[HTML1]

Sprekers: Robert Spencer, Dir. JihadWatch.org;

Serge Trifkovic, Dir. Rockford Institute, Center for International Affairs;

Walid Shoebat, ex-lid PLO Fatah Brigade;

Abdullah Al-Araby, Dir “The Pen vs The Sword Publications”.

Zie verkort transcript.

Verkort transcript:

0’00” Spencer over onthoofdingen te beginnen bij het voorbeeld van Mohammed.

1’40” Spencer over de Koran. De Koran is het onherroepelijke onveranderlijke eeuwige Woord van Allah zelf, gedicteerd door de engel Gabriël aan de Profeet.

2’55” Koran 96:6 (vertaald door Dr. Muhammed Taqi-ud-Din Al-Hilali en Dr. Muhammed Muhsin Khan).

Waarachtig, diegenen die niet geloven (in de religie van de islam, de Koran en de Profeet Mohammed) onder het Volk van de Schrift (Joden en Christenen) en Al-Mushrikun (andere ongelovigen) zullen in het Vuur van de Hel vertoeven. Zij zijn de slechtsten van de schepselen.”

3’40” Trifkovic over verband tussen Koran en Hadith.

4’08” Spencer over de traditie van Mohammed (Hadith), die absoluut nodig is om de Koran te begrijpen.

5’18” Vol 4, Bk 52, Hadith 53 (Sahih Al-Bukhari). De Profeet sprak: ‘Een enkele inspanning of gevecht voor de zaak van Allah in de middag of in de ochtend is beter dan de gehele wereld en alles wat er in bestaat.’”

6’12” Trifkovic: er is geen notie van natuurlijke moraal in de Koran; daarom moet men uit de Koran of de Hadith proberen te achterhalen wat wel en wat niet is toegestaan.

6’27” Spencer: in de Hadith staan heel duidelijke instructies van Mohammed, dat het de verantwoordelijkheid van de moslims is de ongelovigen op het slagveld te ontmoeten om hen te inviteren ofwel islam te accepteren of zich te onderwerpen als dhimmi in de islamitische staat. Bij weigering van het voorstel moet de moslim oorlog voeren.

6’50” Koran 9:29: Vecht tegen diegenen, die niet in Allah geloven noch in de Laatste Dag, noch verbieden, wat door Allah en Zijn Boodschapper is verboden en vecht tegen hen die de religie van de waarheid niet erkennen (i.e. Islam) onder het Volk van de Schrift (Joden en Christenen), totdat zij de Jizyah betalen en zich bereidwillig onderwerpen en zichzelf ondergeschikt voelen.”

7’20” Shoebat: De Koran bestaat uit twee delen: “Mekkia”, de inspiratie van Mohammed in zijn geboorteplaats Mekka en de “Medinia”, de inspiratie van Mohammed in Medina.

8’02” Trifkovic spreekt over de vreedzame verzen in de Koran die stammen uit Mohammeds periode in Mekka.

8’30” Abdullah Al-Araby: Mohammed had in Mekka weinig volgelingen en de onthullingen waren heel vreedzaam.

8’43” Trifkovic: In Medina verandert alles, Mohammed wordt warlord, totalitair staatshoofd en wordt rijk, machtig en intolerant. Veel van de vroegere vreedzame verzen worden afgeschaft.

9’04” Spencer wijst op Koran 2:106. Bij abrogatie (afschaffing) van een vers geven Wij (Allah) een beter vers.

9’20” Koran 2:106 Elk vers (onthulling) dat Wij wijzigen of afschaffen vervangen Wij door een beter. Weet u niet, dat Allah alles kan?”

9’31” Spencer: dit is de basis voor de belangrijke islamitische doctrine genaamd Nasikh (Naskh): bij (schijnbare) tegenstrijdigheid geldt alleen de laatste (meestal vijandige) onthulling.

Literatuur:

http://www.islamreview.com/articles/quransdoctrine.shtml

10 REACTIES

 1. Moet ik nou verbaasd zijn dat religies altijd gebruikt worden door machtswellustelingen?

  De islam is daar echt niet uniek in. Die gebieden waar mensen nog middeleeuws denken circuleren wel moderne wapens, en ook de islam is daar prominent aanwezig. Maar het had net zo goed elk ander geloof kunnen zijn.

  Neo [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Frenkelfrank [1]:

  Ik kan aanraden om de hele docu te kijken.
  Islam is niet alleen een geloof daar maak je een grote fout.
  Islam is ook de bestuursvorm voor een staat/wereld.
  Daar zit em nu net het verschil, wij hebben een schijding tussen kerk en staat.

  De jaar telling van de Islam begint ook pas als de profeet Mohamet de macht heeft over een leger en bestuurder is Medina.

  TerrierBram [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Neo [2]:
  De Islaam is een totalitair systeem met dezelfde trekjes als het Nazisme.
  Aan het Nazisme zat ook een soort religieus aspect. De SS had zelfs een soort occult centrum, met rituelen en een soort kerk. Het zijn vooral de Islamieten in de Westerse wereld die hard lopen te roepen dat dat niet waar is. Hoe harder ze liegen tegen mensen buiten de Islaam, hoe meer kans ze maken om maagden te neuken in het hiernamaals ( en ik moet het accepteren dat ik met zulke idioten moet samen leven ).
  Je kan er lang of kort over praten, Jan Maat had gelijk op dit punt. En nu zitten wij met de gebakken peren. In Engeland is het een soortgelijke situatie.
  Ons individualisme is nu 1 van onze dreigingen geworden. De 1 vuist gedachte is wat ons het veld heeft laten oversteken, laten overleven. Individualisme heeft ons uitvindingen en voorspoed gebracht. In deze tijden is het van mindere waarde.
  Willen wij niet onder de voet gelopen worden door hordes geloofsidioten met dito wereldbeeld zullen wij een vorm moeten vinden die de Westerse maatschappij moet redden.

