supportwildersVandaag is het ondenkbare gebeurd: een Nederlands parlementslid is de toegang tot het Verenigd Koninkrijk ontzegd omdat een moslim gedreigd heeft een serie rellen te ontketenen als hij toegelaten zou worden.

Wat is er aan de hand? UKIP peer Lord Pearson of Rannoch had Geert Wilders uitgenodigd om in het Britse House of Lords, het hogerhuis, zijn film Fitna te tonen en er over te discussiëren. Hierop dreigde een andere Lord, Lord Ahmed, 10.000 moslims te mobiliseren om chaos te creëren.

Lord Ahmed is benoemd door laffe über-dhimmie Tony Blair, die ook de laffe en naar alle jihadische moslim-scheten buigende Gordon Brown heeft benoemd, die nog steeds, als ongekozen premier, een unicum in Europa, Engeland naar de knoppen helpt.

De BBC wist te melden dat “Wilders zijn film Fitna wilde vertonen” terwijl de werkelijkheid is dat Wilders was uitgenodigd om zijn film Fitna te vertonen. Subtiel verschil, nietwaar, meneer Goebbels?

Denk er eens rustig over na: een Europees parlemenstlid, uitgenodigd door een buitenlands politiek instituut, wordt door een lager instituut belet gehoor aan de uitnodiging te geven, op grond van islamitische bedreigingen, die niet zo benoemd mogen worden.

Oftewel, zoals Lord Pearson of Rannoch het zei:

“Indeed, any alleged threats associated with Lord Ahmed of attempts to prevent the showing of the film would themselves be a confirmation of the film’s message and the need for it to be shown. The subsequent action by the Home Office to try to deter Mr Wilders from coming to the UK has, we believe, been rightly condemned by the Dutch Foreign Minister, and is a further example of the appeasement policies of the British government in giving in to the threats of militant Islam.”

Naschrift van de auteur:

Geert Wilders is zeker geen libertariër. Ik ben het dan ook op essentiële punten grondig met hem oneens. Maar ik ben van mening dat deze casus expliciet raakt aan de vrijheid van meningsuiting, een vrijheid die Vrijspreker hoog in het vaandel heeft. Derhalve ben ik van mening dat Wilders ook de steun van libertariërs verdient op dit gebied, al was het maar omdat hij ervoor zorgt dat deze materie internationale aandacht krijgt.

40 REACTIES

 1. Het blijkt ook hier dat de hele EU niets voorstelt. Als een parlementarier uit de ene EU-provincie niet eens op uitnodiging van een andere parlementarier naar een andere EU-provincie mag gaan, is toch het eind zoek.

  De meeste libertariers (allemaal?) zijn voor uittreden uit de EU.
  En in dit geval zou ik er voor pleiten om Engeland uit de EU te trappen.

  Heeft iemand een idee hoe dit op gang gebracht kan worden?

  R. Hartman (NI) [3] reageerde op deze reactie.

 2. Dit was natuurlijk weer een geniale move van Geert.
  Hij wist dat ie er niet in zou komen maar toch ging ie.
  Puur opportunisme met een hoger doel.
  Die hele media aandacht en poppenkast op Heatrow zetten het uiteindelijke doel dat Wilders had met zijn reis naar het Verenigd Koninkrijk wel duidelijk op de kaart.
  Dat was namelijk het -puur uit lafheid- inperken van de vrijheid van meningsuiting door de machthebbers.
  De noodzakelijke discussie kan nu ook in de UK beginnen.
  Met dank aan Wilders.

  Bon Vivant [5] reageerde op deze reactie.

 3. @GB [4]:

  Wilders weet inderdaad hoe de media te bespelen. Door deze actie is een gebeurtenis, die anders hooguit wat aandacht zou krijgen van wat lokale media, wereldnieuws geworden.

  Gordon Brown is te kijk gezet als haatbaarden-hoer van het jaar, de nieuwe Chamberlain.

 4. Nog niemand heeft opgemerkt, dat het niet Wilders is die haat zaait, maar integendeel de moslimradicalen en hun van doodsangst sidderende dhimmi’s: zoals een groot Brits tv-station (n.b. de BBC), dat opmerkte, dat Wilders een extreemrechtse politicus is met extreemrechtse opvattingen.

  Ongeacht de (on)juistheid van de kwalificatie “extreemrechts”, men kan moeilijk verwachten, dat een extreemrechtse politicus er extreemlinkse opvattingen op na zou houden.
  Komisch, hoe hoog de BBC de intelligentie van zijn kijkers inschat.

