balkenende_inhemp1Leven we hier in een democratie? Een democratie is een land waarin het volk regeert. In Nederland wilde de meerderheid van het volk een onderzoek. Maar de dictator hield dat tegen. En zelfs nu hij door de knieën gaat, doet hij het op ZIJN wijze! En niet simpel met een Parlementaire enquête zoals de Tweede en Eerste kamer dat willen?

Uiteraard in zijn overtuiging dat hij het volk naar ZIJN hand kan zetten. Net zoals het volk (met zijn vertegenwoordigers) slaafs de zin van Jan Peter heeft gevolgd toen Jan Peter Nederland in de fuik van de EU gejaagd heeft.


Na jaren tegen te houden dat er een onderzoek komt naar de gang van zaken bij het sturen van Nederlandse militairen naar Irak, op kosten van de belastingbetaler, doet Jan Peter nu iets. Neen, hij gooit de deur niet open en zegt “doe maar, kijk maar!”. Hij gaat zelf iets doen dat op een onderzoek lijkt, en maakt gebruik van zo te zien integere mensen.

Een eerste vraag die opkomt, is: waarom nu wel na twee jaar tegenhouden tegen elke logica in? Het voor de hand liggende antwoord is dat nu alle belastende sporen voldoende zijn uitgewist.
Geen idee of dit speelt, maar is er een ander antwoord?

Door deze handelwijze lokt Jan Peter toch uit dat iedereen de indruk krijgt dat in het gesprek dat Jan Peter met George mocht hebben, afgesproken is dat Jaap hoofd van de NATO mocht worden als Nederland maar troepen naar Irak stuurt?

De Tweede en Eerste Kamer moeten gewoon eisen dat het plannetje van Jan Peter niet doorgaat en dat er een eenvoudig “clean” parlementair onderzoek moet komen.

P.S.  Kan het overigens iemand van onze lezers iets schelen of de vader van het hoofd van de NAVO een Nederlands of bvb een Belgisch of een Deens paspoort had?

P.P.S.   GRAPJAN HELD:
De Nieuwsbrief van de regering begint vandaag als volgt:
Op verzoek van minister-president Balkenende gaat een onafhankelijke commissie onderzoek doen naar de besluitvorming in de aanloop naar de inval in Irak in 2003.”
Oordeel zelf!

17 REACTIES

 1. @rob
  Nederland HEEFT militair meegedaan. Zelfs als een van de eerste, als verkenningsoperatie.
  De Groene Baret van wie ik dit heb zal dit echter alleen aan de bar vertellen.

 2. Balkenende is zeer ondemocratisch bezig. Wederom, want het doordrukken van de Eu grondwet was ook al erg ondemocratisch.

  Maar een onderzoek is volledig waardeloos en onzinnig. En wel omdat

  1) Er in de historie van Nederland nog nooit enig resultaat geweest is van een enquete. Er komen nooit politieke consequenties, wie mijneend pleegt wordt niet vervolgt en zelfs de altijd volgende aanbevelingen worden niet opgevolgd. Verspilde moeite dus.

  2) Nederland heeft politieke steun geleverd. Interessant! Daar heeft iedereen een mening over uiteraard, maar de politiek van toen heeft toen gevonden dat men steun moest geven. Daar kun je het mee oneens zijn, maar is op zich niet staatsrechtelijk of juridisch onjuist. Dat was hun mening. Enige wat uit een onderzoek kan komen is welke politieke spelletjes er gespeeld zijn. Die worden er altijd en zijn ook nu gespeeld. Verbaasd spelen dat er selletjes gespeeld worden, is wel heel hypocriet. Met name van die politici die dit als dagelijks werk hebben. Heel interessant allemaal dus, maar volstrekt niet nuttig.

  3) Uiteindelijk zal ongeacht de uitkomst niemand zijn mening veranderen over of de politieke steun terrecht was of niet. Met name juist de grootste pleitbezorgers van een onderzoek, hebben hun mening al jaren geleden bepaald.

