zorginstellingArtsen willen kinddossier niet delen met politie.

Artsenorganisatie KNMG vindt dat het elektronisch kinddossier (EKD) niet beschikbaar mag zijn voor politie en justitie. Brede toegankelijkheid zou het bieden van goede medische zorg ondergraven, heeft de KNMG laten weten.

De artsen keren zich tegen een voorstel van de Rotterdamse wethouder Leonard Geluk om ook politie, justitie en Bureau Jeugdzorg inzage te geven in het dossier. Geluk wil daarmee niet alleen medische zorg bieden maar ook risicosituaties op het spoor komen.

Tot zover de media.

Het was te verwachten dat een politicus dit “briljante” idee naar voren zou brengen.

Het argument van de KNMG lijkt wel door de politiek ingegeven en is daardoor zwak.

Goede medische zorg heeft niets te maken met de brede toegankelijkheid tot het elektronisch kinddossier, maar met de vakbekwaamheid van artsen en verplegend personeel. Ze hadden zich moeten beroepen op de privacywetgeving en indien het nog aanwezig is, op hun beroepsgeheim. Maar zoals bekend geldt de privacywetgeving niet voor de overheidsinstanties zelf.

Geluk wil aan de hand van het elektronisch kinddossier ook risicosituaties op het spoor komen.

Risico voor wie? Wat voor risico?

Risico’s voor de patiënt of de overheid?

Als Geluk ook de politie en justitie toegang tot het elektronisch kinddossier wil geven, houdt dat dan in dat er niet alleen medische gegevens in het dossier staan?

Wordt het volgende voorstel van de politici dan om van alle ingezetenen een DNA profiel in het elektronisch patiëntendossier vast te leggen, onder de mom dat de politie dan sneller misdaden kan oplossen?

In Engeland is al een wetsvoorstel daartoe aangenomen.

Voor een betere gezondheidszorg zijn al deze dossiers niet nodig.

In een spoedeisend geval zal de desbetreffende arts toch geen tijd hebben om eerst het patiënten dossier in te kijken, maar zal op zijn eigen vakbekwaamheid moeten vertrouwen.

Nadat de ingreep voor dat moment geslaagd is, kan hij alsnog meer informatie bij de huisarts van de patiënt of aan de patiënt opvragen.

Het lijkt er daarom op dat de overheid voor andere doeleinden over de centraal opgeslagen gegevens van iedere burger wil beschikken.

Want is dat wat Geluk bedoelde om risicosituaties op het spoor te komen?

Afschaffen al die elektronische dossiers.

Laten de artsen onderling, met toestemming van de patiënt, beter communiceren en dan is de privacy van de patiënt beter gewaarborgd dan welk elektronisch dossier in handen van de overheid dan ook.

24 REACTIES

 1. Met medische gegevens worden natuurlijk ook gegevens over de psyche van het kind bedoeld. En natuurlijk spoor je daar dan risicosituaties in op; een kind dat bijvoorbeeld mishandeld is, zal misschien eerder op het criminele pad belanden.

  Echter! Door dit te doen, krijgt een kind in zijn jonge jaren al direct een stempel op gedrukt -> “Pas op, dit jongetje wordt later een crimineel.”

  Natuurlijk, de werkelijke reden dat meneer Geluk dit aankaart is: macht, controle uitoefenen op de bevolking, nieuwsgierigheid etc. Dezelfde redenen als meneer Klink om het EKD in te voeren.

  Het zal me ook niets verbazen als politie en justitie over een aantal jaren WEL inzage krijgen in het EKD. Langzamerhand wordt het EKD geaccepteerd door de bevolking zul je niemand meer over privacy horen klagen. Een “klein besluit” is dan nog nodig om ook politie en justitie inzage te geven in de dossiers, want welke partij zal stemmen tegen een voorstel om de “veiligheid” van onze kinderen te vergroten en de “risico’s” te verminderen? Privacy zal dan helemaal niet meer aan de orde zijn.