  Goed, dat een politicus met zijn actie eindelijk eens een keertje de knuppel in het hoenderhok gooit, nu de Britten en andere “Europeanen” zelf niet eens in staat zijn de discussie over de islam en de vrijheid van meningsuiting te voeren.

  Bizar, dat Wilders zelf de Koran wil verbieden. Daar wordt hij niet geloofwaardiger door. Dit geeft wel aan op welk niveau de publieke discussie met de dhimmi’s over de vrijheid van meningsuiting zich vermoedelijk zal afspelen.

  Geniaal vind ik het besluit van de MP’s van UKIP om Wilders naar het Hogerhuis uit te nodigen.
  Bon Vivant [7] reageerde op deze reactie.
  Ron Paul Fan [9] reageerde op deze reactie.
  Tony [13] reageerde op deze reactie.
  Albert S. [36] reageerde op deze reactie.

 5. @Bon Vivant [7]:
  De verspreiding van Mein Kampf is in Nederland verboden, het bezit en het uitlenen echter niet:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Mein_Kampf#Mein_Kampf_in_Nederland

  In Belgie is MK gewoon te krijgen.
  Vreemd ook, dat het boek in het ene EU-land wel en in het andere niet verkocht mag worden.

  Wilders’ argument voor een Koranverbod is in de TK besproken en hij herhaalt het in de footage.

  Vrijheid van meningsuiting is vrijheid van meningsuiting, maar dit continent schijnt een grote kleuterschool met schreeuwende kinderen te zijn.
  Ron Paul Fan [10] reageerde op deze reactie.
  Armin [12] reageerde op deze reactie.

 6. @Spy-Nose [6]:

  “Bizar, dat Wilders zelf de Koran wil verbieden. Daar wordt hij niet geloofwaardiger door. Dit geeft wel aan op welk niveau de discussie over de vrijheid van meningsuiting zich vermoedelijk zal afspelen.”

  Dat aspect van Wilders kan ik ook niet waarderen. Ik gun de moslims van harte hun heilige boekie en voel geen enkele behoefte om hun heilige huisjes omver te halen. Van mij mogen ze tot in lengte van dagen in de geest van de koran leven en sterven… IN HUN EIGEN BIOTOOP.

  Wilders is teveel bezig met het bevechten van de inhoudelijke kant van de Islam (daarom is hij ook zo populair in New York) en te weinig expliciet bezig met de belangen van de autochtone bevolking, die in eerste instantie daarin bestaat dat zij nu of in de naaste toekomst niet opgezadeld gaan worden met een historisch megaconclict a la Kosovo over wie er in dit land het voor het zeggen gaat krijgen, met het reele gevaar dat Nederland zelf op den duur uit elkaar gaat vallen in een islamitische randstad en de rest van Nederland. Massa-immigratie moet worden afgewezen, niet op grond van demonisering van de andere partij (‘islamofascisme’) maar op grond van culturele incompatibiliteit en identiteit. Zo laat je je tegenstander heel en raak je hem op een fatsoenlijke manier kwijt.

  Spy-Nose [18] reageerde op deze reactie.
  jip gulzen [34] reageerde op deze reactie.

 7. @Spy-Nose [8]:

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Mein_Kampf#Mein_Kampf_in_Nederland

  Uit deze link 3 Hitler-citaten:

  – socialisme I-8. De strijd tegen het internationale grootkapitaal is het allerbelangrijkste programpunt geworden in den strijd dien het Duitsche volk voert voor zijn economische onafhankelijkheid. II-2. Dit principe zal eens tot uitdrukking komen in een verstandige beperking van het verschil in salarieering.

  – centralisme: ‘ein Reich’ II-10. De nationaalsocialistische leer is niet de dienares van de particuliere belangen der verschillende bondsstaten.

  – absolutisme: ‘ein Führer’ I-12. Raden en besturen hebben alleen te werken, niet te stemmen of te kiezen. Alleen de algemeene leider der partij wordt gekozen. II-4. De volksche staat kent alleen raadgevende lichamen, welke den gekozen leider terzijde staan,… het beginsel dat de absolute verantwoordelijkheid en het absolute gezag onvoorwaardelijk samengaan.

  ==> nationaal-socialisme is niets anders dan blond communisme.

  Een opmerking die in een Wilders draad net nog niet helemaal off-topic is.

 8. @Spy-Nose [8]: Het wrange is dat dit komt door een uitspraak van de rechter:

  http://www.annefrank.org/ond_upload/Downloads/HR-12051987.pdf

  Niet of de aanbieder kwade bedoelingen heeft en niet of het op provocerende wijze wordt aangeboden, maar de inhoud van het boek zelf is voldoende. Het betreft hier een generieke zaak!

