regels-verbodDe steeds verder uitbreidende en meer betuttelende overheid gaat steeds meer mensen de keel uit hangen. Maar nog lang niet genoeg.

Omdat die huidige ontwikkeling slecht is voor de vrijheid en welvaart van iedereen (met uitzondering van onterechte profiteurs) is het belangrijk om te trachten deze trend te stoppen en om te keren. 
 
Ongeveer twee maanden geleden hebben het kleiner maken van de overheid al eens aangegooid.

Hoe maken we de overheid kleiner? 1. Ron Paul” 

Daar zijn toen op de Vrijspreker en per e-mail heel wat (nuttige) reacties en suggesties op gekomen. Die zijn echter nog niet rationeel en praktisch uitgekristalliseerd in een bruikbaar plan waar concreet mee te werken valt.
Daar zouden we meer aandacht aan kunnen besteden, ja zelfs moeten als we die vrije, libertarische maatschappij echt zelf willen verwezenlijken.

Vandaag twee puntjes die nodig onderscheiden moeten worden bij het maken van een dergelijk plan:

PUNT 1: Er moet goed (concreet_ omschreven worden hoe we die maatschappij willen hebben. Onze wensen en mogelijkheden.
Heel veel hiervan is al te vinden in de libertarische literatuur, en ook al hier elders op de Vrijspreker.
Dit punt kan gesplitst worden in :

1.A.. Hoe is elk onderdeel theoretisch:
Bvb. “Belasting/subsidie is geweld en moet verdwijnen.

1.B. Wat is de libertarische (vrijheids)oplossing voor dit onderdeel.
Bvb antwoorden op allerlei vragen als “Wat doe je dan met de zwakken, de wegen, de scholen enz.

Het zou al zeer nuttig zijn een Libertarisch boek met 1 A+B te schrijven.
Dat zou veel libertariërs een boel tijd schelen door er in discussies naar te verwijzen!!

PUNT 2: Dit is een geheel andere aanpak. Dit analyseert en coördineert: “Hoe komen we vanuit de huidige situatie op een praktische manier zo snel mogelijk in de gewenste situatie. “Hoe komen we van A naar B.”
Het zou nuttig zijn hierin per hoofdstuk ook aan te tonen dat die oplossing niet alleen moreel maar ook praktisch en voordelig is.

Ook in gesprekken bij libertariërs onderling ontstaat regelmatig misverstand doordat punt 1 en 2 niet goed gescheiden gehouden worden

PUNT NUL: Wat we ook willen bereiken, vanuit de huidige situatie tellen aantallen: Hoe meer mensen achter een plan staan, hoe zekerder het is te verwezenlijken. Daarom is het goed om zoveel mogelijk personen met het libertarisme kennis te laten maken. Gebruik daarvoor bvb de “Filosofie van de Vrijheid” (Voorpaginalink)

Actie 1.Graag commentaar, aanvulling of alternatieven voor deze allereerste aanzet/
Actie 2. Stuur onderdelen die onder 1A opgenomen zouden kunnen/moeten worden. In dit stadium alleen maar de “Naam”of aanduiding. Uitwerking komt later. Het is belangrijk om overzicht te houden

Graag inbreng!

37 REACTIES

 1. De overheid zal duidelijk moeten gaan maken dat ze (deels??) overbodig is. Dit betekent dus wel voor de politicus dat ie ‘zelfmoord’ pleegt en zal dus wel op zich laten wachten.

  Instellingen als het OWV en GAK doen dingen die uitzendbureau’s beter kunnen en doen, natuurmonumenten verzorgt natuurbehoud beter dan lokale overheden, particulier onderwijs is in veel gevallen beter dan openbaar, enz enz.

  Ik fantaseer er wel eens over als 200.000 nederlanders geen belasting meer zouden betalen. De fiscus kan dit onmogelijk aan, ze falen nu al! Dan moet er toch geluisterd gaan worden.

