belasting-sparenmaar dus niet van prinses Christina.  

Het bericht in de Volkskrant dat prinses Christina haar vermogen heeft ondergebracht in een trust op de Kanaaleilanden, maakte een storm van verontwaardigde protesten los, met name van linkse politici. Een citaat uit Dag.nl: “De PvdA is er niet over te spreken dat prinses Christina haar vermogen heeft weggezet in het belastingparadijs Guernsey. 
Dat heeft Tweede Kamerlid Diederik Samsom van de PvdA zaterdag gezegd in het radioprogramma TROS Kamerbreed. Samson stelt dat de zus van koningin Beatrix een voorbeeldfunctie heeft. ‘Het gaat erom dat je uiteindelijk niet probeert om alle gaatjes te vinden om zo min mogelijk belasting te betalen’, aldus het PvdA-Kamerlid.”

Belastingontwijking is legaal
De CDA-politici Donner en De Jager lijken een iets andere mening te zijn toegedaan. Zo verklaarde Donner dat hij prinses Christina niets kwalijk neemt, en zei De Jager (de staatssecretaris van Financien die eerder verklaarde dat hij belastingconstructies hard wil “aanpakken”) dat er niks onoorbaars aan de hand is met de belastingconstructie van prinses Christina en dat deze constructie evenmin een smet op het blazoen van het koninklijk huis betekent. Vriend en vijand zijn het er in ieder geval over eens dat het heel goed mogelijk is om op legale wijze gebruik te maken van belastingcontructies. Het meningsverschil gaat er dus over of het ook moreel verantwoord is om dit te doen. Wie heeft er nu gelijk?

 LPG rijden immoreel?
De PvdA vindt het dus niet netjes als de belastingbetaler gebruik maakt van wettelijke mogelijkheden om minder belasting te betalen. Met andere woorden: De belastingbetaler heeft een morele plicht om meer belasting te betalen dan waartoe hij wettelijk is verplicht. Waar deze morele plicht op is gebaseerd, wordt verder niet onderbouwd. Dat schijnt een vanzelfsprekendheid te zijn. Als we deze zienswijze serieus zouden nemen, zou je dus ook niet op LPG mogen gaan rijden vanwege de lagere brandstof-accijns, of naar een koophuis verhuizen vanwege de hypotheekrente-aftrek, of minder gaan werken omdat anders toch meer dan de helft van wat je verdient wordt wegbelast. De volgende keer dat u op Schiphol tax-free gaat shoppen kunt u maar beter een donkere zonnebril dragen, want u moet zich eigenlijk de ogen uit de kop schamen. Om noch maar te zwijgen van de asociale lieden die in deze poel des verderfs werken!

 Belasting is gelegaliseerde roof
We spreken van roof als je eigendom je wordt afgenomen onder bedreiging van geweld, zonder dat je een ander schade hebt toegebracht die je vervolgens weigert te vergoeden. De staat maakt zich hieraan schuldig door ons te dwingen de helft van wat we verdienen af te staan, door een belastingdeurwaarder vergezeld door een bewapende agent op ons af te sturen als we niet betalen. Dit gebeurt op basis van wetten (die de staat zelf heeft gemaakt), vandaar de term “gelegaliseerde” roof. De staat heeft hiervoor met succes propaganda gemaakt door allerlei drogredenen te verspreiden via met belastinggeld gesubsidieerde scholen, universiteiten en media. Wiens brood men eet, wiens woord met spreekt.

Het sociaal contract:
Maar dat hebben we toch met elkaar afgesproken?
De aanname is dat alle individuen hun zelfbeschikkingsrecht hebben opgegeven en overgedragen aan de staat. Dat “sociaal contract” is echter nooit afgesloten. Kunt u zich herinneren wanneer u precies die afspraak heeft gemaakt?

 Democratie: Maar we hebben er toch democratisch voor gekozen?
Democratie is twee wolven en een schaap die gaan stemmen over wat de pot schaft. Het feit dat iets democratisch is besloten, betekent niet dat er geen sprake is van onrecht. Anders zouden we de nazi’s niet hun moorden kwalijk kunnen nemen, maar dat ze hun moorden niet via democratische verkiezingen hebben gelegitimeerd.

