vuurwapens We horen weer steeds meer over overvallen op juweliers. Geen wonder, want de boeven weten dat hoogstwaarschijnlijk de winkelier ontwapend is en dus dat de overval redelijk veilig is. 
 
In een rechtsstaat mag iedereen zich zelf verdedigen als er een aanval op zijn lichaam of eigendom wordt gepleegd. Maar dat wordt je in Nederland verboden. Je mag niet die maatregelen voor je zelfbescherming nemen die je zelf noodzakelijk vindt. Je mag bvb geen wapen in huis hebben.

Daarom worden allerlei noodverbandjes gelegd. Camera’s worden opgesteld die de misdaad vastleggen met de hoop achteraf de boef te kunnen vangen. Dat zal wel een beetje afschrikwekkend werken, maar het verhindert de misdaad niet erg.
Maar als de boef weet dat hij zelf echt Gevaar loopt, kijkt hij wel extra uit alvorens zijn overval begint. Onder andere wapendeskundige John Lott heeft vaak aangekondigd dat hoe vrijer het wapenbezit voor eerlijke burgers is, hoe minder misdaad.

Op veel voorgaande artikelen van de Vrijspreker is dit al bewezen. Kijk onder de zoekfunctie (voorpagina) onder “wapenbezit” en u vindt enkele tientallen artikelen.

Om overbodige discussies te voorkomen, is het misschien nuttig om hier nog eens te zeggen dat wij niet bedoelen dat we IN DEHUIDIGE SITUATIE maar aan iedere winkelier volop gevaarlijke wapens moeten uitdelen. Vanuit deze situatie naar vrij wapenbezit zouden we moeten werken met een (ruim) vergunningensysteem. Net als voor het autorijden een rijbewijs nodig is, moet de wapenbezitter ook eerst aantonen dat hij met dat speelgoed kan omgaan.

Vrij wapenbezit en een wet dat iedere misdadiger de door hem aangerichte schade voor 100% moet vergoeden, zijn de beste methode om de misdaad in Nederland (en elders) tot een fractie terug te brengen.

15 REACTIES

 1. Leuk zop’n pleidooi voor wapens.

  Jammer dat het hebben en gebruiken alleen symptoombestrijding is.
  Als men nou gewoon het beestje bij de naam noemt en dat beestje verwijderd uit onze maatschapij dan zijn we al veel verder op weg.

  Oftewel in geval van overval ….. , …… en …. met complete familie het land uit flikkeren en alle bezittingen confiskeren en alle ontvangen uitkeringen terugvorderen.

  Vindt het overigens een heel slecht idee als jan en allemaal een wapen kan hebben zonder dat men er fatsoenlijk mee om weet te gaan.

  Onze overheid is er natuurlijk schuld aan door de ongebreidelde instroom van minder ontwikkeld stemvee, het niet handhaven van geweldsmonopoly en nog een waslijst aan andere punten waarop gefaald is en wordt.

  Op naar een revolutie/burgeroorlog.

  Ton Hollander [3] reageerde op deze reactie.
  Tony [9] reageerde op deze reactie.

 2. @Henk [1]:

  De meeste misdrijven in ons land worden gepleegd door mensen die niet in ons land geboren zijn. De tweede groep wordt gevormd door mensen waarvan minstens 1 van de ouders niet in ons land geboren zijn.

  Het uitzetten van criminelen met hun familie is daarom heel zinvol. Omdat deze families ook onevenredig vaak profiteren van allerlei uitkeringen en subsidies besparen we daar ook op.

  Dus wat let ons om de wetgeving snel aan te passen?

 3. @Anno Zijlstra [2]: In Tilburg is de bekende juwelier August Pijnenburg jaren, nee, decennialang slachtoffer geweest van inbraken, vaak zeer geweldadig. Uit mijn jeugd, toen ik daar woonde, kende ik de zaak niet zonder extra opgeplakte ruit om de schoten af te dekken. Anti-ramkraak paaltjes mochten niet baten.

  Inmiddels heeft de eigenaar altijd een pistool in de zaak, en is de eerste dode overvaller afgevoerd. De heer Pijnenburg mocht 200€ boete betalen voor het niet geregistreerd staan van het wapen, maar kwam verder met vrijspraak weg.

  Een “landmark” in NL….

  Jeff.