  Hub Jongen [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Pieter [1]:
  “De overheid zal duidelijk moeten gaan maken dat ze (deels??) overbodig is”
  Daar kun je nooit op rekenen. De overheid (en collectivisten) zal alleen maar trachten duidelijk te maken dat ze onmisbaar is en nog veel meer naar zich toe trachten te trekken.

  “….als 200.000 nederlanders geen belasting meer zouden betalen….”
  Ja, DAN zouden we wel druk kunnen zetten.
  Terecht benadruk je hiermee het belang van meer libertariers. En daarvoor is het begrijpen van de de moraliteit noodzakelijk.

 3. regel 1: geen nodeloos ingewikkelde regels, dus bv vlaktaks
  geen overdrachtsbelasting en hyp. rente aftrek.
  regel 2: zo gering mogelijke ingreep op persoonlijk leven, dus
  – vrije keuze van school, huisvesting
  – prive scholen financieren als alle andere
  – successierechten afschaffen : ieder bepaalt zelf waar
  – zijn nalatenschap heen gaat
  – subsidies grotendeels afschaffen en indien wel: tijdelijk
  regel 3: privatiseren ontwikkelingshulp
  regel 4 : privatiseren immigratie. Instellingen of bedrijven moeten
  garant staan voor immigrant
  regel 5 : primaire overheidstaken zijn veiligheid (evt onderwijs) en een
  goed rechtssysteem, dat laatste moet voorkomen dat
  vermogen synoniem wordt met macht.
  regel 6 : door overheid gesubsidieerde instellingen mogen maximaal 20%
  overhead hebben
  regel 7 : vrijheid van meningsuiting, maar verboden is demoniseren en
  oproepen tot geweld

  Hub Jongen [8] reageerde op deze reactie.
  Marcellus [9] reageerde op deze reactie.

 4. Ik denk dat elk individu er goed aan doet zich eerst grondig te verdiepen in de belangen die de verschillende stromingen (socialisten/liberalen/communisten etc.) dienen, en in welk historisch conflict of situatie hun oorsprong zich bevindt, zijn de belangen wel zo verschillend?
  Die actie zou al garant moeten staan voor een groot aantal zeer interessante discussies welke je leiden in de richting van een universeel principe onder de noemers dynamiek en fysieke economie.
  Het wordt dan ook meteen duidelijk waarom het speculatieve gedeelte(derivaten b.v) in een financiële sector nooit welvaart vermeerderend kan werken en de (waarschijnlijk bewust aangestuurde) oorzaak is van de aankomende depressie.
  Het huidige globale financiële systeem moet eerst op de schop voor er weer ergens aan gebouwd kan worden.
  Als je de “vijand”niet goed kent wordt het lastig jezelf te verdedigen.
  M.a.w de tijd is rijp voor een globale upgrade in bewustzijn en dat begint bij elk individu zelf.

  NvdBeek [5] reageerde op deze reactie.

 5. @Johan. D [4]:

  Je hebt gelijk dat een collectief element in de huidige discussie ontbreekt. Klassiek liberalen als JS Mill zochten niet zozeer bescherming tegen de staat, maar belangrijker nog bescherming tegen de “publieke opinie”, dat wil zeggen de verschillende al dan niet formele collectieven die door geweld en onderdrukking invloed kunnen uitoefenen op het individu. De geschiedenis kan daarbij feiten leveren, maar de aangewezen wetenschappen zijn toch echt de sociologie en economie (i.h.b. de Nieuwe institutionele economie, niet zozeer de neo-klassieke). Vooral het Agency-structure debat van b.v. Archer kan daarbij steun geven. Niet iedere vorm van afschaffing van de staat zal vrijheid brengen.

  “Het wordt dan ook meteen duidelijk waarom het speculatieve gedeelte(derivaten b.v) in een financiële sector nooit welvaart vermeerderend kan werken en de (waarschijnlijk bewust aangestuurde) oorzaak is van de aankomende depressie.”
  De stap van de bestudering van bepaalde theorieën naar de waardecreatie van een bepaald type transactie is m.i. wat groot. Te groot eigenlijk.