De tegenprestatie:
Maar we krijgen er toch ook wat voor terug?
Dit argument bewijst te veel. Het zou betekenen dat iedereen mag roven die zijn slachtoffer een wederdienst levert.

Noodzakelijk kwaad:
Maar de staat heeft toch geld nodig?

Het doel heiligt de middelen niet.
Anders kan iedereen die geld nodig heeft op rooftocht gaan.
Meestal wordt getracht belastingheffing te rechtvaardigen op grond van pragmatische argumenten, zoals dat belastingheffing nuttig zou zijn.
Ik ben er van overtuigd dat belastingheffing niet alleen immoreel is maar ook schadelijk, maar dat is een ander onderwerp, dat buiten het bestek van dit artikel valt.

Moreel recht
Uit het voorgaande volgt dat belastingontwijking het morele recht is van iedere belastingbetaler. Het is een vorm van zelfverdediging tegen het onrecht dat de staat u aandoet. Sterker nog: Het is de morele plicht van iedere belastingbetaler. Belastingontwijking betekent dat u gebruik maakt van de wettelijke mogelijkheden die er zijn om belasting te besparen. Als u belasting kunt ontwijken, maar dat niet doet, dan draagt u vrijwillig geld af aan een schadelijke organisatie en bent u dus moreel gezien medeverantwoordelijk.

Is Prinses Christina een heler?
Volgens de vrije-markt econoom Rothbard leven we in een klassemaatschappij met twee klassen: Mensen die per saldo belasting betalen (tax payers) en mensen die per saldo belastinggeld krijgen (tax consumers). Het lijkt me uitermate onwaarschijnlijk dat Prinses Christina per saldo een belastingbetaler is. Zij behoort weliswaar niet meer tot de leden van het koninklijk huis (die grotendeels zijn vrijgesteld van belastingen) en krijgt geen uitkering van de staat, maar de basis van haar vermogen wordt zeer waarschijnlijk met name gevormd door een erfenis van haar ouders, met name van haar moeder. Het vermogen van de Oranjes bestaat uit gelden die zijn buit gemaakt op de belastingbetaler. Over de hoogte en de herkomst van het vermogen van haar vader, Prins Bernhard, is weinig bekend, behalve dat het waarschijnlijk een stuk minder was dan dat van haar moeder en dat hij niet vies was van (Lockheed) steekpenningen, wederom natuurlijk ten koste van de belastingbetaler. Als Prinses Christina inderdaad een tax consumer is, dan leeft ze van geroofd geld, is ze dus een heler en heeft zij geen morele plicht om belasting te ontwijken, maar juist de morele plicht om haar vermogen terug te geven aan de slachtoffers, de belastingbetalers (net als ieder ander wiens vermogen op roof is gebaseerd).

Misplaatste verontwaardiging
De verontwaardiging over het ontwijken van belasting door Christina is dan ook volstrekt misplaatst. De misstand die aan de kaak moet worden gesteld is niet dat Christina belasting ontwijkt en daarmee het verkeerde voorbeeld geeft. Als mensen hun geld op een eerlijke manier hebben verdiend, is dat juist bewonderenswaardig. De werkelijke misstand is dat haar vermogen is ontstaan door miljoenen belastingbetalers te beroven van de vruchten van hun arbeid, en dat deze slachtoffers geen enkele mogelijkheid hebben hun rechtmatig eigendom terug te claimen. In plaats daarvan gaat deze misstand onverminderd voort. Op www.parlement.com wordt gepubliceerd om hoeveel geld het gaat: 

Begroting Koninklijk huis 2008 in miljoenen euros:
  4,2 Uitkering Koningin Beatrix
  1,0 Uitkering Prins Willem-Alexander
  0,9 Uitkering Prinses Máxima
 23,7 hofpersoneel, paleizen, auto’s, paarden en rijtuigen
 84,1 beveiliging, staatsbezoeken, vliegtuig, onderhoud paleizen
—–
113,9 totaal  (Belastingvrij natuurlijk, dat spreekt vanzelf.)