 4. goed bericht, maar de wet zegt het anders,dus aanpassen.
  Ik voel ook veel voor het uitzetten van criminele families naar het land van herkomst, verder moeten criminelen het zwaar gaan krijgen,40jaar cel, alles afpakken (bedelstaf), en de doodstraf herinvoeren, de tijd dat we gezelllig met een buurtwerker om tafel zaten en ‘begrip voor ze hadden’ hun moeilijke jeugd en zo is voorbij, ophangen nu.

  Frenkelfrank [10] reageerde op deze reactie.

 5. In de 2e zin van het artikel staat een fout. Het moet niet zijn “ontwapend” maar ONGEWAPEND. Dit heeft ermee te maken dat buiten het leger en de politie niemand wapens mag dragen. Dat het (toenemende) leger criminelen wel wapens draagt(die vaak nep zijn) is weer een heel ander verhaal.
  Ontwapend wil zeggen dat iemand die eerst gewapend was, werd ontdaan van zijn wapens.

  KlaasDenHelder [7] reageerde op deze reactie.

 6. @Maik [6]:
  Misschien is het woord ontwapend bewust gekozen.
  Het is de wet die hem verbied zichzelf te beschermen en die hem daarmee het recht op b.v. een wapen ontneemt.
  Daarmee is hij effectief door de wet ontwapend.

 7. Absoluut voorstander van een vrije wapenwet met een vergunningensysteem. Een ieder moet zichzelf kunnen verdedigen.
  Dit systeem moet wel goed in elkaar zitten, bv dat er duidelijke regels zijn betreffende, leeftijd, psychische gezondheid, strafblad ect.

  Ook in Europa tot afspraken komen voor het terugzenden van criminelen van alochtone afkomst naar land van herkomst, ook 2e, 3e ect generatie. En het afnemen van de nationaliteit van het betreffende europese land.

  Grenzen weer dicht voor oost-europese landen.

 8. @Henk [1]:

  Laat me raden: dat “uitzetten” moet gebeuren door de zelfde overheid die mensen uitgenodigd heeft naar Nederland te komen, hun handjes vult met andermans geld, wapens verboden heeft verklaard en “excessief geweld” bij zelfverdediging zonder wapens bestraft?

  Over symptoombestrijding gesproken.

  En hoe zit het overigens met NEDERLANDSE rovers?

  Het blijft verbazingwekkend hoeveel vertrouwen sommigen nog steeds blijven hebben in het zelfde orgaan dat alle problemen heeft veroorzaakt.

  Trouwens, volgens individualistisch principes zijn “wij” er sowieso niet om problemen op te lossen. Dat argument begint vanuit de gedachte dat individuen ter dienste staan van een “samenleving” en andermans problemen moeten oplossen en dat vrij wapenbezit om die reden dus maar een “symptoombestrijding” zou zijn. Alsof we doctors zijn die met vrij wapenbezit de ziekten van anderen moeten bezweren.
  Vrij wapenbezit is geen “symptoombestrijding”, net zomin als vrijheid van meningsuiting symptoombestrijding is. Het is een RECHT die direct gelinkt is aan de autonomiteit van het individu en zijn leven en veiligheid.
  Vrij wapenbezit is er net zomin om sociale problemen op te lossen als de vrije markt er is om sociale problemen op te lossen.

  Iemand die dat niet begrijpt, begrijpt niets van het concept individuele vrijheid.

 9. @Anno Zijlstra [5]: Je kan niet automatisch familieleden van een crimineel ook maar het land uitsturen. Je zal toch maar een crimineel broertje hebben….

  Maar wat de straffen betreft: 100% van de schade (alle kosten, inclusief rechtsgang, politie-inzet, fysieke en geestelijke schade, inkomstenderving, noem maar op) laten betalen. Inclusief huisvestingkosten natuurlijk. Plus nog eens een “winstmarge” voor de slachtoffers. Het moet gewoon aantrekkelijk worden om overvallen te worden!
  Als dat niet direct betaald kan worden: strafkamp, totdat het terugverdiend is.
  Natuurlijk mogen de criminelen een orgaan verkopen of zo, daar kunnen ze ook wel iets mee verdienen.
  Straffen zoals lijfstraffen, doodstraf en noem maar op hebben geen zin, alle cijfers wijzen daarop. Vooral de doodstraf zorgt ervoor dat iemand die eenmaal gemoord heeft, niet meer zal stoppen, en direct terugschiet op politie.