  Op basis van dit arrest zou de verkoop van de Koran dus ook verboden kunnen worden … Maar goed, dat durven de heren bij de Hoge Raad uiteraard niet.

  (Niet dat ik voor enige verbod zou zijn overigens.)

  Valt me nog mee dat het kopen of bezitten niet strafbaar is …

  Spy-Nose [19] reageerde op deze reactie.

 9. @Spy-Nose [6]:

  Ik kan nog wel enig begrip opbrengen voor het feit dat hij de koran wil verbieden, al ben ik het er niet mee eens.
  Immers, de koran roept diepgelovige dwazen die geloven in beloning in het hiernamaals op om geweld te plegen en een Islamitische heilstaat te stichten waar alle niet-moslims tweederangs burgers zijn. Het is een soort geschreven oproep tot initiatie van geweld op grote schaal.

  Maar dat boek verbannen zou het geloof, en de inhoud van dat boek niet uit de geest halen.

  In zijn benoemingen heeft Wilders vrijwel altijd een punt, het is alleen jammer dat zijn oplossingen vrijwel altijd autoritair en collectivistisch zijn.

  Aan de andere kant begrijp ik dat probleem ook wel weer. Een goede oplossing is het opheffen van de verzorgingsstaat en haar aanzuigende werking, alsmede de subsidieindustrie. Maar als je moet wachten tot je de niet-moslim bevolking daarover overtuigd hebt, buigen we allemaal al naar Mekka.

 10. @IIS [11]:

  Zou je denken dat Theo van Gogh zich druk maakt om de zoveelste capriolen van socialisten m.b.t. de economie?

  Laat de andere 141 kamerleden zich druk maken om iets dat al door iedereen als een probleem wordt aangeduid.
  “We” hebben er 9 nodig die als een bulldog met de islamisering bezig blijven, gezien het feit dat de andere 141 dat continu blijven negeren.

  IIS [15] reageerde op deze reactie.

 11. @Tony [14]:

  Maar wat denk je als de crisis Wild om zich heen gaat slaan…hier in NL, welke problemen kunnen we dan met onze rif-bewoners verwachten. Nee, er is hier behoorlijk wat werk aan de winkel en filmpjes bespreken en overzeese problemen ontleden laat dat maar aan de eiland bewoners zelf over….Ik persoonlijk zie geen toegevoegde waarde.

  BTW, Den Haag is ten dode opgeschreven, daar gaat eerdaags de stekker uit, misschien kan Wilders zich beter gaan voorbereiden op wat gaat komen.

  Tony [22] reageerde op deze reactie.

 12. …eilandbewoners…

  Blonde eilandbewoners
  Drie blondjes zitten op een onbewoond eiland.
  Er spoelt een fles aan, met een briefje erin waar op staat:
  wie dit leest mag drie wensen doen’.
  Het eerste blondje wenst ‘ik wilde dat ik slim genoeg was om van dit eiland af
  te komen’.
  Ze krijgt onmiddellijk bruin haar, loopt het water in en begint naar de overkant te zwemmen.
  Het tweede blondje wenst ‘ik wil nog slimmer zijn dan zij’.
  Ze krijgt zwart haar, pakt een boomstam, bewerkt die tot een kano en vaart naar de overkant.
  Het derde blondje wenst ‘ik wil NOG slimmer zijn dan de andere twee’.
  Ze wordt een man, loopt tien meter naar links en loopt over de brug naar de overkant.

  Wilders had simpel gezegd er niet zoveel tamtam van moeten maken.

 13. Misschien is het aardig even in beeld te brengen waaraan deze britse regering zich onderwierp door Geert Wilders te weigeren zich uit te komen spreken:

  Metropolitan Police humiliated at the hands of Muslim demonstrators in London
  http://www.youtube.com/watch?v=jwBBScdP7AU&e
  http://www.youtube.com/watch?v=rpyif9LDJsc&feature=related

  Lees ook Gregorius’ commentaar:
  http://gregoriusnekschot.nl/blog/index.php?title=kapitein_haak&more=1&c=1&tb=1&pb=1

 14. @Ron Paul Fan [9]:
  Precies, maar zoals we weten, lopen hier hele volksstammen rond, die hun identiteit aan hun “geloof” denken te moeten ontlenen in weerwil van hun eigen persoonlijke ervaringen.