  Overigens, een aantal maanden geleden publiceerde GeenStijl de vragenlijst van het EKD. Wat mij (eigenlijk niet, maar ja) verbaaste was dat je het dossier kon laten “vernietigen”. Uiteraard word het dossier dan niet echt vernietigd, maar wordt er gewoon ergens in de database een “vinkje” gezet dat het dossier vernietigd is. Je hebt dus géén keuze om het dossier te vernietigen. Het gebeurt NIET!

 2. Dit is gelijk het grootste bezwaar dat ik heb tegen dit dossier. Er komt een koppeling die een bijna ontelbaar aantal mogelijkheden mogelijk maakt. Zowel hele goede dingen als zeer abjecte dingen.

  Ipv dat men vooraf gesteld had wat me er mee wilde doen, en in de wet gewoon keihard alle andere opties expliciet uitsluiten, is het vaag gehouden met als gevolg dat technisch alles kan, en er juridisch slechts hele matige indirecte bescherming is. Meeste potentieel onbedoeld gebruik wordt enkel tegengehouden door andere wetgeving zoals privacy. Mooi voorbeeld is dat de verzekeringsarts wel het dossier mag inzien, maar de medewerker die bijvoorbeeld de acceptatie doet bij hetzelfde bedrijf niet. Bij kwaadwillendheid (en dat is nu net waar je je tegen zou moeten beschermen, ook al acht je de kans hierop klein) is er dus feitelijk geen bescherming en is het ook niet na te gaan of er gegevens uitgewisseld zijn.

  Sancties hierop zijn ook niet opgesteld. Vergelijk, bij km-heffing waar de staat meteen goed voor zichzelf zorgde en expliciet ook de strafmaat bepaalde bij het voorstel. Waarom kan dat niet hier ook?

  Punt is uiteraard dat de staat eigenlijk weinig prioriteit geeft aan privacy en misbruik van gegevens. Zelf is ze namelijk geen slachtoffer in zo’n geval.

  Resultaat is, dat ander gebruik dan nu bedoeld gaat komen simpelweg omdat het technisch mogelijk is. Wettelijke remmen op nieuw gebruik zijn er namelijk bijna niet. Dit voorstel van justitie toegang geven is daar een mooi voorbeeld van. De komende jaren gaan we ongetwijfeld helaas nog veel meer voorbeelden zien.

 3. Overigens zijstapje: het beste wapen tégen dit soort systemen is af en toe verhuizen over een landgrens. 🙂

 4. @Kapotjeplov [2]: Klopt, wat alleen jammer is, is dat er niet genoeg op de rechten van de ouders én het kind wordt gewezen.

  Een arts met een beetje overredingskracht (“Het is in het belang van, voor het welzijn van uw kind, etc. etc.”), wat je van een arts kunt verwachten, wordt het heel makkelijk om alsnog de antwoorden van de vragen “af te dwingen”.

  Let op, over een aatnal jaren zullen ook de politici het belang, veiligheid, gezondheid etc. van het kind boven de waarde die ouders aan hun privacy hechten stellen.

  En ach, “zwijgrecht”. Meestal onderzoekt een arts en constateert hij iets. Dus wat dat betreft hoef je KUN je niet eens zwijgen.

 5. Sowieso kan men zich afvragen waarom een eindeloze lijst van de ontwikkeling van een kind en de daarbij behorende vastgelegde omgevingsfacoren, van groot belang voor dat kind zouden zijn.

  Louis zegt het goed: een bekwame arts kan bekwaam handelen als het noodzakelijk is, en eventueel voor zichzelf wat aantekeningen maken.

  Maar in dit achtervolgprogramma wordt van alles vastgelegd waar een ander (en helemaal een overheid) helemaal niets mee te maken heeft.

  Het lijkt erop alsof wetenschappelijke onderzoekers hier een groots project voor onderzoek zien. En de overheid, in de WAAN alle risicio’s vooraf te kunnen elimineren door het kennen van alle gegevens, gaat er graag in mee.

