gezegd wordt en je kunt je daarbij op geen enkel recht beroepen. En daar stem jij mee in door jezelf aan je persoon te koppelen.

We zijn aangekomen waarom vrijheid mijns inziens een illusie is. Eigenlijk zou voorgaande al genoeg moeten zijn om u in te laten zien dat dat inderdaad het geval is maar om de opmerking “ik merk toch echt heel weinig van vrijheidsbeperkende zaken” voor te zijn: u wordt inderdaad in de waan gehouden dat u vrij bent maar het is en blijft een illusie. Draagt u gewoon maar een jaartje geen belasting meer af of laat die boetes voortaan liggen en u zult heel snel zien dat uw vrijheid ernstig beperkt wordt. Als u door blijft gaan met uw echte vrijheid verdedigen, eindigt u hoogstwaarschijnlijk in niet ademende vorm.

U betaalt belasting en boetes omdat u denkt dat dat zo hoort. Zo hoort het dus echter niet. Zoals ik reeds aangaf, een contract vereist de instemming van twee partijen. Dat contract heb ik nooit ondertekend en dat contract heeft u nooit ondertekend, maar als u handelt alsof er geen contract bestaat, dan kan dat zeer ernstige gevolgen voor uw gezondheid hebben. Daarbij kunt vluchten naar een ander land waar dit opgelegde contract u niet achtervolgt, om er daar helaas achter te komen dat er weer precies hetzelfde qua registratie gebeurt.

Landen zijn namelijk niets meer dan grote boerderijen waarbij het vee het zware werk verricht. En inderdaad, dat vee bent u. Met uw BSN nummer als oormerk mag u zich binnen de grenzen van uw boerderij begeven en zolang u dat doet, geniet u “bescherming” van uw boer. Ook wel de overheid genoemd. U produceert voor uw boer en in ruil daarvoor krijgt u wat zaken terug die u het idee van bescherming of veiligheid moeten geven. Maar zoals vee geen vrijheid heeft op een boerderij, zo heeft u geen echte vrijheid in het land waar u woont. Vlucht u naar een andere boerderij, dan zal niemand daar moeilijk over doen. De andere boer zet u daar gewoon weer aan het werk en we praten nergens meer over.

Om nog even terug te komen op de illusie van vrijheid en waarom wij allemaal denken dat we het zo goed hebben. De boeren willen namelijk heel graag dat hun vee tevreden is. Ook dat is enorm simpel te demonstreren: sluit koeien op in veel te kleine hokken op en zorg ervoor dat ze de hele dag continu onder extreme stress staan en hun productiviteit neemt ernstig af. Zet ze in een omgeving waarin ze zich lekkerder voelen en hun productiviteit neemt zienderogen toe. Trek dit door naar uw eigen situatie: als u in hokjes gestopt zou worden en allerlei andere bewegingsbeperkende maatregelen opgelegd zou krijgen, dan zou uw productiviteit ook ernstig afnemen. Dus is het veel wenselijker om de illusie van vrijheid te ventileren: dat levert veel productiever vee op. Dus krijgt u zaken als “stemrecht” (wat natuurlijk hilarisch is gezien de context van de boerderij) en kunt u uw leven enigszins vrij inrichten. En daar hebt u het mee te doen.

En daarmee ben ik aan het eind van mijn epistel gekomen. Ik hoop dat u na het lezen ervan inziet dat vrijheid een flinterdunne illusie is die bestaat bij het blijven ophouden van die illusie door de burgers van deze aardkloot zelf. U bent niet vrij. U bent nog net niet de batterij die we uit de Matrix kennen maar heel ver ervandaan zit het helaas niet. En zolang we dat niet met zijn allen beseffen, zal echte vrijheid altijd een illusie blijven.
——————————————————–
Eerder geplaatst in Anarchiel : Waarom u absoluut niet vrij bent   

17 REACTIES

 1. Het is toch wijd en zijds bekend dat je enigzins vrij door de wei kunt huppelen.
  Met veel plichten en weinig rechten. Een koe mag vrij grazen zolang het dier maar melk geeft. Geen melk, naar de slacht.

  Een paard mag dus ook vrij door de wei huppelen, totdat ie de kar moet trekken.
  Zo is toch het spreekwoord “je hebt luxe paarden en werkpaarden” gecreeerd?