  Zowel Christelijke als Islamitische malloten zullen daarbij uit de politiek uitgesloten moeten worden. Politiek moet over overleven gaan en qualliteit van de gemeenschap. Niet de persoonlijke ijdelheid dat je voor eeuwig hosanna wil kwinkeleren of klaar wil komen in een donker ogige wulpse schoonheid, plus de regels om daartoe te komen. Dat is persoonlijk, heeft niks met de gemeenschap te maken.

  Geloven uitsluiten van politiek en bestuur.

  Johnny [5] reageerde op deze reactie.

 4. Vergeet niet de invloed van het christendom in onze eigen cultuur, vaak zonder het te beseffen gaan mensen ervan uit dat wat zij vinden normaal of natuurlijk is, terwijl het afkomstig is uit de christelijke traditie. Deze traditie is door de Romeinen tijdens de bezetting van Europa in gang gezet en werkt tot op de dag van vandaag door in ons doen en laten, ons oordelen, ons rechtsgevoel. Het heeft zowel voor- als nadelen. het is goed te beseffen dat het zo werkt, voordat je over andere culturen en religies oordeelt. Beter is het om het oordelen helemaal na te laten, een werkelijk vrij mens te worden, door de onvrijheid in jezelf te leren inzien.

 5. @TerrierBram [3]: Mee eens dat geloven los moet staan van de politiek. Helaas is de politiek meer en meer christelijk van signatuur aan het worden en gaat het daarmee dus precies de nadere kan uit.
  het is tijd voor een compleet andere staatsvorm, waarbij religie geen rol meer speelt en de invloed van de over heid sterk gereduceerd wordt.

  Neo [6] reageerde op deze reactie.

 6. @Johnny [5]:

  Klopt als een bus, wat veel mensen (hier in het westen) hebben is dat wat zij de norm of “normaal” vinden van toepassing is op en voor iedereen.

  Zolang mensen niet buiten de hokjes gaan kijken/denken blijft dit foutieve beeld bestaan.
  Vooral mee buigen en zeker niet op je strepen gaan staan is het motto bij de multiculti onzin. Met alle gevolgen van dien.

  Johnny [7] reageerde op deze reactie.

 7. @Neo [6]: En het hele systeem lijkt erop gericht dit ook zo te houden, alles wat even afwijkt wordt meteen in een negatief daglicht gesteld. op school begint het al, daarna in het middelbaar onderwijs en vervolgens op de universiteit. Je moet wel heel stevig in je schoenen staan om je eigen weg te gaan, terwijl dat voor echte creativiteit die nodig is om nieuwe dingen te ontdekken onontbeerlijk is. Als je ziet waar men proefschriften over schrijft, br, gewoon eng dat die studenten daarmee weg komen, zoals dit:
  http://frontpage.fok.nl/nieuws/104973/-Stress-verergert-huidziekte-psoriasis.html
  Dat is al zo lang bekent, niet te geloven zoiets!

  Spy-Nose [9] reageerde op deze reactie.

 8. Wat mij o.a. tegenwoordig ook vaak opvalt is, dat de irrationele religieuze logica van het christendom leidt tot de absurde paradox, dat christenen vaak liever de islam steunen dan het rationalistisch atheïsme.

  Dat zou er toe kunnen leiden, dat ingeval van een godsdienst- of burgeroorlog, de christenen de inquisitie weer van stal halen, maar nu gericht tegen het rationalisme.

  Anders gezegd: (Mutatis mutandis) een mixtuur van de Inquisitie en de leus: “Liever Turks dan Paaps”.

  Maar een ding is wel duidelijk: de islam is absoluut geen vredelievende religie, maar is er in beginsel op uit politieke verwarring en onrust te zaaien.

  Michel [10] reageerde op deze reactie.

 9. @Johnny [7]:
  Off topic. Daar is kennelijk een budget voor. Met maatschappelijk nauwelijks relevant onderzoek houdt de PPP elkaar van de straat: de Politici, de Promotoren, de Promovendi ook wel de Politieke Partij van Parasieten.

 10. @Spy-Nose [8]:

  Ik zie het irrationele gebruik van de Islam door Christelijke politici meer als een vorm van controle. Deze heren en dames grijpen alles aan om hun eigen macht te vergroten of dat nou uit naam van de vrije markt, geloof of wat dan ook is. Als het maar in het straatje past.

  Geloof en Staat zijn vrijwel niet te scheiden. Je kan ideologie nooit uit zetten. Je kan het hooguit een ander naampje geven, maar de achterliggende gedachte en de praktische uitvoering zal altijd subjectief zijn, en dus te passen aan elke ideologie. Valt redelijk makkelijk te constateren in ons huidige gereformeerde/socialisten kabinet. De Christelijke controle en opdwingzucht druipt er aan alle kanten vanaf.

  Gisteren vond ik trouwens dit:
  http://www.lokum.nl/turkije/2007/12/23/kreeft-voorman-van-partij-moslims/

Comments are closed.