  Ook heb je er volksstammen bij, die zich identificeren met (vermeende) slachtoffers, waardoor er ook geen land meer mee te bezeilen valt.

  Veelal spelen deze beide aspecten een rol bij dezelfde individuen en groepen tegelijk, die dan vervolgens psychologische steun bij elkaar zoeken.

  Kortom dit soort maatschappelijke problemen vloeit in belangrijke mate voort uit een identiteitsprobleem. Je zou kunnen denken, dat dit probleem minder sterk speelt bij hoger opgeleiden, maar dan reken je buiten de waard, want de opleidingsinstellingen zijn natuurlijk allesbehalve neutraal en zijn produkten van machthebbers en Special Interest Groups (SIGs).

  Hoewel ik denk, dat mijn analyse juist is, zie ik voor de oplossing van de maatschappelijke gevolgen van dit identiteitsprobleem (radicalisering, politieke verwarring en onrust, massa-immigratie, escalatie van het geweld, gangs, toename van criminaliteit, opruiing, oproer, verdere toename van staatsterreur, internationale spanningen en militaire interventies) geen oplossing in het verschiet liggen.

  Ook de kredietcrisis zal hieraan weinig veranderen, dunkt me.
  Ron Paul Fan [29] reageerde op deze reactie.

 15. Wat ook nog even onderbelicht blijft is dat Brown hiermee duidelijk maakt dat hij de Britse bevolking glashard voorliegt (net als de andere Europese ‘leiders’ dat doen, overigens).

  Hij roept namelijk om het hardst dat Wilders ongelijk heeft, en dat moslims lieve en gematigde mensen zijn.

  Tegelijkertijd echter weert hij Wilders uit angst voor “maatschappelijke onrust”, waarmee hij dus gewoon toegeeft dat Ahmed zomaar 10.000 moslims kan aanzetten tot geweld.

  Hoeveel duidelijker kun je toegeven dat Wilders dus gelijk geeft en dat je buigt voor de aanwezigheid van een 5e colonne, waarvan je je dus heel goed bewust bent?

  De gemiddelde krantenlezer/tv-kijker weigert echter na te denken over dit soort zaken, en roept liever dat ze geen probleem hebben met moslims en dat Geert zijn muil moet houden. Ik heb ook geen problemen met moslims, zolang ze zich gedragen en mij niet onderwerpen.

  Dat verwachten is echter een utopie, zoals Brown dus gewoon toegeeft. Niet met woorden, maar wel met daden. En je moet mensen nu eenmaal niet beoordelen op wat ze zeggen, maar wat ze doen. Voorlopig is Geert daar behoorlijk consistent in, en dat vind ik bewonderenswaardig, zeker als je de druk waaraan hij blootstaat in ogenschouw neemt. Dat wil niet zeggen dat ik het met alles wat hij zegt noodzakelijk eens ben.

  Politici die niet lijden aan het ‘Do as I say, not as I do‘ syndroom moet je zoeken met een kaarsje…
  Spy-Nose [21] reageerde op deze reactie.

 16. @IIS [15]:

  Er is geen enkele waarde in het spenderen van alle 150 “resources” zogezegd, als het gaat om de economie. Als die 141 buiten de PVV daar niets in kunnen veranderen maakt die extra 9 van de PVV ook niets uit.

  Aan de andere kant is de PVV wel de enige die het vuil van de dhimmitude e.d. onder het tapijt blijft halen dat anderen er met plezier blijven ondervegen.

  En ach, de gevolgen van de kredietcrisis in Nederland?
  Misschien dat sommigen eindelijk ns wakker genoeg worden om te snijden in soepsidie-industrie en ontwikkelingshulp.

  Hier overigens een leuk filmpje van Hans Teeuwen over subsidie, maar dat terzijde:
  http://hansteeuwen.tv/html/post/128.html

  IIS [23] reageerde op deze reactie.

 17. @Tony [22]:

  Nummer één, inderdaad, geld binnenharken en besparen door de moeder van alle subsidiekranen dicht te draaien en alle gesubsidieerde NL-se clubjes op droog brood te zetten. Kurkdroog moet het worden, geen enkel stuk vet mag Den Haag nog verlaten. Het geld is van de burger en die moet om de economie te kunnen stimuleren het geld in eigen beheer houden…Tweede stap 70 to 80 procent van alle ambtenaren er uit donderen…Derde stap alle reseverse die gestald zijn bij de overheid benutten om eventuele gaten te stoppen en harde regels opstellen m.b.t. uitgaven….

  IIS [24] reageerde op deze reactie.