  En wat betreft de vraag of de belangen wel zo verschillend zijn: Het is een methodologische valkuil om met homogene preferenties te werken. Uniformiteit is dan al snel een goede oplossing. Ga er maar vanuit dat wij allemaal verschillen in smaak en derhalve in belangen. Dan kunnen we namelijk werken aan de beantwoording van de vraag welk mechanisme het beste leidt tot een afweging van die tegenstrijdige belangen.

  Even uit interesse: De nadruk op geschiedenis als methode, de gedachte dat de mens van nature geen conflict heeft met een ander mens en de gedachte van een klassestrijd (gestuurde armoede): U is Marxist? Ook daadwerkelijk Das Kapitaal gelezen misschien?

  Johan. D [10] reageerde op deze reactie.

 6. 1.Belasting/ subsidies
  2. Monetair / economisch (de onderschatte en gevaarlijkt inflatie tax)
  3. Privaat bezit van productiemiddelen vs staatsbezit productiemiddelen, (efficiëntie van de staat) met eventuele uitloop naar de creatie van welvaart en hoe deze wordt tegengewerkt door de staat en socialisten,
  4. Wapenbezit.

  In een boek met dit doel lijkt het mij ook verstandig om geschiedkundige feiten van kapitalisme/socialisme naar voren te laten komen. De geweldige stijging van welvaart, overal waar kapitalisme (division of labour) ontstond. En vluchtten mensen van oost naar west Duitsland of andersom?

  Mooi initiatief.

 7. Mijns inzien valt of staat alles met de hoeveelheid common sense die de ontvanger van informatie heeft.
  Als de meest simpele dingen niet overkomen is er weinig kans van slagen bij desbetreffende persoon, en is het beter je energie te besteden aan anderen.
  Je zult ernstig rekening moeten houden met de mate van hersenspoeling die zelfs op het eerste oog intelligente mensen ondergaan hebben.

  Bijvoorbeeld: als je aan wilt geven dat belastingen diefstal zijn, zul je dat goed moeten onderbouwen. Dit doe je door aan een individu te vragen wat hij ziet als het verschil tussen een gewone dief en een overheid.

  “De overheid is niet hetzelfde als een dief.”

  Een dief bedreigt je met geweld als je je geld niet geeft. De overheid stuurt mensen naar je toe die je bedreigen met geweld of opsluiting als je geen geld geeft. Ze sluiten je zelfs op als je geld achterhoudt dat ze wilden hebben. Allebei gedwongen afname van geld. Allebei dreigen ze met geweld als je niet aan de eis wilt voldoen.

  “We stemmen voor de overheid. Niet voor dieven.”

  Antwoord: Dus als we stemmen voor welke dief ons berooft is diefstal goed? Dus als twee wolven en een schaap stemmen wat er vanavond gegeten wordt moet het schaap niet klagen? Dus als we NIET stemmen ben je het ermee eens dat we ook niet mogen worden onderworpen aan belastingen?

  “Stemmen is vrijwillig. Je hoeft niet te stemmen.”

  Dit zou zinnig zijn, ware het niet dat iemand die niet stemt zich niet kan onttrekken aan de gevolgen van de stemmen die mensen wel geven. Niet stemmen is dus in de praktijk zinloos. Niet stemmen zou slechts een ‘proteststem’ kunnen zijn. Stemmen is vrijwillig, maar deelnemen in een democratie niet. Dat is als zeggen: “Je hoeft niet te stemmen op welke dief je berooft.” Maar beroofd wordt je toch wel.

  “De overheid neemt geld van de burger af om voor de zwakkeren te zorgen.”