  Het zogenaamde voorzorgbeginsel wordt hier tot in z’n uiterste consequentie doorgevoerd. Wat leidt tot dwang en sturen, in richtingen die socialisten wensen.
  De praktijk echter heeft al duidelijk aangetoond dat een overheid de mens nauwelijks kan sturen. Hooguit kan men hem verbieden, boetes opleggen of opsluiten.
  En DAT moet dan ook het uiterste gevolg zijn van een overheid die, aan de hand van de gegevens van de kinderen, deze personen meent te kunnen sturen in gewenste richtingen.

  Hoe meer de overheid weet van de burgers, des te meer aanleidingen kan de overheid vinden de burgers te sanctioneren.
  Want nogmaals: een overheid kan uitsluitend sanctioneren als zij wil mensen wil sturen.

  Schijnnoodzaak.
  Zo werd ouders gevraagd, wanneer zij hun kind aanmeldden bij een basisschool, hoe de bevalling was verlopen.
  De gedachte daarachter was, dat een eventueel opgelopen hersenbeschadiging van invloed kon zijn op de schoolprestaties.
  Dat kan inderdaad.
  Maar het maakt helemaal niets uit of het onderwijzend personeel daarvan op de hoogte is: immers, een bevalling valt niet meer terug te draaien, en een leerkracht kan een lichte hersenbeschadiging onmogelijk verhelpen.
  Hij moet het gewoon doen met wat aanwezig is.
  Zo’n vraag is derhalve te beschouwen als een volstrekt irrelevant en tevens als een onbeschaamde nieuwsgierigheid en bemoeizucht m.b.t. prive-aangelegenheden.
  En dat geldt ook voor die vragen in dat EKD.
  EKD, weg ermee!

  Een burger is pas verdacht als er duidelijke aanwijzingen zijn hem in een zaak als verdachte aan te merken.
  En niet als hij opgroeit tot burger en/of gewoon burger is.
  De overheid wantrouwt z’n burgers steeds meer.
  Mede als gevolg van het voorzorgbeginsel.

 6. “De praktijk echter heeft al duidelijk aangetoond dat een overheid de mens nauwelijks kan sturen. Hooguit kan men hem verbieden, boetes opleggen of opsluiten.”

  De laatste zin komt toch neer op sturen en dwang?

  beek [10] reageerde op deze reactie.

 7. @NL Nuchterland [9]:

  Juist. M.i. de enige middelen die een socialistische overheid ter beschikking staan.
  Vandaar dat een overheidswens een nieuwe mens, en daarmee een socialistische samenleving, tot stand te brengen, bestaat uit het opleggen van sancties.
  Dat levert geen nieuwe mens op, maar een schijngestalte, die slechts handelt uit vrees voor de sancties. Maar intussen tientallen jaren kan blijven knarsetanden en zinnen op wraak, en/of blijvend uitzien naar andere mogelijkheden die meer recht doen aan zijn menszijn.
  Of vluchten in vergetelheid met middelen daartoe geschikt.

  beek [11] reageerde op deze reactie.

 8. @beek [10]:

  Dit is een zeer wezenlijk beginsel.
  Te weten dat men iemand die men liefheeft ernstig teleurstelt, dat raakt een mens dieper, dan te weten dat hij iemand die hij vreest vanwege sancties, zou teleurstellen.
  Aangezien het onmogelijk is een abstracte overheid lief te hebben, is een overheid altijd gedoemd te blijven hangen in een schijngehoorzaamheid van argwanende burgers.
  Ondanks alle charme-offensieven in de media.
  Het eerste beginsel kan uitsluitend op micro-menselijk niveau plaatsvinden.
  Maar zal een beter totaalbeeld opleveren dan abstracte overheidssturing.

  Overigens is het het eerste beginsel dat, m.b.t. het christelijk geloof, door de Reformatie werd herontdekt.