 18. @IIS [23]:

  Kijk, hier nog een uitspraak van ons schooljonkie JPB waar mij de broek van afzakt…. Hij herhaalde dat Nederland er in vergelijking met andere Europese landen goed voorstaat. „Nederland kan tegen een stootje. De werkloosheid is Europees en historisch gezien laag.” …kots!

 19. Het is goed om te weten dat deze Ahmed, die als gematigde moslim wordt beschouwd, zelf 3 jaar geleden iemand die verdacht wordt van terroristische activiteiten en het hebben banden met Al Qaeda in Westminster (het Britse Parlement) heeft uitgenodigd.

  Wilders mag Groot-Brittannië niet in terwijl hij niet verdacht wordt van terroristische activiteiten maar een Moslim die hier wel van verdacht wordt mag wel uitgenodigd worden om het Britse Parlement te bezoeken. Kan het nog dwazer?

 20. @Spy-Nose [21]: “Of heb ik iets gemist?”

  Mogelijk heb je de reacties van Nederlandse lezers van de MSM gemist, zoals die op de Telegraaf bv. Onvoorstelbaar dat velen vinden dat dit allemaal maar Wilders’ eigen schuld is en hij zich niet zo druk moet maken. Er zijn zelfs reacties bij dat NL van de gelegenheid gebruik zou moeten maken om Geert niet terug het land in te laten.

  Ook lees je dat hij hypocriet zou zijn, omdat hij zelf onlangs het bezoek van een Saudische (?), zeer omstreden, terrorisme predikende imam wilde tegenhouden. Over appels en peren gesproken.

  Zouden al die mensen echt niet beseffen dat een niet-moslim in de islamitische wereld minder dan niets is? Dat daar een waar apartheidsregime heerst? Dat alleen al uit oogpunt van wederkerigheid we het hier niet zo comfortabel voor die 5e colonne zouden moeten maken?

  Ik las eerder vanavond ergens (edit: ah, hier dus) dat het islamisme de wraak van het Marxisme is, en dat sluit aan op wat ik eerder al heb gepost over de doelstellingen van de Frankfurter Schule en hoe het islamisme daar in past.

  islamisme=Cultureel Marxisme=Politieke Correctheid=Frankfort School=vernietiging van de welvaart

  En overal in Europa speelt Labour (PvdA) daar een voortrekkersrol in.
  Spy-Nose [28] reageerde op deze reactie.
  Tony [32] reageerde op deze reactie.

 21. @R. Hartman (NI) [27]:
  “Ik las eerder vanavond ergens (edit: ah, hier dus) dat het islamisme de wraak van het Marxisme is,…”

  Precies, dat was en is ook nog steeds de opvatting van deze reagent:

  http://www.vrijspreker.nl/wp/2007/05/islamisering-de-wraak-van-het-marxisme/#topofarticle

  Godsiensten zijn in wezen aloude collectivistische instituten, met het enige doel macht uit te oefenen door het aanjagen van angst en het zaaien van haat en paniek. Daarin verschillen Islam, Jodendom en Christendom geen haartje.

  Het enige relevante verschil tussen de eerste twee enerzijds en het Christendom anderzijds is, dat Islam en Jodendom het oog om oog beginsel praktizeren en het Christendom vergiffenis en de gulden regel kent.

  Men zou grofweg kunnen zeggen, dat de seculiere tegenhanger van het Jodendom het communisme is en van het Christendom het socialisme. De Islam kent -uiteraard- geen seculiere tegenhanger, die representeert het ultieme totalitarisme door de vereniging van religie, cultuur, etniciteit en politiek systeem.

 22. @Spy-Nose [18]:

  “Hoewel ik denk, dat mijn analyse juist is, zie ik voor de oplossing van de maatschappelijke gevolgen van dit identiteitsprobleem (radicalisering, politieke verwarring en onrust, massa-immigratie, escalatie van het geweld, gangs, toename van criminaliteit, opruiing, oproer, verdere toename van staatsterreur, internationale spanningen en militaire interventies) geen oplossing in het verschiet liggen.”

  Op een nette manier, nee dat waarschijnlijk niet. Maar dit land heeft eerder voor hete vuren gestaan: spanjaarden, fransen, duitsers… we zijn ze uiteindelijk allemaal kwijt geraakt. Maar zonder bakken van ellende gaat dat niet. Het zal wel weer de spreekwoordelijke wal zijn die het schip zal gaan keren. Maar nooit eerder hebben we zo’n groot paard van Troje binnen de muren gehad.
  Spy-Nose [30] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.