————————————————————-
Over het Haags Juristen College I www.hjc.nl   
Ingezonden (persbericht) door Toine Manders

20 REACTIES

 1. Erg vreemd, zoniet behoorlijk hypocriet van de Partij v.d. Allahschreeuwers om commentaar te hebben over Christina, Guernsey, etc.(dit speelt natuurlijk al veel langer) Daarom waarschuw ik nu iedereen die op het punt staat te erven.Daarom druk ik iedereen die erft op het hart dat alle schulden aftrekbaar zijn!
  http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=5726

 2. Ha die Toine,
  leuk stuk hoor ik ben het er helemaal mee eens. Maaruh, waar blijven de tips voor jan de burgerman zodat ook hij direct kan beginnen met belastingontwijken dan wel minder belasting betalen. Een mooiere daad van verzet kan ik even niet bedenken. Kom op Toine doe eens even helpen.
  Gr.

  de Liberaal Anarchist

 3. SUPERSTUK!!!!!!!!!!!

  Die vele miljoenen die per jaar naar de Oranjes gaan, zijn de bedragen die men en plein publique wil toegeven…
  Mijn vermoeden is dat het om veeeeeeeeeeel meer geld gaat.

  De Maffia laat ook mensen onder dreiging van geweld betalen.
  Hub Jongen [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Jan B. [3]:
  “De Maffia laat ook mensen onder dreiging van geweld betalen.”
  Klopt, Jan, het enige verschil is dat de overheid “zegt” dat zij het “legaal” doen. En het volk neemt daar genoegen mee.

 5. Zolang al die linkse bobo’s zellf ook nog flink geld bovenmodaal verdienen en in fiscale constructies stoppen, hun kinderen niet op de befaamde zwarte scholen sturen, zelf in kleine 14%-bijtelling auto’s rijden, hun hele huis CO2-neutraal houden, etc zou ik me er weinig van aantrekken.

 6. Hoever is JPB eigenlijk met het onderzoek naar de werkelijke uitgaven/kosten van ons/mijn koningshuis?

  Eigenlijk ben ik helemaal voor het koningshuis..Wat, ik ben zelfs fan van ze! Maxima vind ik leuk en de kinderen vind ik geweldig… Alleen ben ik niet voor het huis omdat ze de burger geld kost. Alles wat de burger geld kost moet weg! Alleen de kosten voor werkelijk belangrijke zaken zoals bijv. de infrastructuur van NL, daar zou men voor moeten betalen. Etentjes, feestjes, reisjes, bonussen, megalomane overheidsgebouw, zwaar overbodig overheidspersoneel enz.enz….snijden en weg ermee!! We kunnen makkelijk, en in de huidige crisis zou dat zeer wenselijk zijn, met veel minder overheidsbemoeienis en kosten….. http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=7874

 7. “We schrikken van onze eigen zonden, wanneer we ze bij anderen aanschouwen”.
  Hypocrisie ten top. Deze tijd van het jaar haasten we ons allemaal naar de belastingadviseur om toch maar zo min mogelijk belasting te betalen.Ons goede recht. Waarom aan hen dat recht ontzeggen? Dat het paleis fungeert als postadres in het geval van de Bourbon de Parme (erfenis van oma Juliana) vind ik ook niet gek.Beatrix is toch het hoofd van de familie nu!
  Al die feestjes, etentjes, reisjes,megalomane overheidsgebouw,zwaar overbodig overheidspersoneel enz.enz.”
  Het geld dat daaraan wordt besteed komt toch weer terug in de economie.
  Wat dacht u dat een president zal kosten(iedere 4 of 5 jaar verkiezingen,kijk naar Obama,megalomaan!)
  Dat het geld geroofd zou zijn van de belastingbetaler.Geldt dat niet voor eenieder die zich heeft verrijkt.De winst van de een is altijd het verlies van de ander.Kijk wat er in de bankwereld is gebeurd en in de economie met de absurde beloningen en bonussen, wie heeft dat betaald denkt u? En daarvan wordt door PvdA beweerd dat ze daar niets aan kunnen doen,enkel nederig vragen of de bobo’s zich aub zouden willen matigen.
  Wellicht hebben leden van de Kon.Familie een gelukkige hand gehad in lange termijn sparen/beleggen.
  We vlogen in Nederland wel massaal met ons spaargeld naar Icesave om een procent meer rente te cashen en dan nu mensen aan de schandpaal nagelen voor handelingen die we zelf ook verrichten/of dolgraag zouden willen verrichten.
  Ik sta kritisch tegenover het vorstenhuis maar zou graag onze eigen dubbele moraal zichtbaar willen maken.