  Roland [4] reageerde op deze reactie.

 3. @Armin [3]:
  Ik vind je opmerkingen onder 1, 2 en 3 wat nihilistisch. Je kan wel heel hard “Boe!” roepen (en ik voel met je mee), maar wat wil je dan? In het verlengde van deze oprisping vermoed ik ook weinig vertrouwen bij je in een parlementaire enquete…

  Omdat een regering niet libertarisch genoeg is kan je wel elk schandaal(tje) toejuichen, maar het gaat om een paar zaken:
  1. Is willens en wetens verkeerde of onvolledige informatie met de Kamer gedeeld, en zo ja, door wie? Zo nee, over tot de orde van de dag dan!
  2. Omdat er geen massavernietigingswapens bleken te zijn is een deel van de casus belli weggevallen, maar het gaat om de op dat moment beschikbare kennis.
  3. Zijn er nationale belangen denkbaar (waaronder mogelijk de relatie met “bondgenoten”, maar natuurlijk niet het verkrijgen van internationale steun voor het binnenkoppen van een prestigieuze functie voor een ex-politicus) die politieke of militaire steun aan een militaire operatie uberhaupt rechtvaardigen? Zo ja, graag limitatief opsommen, zo nee, ergens vastleggen.

  Als Armin dit (naar beneden afgerond) nooit gerechtvaardigd acht (een respectabele positie, overigens), noem dat principiele punt dan, en zoek niet naar een stok om in een concreet geval mee te slaan. Dat riekt naar sentimenteel populisme en doet juist af aan het onderliggende echte punt.

  Armin [6] reageerde op deze reactie.

 4. Tja, aan de integriteit van de hr Balkenende is allang het kaartje van vraagtekens gehangen,
  Zo ook bij het plaatje van ‘ 911′ in Amerika, waar hij ’toevallig’ net een dag van te vorig kwam aangewaaid..goh..joh, dat is nou ook wat.
  Lijkt me leuk ‘balkenende aan de leugendetector’, maarre..hebben we daarvoor niet zo’n tv programma??
  Het is tijd om alle ‘onder de tafel geschoven praktijken’ aan het licht te brengen en echt alles onder de loep te leggen..oke, daar worden we druk mee..maar willen wij het hebben zoals wij willen..dan zal de hele massa in den Haag toch eerst moeten worden uitgezuiverd..jeetje , ik kan niet wachten ..krijgen we toch nog een VRIJ (van bedrog)Nederland, wow!

 5. @Roland [4]: Wat wil ik dan? dat men ophoudt te gaan zeuren om een enquete over waarom de toenmalige regering de politieke keuze maakte Amerika te steunen.

  Jouw punten zijn niet relevant:

  1) er was politieke steun. Verkeerd voorlichten is dan een beetje moeilijk. Dat men de zaak mooier vorogesteld heeft dan het is, is evident. dat doen elke politici, altijd, ongeacht kleur.

  2) er zijn wél WDM’s gevonden. Onz emedia heeft dat angstvallig geheim gehouden. Deze bleken uit de Irak-Iran oorlog. Immers, waar onze media roeptoeterde over WDM’s hebben, ging de VN resolutie over WDM’s maken. Maar dit is niet alleen illustratief over hoe geinterseerd wij werkelijk zijn in de feiten, het is bovendien een feit dat expliciet niet gebruikt is als legitimiteit voor onze steun. Expliciet niet! Ofwel, dat ze niet gevonden zijn is volledig irrelevant. (Overigens zelfs dan nog, was het enkel de vraag of de dreiging bewust opgedikt was.)

  3) antwoord is, ja natuurlijk. Zoals altijd. datw eet elke politicus. En zoals altijd zodra je ze bekend maakt vervallen ze want geheimhouding is daarbij essentieel. Maar koehandel gebeurt altijd. Precies mijn punt 2.

