Enige tijd geleden liet de politicus Bolkestein zich tegenover een vriend van mij ontvallen, dat zijn  leraar klassieke talen een verpletterende inimages1druk op hem had gemaakt.

Deze  leraar ( J. van Leeuwen) was later ook de mijne.

Spelenderwijze leerden wij  van hem, hoe je besjoemeld werd  door politici, maar ook hoe je zelf politicus kon worden, als je dat wou.

Wij leerden onder meer:

01.

Hoe je moest zorgen, overal  vooraan te staan, dan werd je vanzelf een vooraanstaand persoon.

02.

Hoe  je een alliantie moest aangaan met tenminste  twee andere personen, opdat B  mooie   dingen kon vertellen over A , C over B  en  A over C.

03.

Dat een vereiste was voor het beroep  dat je leerde, je  aan de massa te prostitueren.

04.

Hoe je om  een meester te worden in het onder punt  03. genoemde,  je les moest nemen bij een acteur om een goede  presentatie  op massa- en andere bijeenkomsten  te waarborgen.

05.

Dat  je om gegarandeerd een zaal te vulllen , je een groot aantal uitnodigingen moest versturen en stipuleren dat van  elk uitgenodigd instituut  slechts twee personen mochten komen.

Laatst las ik een interview  met Bolkestein, waarin hij verklaarde dat hij ten volle bereid was , ook aan de  Libelle  ( bestaat dat blad nog?) en soortgelijke  publicaties interviews  te geven, “want als je politicus bent, dan moet  je ook alles   doen dat  daarmee verbonden  is.” 

Onder  dat alles   doen viel ook dat Bolkestein foto’s  pousseerde  op de eerste pagina  van het VVD-orgaan. Op deze foto’s was   steevast te zien hoe er geklapt werd wanneer  Bolkestein binnenkwam in een zaal.

De redacteur  van het orgaan vertelde mij ,dat hij op grond daarvan voorgesteld had, de naam van het  blad te wijzigen in “Blijvend Applaus” 

Hoe  goed had Bolkestein  de lessen die hij op jeugdige leeftijd ontving onthouden!   Maar toen ik tijdens een schoolreunie  Bolkestein in persoon herinnerde aan  zijn uitspraak tegenover mijn vriend,  scheen  hij  uiterst op zijn hoede en er niet voor te voelen, een en ander verder te bespreken. Hoe jammer!

Hugo van Reijen

3 REACTIES

Comments are closed.