  Soms denk ik in bepaalde gevallen wel eens, dat je als slaaf niet zo gek af bent.
  De eigenaar zal in dat geval alles doen om je gezond te houden met goede verzorging en prettige leefomstandigheden.
  Ik denk weleens dat het een nieuwe rage zou kunnen worden voor de upperclass (luxepaarden)
  Je bent per slot prive bezit. Kijk eens wat mensen doen om hun privebezit in goede conditie te houden.
  Huis, auto, etc. daar gaat meer geld en verzorging in zitten dan in hun eigen onderhoud.

  Je ziet het ook al een beetje bij de rijke artiesten. Kindje uit arme landen halen, en mooie sier mee maken.

  Ragnar [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Peter de 1e [1]: Wel eens van concentratiekanpen gehoord? Of van Siberie? Wel, dat zijn voorbeelden van hoe productiemiddelen -die voor de roverheidsboeren niet schaars waren- tegen minimale kost werden ingezet. Juist omdat voor een gewapende bende er geen echte schaarste is, hoeven zij zich niet de kop te breken over hoe hun productiemiddelen het best te onderhouden: Kapot? Gewoon op een nieuwe voorraad beslag leggen.

  Peter de 1e [6] reageerde op deze reactie.

 3. Grotendeels flauwekul, dit verhaal.
  Dat vrijheid de beschikking is over de vruchten van de eigen arbeid lijkt
  mij redelijk.
  Maar verkeersboetes zijn ingesteld om ons te beschermen tegen misdraging van anderen.
  Zoals met zoveel regels het geval is.
  De vrijheid van de schrijver is : de vrijheid te creperen zonder dat iemand er een vinger naar uitsteekt. Of de vrijheid de eigen glazen te mogen ingooien. (is wat voor te zeggen)
  Maar veel mensen zitten daar niet op te wachten.
  Kortom, welvaartsgeleuter van iemand , die de zegeningen van onze maatschappij niet meer beseft.
  Ga eens na: van wiens arbeid hebt ge vandaag al niet geprofiteerd?

  Aad van der naat [4] reageerde op deze reactie.
  Tony [8] reageerde op deze reactie.

 4. @David [3]:

  “Maar verkeersboetes zijn ingesteld om ons te beschermen tegen misdraging van anderen.”

  Geloof je dat nu echt? Waarom worden er jaarlijks dan zo heel erg veel uitgeschreven? Als het zou kloppen zouden er geen boetes worden geïncasseerd, want dan zou niemand overtredingen begaan. In tegendeel, ze hebben de regels zo gemaakt en geoptimaliseerd dat de opbrengst van de onvermijdelijk voorkomende overtredingen maximaal is, en gestuurd kan worden.

  “Kortom, welvaartsgeleuter van iemand , die de zegeningen van onze maatschappij niet meer beseft.”

  Oh, we moeten dankbaar zijn voor het feit dat we niet net als in de Middeleeuwen als horigen herendiensten moeten verrichten… De moderne herendiensten verschillen echt niet zo van die van 1000 jaar geleden. We betalen ongeveer 70 à 80 procent van ons inkomen aan de overheid, een echte “zegening” toch… Tenzij je als parasiet je hand mag ophouden voor het zorgvuldig van anderen afgeperste geld zonder onderliggende waarde, wat dus eigenlijk verzonnen geld is.

  “Ga eens na: van wiens arbeid hebt ge vandaag al niet geprofiteerd?”

  Ik profiteer niet, en iemand met enig eergevoel zou dat ook niet doen. Ik lever prestatie, en wordt daarvoor door mijn cliënten betaald. Zoiets noem je een vrijwillig aangegane overeenkomst. De klant betaalt voor een product wat hij wil hebben. Er zijn ook producten die je absoluut niet wilt hebben, maar waar je desondanks toch voor moet betalen, al heb je er niets aan, maak je er nooit gebruik van, of wil je het stomweg niet. De prijs/kwaliteitverhouding is vanzelfsprekend beroerd, en het gebodene zuigt aan alle kanten grote tijd. Dat zijn nu de producten van de overheid. Is dat nu vrijheid?

  David [9] reageerde op deze reactie.