 9. Een DNA databank, RFID chips in je paspoort/auto/kleding (of onder je huid), camera’s op iedere straathoek, elektronische stemcomputers, logfiles van je internetsurfen/betalingsverkeer/GSM/OV data, intelligente energiemeters in je huis, rekeningrijden kastje in je auto, enz. Dit EPD kan er ook nog wel bij. 😉

  Big Brother, 1984 of THX-1138 samenlevingen zijn blijkbaar het wenkend ideaal van een overheid die haar burgers als kinderen wil beschermen en voor ieder denkbaar risico wil vrijwaren. Voor haar grootse plannen zijn een alomvattende informatievoorziening en een uiterst meegaande burgerij zeer gewenst. Zij gaat er aan voorbij, dat mensen zo de essentie van het leven wordt ontnomen. Het fiasco van de DDR heeft laten zien dat de weg naar de hel met de beste bedoelingen is geplaveid.

  Om over het risico van misbruik nog maar te zwijgen. De Duitse bezetter heeft indertijd veel plezier gehad van het voortreffelijke bevolkingsregister dat door rijksambtenaar Lenz was aangelegd.
  http://www.id-nee.nl/02-4%20geschiedenis%20hoofdtekst.htm

  Gelukkig kan je verhinderen, dat ieder detail van je leven wordt vastgelegd. OV-kaarten zijn te kraken, de chip in je ID kaart kan niet tegen de magnetron, met een prepaid GSM kan je ook prima bellen en met contant geld kan je nog steeds betalen.

  Maar feitelijk is het volkomen absurd dat je als een soort verzetstrijder ondergronds moet gaan om nog een enige privacy te kunnen hebben. Kohnstamm (CBP) kom eens van je luie kont !

  beek [13] reageerde op deze reactie.

 10. @Peter de Jong [12]:

  Interessante opvatting van het kabinet De Geer: Dat met de invoering van een verplicht identiteitsbewijs in feite elke Nedrlander als een potentiele misdadiger wordt gezien, hetgeen in strijd is met de Nerderlandse tradities!
  Wat weer eens aantoont dat Nederlandse wetten allerminst als principe-wetten dienen te worden beschouwd.
  Maar eerder als gelegenheidswetten.
  Waardoor de overtreders gelegenheidsovertreders kunnen zijn.
  Die later hun gelijk kunnen krijgen.
  Maar waar burgers die meenden ooit braaf te handelen, later vanwege dezelfde handelingen kunnen worden ge-arresteerd.
  Een onvermijdelijk gevolg van het democratisch systeem.

  Peter de Jong [14] reageerde op deze reactie.

 11. @beek [13]:

  Niet per se, Beek. Als we hier nog een behoorlijke grondwet hadden, waarin die principes duidelijk waren vastgelegd (zoals bij de US Constitution) dan zou het waarschijnlijk zo’n vaart niet lopen. Het is echter net zo’n gelegenheidsdocument als onze andere wetten. Dat gaat NL nog eens lelijk opbreken (Weimar Republiek en Hitler c.s. achterna ?).

  “A democracy cannot exist as a permanent form of government. It can only exist until the voters discover that they can vote themselves money from the Public Treasury. From that moment on, the majority always votes for the demagogue promising the most benefits from the Public Treasury with the result that a democracy always collapses over loose fiscal policy always followed by dictatorship.”
  ~ Alexander Fraser Tyler in The Decline and Fall of the Athenian Republic.

  beek [15] reageerde op deze reactie.

 12. @beek [15]: @beek [16]:

  Dat klopt. Momenteel is het vooral een democratische zwakte. Er zijn maar weinig politici die verder kijken dan hun termijn van 4 jaar. Een visionair als Lely met zijn Deltawerken zie je maar zelden (Waarom is Schiphol indertijd niet naar de lege NO-polder verplaatst ? Starten over water, dichter bij Duitsland, goed voor de economie van het noorden, geen files vanuit Almere omdat A’dam gewoon naar het zuiden had kunnen uitbreiden; en waar blijft de Haakse Zeedijk, het grootste landaanwinningsproject uit de geschiedenis ?).

