merkel-pausDeze woorden kunnen je in de gevangenis brengen. Als je dat zegt, ben je strafbaar.

Ook de laatste dagen staan ze weer volop in de aandacht. Zelfs het opperhoofd van de katholieke kerk, de Paus is er bij betrokken en de Duitse Bondskanselier, Angela Merkel maakt er zich boos over.
 
Waarom eigenlijk? Omdat overheden zich er mee bemoeien wat mensen zeggen. Ze hebben de vrijheid van meningsuiting afgeschaft en bepalen wat je wel of niet mag zeggen. En dat wekt weer bepaalde personen op om te proberen anderen door de rechter te laten straffen omdat die iets gezegd hebben wat misschien strafbaar is. Waardoor ze overigens ervoor zorgen dat die uitspraken nog meer in de aandacht komen.

Net als het geval Wilders die gezegd heeft dat de Koran een fascistisch boek is dat verboden moet worden. Zou men dezelfde rel maken als Wilders gezegd zou hebben dat het een socialistisch boek is? M.i. is dat even erg, of even onschuldig.

De Paus en Angela zijn betrokken bij een bisschop die uit de RK Kerk gezet was omdat hij zegt dat er niet 6 miljoen Joden in concentratiekampen zijn omgekomen, maar slechts 250.000.
Je zou nuchter kunnen zeggen dat 250.000, of zelfs 25 (of minder) al voldoende erg is om het te veroordelen. Om de kwestie te beoordelen, gaat het om de feiten. En die kan iedereen trachten te leren. Bijna iedereen die dat probeert, komt tot de conclusie dat er heel veel Joden afgemaakt zijn. En als dan een rare snuiter beweert dat het er veel minder waren, dan haal je toch gewoon je schouders op? Of je zegt dat de man gek is. Einde verhaal.

Maar neen, hij wordt de kerk uitgezet. Vraag:”Kan hij dan ook niet meer in de hemel komen?”
En enkele dagen geleden mag de man weer in de kerk komen. Dan blijkt dat hij nog steeds zijn oude stellingen verkondigt en de poppen gaan dansen.

Hebben ze niets beters te doen? Laat hem kletsen of kom met nog betere objectieve bewijzen dat hij fout zit.

In ieder geval moet het recht van vrije meningsuiting worden hersteld. Dan zullen dergelijke rellen als met de Koran en de Holocaust niet meer voorkomen.

1048 REACTIES

 1. Hebben ze niets beters te doen?
  Ja, ze hebben genoeg te doen maar dit is nu even leuker. Soort verdringing. Vergelijkbaar met een zinkend schip waarop de gaten kunnen worden gedicht. Maar nu even niet want we willen er niet aan denken. We gaan nu liever even tv kijken. Maar daarna gaan we er wat aan doen. Of er moet iets zijn wat we dan weer leuker vinden.

 2. Weet je wat pas hypocriet is?
  Massamoord op de Afrikanen vroeger. Daar verbleekt de holocaust bij.
  Of alle Indianen:

  Vroeger leefden er wel meer dan 300 indiaanse volken en ze hadden allemaal hun eigen taal.
  De Europenen brachten veel ellende aan bij de indianen. Ze brachten ziektes over zoals waterpokken en mazelen.
  Ze wilden het land en de grondstoffen van de indianen. Toen er goud was gevonden werden hele stammen verdreven uit hun grondgebied. Daarnaast vernietigden ze de middelen waar de indianen van leefden, zoals de bizon. Die werden voor de lol vermoord; iets dat de indianen zelf niet zouden doen.
  In 10 jaar tijd stierf de bizon uit en hadden de indianen niks te eten. Eigenlijk kwam dat de blanken goed uit want die hadden veel land nodig voor de miljoenen nieuwe mensen die uit Europa kwamen. Daarom werden de indianen door het leger uit hun gebieden gedreven. Wie zich verzette, werd vermoord.

  Laten we deze dagen eens aan de kaak stellen in plaats van iedere keer de joden.

  Hugo J. van Reijen [3] reageerde op deze reactie.
  Oscar [15] reageerde op deze reactie.

 3. @Draconian [2]:

  Het waren de Afrikanen die elkander uitmoordden. Deze moorden verminderden toen er slavenhandelaren op het toneel verschenen.