  En als een dief geld steelt om voor een zwakkere te zorgen, is de diefstal moreel aanvaardbaar? Als de dief zelf minder geld heeft dan het slachtoffer is het minder crimineel? De meeste dieven hebben nu eenmaal minder bezit dan hun slachtoffers.
  Bovendien, als politicus A geld afneemt van burger A om te zorgen voor burger B, hoe rechtvaardig vind je dan dat politicus A nota bene, van dat totale geld, zichzelf een salaris verschaft dat persoon A niet eens verdient?
  Is dat geen zelfverrijking? Als het gaat om de zwakkeren, waarom accepteren politici dan geen Jan Modaal-salaris?
  En waarom mag een politicus eigenlijk zelf bepalen wat zijn salaris is, als wij dat geld via democratie “vrijwillig” aan hem zouden geven om voor zwakkeren te zorgen?
  Mag waar jij werkt, de werknemer ook zijn eigen salaris bepalen?
  En hoe verklaar je subsidies die niet naar zwakkeren gaan? Hoe verklaar je de EU? Hoe verklaar je geld dat naar buitenlandse militaire missies gaat? Naar campagnes? Naar talloze leuter-commissies? Enzovoorts.

  “We leven in een democratie. Dat is vrijheid.”

  Antwoord: Dus als vier mensen in je huishouden stemmen dat jij al het werk moet doen is dat vrijheid? Dat is immers ook democratie. Dus als een meerderheid stemt dat een minderheid dingen niet mag zeggen die een meerderheid wel mag zeggen is dat vrijheid?
  Vrijheid betekent niet afhankelijk zijn van de wil van anderen. Vrijheid betekent ONafhankelijk zijn van de wil van anderen.

  Enzovoorts.

  De beste methode om andere mensen te overtuigen is door het gebruik van harde logica, liefst met zoveel mogelijk voorbeelden die aantonen hoe krom het idee van een overheid dat met geweld dreigt is.
  Het is belangrijk om de aard, de natuur van dingen duidelijk te maken waar mogelijk, zodat vergelijkingen zoveel mogelijk kloppen.
  Nou weten we allemaal (hier) dat democratie onjuist is, maar daar kun je beter niet meteen mee aankomen bij de niet-geinitieerden. Dan slaan ze waarschijnlijk meteen dicht qua luisterbereidheid. Beter is het om duidelijk te maken dat men via democratie juist meer vrijheid moet terugeisen naarmate dit logisch overkomt.

  Hoe meer men je punt ziet, hoe sneller je ze kunt verwijzen naar boeken of websites die dieper op de materie ingaan. Het zaadje is geplant.

  Als ondanks de hoeveelheid logica die je op ze uitstort, men weigert te begrijpen of luisteren, heb je waarschijnlijk met een verloren zaak te maken, en kun je beter naar de volgende gaan.
  Je moet rekening houden met collectivistische huichelarij bij veel mensen. Daarmee bedoel ik dat men alleen het goede van vrijheid ziet zolang het hen uitkomt, en geen moreel probleem ziet met beknotting van anderen waar beknotting van anderen beter uitkomt. Veel mensen zijn dan ook niet noodzakelijkerwijs dom, maar gewoon egoistisch (en dan bedoel in de letterlijke zin, niet de zin waarin libertariers wordt verweten egoistisch te zijn).

  Omdat alles valt of staat met hoeveelheden, moeten de nieuwkomers, kort gezegd, dus wel ontvankelijk zijn voor rede. Anders is het water naar de zee dragen. Zoek slimme mensen uit, die tevens niet puur uit egoisme het libertarisme zouden verfoeien, en je maakt de grootste kans.

  Nu wordt ook duidelijk waarom een overheid zo gebaat is bij een kwalitatief minderwaardig publiek onderwijs-systeem.

 8. @David [3]:

  Uitstekende stap, David. Ik zou dit graag verder willen brengen door bvb voor elk van die punten een artikel te publiceren waarop dan gediscussieerd kan worden, het punt duidelijker gesteld en geprobeerd het ook eens te worden. Want er zijn geen twee libertariers die het op alles voor 100% eens zijn!! Al hebben ze allemaal het “niet initieren van geweld”principe.
  Kun/wil jij beginnen met over een of meer punten een artikel te lanceren?

  David [17] reageerde op deze reactie.

 9. @David [3]:
  regel 1: geen nodeloos ingewikkelde regels, dus bv vlaktaks geen overdrachtsbelasting en hyp. rente aftrek.

