sjoemelenVerplichte waarschuwing bij leenreclames.

Reclames over krediet op televisie, radio, Internet en ingedrukte media moeten vanaf 1april voorzien zijn van de waarschuwing: Let op! Geld lenen kost geld.

Dat maakte de Autoriteit Financiële Markten (AFM) maandag bekend. Volgens de financiële toezichthouder betreft het een maatregel van het kabinet om de toenemende schuldenproblematiek tegen te gaan.

De tekst moet consumenten bewust maken van de kosten en de risico’s van lenen.

Alle aanbieders van kredieten moeten de waarschuwing in hun reclames opnemen via de vaste beeld- en audiobestanden die de AFM ter beschikking stelt.

Uitzonderingen zijn de algemene reclames voor hypotheken.

Tot zover de media.
 
Er zullen best schrijnende gevallen als voorbeeld kunnen dienen voor het onrealistisch lenen van geld. Maar is deze betutteling dan nodig? En hoe zit het met de overheid zelf?

De staatsschuld bedroeg eind januari 2008; 212 miljard euro.

De staatsschuld bedroeg eind januari 2009, 305 miljard euro.

Dat is een jaar tijd een toename van 93 miljard euro en dient voornamelijk toegeschreven te worden aan de kredietcrisis. (Dit is exclusief de eventuele garanties van 200 miljard die door Wouter Bos zijn toegezegd.)

Hiermee komt de totale schuld (lening) per huishouden op 52.000 euro.

Dus de overheid gaat zonder uw toestemming in langlopende lening aan, zonder zelf op de door haar gecreëerde slagzin: let op! Geld lenen kost geld, te letten.

Op de site van het ministerie van Financiën staat op de vraag; wat zijn de consequenties voor de staatsschuld, de rentelasten voor de staat en de inkomsten voor de staat, de volgende verklaring voor de investering in de ING.

De investering in ING heeft geen effect op het EMU- saldo, maar wel op de EMU- schuld.

Bij de kapitaalinjectie stijgt de overheidsschuld door de leningen, een bezit van de overheid stijgt evenredig (staatsdeelneming), dus wordt de Nederlandse staat hier niet armer van.

Deze transactie heeft hogere rentelasten voor de overheid tot gevolg (omdat de overheidsschuld stijgt). Daar staat echter tegenover dat er ook opbrengsten uit investering naar de overheid zullen vloeien.

De vraag blijft echter of de ING na deze kapitaalinjecties in staat zal zijn om de rentelasten van ongeveer 2 miljard te kunnen voldoen, aangezien Wouter Bos nog meer problemen verwacht waardoor hij genoodzaakt was om een garantiestelsel in te voeren.

Volgens diverse berichten zijn het voornamelijk de pensioenfondsen geweest die deze staatsobligaties financieren, waarmee de ING gered kon worden.

Niet alleen wordt hierdoor geld uit de kapitaalmarkt getrokken dat voor betere doeleinden gebruikt had kunnen worden, maar er ontstaat nu een vreemde situatie dat de deelnemers aan de pensioenfondsen de rente van de staatsobligaties via de belastingen gaan betalen, om hun eigen pensioenen in de toekomst veilig te stellen.

In feite betalen ze dus een dubbele premie.

Die ING moet wel een onzekere factor zijn, want waarom hebben de pensioenfondsen niet rechtstreeks een lening (kapitaalinjectie) aan de desbetreffende bank verstrekt?

Al met al moet de overheid zelf nog maar eens te rade gaan over het principe van geld lenen.

Let op! Geld lenen kost geld. Maar als de overheid het doet, bent u beslist duurder uit.

4 REACTIES

 1. Men had natuurlijk de banken en andere financieele instellingen kunnen laten omvallen. Gevolg, van vele honderdduizenden mensen en bedrijven het geld weg, massale werkeloosheid en armoede, en een opstand van diezelfde mensen…

  Bon Vivant [3] reageerde op deze reactie.

 2. Bij alle overheidsdiensten en -subsidies:

  “De overheid kost meer dan u er voor terug krijgt”

 3. @Rob ter Horst [1]:
  Waarom denk je dat? Bedrijven die failliet gaan en in een behoefte van klanten kunnen voorzien maken vaak een doorstart. Er zullen wat mensen hun baan kwijt raken. Is dat erg? Nu worden bepaalde mensen aan het werk gehouden die zich elders nuttiger hadden gemaakt. En geld dat elders nuttiger was geweest zich nu in een paar dinosaurussen die kunstmatig in leven worden gehouden.

  Maar nu het te laat is om die subsidies terug te draaien -al moeten wij nog maar zien wat er in Belgie gebeurt nu de aandeelhouders dwars liggen- vind ik wel dat al die bedrijven een nieuwe titel duidelijk moeten dragen. “Volks Eigen Bedrijf”. Net als toen in het Oostblok. Dat kan ik (en anderen) duidelijk zien met wie ik geen zaken wil doen.

 4. Ik vraag me af in hoeverre de NL maatschappij geld kan uitlenen aan de Nederlandse overheid voor dit soort bail-outs. Ik snap dat staatsobligaties nu de meeste zekerheid geven, IJslandse overheidssituatie erbuiten gelaten. In hoeverre zit de ECB hierin betrokken, zij drukken het geld. De Federal Bank Reserve leent tegenwoordig ook direct uit aan bedrijven, zie AIG. En de berichten dat de ECB geld in de economie pompt, hoe werkt dat?

Comments are closed.