  Deze moedigden dorpsleiders aan om de volgende keer als zij gingen roven en moorden, hun medemensen niet te doden, maar te verkopen aan deze slavenhandelaren.

  Aan het ontstaan van deze handel hebben dan ook vele Afrikanen hun leven te danken en miljoenen van hen leven vandaag den dag in Amerika en andere delen van de wereld dankzij het feit dat hun voorouders niet vermoord werden: tengevolge van het feit dat aan mensenlevens waarde toegekend werd in de vorm van een koopsom.

  hugo van reijen

  Spy-Nose [5] reageerde op deze reactie.
  Draconian [10] reageerde op deze reactie.

 4. Los van de morele kant van het verhaal moet je dit soort meningen gewoon kunnen zeggen. Vrijheid van meningsuiting betreft bij uitstek het kunnen ventileren van opinies die niet zo populair zijn. En niet zo zeer het kunnen uiten dat je liever op tv naar Linda de Mol kijkt dan naar Paul de Leeuw.

  Het volgende denk-verbod zal ongetwijfeld kritiek op de multi-cult-samenleving betreffen. De politieke sekteleiders -die suggereren dat dit het beste is wat ooit gebeurde sinds de oerknal- dulden geen tegenspraak op hun dogma’s. En daar doet het pijn. Vrijheid van meningsuiting is er juist om de domatici uit te dagen om maar eens met feiten te komen.

  Het holocaust ontkennen staat overigens wel in een interessant perspectief vandaag de dag. Nu Wouter Bos het Nationaal Socialisme heeft bepleit, de SP, GroenLinks en CDA de Jodenhaters zwijgend steunen en de Katholieke fossielen hun oude standpunten weer innemen, lijkt het wel alsof wij terug zijn in 1933.

 5. @Hugo J. van Reijen [3]:
  In de eerste plaats behoort in een vrij land iedereen te mogen beweren, wat hij wil.
  In de tweede plaats zou iedereen fact finding moeten kunnen doen.
  In de derde plaats hoort men objectief gezien in het algemeen geloofwaardiger argumenten van de skeptici dan van de goegemeente.
  In de vierde plaats wordt er sinds jaar en dag stemming gemaakt door belangengroepen die de leugens al vooraf hebben verspreid.

  En dan kan in feite iedere renegaat in de problemen komen. Neem Andries Knevel, die dezer dagen ophef “veroorzaakte” binnen de achterban van de EO in Barneveld e.o., door spijt te betuigen over zijn medewerking aan de verspreiding van het creationisme.

  En dit voorbeeld valt met talloze andere aan te vullen.

  Ergo: in jouw geval heb je geluk, dat jouw uitspraak geen politiek issue is, Hugo van Reijen, anders werd jij waarschijnlijk ook vervolgd wegens rascisme oid, wat natuurlijk volledig onterecht zou zijn.

 6. @Hugo J. van Reijen [3]:

  Overzicht van de grootste genocides:
  http://www.stormfront.org/forum/showthread.php?t=72592

  Die op 40(?) miljoen Afrikaanse negers (van elk van de 15 miljoen slaven werden er in de dorpen ca. tien vermoord)
  Amerikaanse indianen, 60-80 miljoen.
  Op ca. 2 miljoen Filippijnse burgers in de Filippijns-Amerikaanse Oorlog van 1899-1902.
  Door de Britten in Bangladesh teweegebrachte hongersnood 1942-1945 met 4 miljoen doden. (Bron A. Sen, Nobelprijswinnaar Economie; 1998 ‘Poverty
  and Famines’)

  Hugo J. van Reijen [14] reageerde op deze reactie.
  Oscar [17] reageerde op deze reactie.
  G. [985] reageerde op deze reactie.

 7. @Spy-Nose [5]:
  01.
  Een Amerikaanse psychiater werd ontslagen , nadat hij een paper had gepubliceerd waarin hij wees op verwant gedrag tussen de volgende twee groepen:
  -populaties primaten in Afrika die elkaar voor de helft uitmoorden voor zij volwassenheid hebben bereikt
  -populaties jeugd in zwarte inner-city getto’s die geweld tegen elkander gebruiken
  02.
  Een andere onderzoeker kreeg grote last , toen hij statistische gegevens publiceerde welke een correlatie aantoonden tussen het percentage abortussen in zwarte getto’s en het percentage daling in criminaliteit twintig jaar later in dezelffde getto’s

  hugo van reijen

  Spy-Nose [22] reageerde op deze reactie.