  1 > Overheid zal stellen dat huidige regelgeving al aan die voorwaarde voldoet.

  regel 2: zo gering mogelijke ingreep op persoonlijk leven, dus

  2 > Overheid zal stellen dat dit al reeds het geval is en/of dat een verder terugdringen van overheidsinvloed niet in het ‘algemene belang’ is daarmee dus ook niet in het belang van het individu

  regel 3: privatiseren ontwikkelingshulp

  3 > onbespreekbaar vanwege het huidige ons-kent-ons-netwerk

  regel 4 : privatiseren immigratie. Instellingen of bedrijven moeten garant staan voor immigrant

  4 > Overheid zal stellen dat dit in tegenspraak is met de eerder genoemde 2e regel en daarmee zal zij de gehele lijst in discrediet kunnen brengen.

  regel 5 : primaire overheidstaken zijn veiligheid (evt onderwijs) en een goed rechtssysteem, dat laatste moet voorkomen dat vermogen synoniem wordt met macht.

  5 > Overheid zal stellen dat dit inderdaad waar is. Zolang er niet staat dat de Overheid geen andere taken zal uitvoeren dan deze primaire taken dan beschrijft deze regel de huidige werkelijkheid.

  regel 6 : door overheid gesubsidieerde instellingen mogen maximaal 20% overhead hebben

  6 > Waarom subsidie verstrekken? Dit is een vrijbrief voor het laten bestaan van een verholen Overheid, gelijk zoals die er nu ook al is.

  regel 7 : vrijheid van meningsuiting, maar verboden is demoniseren en oproepen tot geweld

  7 > Wederom zal de Overheid stellen dat deze regel niet in strijd is met de huidige regelgeving.

  En dan nog dit:
  Wat is demoniseren (niet echt een vast te omschrijven term)?
  Waarom zou het verboden moeten zijn?
  Hetzelfde geldt voor geweld, waarom moet het oproepen tot geweld verboden zijn? Persoonlijk voel ik mij aangevallen door socialisten van allerlij soort. En als ik een overduidelijke socialist op straat aantref zal hij dat best wel merken. Niet dat ik erop begin te slaan, maar een iets te harde ’toevallige’ botsing brengt dezelfde boodschap over. Met die laatste regel die jij opschrijft zou ik dan de kwaaie pier zijn. Iets wat ik in de grond van mijn hart toch anders voel.

  Uiteindelijk komt het neer op de onzekerheid in de definitie van het begrip geweld. En aangezien de zittende macht altijd een voorsprong heeft bij het bepalen van die definitie helpt het libertariërs niet om het gebruiken en/of oproepen tot geweld persé af te willen wijzen.

  David [11] reageerde op deze reactie.

 10. @NvdBeek [5]:

  Nee Mhr/Mevr vd Beek ik ben geen sympatisant van Marx.:) Ik zie mijzelf meer als een ratio-moralist.
  De ratio waar ik mijn moraal op tracht te laten rusten haal ik uit vier universele principes: het principe van toestaan / het principe van aantrekken / het principe van intentie en het principe van harmonie en balans.
  Omdat de realiteit van het hier en nu in economisch opzicht zich fysiek uitdrukt is het van belang dat we fysieke economie gaan toepassen op de situatie waar we globaal op afstevenen.
  Dhr. Lyndon LaRouche heeft hierop mijns inziens een zeer professionele kijk.
  “we must not speak of party’s, but of universal principles” (FDR)

 11. @Marcellus [9]:

  “Wat is demoniseren (niet echt een vast te omschrijven term)”?

  Dat is iemand als niet-mens kwalificeren, bv als een varken .
  (Die dieren worden bij miljoenen geslacht)
  Dat impliceert dat het vermoorden van van deze mensen geen misdrijf is.
  Iemand minderwaardig noemen valt daar ook onder.