 10. ach jullie moeten niet lullen man is je vader overvallen ofzo als je nou gewoon een normalere regering had hoefde het niet eens en de fucking media die alleen aan het generaliseren is rot toch op man power corrups geld moet binnen komen hoe dan ook

 11. als iemand de doodstraf krijgt wegens moord en zo zijn we van die persoon af, en dat is juist wat ik graag zie gebeuren, laatste sigaret, de een priester zegt nog wat en dan beng !!!! einde oefening.

 12. Frappant weer hoe in het gros van de reacties allerlei flinke opmerkingen worden gemaakt die in diezelfde reactie ook weer ontkracht worden met een overduidelijk gebrek aan kennis en inzicht. Dat is nou een typisch Nederlandse manier van je zorgen uiten: allemaal er overheen zeiken, vooral anderen de schuld geven en zelf geen seconde erover pijnzen om de luie stoel uit te komen en er iets aan te gaan doen. Bravo.

  Maar goed, domme weblogs zullen wel een hoop domme lezers aantrekken. De stelling dat wapens onder de ‘goeden’ versprijden tot minder criminaliteit gaat leiden slaat helemaal nergens op. Voor elk (wetenschappelijk) artikel dat dat beweert zijn er 10 te vinden die gefundeerd het tegenovergestelde beweren. De schrijver heeft er geen benul van hoe het criminele brein werkt, wat hem niet kwalijk is te nemen als hij zich er nooit in heeft verdiept. Wel kwalijk te nemen is het feit dat de schrijver vervolgens allerlei conclusies trekt op basis van eigen perceptie en aannames, en deze – met een paar schrale verwijzingen als ‘bewijs’ – als waarheden de wereld in knalt. Ook in deze opinie-stukken mag je verwachten dat de schrijver tracht de waarheid een stuk dichter te naderen.

  Een aantal landen in de wereld werkt al met een soepeler wapenbeleid ten gunste van zelfverdediging. Als de schrijver relevante criminaliteitscijfers van die landen kan tonen die beter zijn dan de onze, is het naast een fantast een hele knappe fraudeur.

  “Guns don’t kill people, they just make it a whole lot easier”

 13. I have Fighting-Crimes for last 25 years in Holland by informing the Dutch-Police but they never took any ACTION. I was shown Black Colour revolver through Mohammed Iqbal who is called “Rana” also other people have seen him with Guns and reported to Police but so far No Action ever taken not even questioned or searched. In this way Abutaleb has offered Guns for Jobs that if you delivered your Gun to Police you would get a Job but only with Antilines People why not other nationalities ? It sounds like Oil for Food from Iraq in times of War-Emargo. In Holland crimilaity is promoted to keep the Police Jobs. I have been told by other nationalities that they too have been reporting Fire-Arms thus ILLEGAL weapons to the Dutch Police but No-Protection has ever been offered through the Police and that victims in the end decide not to report anymore to Police. In Holland since reports are not registered so as to justify the claims of the Police that there is decrease on crimes but actually there is incsrease in crimes in Holland. I think in every Police situation one should report to his Home-Country Police and the Embassy and then a copy of it to Dutch Police. In Holland they say je vang boeven door boeven that means you catch the criminals through the criminals that means that perhaps to get th job with the Police you have to be First a Criminal in oder to get the job with the Police to justify Dutch Proverb. Anyway Holland has always been a Criminal Country since Piet Hein and later COLONIZING Country and then now War Participating country through Dutch Opium War in China was created for Drugs Trade and later IRT-Affaire is an indication in the recent and also Assistance in Afghanistan on Drugs Growing under Dutch Army Protection and Soft-Drugs and Hard-Drugs Policies of Holland dictations in EU comes from Holland. My Father was Dutch he fought for Holland Freedom and later setteled overseas alwyas used to say Holland has gone in the hands of dogs because of the SYSTEM where the Government does not want to change the Structure of the System. Read and Enjoy the Info-Data from the History of Holland. Thanking you Sincerely. I am not being listened by Dutch Police that means they are responsible for the existing of crimes and spread of crimes if they do not react on my given information. I SALUTE to Dutch so long take care of yourself.

  Dhr.Koch

Comments are closed.