 5. @ Aad

  Hartelijk dank voor je reactie op David [3]. Je neemt me de woorden uit de mond 😉

  Het is jammer dat de mensen het artikel op een manier lezen waarbij ik als aschrijver als een soort parasiet afgeschilderd dien te worden… Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat ze zich nogal beledigd voelen door het feit dat ik suggereer dat ze niet vrij zijn en ze nogal wat moeite hebben met de stelling. En beledigd zijn roept nogal wat gedrag op bij mensen dat niet bepaald constructief hoeft te zijn.

  Maar goed, ieder zijn mening uiteraard 🙂

  Dank!

  David [11] reageerde op deze reactie.

 6. Nemen we als voorbeeld de verkeerssnelheidsovertredingen.
  Als het de overheid werkelijk uitsluitend gaat om de veiligheid en de daarmee samenhangende veilige snelheid, hoeft de overheid slechts een opvallenden auto van de verkeerspolitie in de berm te zetten, en vrijwel elke bestuurder zal z’n snelheid matigen. Hij vermoedt namelijk dat die agenten in die auto hem subiet kunnen achterhalen om hem ene flinke aderlating ter kwijtschelding te doen opleggen.

  Is het een overheid er echter om te doen zoveel mogelijk geld te incasseren n.a.v. , stellen deze de controlerende ambtenaren zich zo onopvallend mogelijk op!
  Want alleen dan is de verkeersdeelnemer onoplettend en vreest hij niets. Ddefrhalve is het bij deze methoden: KASSA!
  En daar gaat het die ambtenaren om.
  Veiligheid is daaraan ondergeschikt.
  Het is vooral daarom dat Spee zo gehaat is geworden door de verkeersdeelnemers. De man was uit op inkomsten.
  Als hij werkelijk op veiligheid uit was geweest, had zijn controle opvallender en minder automatisch geweest. En meer persoonlijk in de benadering, daarbij de omstandigheden in aanmerking nemend.
  Als echt mens dus. NIET als automaat.

  David [10] reageerde op deze reactie.

 7. @David [3]:

  “Maar verkeersboetes zijn ingesteld om ons te beschermen tegen misdraging van anderen.”

  Onzin. Boetes zijn er voor om de staat te verrijken.
  Net als parkeerboetes.

  “Zoals met zoveel regels het geval is.”

  Met de meeste regels wil een overheid ofwel haar eigen achterban paaien, ofwel zoveel mogelijk grenzen aanleggen die moeilijker te eerbiedigen zijn dan te overschrijden. Een machtige staat valt of staat met makkelijke manieren om tegenstanders te grazen te nemen, of op zijn minst met een misplaatst ‘schuldgevoel’ en opgeheven vingertje weg te sturen. Ik noem dat “morele onderdrukking”. Het proberen wegnemen van het gevoel van morele superioriteit bij tegenstanders en onderdanen door deze te vergiftigen met een schuldgevoel die nergens op is gebaseerd.

  “Maar veel mensen zitten daar niet op te wachten.”

  Hier vergelijk jij democratie met vrijheid.
  En wat als veel mensen niet op Joden zitten te wachten?
  Zuiveren maar?
  Een democratische meerderheid bepaalt niet wat de definitie van vrijheid is, noch welke andere objectief vast te stellen begrip dan ook, net zomin als zij bepaalt of God bestaat.

  Democratie is niets anders dan een totalitair individu, of kleine groep, vervangen met een totalitaire grotere groep. De vrijheid die jij daarin krijgt is slechts de vrijheid waarvan zij vinden dat jij die best mag hebben.
  Maar vrijheid is nooit wat je krijgt. Net zomin als een slaaf vrijheid van zijn slavendrijver kan “krijgen” kan een individu vrijheid “krijgen” van een democratische meerderheid.
  Vrijheid HEB je, en kan slechts afgepakt worden.

  “Kortom, welvaartsgeleuter van iemand , die de zegeningen van onze maatschappij niet meer beseft.”

  Kijk naar de definitie die ik boven gebruik. Een onvrije samenleving heeft geen “zegeningen”, omdat je nooit blij kan zijn met iets dat je in gevangenschap “krijgt”, terwijl je het in vrijheid al hebt.

  En zover iets niet in vrijheid te verkrijgen is, bestaat er geen “recht” het te hebben.
  De zegeningen voor de ene, komt voort uit de onderdrukking van de andere. In ieder geval wel in een democratie of welke andere “Pietje bepaalt wat Paultje mag doen”-systeem dan ook.