  Kim Winkelaar [8] reageerde op deze reactie.
  IIS [9] reageerde op deze reactie.
  Johan. D [11] reageerde op deze reactie.

 8. @Mezzo [7]:
  “De winst van de een is altijd het verlies van de ander”
  Daar ga je de mist in. Als ik met mijn handen een mooi schilderij maak, met verf ter waarde van 20 euro, en een uurtje van mijn tijd, en ik verkoop dat aan jou voor 1000 Euro. Dan heb ik 980 euro winst. Ten koste van wie? Niet ten koste van jou, want jij koopt mijn schilderij vrijwillig.
  Productieve winst gaat nooit ten koste van een ander.

 9. @Mezzo [7]:

  Ik heb mij nog nooit beziggehouden met constructies op het gebied van belastingen en draag per jaar zonder adviseur veel af…Maar van mij hoeft het niet, hoor! ze mogen me ook overslaan, hoor! Maar roof je toch mijn centen wees er dan ook een beetje zuinig mee en gooi het niet over de balk, want als men iets overhoud kan dat weer van de volgende roofpartij afgetrokken worden.. Ik heb helemaal niet gevraagd om een koningshuis, ik vraag ook niet om een president, ik vraag ook niet om een burgemeester of wethouder, ik vraag niet om ambtenaren of ander duur betaald personeel! Uiteindelijk wil ik maar één ding; en dat is dat ik zelf kan beslissen waar ik mijn geld aan uitgeef! Ik verdien het, dus ik bepaal ook waar ik het aan uitgeef, alleen in dit geval moet ik me onderwerpen aan wetten en mensen die ik niet moet, maar mij wel het mes op de keel zetten!!!!…

  Ze kosten een berg, maar leveren mij nul, komma, niks op! Dus nogmaals; wat mot ik met ze???…Begrijp je?..IK..I.K….IK!!!…Neuk me een slag in de rond, ontvang geld en krijg een stijve staart…Tenminste dat dacht de prins…Over zonde gesproken. Het is inderdaad eeuwig zonde.

 10. Het is realistischer om te hopen dat er een andere regering zal komen die OOK de burger belasting compensatie zal geven en tevens alle stichtingen, clubjes en Wetenschappelijke raden die ONZE belastingcenten gebruiken om er ZELF mooi weer van te spelen af zal schaffen. We leven toch niet meer in de middeleeuwen waar de “Edelen” met gouden lepels van gouden borden aten en het “volk” een paar muntstukken deed toewerpen, de rest moest ingelevert worden. Ik heb de verkiezingsnota van de PVV gelezen en daar hoop ik maar op.

 11. Kim, je hebt helemaal gelijk met je productieve winst.Zat meer met m’n hoofd bij de banken en de energiesector.
  Maar je vergeet toch niet de BTW over je materiaal af te rekenen hé?
  En hoewel ik je schilderij prachtig vind, je betaalt de loonheffing en de premies toch wel hé,over die 980 euro.Ja, niet mekkeren nou, ik kan het ook niet leuker maken.

 12. @ISS.15.09 uur
  Voel helemaal met je mee maar we zitten nu eenmaal in het schuitje. Laat ik je vertellen dat het in mijn situatie ook nog om tweeverdieners ging, beiden met een werkweek (incl. studie) van 60á70 uur per week.
  Overal tweemaal aan meebetaald, aan elke linkse hobby.Dat heet solidariteit is mij ingepeperd.Nergens, maar dan ook nergens een beroep op kunnen doen(nog afgezien van de vraag of ik het wilde).Van geen enkele regeling gebruik gemaakt.
  Ben niet een fan, maar probeerde objectief te zijn.
  Wat je laatste alinea betreft: als jij in die situatie verkeerde wat zou jij doen?
  Eerlijk zijn hé!!!

  IIS [17] reageerde op deze reactie.

 13. Voor mensen van Naam of Aanspreektitel, hebben nog altijd andere regels gegolden,raar maar waar en zeer onterecht.
  Iemand mag z’n eigen nooit verheven voelen boven de medemens.