  Ik acht dit inderdaad nooit rechtvaardig. Er is namelijk politieke steun verleend. Dat is een mening. Meer niet. Dat mensen het daar mee oneens zijn is eigenlijk per definitie het geval.

  Als er troepen gestuurd waren, was dat een daad van oorlog en die moet in overeenstemming zijn met onze grondwet. En dan is staatsrechtelijk wél een enquete mogelijk zinnig. Nu is ongeacht uitkomst, het resultaat nooit dat er staatsrechtelijk iets fout gedaan is. Onze steun was namelijk omwille van het schenden van VN resoluties (hetgeen VN zelf beweerde) en omwille van mensenrechten (waarover ik hopenlijk geen discussie over hoef aan te gaan). Die feiten waren er, en de subjectieve keuze om dan te steunen is niet meer dan dat, een subjectieve keuze. Zelfs al – hetgeen ik verwacht – er flink aangedikt is, is er nog steeds geen vuiltje aan de lucht.

  R. Hartman (NI) [15] reageerde op deze reactie.

 6. “Hij gaat zelf iets doen dat op een onderzoek lijkt, en maakt gebruik van zo te zien integere mensen.”

  Jazeker, een man inhuren, het nog tot november of nog langer uitstellen en zeggen dat dat onafhankelijk is.
  Zoiets van wie appelen vaart, die appelen eet. Deze Prof zal nu al weten wat er in dat rapport moet komen. Appeltje eitje

 7. Ik snap de ophef niet zo.
  Wat moet er nou onderzocht worden vraag ik me af?
  Zoals Armin al aangeeft kun je het ermee eens of oneens zijn.
  Dat er sprake is geweest van internationale handjeklap tussen de VS en NL weet iedereen met een gezond verstand toch wel neem ik aan.
  Jij doet iets voor mij en ik steun jullie inval in Irak.
  Dat “iets”voor mij lijkt nou Jaap de Hoop Scheffer te zijn.
  De hele politiek hangt van dit soort koehandel en belangenuitruil aan elkaar en de Balk zal zich altijd kunnen verschuilen achter de Amerikaanse “feiten” over Weapons of Massdestruction die op dat moment aanwezig waren.
  Het is aan de kiezer om er een oordeel over te vellen.
  Niet dat dat over het algemeen veel uitmaakt trouwens.

 8. vraag de overledenen naar opheldering. degenen die een familie lid of vriend verloren hebben willen HEEL GRAAG weten WAArom EN waarvoor (JA IK WEET HET HOODLETTERS IS GETIKT SCHREEWEN!”)

  AL DAT GEZEIK OVER HELPEN (100 MILJOEN IRAKEZEN GEDOOD!!!!) wie werd er geholpen,jawel je weet het maar al te goed degenen die het voor het zeggen hebben. btw weetiemnd de juiste betekenis van LANDVERRAAD? volksverneukerij, quisling (ik sta open voor meer)

 9. de overwinnaar schrijft de geschiedenis boeken. de waarheid word over het algemeen begraven als het zoveelste slachtoffer. wanneer word men wakker en stopt met luisteren naar de nachtmerries en dromen (die zijn toch altijd bedrog) van de zg overheid. mijn grootvader HAD GELIJK de nazi party heeft de oorlog gewonnen.

 10. aan de webmaster: als men tegen de overheid zou zeggen wat uw website tegen mij zegt “dubbele reactie ontdekt, het lijkt dat u dat al eerder heeft gezecht”, zouden zij met de mond vol tanden staan .uiteraart betaald door UW belasing centen (de echte waarde van de euro. euro zonder hoofdletter met moedwil)

 11. Het zijn de normen en waarden van Balkenende & Co.

  Het volk hun openbare parlementaire onderzoek waar ze recht op hebben ontzeggen.

  Ook voor Bos en zijn arbeiderspartij wordt het een gemiste kans als ze tegen een P.O. stemmen.
  Bos kan onze democratische waarde wel hebben ingeleverd, door geen onderzoek meer te vragen, maar als CDA zelf met een onderzoek voorstel komt, kun je toch op z’n minst een behoorlijk onderzoek vragen/eisen.