 8. Het schijnt mij toe dat iemand die verklaart, dat “slechts” 250.000 personen zijn omgekomen tijdens de holocaust voldoende gestraft wordt door de daling in achting welke hij geniet in zijn omgeving. Wat heeft het voor zin, zo iemand te vervolgen ?

  Florie Rost van Tonningen vertelde mij persoonlijk, dat er helemaal niets waar was van die holocaust.

  Mensen die zo’n kamp dood uitkwamen, legde zij mij uit, waren allemaal gestorven, doordat zij te veel aten na aankomst va de geallieerden in dergelijke kampen.

  hugo van reijen

 9. Hij is niet de kerk uitgezet vanwege die holocaust relativerende uitspraken. Hij is de kerk uitgezet omdat hij behoorde tot een groep schismatici. Na herhaaldelijke insubordinatie vlogen zij de laan uit. Dit is typisch weer een voorbeeld van katholiek nieuws dat een eigen leven gaat leiden in de media. Als de paus zegt dat seksuele onthouding en het je beperken tot één partner de beste manier is om de verspreiding van AIDS tegen te gaan dan wordt de paus in alle verontwaardiging aangeklaagd als een der hoofdschuldigen van massasterfte in Afrika.

  Hugo J. van Reijen [9] reageerde op deze reactie.
  Fred [20] reageerde op deze reactie.

 10. Goed stuk, daarnaast is het zo dat de Holocaust voor mensen die na de oorlog geboren zijn een geloof is. Ik geloof dat de Holocaust heeft plaatsgevonden. Echter, ik kan niks bewijzen, ik heb geen behoefte om het te bewijzen. Ik kan naar tv-beelden kijken, die mij kunnen overtuigen, ik hoor verhalen van oudere mensen, van Joden, maar ik kan zelf niks bewijzen. Toch ben ik ervan overtuigd dat de Holocaust heeft plaatsgevonden, net zo overtuigd als ik ben dat de Aarde rond is. Ik ben namelijk nog nooit in de ruimte geweest om het met eigen ogen te zien. Ergo, ik ontken niet dat de holocaust geweest is, echter ik zou eventueel in staat kunnen zijn het te ontkennen…

  Ton Nuiten [972] reageerde op deze reactie.

 11. Wie was er bij toen 6 miljoen mensen zijn vergast? Die zou men kunnen vragen. En waren het werkelijk 6 miljoen? Wie zal het weten? Misschien zijn er miljoenen mensen niet vergast, maar gewoon domweg gecrepeerd in kampen door honger en ziektes. Dat mensen in de kampen een ware verschikking hebben ondergaan geloof ik direct, maar er waren nog miljoenen anderen die ook de verschrikkingen van de oorlog hebben ondergaan, maar dat schijnt ondergeschikt te zijn aan het lijden van mensen in concentratiekampen.

  Ik ken een aantal mensen die claimen bij deze bijzondere bevolkingsgroep horen en deze mensen vertellen de wereld hoe verschrikkelijk het lot was van hun mensen en willen dat de wereld er iets van heeft geleerd, maar gek genoeg schijnen ze er zelf maar bitter weinig van te hebben geleerd!?….Wie heeft trouwens werkelijk iets van geleerd? Ik denk dat een grote groep in de wereld nog steeds in een slachtofferrol zit, maar varen wel bij de ellende van toen en buiten dit vet uit.
  IIS [13] reageerde op deze reactie.

 12. @IIS [12]:

  …claimen tot deze bijzondere bevolkingsgroep te behoren…Volgens de Halacha zijn veel mensen niet wie ze pretenderen te zijn. Dat zijn m.i. schijnmensen…

 13. @Draconian [2]:

  Klopt. Dankzij die vreselijke Europeanen kregen de Indianen mazelen en waterpokken. En we hebben er syfilis en aan roken gerelateerde vormen van kanker voor terug gekregen. De idee van de nobele Indiaan en de louter schurkachtige Europeaan is trouwens al grondig gereviseerd. Zo wordt tegenwoordig nauwelijks nog ontkend dat de teruggang van de bizonpopulatie voornamelijk door Indianen zelf is veroorzaakt. De Indianen voerden vrijwel onophoudelijk stammenoorlogen en in Midden-Amerika hielden ze er een godsdienstcultus op na waarbij elke dag menselijke harten geofferd werden en bij een ‘lentefeest’ tienduizenden werden afgeslacht om de Zonnegod gunstig te stemmen. Bij het oogstfeest werden er tienduizenden harten uitgerukt om die Zonnegod te bedanken. De wreedheid was almaar erger geworden. Als de oogst rijk was, dan werd er royaal uitgepakt in dankbetuigingen(lees= mensenoffers) en als de oogst mislukte dan werd het aantal geofferden eveneens opgevoerd met de gedachte dat de oogst was mislukt omdat er niet genoeg offers gebracht waren. Ik ontken de wreedheid, inhaligheid en moordzuchtigheid van de 16de eeuwse Europeanen in Amerika allerminst, maar aan dergelijke praktijken hebben zij maar mooi een einde gemaakt.

 14. @Hugo J. van Reijen [9]:

  Als hij beter zaken kan aanbevelen die in Afrika goed werken dan kan hij beter geen condooms aanbevelen. Die worden namelijk, gratis of niet gratis, nauwelijks gebruikt en kunnen buitendien ook nog eens knappen. “I don’t use condoms because i don’t eat bananas with skin either,”hoorde ik een Afrikaan eens zeggen.

 15. @IIS 12.38 uur
  Om wat meer over de gruweldaden gepleegd o.m. op de Joden te weten te komen, en ook door middel waarvan ,zou je eens wat meer naar de
  afleveringen van de Tweede Wereldoorlog op de Duitse TV moeten kijken.
  Meestal in het najaar wordt een reeks gebeurtenissen uit die oorlog in documentaire vorm getoond.Duitsland spaart zich niet hierbij. Er vinden interviews plaats met overlevenden, met geschiedkundigen, met nabestaanden van “leveranciers”van voor de uitroeiing gebruikte middelen,Neurenberg-processen, alles, alles komt aan de orde.
  Maar de jongeren interesseren zich hier niet meer voor. Zijn zo gruwelijk oppervlakkig. Het raakt hun niet. Bovendien vinden velen dat het
  ouwe koek is.Dat gezeik moet nou maar eens afgelopen zijn.
  Afgelopen najaar was de periode voor de oorlog, zeg maar vanaf 1930
  aan de beurt(wekelijkse aflevering).Die periode toont opmerkelijk veel overeenkomsten met de huidige.De Jodenhaat is weer helemaal terug, en de anti-facsisten van net na de oorlog, zijn de fascisten van nu.
  Ik zie het allemaal weer opnieuw gebeuren.

  IIS [40] reageerde op deze reactie.
  Ton Nuiten [974] reageerde op deze reactie.

 16. @Draconian [10]:

  Nogal vreemd om een verwijzing naar een nationaal-socialistische site te plaatsen over de grootste genocides. Temeer omdat er geen melding wordt gemaakt van die ten minste 20 miljoen doden veroorzaakt door het regime van de nationaal-socialisten.

  Hoe kom je tot een getal van 60 tot 80 miljoen vermoorde Amerikaanse indianen? Het Amerikaanse continent was vrij dun bevolkt. Of wil je de indianen die gestorven zijn aan een Europese griep waarvoor zij geen antistoffen hadden ook meetellen als slachtoffer van moord?

 17. Hmmm-ik vind het altijd veel interessanter om het verhaal achter het nieuws te achterhalen: er zijn publicaties op het internet te vinden waarin staat dat het een complot van de Vaticaan tegen Benedikt de 16e zou kunnen zijn; het Zweedse TV-interview werd 3 (!) dagen voor het terugdraaien van de excommunicatie uitgezonden – toeval? En waarom moet Benedikt weg? Nou Benedikt heeft sinds zijn aantreden als paus 10 keer groot geblunderd, waarvan de eerste blunder in september 2006 voor veel opschudding gezorgd heeft: hij heeft immers in zijn speech een citaat uit de middeleeuwen over de profeet Mohammed herhaald, deze zou immers voor de wereld alleen slechts en inhumaans gebracht hebben…” Dus het gaat blijkbaar niet om de bescherming van het Joodse volk, maar om een ander geloof.