  Er zit dan ook weinig continuïteit in het beleid. De debatten in de Tweede Kamer gaan tegenwoordig zelfs voornamelijk over krantenkoppen en de waan van de dag. Discussies over de basisprincipes van onze samenleving zijn er helaas zelden of nooit.

  Een verlicht despoot die zijn beleid over een heel mensenleven kan uitsmeren geeft dan beslist meer continuïteit en resultaat. Lee Kuan Yew bijv. heeft uit de chaos die de Britten achterlieten een welvarend Singapore opgebouwd (met harde hand, dat wel). Ook de grootste ideeën die Napoleon en Hitler over de eenwording van Europa en de wederopbouw na de oorlogsperiode hadden zijn bepaald indrukwekkend.

  Maar zonder morele principes zijn zowel democratieën als dictaturen op drijfzand gebaseerd en geen lang leven beschoren. Onder de nazi’s zouden we allang een welvarend verenigd Europa hebben gehad, met Germania als schitterende wereldhoofdstad, maar de verbrandingsovens voor de Untermenschen zouden continu hebben gedraaid.

  Praktische discussies kan je daarom nooit voeren zonder het eerst over de principiële uitgangspunten te hebben. Zie ‘How many men?’
  http://en.wikipedia.org/wiki/Taxation_as_theft

  “Most of the major ills of the world have been caused by well-meaning people who ignored the principle of individual freedom, except as applied to themselves, and who were obsessed with fanatical zeal to improve the lot of mankind-in-the-mass through some pet formula of their own.”
  ~ Henry Grady Weaver, author of a classic book on freedom, The Mainspring of Human Progress

  beek [18] reageerde op deze reactie.

 13. @beek [18]:

  De milieulobby had er geen belang bij en de overheid ook niet. Die voert (samen met Brinkman’s bouwlobby) een verdichtingsbeleid. Dat geeft gemeentelijke overheden de hoogste belastingopbrengst per vierkante km grond.

  Projectontwikkelaars werken daaraan mee, omdat zij kleine grondstukken goedkoop kunnen inkopen en vanwege de door de overheid gecreerde woningschaarste compleet met nieuwbouwhuizen zeer duur van de hand kunnen doen aan de nieuwe bewoners.

  Die overdreven hoge vraagprijs voor nieuwe huizen is mogelijk doordat de overheid de kosten voor de eigenaar subsidieert, o.a. via de hypotheekrente-aftrek en de nationale hypotheekgarantie. Het is een typisch geval van marktverstorend corporatisme.

  Vergelijkbare wettelijke regelingen, die tot doel hadden huizen te verkopen aan mensen die ze eigenlijk niet konden betalen, hebben in de VS tot de huidige kredietcrisis geleid.

  Als de woningmarkt in NL werkelijk vrij zou zijn zouden we waarschijnlijk allemaal in een vrijstaande woning met flinke tuin leven. Zodra de landbouwsubsidies stoppen komt er immers heel veel landbouwgrond vrij die veel goedkoper is dan de huidige percelen voor woningbouw.

  beek [20] reageerde op deze reactie.

 14. @Peter de Jong [19]:

  Kan wezen.
  Ik vind de bezwaren niet opwegen tegen de voordelen.
  Zo’n nieuw stuk land: wat een mogelijkheden al niet!
  Waar blijft de enthousiaste toekomstvisie?
  Die mogelijkheden ziet?! In plaats van het sombere en klaaglijke geneuzel vanachter dikke rapporten in benauwde kamertjes.
  Een deel zou zelfs als vrijstaat experiment kunnen worden gebruikt.
  Maar een nieuw vliegveld kan eveneens.
  Vruchtbare landbouwgrond voor een wereld die snakt naar voedsel.
  Ruimte, dat is werkelijk wat Nederlanders nodig hebben.
  En dan niet in de zin van die Germaanse Lebensraum.
  Kaapse Zeedijk: lijkt me eveneens een geweldig initiatief.
  Wat leutert men toch over VOC-mentaliteit?
  DOE het!