  Dikke Leo [14] reageerde op deze reactie.

 12. @Armin [6]: Af en toe kan ik je niet volgen, en lijkt het of we twee Armins tot onze gasten mogen rekenen, de kritische en de naïeve (mijn indruk). Maar hier sla je de spijker weer eens helemaal op de kop. Het rechtvaardigheidsgevoel eist een onderzoek, of liever nog een parlementaire enquète. De realiteit leert echter dat dit slechts een aantal mensen aan een vet betaalde schnabbel helpt, op kosten van de belastingbetaler, en dat er in het beste geval eens foei wordt geroepen.

  Maar voor de rest is het het gewone glas/plas/zoals-het-was verhaal. De uitkomsten van dit soort ‘onderzoeken’ staan vooraf al vast, vandaar dat er ook altijd maar wordt bijvermeld dat het een ‘onafhankelijke’ commissie is; een bij een echt onderzoek overbodige toevoeging, want wat is het nut van niet-objectieve ‘waarheidsvinding’?

  De zaken zijn inderdaad weer zo ingericht dat alles naar believen geïnterpreteerd kan worden, en er ‘geen vuiltje aan de lucht’ is.

 13. Wat mij ergert aan de hele zaak is niet zozeer of we nou wel of niet daadwerkelijke steun hebben verleend (ik denk dat we dat inderdaad hebben gedaan) maar dat Balkenende in een regeerakkoord heeft laten vastleggen dat er geen onderzoek naar onze betrokkenheid mag worden gedaan.(Parlementaire enquete).Hier zondigt Balkenende toch tegen de grondwet. Hij ontzegt de Tweede Kamer, die de regering moet controleren ,haar controlerende taak. Kan dit zomaar?
  Dit zijn toch dictatoriale trekjes.Even de grondwet opzij schuiven omdat het hem niet zo best uitkomt.
  Hetzelfde gebeurde met de Europese Grondwet, die door ons terecht werd afgewezen.Een komma en punt wordt van plaats veranderd en wordt ons , zonder ons opnieuw te raadplegen, door de strot gewrongen als het Verdrag van Lissabon. Balkenende heeft heel gevaarlijke trekjes.

 14. Ik ben totaal ongelovig in alle wereldgodsdiensten, maar ik geloof wel…..in logica…..

  Elke keer als ik een anti islam fanaat spreek meestal een PVV er…..krijg ik dezelfde overtuiging te horen…..ja ik ben voor de oorlog in Afghanistan…….dat geloof is onmenselijk etc……Als ik dan vraag wat het nut is in het verband met Nederland……praat men over moslim vrouwen die in Nederland worden onderdrukt door hun mannen…..

  Ik begrijp het verband niet…..jij wel?

  Deze gedachte speelt in vele gevallen ook een rol bij de oorlogsovertuiging van dit kabinet…..die eigenlijk ook een beetje PVV trekjes heeft……maar er spelen nog meer redenen een rol…..Amerika…

  Het zogenaamde bevrijden van het volk….is mij volslagen onduidelijk…..waarom bevrijden of bevrijdden we nooit de palestijnen of toen der tijd de Argentijnen in hun dictatuur..of de molukkers in Indonesie… undsoWEITER….

  Ik zal het even op een rijtje zetten…..wij vechten daar een oorlog omdat we onder de plak zitten van Amerika……

  Er is geen noodzaak nog verband om in Afghanistan te vechten, om hier problemen met moslims op te lossen……

  Deze problemen in Nederland zijn meer maatschappelijk gerelateerd…..en net zoals er altijd in een bevolkingsgroep een zwarte schaap is die geaccepteerd dient te worden en zich moet aanpassen….is het niet meer en niets minder…….in iedergeval geen oorlog in Afghanistan waard…….

  Maar ja wie ben ik….

  En ja ik begrijp heel goed dat Balkenende dit niet wil laten zien……

Comments are closed.