 18. @Oscar [8]: Een goede correctie op het nieuws Oscar. Zo heeft men het ook de hele tijd over de ‘rehabilitatie’ van Williamson, waarmee kennelijk verondersteld wordt dat zijn uitspraak over de holocaust in het geniep gedeeld wordt door de paus. Williamson is echter niet gerehabiliteerd, maar de ex-communicatie is opgeheven.
  Dat betekent dat hij als gelovige weer deel kan nemen aan de mis en de sacramenten mag ontvangen. Hij mag zijn priestersambt niet uitoefenen. En wat betreft die sacramenten ontvangen: daar hoort ook de biecht bij. En een gelovig katholiek die de holocaust ontkent, zal die biecht hard nodig hebben!

 19. Kan iemand mij precies uitleggen wat onder “Holocaust ontkenning” moet worden verstaan?

  Er bestaan namelijk tenminste 3 verschillende definities van het “begrip” Holocaust, die gedeeltelijk contradictoir zijn, maar relevant voor het brandmerken van geschiedkundige onderzoekers / revisionisten als holocaust ontkenners.

  “1. Great destruction resulting in the extensive loss of life, especially by fire.
  2.
  a. Holocaust The genocide of European Jews and others by the Nazis during World War II: “Israel emerged from the Holocaust and is defined in relation to that catastrophe” Emanuel Litvinoff.
  b. A massive slaughter: “an important document in the so-far sketchy annals of the Cambodian holocaust” Rod Nordland.
  3. A sacrificial offering that is consumed entirely by flames.”

  http://www.thefreedictionary.com/holocaust

  “The Holocaust (from the Greek ὁλόκαυστον (holókauston): holos, “completely” and kaustos, “burnt”), also known as haShoah (Hebrew: השואה), Churben (Yiddish: חורבן) is the term generally used to describe the genocide of approximately six million European Jews during World War II, as part of a program of deliberate extermination planned and executed by the National Socialist German Workers’ Party (Nazi) regime in Germany led by Adolf Hitler.[2]”

  http://en.wikipedia.org/wiki/Holocaust

  Zie verder:
  http://www.nizkor.org/features/revision-or-denial/

  Just for the record: Heeft iemand wel eens uitgerekend hoeveel mensen er nu op deze planeet zouden rondlopen, wanneer er geen genocides, massamoorden en andere bloedbaden hadden plaatsgehad?

  Of mag die -op zichzelf neutrale en tamelijk voor de hand liggende, maar delicate- vraag ook niet gesteld worden?
  Fred [29] reageerde op deze reactie.

 20. De heftigheid waarmee het getal 6 miljoen door de huidige machthebbers wordt verdedigd geeft mij argwaan.
  Als men onevenredig fel te keer gaat tegen een bepaalde mening zit er meestal een kern van waarheid in.
  Te meer omdat de geschiedenis door de overwinnaars wordt geschreven en dan moet het overwonnen kwaad ook zo slecht mogelijk worden weggezet.
  Tot voor 10 jaar geleden zou ik hoogstwaarschijnlijk ook kwaad zijn geworden door een dergelijke uitspraak maar ik sluit niks meer uit omtrent de echte waarheid.
  Maar zoals Hub al zegt maakt het eigenlijk niet zoveel uit of het er 200.000, 1 miljoen of 6 miljoen waren. Het Nationaal socialisme blijft misdadige ideologie.
  Laat die geestelijke toch lekker zijn gang gaan en de mensen zelf laten beslissen wat ze ervan moeten denken. Strafbaar is het m.i. niet. Ik heb er geen enkel probleem mee dat ie dit roept. Hij roept nl niet dat het er zo snel mogelijk 6.000.001 moeten worden zoals Hamas dat bv wel doet.

  Spy-Nose [24] reageerde op deze reactie.

 21. @GB [23]:
  De lieden die “6 miljoen en geen 300 duizend” roepen geloven in dogma’s. Dat zijn aannames die niet bewezen behoeven te worden, net als axioma’s in de wiskunde.

  Een ander ding dat opvalt, is het feit, dat de ene definitie van holocaust spreekt over 6 miljoen opzettelijk omgebrachte Joden, dat een andere definitie dat getal in het midden laat en dat beide definities de gaskamers buiten beschouwing laten, terwijl “holocaust” uitdrukkelijk “volledige verbranding” betekent.

  En dat laatste -de moord op 6 miljoen Joden d.m.v. vergassing in gaskamers met Zyklon B– was nou juist, wat Williamson bestreed.