  Peter de Jong [22] reageerde op deze reactie.

 15. Voor de kakkers uit de haven van Muiden kan eventueel een brede vaargeul worden aangehouden.
  Zijn die ook weer gerustgesteld.

 16. @beek [20]:

  HAAKSE Zeedijk. Genoemd naar Rob van den Haak, een van de bedenkers.

  Het gaat om een nieuwe zeedijk precies op de grens van de NL territoriale wateren. Deze geeft bescherming tegen 7 meter zeespiegelstijging (tgv afsmelten van het landijs) en tevens een enorme uitbreiding van het NL grondgebied.

  Er is dan volop ruimte voor bouwgrond voor nieuwe steden en bedrijfsterreinen, natuur- en recreatiegebieden, spaarbekkens voor de opvang van rivierwater (ivm de afwatering bij verhoogde zeespiegel) en voor vis- en algenkwekerijen (voedsel en biodiesel), een tweede nationale luchthaven, met in de zeedijk getijdecentrales en op de zeedijk windmolens en zonnepanelen voor duurzame energiewinning.

  Het project kan geheel door het bedrijfsleven worden gefinancierd, want de verkoop van de grond dekt de bouwkosten. De overheid hoeft slechts de benodigde vergunningen te verstrekken.

  http://www.haaksezeedijk.nl/

  beek [23] reageerde op deze reactie.

 17. @Peter de Jong [22]:

  Werkelijk geweldig! Wat zit men toch te aarzelen?
  Zo’n schitterend project baat heel veel mensen meer, dan het eindeloze geleuter in honderden kamertjes ten behoeve van schijn-integrerende of vrouwen-stimulerende projecten. Of het eindeloos geld weggeven aan kunstenaars en instituten die, zonder dat geld, nauwelijks liefhebberds zouden trekken.
  Haakse Zeedijk, Markerwaard: DAAR zijn de stimulerende projecten!
  Met voordelen alom, tot onze achterkleinkinderen en verder aan toe.

  Peter de Jong [24] reageerde op deze reactie.

 18. @beek [23]:

  De NL overheid is tegenwoordig alleen nog in staat tot zinloze regelingen op de vierkante millimeter. Mensen met visie en daadkracht die zich met de grote lijnen bezig houden zie je er zelden meer.

  Als je hier iets wil, zal je het helemaal zelf van de grond moeten trekken, terwijl de overheid je van alle kanten tegenwerkt. Het is een absoluut godswonder als er in het huidige NL überhaupt nog iets van de grond komt !

  Overigens is de enige reden waarom we in NL een overheid nodig hebben dat we hier achter dijken leven. We kunnen daarbij geen klaplopers gebruiken die niet aan het dijkonderhoud willen meebetalen. Dat betekent dus belastingdwang om praktische redenen.

  Maar je buren bemoeien zich tegenwoordig niet alleen met het feit of je wel aan die dijken meebetaalt, maar ook of je niet te veel rookt of te vet eet en nog 101 andere dingen die helemaal niet ter zake doen. Het gelegenheidsargument is in de loop der eeuwen dus als een kanker uitgebreid tot in de haarvaten van de samenleving.

  Er komt gegarandeerd een moment dat mensen het werkelijk zat zijn. Degenen die niet emigreren naar vrijere oorden zullen de overheid zoveel mogelijk gaan tegenwerken of negeren. Uiteindelijk keert de wal het schip, want mensen kunnen wel zonder overheid (dan de dijken maar laten inzakken en weer op terpen gaan wonen 😉 maar de overheid kan niet zonder burgers.

  Hank Williams Sr – Mind Your Own Business (1949)
  http://www.youtube.com/watch?v=Ckied5fDnC4

Comments are closed.