 8. @Aad van der naat [4]:

  niet profiteren van andermans werk?
  Ik doe dat dagelijks.
  De straat voor mijn huis heb ik niet aangelegd, mijn auto niet zelf gebouwd.
  Er rijden treinen, winkels puilen uit van de spullen die ik niet zelf heb bedacht of gemaakt.
  Bij ziekte schrijven specialisten pillen voor die ik nooit had kunnen samenstellen. en ga zo maar door.
  En is er niet één TV programma, dat u de moeite van het aanzien waard vindt?
  Er is nog een wereld aan vrijheid te winnen, dat geef ik toe, maar ik reageer op negativisme en overdrijving.
  Soms maak ik een stadswandeling ergens. NL kent heel wat steden met een mooi centrum.
  Ook ben ik vrij in het kiezen van beroep, kindertal, woonplaats enz.

 9. @beek [7]:

  ik had het niet over de wijze waarop de overtreding wordt vastgesteld.
  Als overal opvallende borden, camera’s etc staan maar de politie staakt, dan is het effect 0,0.

 10. @Anarchiel [5]:

  het woord parasiet bedenkt ge echt zelf.

  Nu zijn er mi wel parasieten in NL, heel wat zelfs.
  bv de uitsluitend verbaal begaafden, die niet over vakkennis beschikken maar wel leuke functies vervullen en professionals sarren met enquetes
  en maf beleid.
  Of de lieden die het moeten hebben van moraalterrorisme (zelfbenoemde morele superioriteit.)
  Of neem het reïntegratiecircus.
  Genoeg om tegenaan te trappen.
  Maar dit land trekt dat allemaal maar. fantastisch toch?

 11. @Peter de 1e [6]: Dat besef ik maar al te goed, temeer omdat ikzelf al lang bekend was met de plantage analogie voor het artikel gepost werd.
  Maar mijn punt is dat ik je berustend optimisme niet deel dat de plantageeigenaren geweld heus niet gebruiken omdat een meer humane aanpak meer zou renderen. Ten eerste klopt dit economisch nl. niet onder alle omstandigheden zoals ik aangaf, ten tweede kunnen sommige machtswellustelingen ook plezier ontlenen aan sadistische genoegens en niet louter aan economisch gewin, zeker als ze toch al superwelvarend zijn en een extra monetair voordeel hen nauwelijks extra bevrediging biedt en ten derde kan het voor hen ook rationeel zijn om preventief elke vorm van dissidentie meteen in de kiem te smoren uit schrik dat ze anders een precedent zouden hebben geschapen en dit de moraal van de slaven zou aantasten. Zoiets als “met de fluwelen handschoen als het kan, met de ijzeren vuist als het moet”. En dus hoewel ik je visie deel dat de plantage-eigenaar er verstandig aan doet de leefomstandigheden van zijn slaven te verbeteren en zich om hun gezondheid te bekommeren, wijs ik er slechts op dat zaken als concentratiekampen en siberie wel degelijk bestaan.

 12. je hebt helegaar gelijk, de bijbel is de gebruiksaanwijzing van de mens, en de elite misbruikt die al 2000 haar voor het hoeden van ons ‘schapen’.
  allen een r.k. oormerk.
  gefokt voor de productie.

 13. Wij zijn slaven. Wij hebben namelijk geen rechten meer.
  Alle zogenaamde “rechten” zijn gunsten, omdat zij alle door de wet kunnen worden beknot.Zie de grondwet er maar eens op na.
  Met andere woorden: de overheid kan wanneer zij wil en zover als zij wil of op dat moment mogelijk acht die “rechten” van ons afnemen.

  Voor degene die toch nog zegt dat wij zo vrij zijn het volgende: iedereen (nu ja, bijna) denkt dat de burger in Nederland vrij is om te gaan wonen war hij/zij wil. Dat is dus niet zo. Wij mogen alleen daar wonen waar de overheid het ons toestaat. Voorbeeld: ga maar eens naar een boer en koop van hem eens land en zet daar een huis op. Dat mag dus niet omdat de overheid dat niet wil!

  Begin maar eens een bedrijf: alleen als de overheid dat toestaat.

  Begin maar eens met tv. of radiouitzendingen. Alleen als de overheid dat toestaat.