  Daar werd verder geen enkel feitelijk argument tegenin gebracht.

  Conclusie:
  1. Het aanmerken van Williamson als holocaust ontkenner volgt niet uit de premissen.
  2. Er bestaat een merkwaardige overeenkomst tussen de officiële leer van de holocaust en de officiële leer van dogmatische religies, zoals het katholicisme en de islam.
  beek [27] reageerde op deze reactie.

 22. Schandalig gewoon dat juist de SP zich heeft ingezet voor het beperken van de fundamentele vrijheid om een andere mening te hebben dan de gangbare en het debat trachten te winnen middels taboe ipv bewijs. Die bisschop heeft heel duidelijk gemaakt deze mening te hebben op basis van overtuigend ervaren onderzoek. Hij heeft daarin het volste recht.
  Eenieder die zich erin zou verdiepen zou erachter komen dat ’the rabit hole’ dieper is dan verwacht. Bepaalde aspecten van de geschiedenis zijn op zn zachts gezegd volledig nergens op gebaseerd. Een doorslaggevend ‘nep’ of ‘echt’ zal er voorlopig echter niet komen, want iedere specialist is dit maar tijdelijk zodra ze besluiten voor dergelijke onderzoeken gaan.

 23. Het onderzoek naar bewijs van vermeende geschiedsvervalsing is van eminent belang, omdat het vragen oproept over de achterliggende motieven en belangen.

  De uitkomsten van zulk onderzoek zouden verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de internationale betrekkingen en de huidige machtsverhoudingen.

 24. @Spy-Nose [24]:

  Onder shoah verstaat men de bedoelde vernietiging van Joden door het nazi-bewind. De uitvoering van dit beleid begon met isoleren en gedwongen transporten naar de diverse kampen.
  Daar vond de vernietiging plaats, met verschillende methodes, als uithongeren, neerschieten en vergassen.
  Het getal van 6 miljoen omgekomen Joden is een schatting van verschillende historici op basis van tal van gegevens.
  Het getal is niet de definitie zelf.

  Nooit is beweerd dat al die 6 miljoen Joden werden vergast.
  Andere moordmethodes droegen ook bij aan dat getal.
  Spynose speelt weer eens een onzinnnig definitiespelletje.

  De geestelijke ontkende het bestaan van gaskamers als nazi-middel om Joden te vernietigen, en dat werd hem zeer kwalijk genomen, omdat het in strijd is met de feitelijke geschiedenis.

  GB [43] reageerde op deze reactie.

 25. ..in strijd is met de Vermeende feitelijke geschiedenis.

  wat revisionisten denken te constateren is dat als je de validiteit van dit vermeende feit toetst, er weinig tot geen fundament voor blijkt te zijn.

 26. @Spy-Nose [21]: “Just for the record: Heeft iemand wel eens uitgerekend hoeveel mensen er nu op deze planeet zouden rondlopen, wanneer er geen genocides, massamoorden en andere bloedbaden hadden plaatsgehad? Of mag die -op zichzelf neutrale en tamelijk voor de hand liggende, maar delicate- vraag ook niet gesteld worden?”

  Die vraag mag wel gesteld worden, maar waarom zou je dat willen weten?

  Spy-Nose [33] reageerde op deze reactie.

 27. Men probeert zich eruit te l.llen, door te beweren, dat het getal van 6 miljoen omgekomen Joden een schatting van verschillende historici is op basis van tal van gegevens.

  De vraag is natuurlijk, hoe betrouwbaar die gegevens zijn en hoe betrouwbaar die schatting is. (“Carbage in, carbage out” zegt men in de IT-wereld.)

  Daar zou ik toch graag de nodige betrouwbare gegevens over willen zien voor iemand gebrandmerkt en de kerk uitgelazerd wordt.
  Maar betrouwbare “gegevens” worden niet geproduceerd.
  Die 6 miljoen zijn tot dusver bij mijn weten zonder deugdelijk bewijs in het marmer van de officiële geschiedschrijving gebeiteld.
  De kerk heeft er kennelijk weer een dogma bij.
  Het kan niet op.
  Nou ja, die Roomschen zijn sowieso nooit te vertrouwen geweest, nietwaar ? 🙂
  HoerenSloep [34] reageerde op deze reactie.
  Fred [37] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.