  Geef toe dat dit een schimmig gebied is.
  Bv de uitspraak : “ik vind Jan Janszen een varken” zou niet strafbaar zijn, want wordt als persoonlijke mening geventileerd.

  bij 5. Onderwijs
  Echte onderwijsvernieuwing (in VWO) vindt niet plaats mbt vakinhoud
  (wel didactiek, grootste verandering trouwens door kopieerapparaten 🙂
  Gelijke status van privéscholen kan daar verandering in brengen.
  Getalenteerde leerlingen in mn de exacte vakken vallen in VWO onderbouw al decennia lang in slaap.

  Algemeen:
  – mijn lijstje heeft geen schijn van kans.(wel aardig is het denken erover)
  – in libertarische samenlevingen kunnnen mensen nog steeds besluiten
  een woud van regels op te trekken.
  Elk huishouden hangt ook van regels aan elkaar. Het gaat erom of deze
  als knellend worden ervaren dan wel als zekerheid of stroomlijning.

  Marcellus [12] reageerde op deze reactie.

 12. Mijn mening: beginnen met één punt. Eén punt maken is namelijk veel makkelijker dan honderden punten.

  Mijn punt: Schaf de inkomstenbelasting af.
  Daar zou je nog wel een flinke meerderheid voor kunnen krijgen, denk ik zo.
  De huidige overheid gebruikt haar macht om belastingen te heffen op dingen die ‘slecht’ zijn. Belasting op auto’s, sigaretten, drank, enzovoort.

  Met diezelfde logica kun je dan stellen dat de overheid blijkbaar van mening is dat werken slecht is, anders zouden ze het niet bestraffen met zo’n forse inkomstenbelasting, toch?

  Ik ben ervan overtuigd dat de meeste mensen van mening zijn dat werken iets goeds is, en dat dat dus niet bestraft dient te worden.

  Dus, laten we nou keihard een punt maken van het afschaffen van de inkomstenbelasting.
  Nee, dat geeft niet meteen een ticket naar Libertopia, maar het is wel een belangrijke stap. Schaf alle belastingvoordelen (hypotheekrenteaftrek etc.) af, schaf de inkomstenbelasting af, dan kun je meteen de belastingdienst halveren. Iedereen is daardoor beter af. Door de uitkeringen vervolgens niet te verhogen, die blijven netto hetzelfde als nu, vergroot je de kloof tussen inkomen uit arbeid en inkomen uit nietsdoen.

  Daardoor krijgt de economie ook weer de nodige impuls.

 13. Ik ben het eens met kim winkelaar. Beginnen met het richten op 1 punt. Trouwens, bestaat er al een helder nederlandstalig libertarisch boek waarin alle veel gehoorde tegenargumenten goed beantwoord worden? Met alle informatie die er beschikbaar is dankzij de inspanningen van nl libertariers moet dit snel in elkaar te zetten zijn.
  Het moet niet te moeilijk zijn en niet te dik. Echt om de massa te informeren dus. Vervolgens dit uitdelen aan alle vrienden en familie, partijverkoop aan boekhandels of zelfs gratis bij elke nederlander in de brievenbus ( dat kan ook als folder ).
  Anything it takes.

 14. @Hub Jongen [8]:

  Anderen kunnen dat veel beter.
  Bovendien heeft een groot(s) plan geen kans.
  Mi wordt welvaart geschapen door ondernemers. Het ondernemen moet dus aantrekkelijk worden gemaakt dwz men moet risico durven nemen.
  Nu heeft men te veel te verliezen.
  Waarom niet iemands woning als onaantastbaar beschouwen?
  WW afschaffen en iedereen 1 ton belastingvrij laten sparen.
  Rechtsvormen waarin mensen op gelijkwaardige wijze kunnen samenwerken. Nu is indienstnemen zowat gelijk aan adoptie.

  Waarom niet huurder en verhuurder onderling een huurcontract laten opstellen?

  In economisch opzicht is er inderdaad grote onvrijheid.