  Wij zijn niet vrij om ons leven in te richten zoals wij dat zelf willen. Wij zijn alleen vrij om een keuze te maken uit de mogelijkheden die de overheid ons toestaat!

 14. Wat een stompzinnige onzin zeg, soortgelijk aan JPB’s normen en waarden, babbelen maar dus, vrijsprekers.

 15. Het is een land van verplichten en verbieden. Alleen maar omdat de staat alle touwtjes in handen wil hebben en zich wil verrijken aan de Nederlandse burger. Wij Nederlanders laten het maar toe omdat we iets hebben van; “Wij hebben deze regering gekozen”. Nee, onderdanen! Wij slapen ! We laten het maar toe omdat we niets zien! We WILLEN niet zien dat we worden bespeeld als marionette-poppetjes.
  Waarom niet?

  Ik heb er geen verklaring voor maar ik hoor ons steeds meer verboden en verplichtingen opgelegd worden. Een leuk voorbeeld (en dat geeft de meeste reacties vaak) is het rookverbod !!! Het is begonnen als een zogenaamd “Recht op een rookvrije werkplek”. Van dat recht mág je gebruik maken, hoeft niet. Het vervolg kennen we allemaal; de kroeg-eigenaar mag in z’n eigen kroegje niet meer roken omdat het is VERBODEN !! Jáááárenlang heeft ie gevochten om iets op te bouwen en de staat breekt het in één maandje af!
  Bedankt JP Balkenende, of zoals men het treffend weet te brengen; “bak-ellende” !

  We zijn heel hard op weg naar een dictatuur. Diegene die dit ontkent, ziet niet wat er allemaal op straat gebeurt. Mensen krijgen steeds meer stress en ergeren zich meer en meer aan politie-optredens. En dáár krijg je kanker van. Kanker is nu doodsoorzaak nummer-1 in Nederland…. gek hè?
  De politie is ook geen hulpverlener meer, we worden voor de gek gehouden met een klimaat-sprookje, moeten verpakkings-belasting betalen, moeten dit, moeten dat…….

  Onderdanen van de staat; we laten dit met z’n allen gewoon gebeuren! We doen er niets aan ! Aan een oproep voor ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ word zelfs geen gehoor gegeven.

  Ik kan alleen maar zeggen; Slaap lekker verder, stelletje blinden !!!

  Amen.

  (ik ga me nu lekker bezatten in een drank-schuur met een heerlijk sigaretje, misschien wil m’n zoontje ook nog wel mee…..) Dááááááaaaag !

 16. Dat we niet vrij zijn, dat staat buiten kijf. We zijn geboren en wonen in een land, dat kan niet anders. Dat houdt blijkbaar in dat we ons moeten conformeren aan de geldende regels in dat land.

  We moeten ons houden aan die regels zonder bij onze geboorte te kunnen aangeven of we het met de regels eens zijn.

  Waar is het grote probleem?

  Zolang mensen alles hebben om gelukkig te kunnen leven is er niets aan de hand. Het is in het belang van elk bedrijf (boerderij) de onderdanen tevreden te houden. Dat mes snijdt aan 2 kanten. De onderdanen zijn tevreden, doen daardoor hun werk, en daardoor zijn de hoge heren tevreden. Wat het eigenlijke doel is van de hoge heren doet er niet toe. Willen ze geld? Macht? Een goedlopend bedrijf? Het maakt niet uit, als ze hun onderdanen maar gelukkig (genoeg) houden. Lodewijk XVI is een mooi voorbeeld van iemand die dat niet voor elkaar heeft gekregen.

  Onze ouders waren blijkbaar tevreden genoeg, ondanks de beperkte vrijheid, dat ze voor ons het contract getekend hebben. Ze hadden er bij de geboorte vertrouwen in dat we net zo gelukkig konden worden als zij.

  Mensen willen blijkbaar geen volledige vrijheid.

  Wat ik wel zie als een probleem is dat overheden steeds meer macht krijgen, en kunnen nemen. Het volk krijgt zelden meer rechten, maar verboden en plichten worden met grote regelmaat door de regering uitgepoept. De hekken van de boerderij kruipen langzaam richting boerderij en krijgen eventueel schrikdraad. Het vee betaalt daarvoor letterlijk en figuurlijk de prijs.

Comments are closed.