nederlander_oud-nieuwePolitici praten wel over niet-discrimineren, maar ze kunnen zelf niet laten om steeds maar weer onderscheid te maken tussen verschillende bevolkingsgroepen.
 
Ik ben al vergeten wat we ook al weer hadden vóór we “allochtonen” hadden. Maar ook die moeten nu worden afgeschaft. Dat is al gebeurd bij de PvdA, die hebben ze ingeruild voor “Nieuwe Nederlanders”. 

Dat betekent dat we nu dus “oude Nederlanders” en “Nieuwe Nederlanders” hebben. 

De grote vraag is nu wat je bent en waar je dat aan kunt herkennen.

Ik ben 65+, ben ik nu een oude Nederlander? En levert dat wat op? Noem dan niet AOW, want door buitenlands verblijf gaat ook dat grotendeels aan mij voorbij.

Maar er zijn kennelijk andere voorrechten voor nieuwe dan voor oude? En daarmee houd je discriminatie in stand. 

Het zou ook helemaal niets mogen uitmaken of je vader/moeder toevallig wel onder een dergelijk regime vielen. We zijn allemaal “mensen” en ieder mens hoort gelijk behandeld te worden. We hoeven dit gedoe toch niet in stand te houden ten behoeve van politici die er macht en goede baantjes door versieren?

8 REACTIES

 1. Zodra er geen collectief (of “algemeen belang”) meer is om over te regeren, vervalt de legitimiteit van de regeerder. De illusie van een collectief (en daarmee ook “de ander”, degenen die buiten het collectief vallen) zal daarom ook met alle mogelijke middelen in stand worden gehouden door de regeerders.

  Paul Martens [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Jonatan [1]: Precies, de concepten “land”, “volk” en elke andere vorm van collectief maatschappelijke groepering is binnen de libertarische standpunten niet aanwezig.
  Een ieder is een uniek individu, wat voor een naam een ander individu (of groep van individuen) er ook op denkt te plakken.

  Laat de overheid (ook al zo’n verzonnen concept) eerst eens beginnen met het opheffen van het onderscheid tussen burger en ambtenaar. “Burger”, ook al zo’n jeukwoord waar de ambtenaar het steeds over heeft. Alsof het een minderwaardige groepering is.

  Hub Jongen [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Paul Martens [2]:
  Door jezelf overheid te noemen, bepaal je anderen tot “onderheid”, iets dat “lager” is.
  Het is zelf moeilijk om een goed woord te vinden voor de niet-politici, het volk,, de burgers, ons, wij, .. Geen van alle voldoet echt.

 4. http://www.vrijspreker.nl/wp/2007/09/collectivisme-is-de-aard-van-alle-kwaad/

  Zoals o.a. door Jonathan opgemerkt, is er geen politiek als er geen wij-en-zij bestaan.

  Het “nieuwe Nederlander” concept is tweeledig. Men houdt het wij-en-zij gedachte in leven, en tegelijkertijd blijft men met het herschrijven van vocabulaire en definities volgens multiculturele, politiek correcte “principes” de zogenaamde noodzaak in stand houden om “slecht” volk te onderwijzen in het worden van een beter mens.

  Zie je? We zijn verschillend maar we moeten niet denken dat we verschillend zijn. Er zijn oude en nieuwe Nederlanders maar er is nog steeds een probleem met discriminatie en het “wij/zij” denken.

  We zijn allemaal Nederlander, maar we zijn autochtoon en allochtoon.
  We zijn allemaal Nederlanders, maar we zijn “nieuwe” en “oude” Nederlander.
  We zijn allemaal Nederlanders, maar we zijn Marrokaanse Nederlander en Nederlandse Nederlander.

  We zijn allemaal hetzelfde, maar mensen moeten zich wel realiseren dat we kunnen verschillen.

  Er is een probleem dat mensen nog steeds denken in groepen, maar mensen moeten zich realiseren dat er groepen zijn die anders denken.

  Bent U al een beetje schizofreen? Dat is de politiek en haar logica die daar spreekt.

  Onderscheid maken is slecht, behalve als je politicus bent, want dan is het je bestaansrecht. En niemand wil haar eigen politieke bestaansrecht opheffen.

  Geloof en Ideologie zijn gif voor de hersenen. Het uit zich via de politiek.

 5. Voorbeeld;

  Er zijn in Nederland Nederlanders en buitenlanders. Zoals je bijvoorbeeld in Marokko ook Marokkanen en buitenlanders hebt. Echter er hier zijn ook buitenlanders met een Nederlands paspoort maar er zijn in Marokko geen – of verrekte weinig dan toch – buitenlanders met een Marokkaans paspoort.

  Hub Jongen: “De grote vraag is nu wat je bent en waar je dat aan kunt herkennen”

  Simpel zat, Hub. Jan Jansen is een Nederlander, Ahmed Aboutaleb is een Marokkaan. Dat ie toevallig een door de Nederlandse staat uitgegeven reisdocumentje heeft maakt van hem nog geen Nederlander.

  Hét grote (multikul) project van de politiek is nou juist om iedereen die hier langer dan 10 minuten verblijft Nederlander te noemen. Onder het motto; “er is geen verschil hoor, we zijn allemaal hetzelfde”. Het uitgeven van paspoorten met daaraan verbonden ‘rechten’ aan iedereen die het maar hebben wil alsof het zegeltjes bij Albert Hein zijn is een van de geweldige verworvenheden van de politiek.

Comments are closed.