  We kunnen ook denken en zeggen, veel geld hebben kan een straf zijn.
  Je ziet dan bepaalde kenmerken bij dit soort mensen.

  Namelijk:

  1.Ze gaan hun eigenwaarden afmeten aan het geld, geld dat hen bezit en niet anders om.
  2.Het streven naar meer, wat eigenlijk niet bestaat.
  3.Ontevredenheid naar buiten toe,wat ze niet willen laten zien, maar wat wel te beproeven is.
  4.Angst om geld te verliezen.

  Om terug te komen, ik zie het verschil niet tussen het geval van prinses Christina en, van de mensen die hun geld hadden geparkeerd in Liechtenstein.

  Gaan we het hebben over Belastingschuld:

  ( Aan wie, van wie) ????????
  Scrutinizer [16] reageerde op deze reactie.

 14. @M. van den Heuvel [15]: Mensen die hun geld zelf hebben verdiend, hebben er moreel recht op om dat te mogen houden. Als een inbreker langs komt en (nadat ie de Ming vaas al gestolen had) hen vraagt of ze nog ergens een kluis met gouden munten hebben, is het moreel prefect normaal dat de slachtoffers hierover liegen.

  Het loutere feit dat de roof in wetten gegoten werd, maakt geen verschil voor het morele vraagstuk. Dus ook wanneer de dader de belastingdienst is, is het perfect moreel dat het slachtoffer niet al zijn bezittingen aangeeft. Liechtenstein is gewoon een soort kluis ter bescherming tegen de gelegaliseerde rovers van de belastingdienst.

 15. @Mezzo [13]:

  Het heeft niet met eerlijk zijn te maken, maar met karakter. Als er een beest in de mens schuilt dan kan hij nog zo eerlijk zijn, vroeg of laat is deze niet meer te onderdrukken en moet het eruit. Ik persoonlijk zou me kunnen voorstellen dat in een dergelijke luxe situatie waarbij je tijd en geld in overvloed hebt je rare dingen kan doen. Maar aan het einde van het ´grote feest´ zal een persoon/mens toch ergens uit een dergelijk leven geen voldoening meer kunnen halen en alleen maar een grote leegte voelen. Ik zou het leven als prins niet hoeven hebben, maar om domweg als koningshuis met een bepaalde air ook nog grote zakken te vullen…ik weet niet?
  Maar goed, niet alleen het koningshuis schept mee uit de ruif, vele zogenaamde grote jongens laten de penningen ook niet liggen. Maar wat voor betrokkenheid hebben deze mensen werkelijk met het doorsnee volk? Ze lijken betrokken, maar daar is ook alles mee gezegd. Om kort te zeggen; als ik in hun schoenen zou staan dan zou ik actief betrokken willen zijn bij het volk en voor veel, heel veel minder centjes mijn zogenoemde taak willen vervullen…Het is en blijft natuurlijk poppenkast, maar goed het hele leven is poppenkast, behalve het uitbenen van het volk dat is dan weer echt…..

 16. @IIS 18.54 uur.
  Nee joh, met die laatste alinea bedoelde ik “een slag in de rondte neuken en er nog voor betaald krijgen ook”. Maxima is een mooie,leuke meid.
  Dat bedoel ik met: eerlijk zijn hé.
  Je hebt gelijk het is momenteel één grote graaicultuur,een corrupte frauduleuze oplichtersbende.
  Betrokkenheid met het doorsnee volk? Forget it.
  Men is niet betrokken men doet alsof om daar electoraal winst uit te halen.
  In kamer en regering doet men e.e.a. voor bepaalde groepen van mensen en staan ze voor de camera te snotteren van z.g. emotie omdat die groepen het zo hard nodig hebben.Zodra ze echter met die groepen van mensen te maken krijgen vluchten ze weg en betitelen ze die mensen als Tokkies en stemmers op Geert Wilders. De gewone mens is voor hen een kruising tussen half beest en half mens, instinctief reagerend i.p.v. rationeel.Want ratio is alleen weggelegd voor ‘”ons soort mensen”.
  Zou voor geen geld met ze willen ruilen.Heb er ook geen respect voor.

Comments are closed.