 15. Lovenswaardig initiatief, maar veel te ingewikkeld. Het is veel eenvoudiger om de AOW te verhogen, zodat door de vergrijzing vanzelf de overheidsfinancien worden uitgehold. Doordat de Nederlandse overheid krampachtig zal proberen om de totale overheidsfinancien in de toom houden ten opzichte van andere (Euro) landen zal men door de oplopende AOW lasten immers vanzelf in andere overheidsbezigheden moeten gaan snijden. Zo keert de wal het spreekwoordelijke schip en krijgen we vanzelf een kleinere overheid. Helemaal als de EMU criteria in stand blijven of worden aangescherpt. Bijkomend voordeel is dat libertariers in Den Haag zelfs populair kunnen worden als thought leaders voor een kleinere en/of efficientere overheid. Dat noem ik nog eens een WIN-WIN scenario!

 16. Nationaliteit afschaffen; De reden waarom ik Nederlander ben, is omdat ik er geboren ben. Meer niet, ik voel me geen Nederlander, ik voel me geen Europeaan, ik voel me geen wereldburger. Ik ben mezelf, punt.

  Overheid is er voor de burger; de overheid moet er voor de burger zijn, dus een controlerenden (of liever beoordelende) functie t.o.v. onderwijs, (sociale) verzekeringen, gezondheidszorg etc.

  David [28] reageerde op deze reactie.

 17. Ohja, de grondwet kent één recht en één plicht:

  1. Iedereen heeft recht op absolute vrijheid
  2. Iedereen is verplicht de vrijheid van anderen te respecteren

  Vandaar uit kun je voortborduren (fysieke vrijheid, mentale vrijheid, eigendom etc.)

  Hub Jongen [26] reageerde op deze reactie.

 18. @Hub Jongen [26]: Ik zelf vind dat niet. Strikt gezien wel natuurlijk, maar geef het liever expliciet aan.

  Misschien ook een leuke vraag om te stellen: Welke mentaliteitsverandering is er nodig (bij het individu zelf) om tot een libertarische samenleving te komen? En in hoeverre is dat reeel?

 19. @David [28]:

  1. Bankgaranties kunnen particulier afgegeven worden, bij b.v. een particuliere verzekeringsinstantie o.i.d.

  2. Particulier diplomaten (eventueel van mijn zelfgekozen veiligheidsdienst). En daarnaast, stel het libertarisme zou wereldwijd verspreid zijn, zou je geen buitenland meer hebben. En als ik gegijzeld zou worden door één of andere groepering zou mijn zelf gekozen veiligheidsdienst er alles aan doen om mij vrij te krijgen.

  3. Wat bedoel je met je laatste opmerking?

 20. @beek [13]:

  Scherp gezien Beek. Daar komt bij dat je socialisten niet overtuigt als je geen afdoende oplossing kan geven voor typisch socialistische stokpaardjes als “solidariteit” en “graaicultuur”.

  De doorsnee socialist zal altijd zeggen: “Nederland is een rijk land. Maar we moeten af van de graaicultuur. Het is onze morele plicht minder bedeelden te helpen.”. De immorele rijken die daar anders over denken worden dan door de socialistische overheid terecht gedwongen een deel van hun bezit af te staan. Belastingheffing en nivellering getuigen in socialistische ogen juist van een hoogstaande moraal en beschaving. Je bent als samenleving dan immers solidair met de zwakken. Socialisme is overigens niet uit de lucht komen vallen, maar ontstaan na 19e eeuwse wantoestanden tgv het corporatisme.

  NL en de EU zijn in belangrijke mate socialistisch maar naar de zin van de meeste socialisten nog lang niet socialistisch genoeg. Zoals libertariërs steeds beweren dat er veel te veel overheidsinvloed is om de markt goed te laten functioneren, zo beweren socialisten voortdurend dat er juist te weinig overheidsinvloed is om de markt goed te laten werken.

  Als libertariërs dit fundamentele misverstand op heldere en onweerlegbare wijze kunnen verhelpen zijn we een heel stuk verder.

  “You don’t pick black actors or black directors because they are black. You pick them because they are good. If you lend somebody 50 million dollars you want you’re money back. You don’t care if they are oppressed. You just want you’re money back.”
  ~ Denzel Washington (afro-American actor)

  David [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.