guiltyEen van de principes van de rechtstaat is dat je onschuldig bent tenzij anders bewezen. Die bewijslast moet door de aanklager worden aangedragen. Dit maakt het moeilijker criminelen te veroordelen, maar is eigenlijk bedoeld om onschuldigen te beschermen.

De grootste misdaden in de historie van de mensheid zijn begaan uit naam van godsdiensten en overheden. Om het individu te beschermen kreeg deze grondrechten, die zelfs door een almachtige overheid moesten worden gerespecteerd.

De afgelopen jaren helaas heeft diezelfde overheid, uit naam van de wetgevende macht, diezelfde grondrechten verder uitgehold. We zullen hier in dit artikel dieper op ingaan.

Er is wat misverstand over het non-discriminatie artikel in onze grondwet. Zoals het er in de huidige vorm instaat, heeft het er niet altijd zo ingestaan. We maken onderscheid tussen een zogenaamde horizontale discriminatie, tussen burgers onderling, en verticale discriminatie, waarbij een overheid burgers discrimineert.

Het non-verticale discriminatie principe is het oudste principe, waardoor iedere burger gelijke rechten krijgt. Het is een overheid immers niet toegestaan verschillen te maken tussen burgers onderling, waardoor gelijke rechten een feit zijn.

Helaas is dit principe door dhr. H. Wiegel, enkele decennia geleden, van de verraders van de VVD, de nek omgedraaid. Het principe van horizontale discriminatie werd geintroduceerd, discriminatie tussen burgers onderling, en de kruistocht van de overheid hiertegen.

Juist dit laatste principe, laten we het het non-horizontale discriminatie principe noemen, geeft de overheid de macht een willekeurige groep aan te pakken, en het non-verticale discriminatie principe te negeren.

Onder het mom van “de overheid moet minderheden stimuleren” kan nu iedere groep worden aangepakt. Hieronder doen we wat voorbeelden uit de doeken.

De gelijkheid is inmiddels ver te zoeken. Sommige mensen moeten meer belasting betalen, ook procentueel gezien. Scholen krijgen voor buitenlandse kindjes meer subsidie dan voor autochtone kindjes. Autochtone inwoners kunnen maar 1 paspoort hebben, allochtonen ook 2. Aan sommige groepen worden gratis (inburgersings)cursussen gegeven, terwijl anderen hier geen aanspraak op kunnen maken.

Toch vreemd, als we allemaal gelijk zijn, dat de overheid voor sommigen meer betekent.

Met de introductie van het non-verticale discriminatie principe, “niemand mag onderscheid maken op welke basis dan ook”, zou je b.v. alle heteroseksuelen op kunnen pakken. Deze groep discrimineert b.v. op basis van geslacht. Dat dit niet gebeurt is een ander verhaal, de juridische grondslag is gelegd.

Waar we nu op uitkomen is de willekeur van de overheid. Neem een wet aan die per definitie mensen schuldig laat zijn aan opruiing en haat zaaien, en leg de bewijslast bij het slachtoffer.

Op die manier kun je Wilders toegang tot je land ontzeggen.

Dat is het lot dat ons allemaal te wachten staan. Kritiek op een groep of overheid kan worden bestempeld als “haatzaaien” of “beledigen” en je bent schuldig.

Het laat zien hoe enorm gevaarlijk de invloed is van mensen beinvloed door de Islam. Wilders heeft volkomen gelijk als hij de Islam als gevaarlijk beschouwt. Mensen zijn idioten als ze zich vereenzelvigen met een geloof dat meer dood en verderf dan goede dingen op zijn naam heeft staan.  Niet alle aanhangers van dat geloof zijn per definitie slecht of gevaarlijk.

Zo waren er ook veel goede Duitsers in WOII, maar al met al was de balans wel negatief.

Er woedt een veenbrand die z’n weerga niet kent. Normaal kunnen geschillen worden uitgepraat, maar onder een gebrek aan meningsuiting kan dat niet meer en resteren alleen zwaardere middelen…

Normaal zou ik afsluiten met iets vriendelijks, maar ik heb vreemd genoeg meer de behoefte u te condoleren en veel sterkte te wensen in deze donkere tijden.

8 REACTIES

 1. Hear, hear!
  Wat ik niet begrijp is dat na de uitspraak van de Hoge raad(Wilders) er totaal geen reactie was in de kamer. Natuurlijk wel grote gespeelde verontwaardiging daar buiten!
  Wat is dit voor een laffe beroepsgroep, kamerlid. Als een van je collega,s wordt bedreigt met vervolging over uitspraken die hij wel in de kamer mag doen maar niet daar buiten……..
  Ik had verwacht de kamer wel voor een weekje op z’n gat zou gaan.
  Werken is immers nu onmogelijk geworden om dat bij elk uitgesproken woord eerst juridisch advies dient te worden in gewonnen.
  Maar wel in de hoogste boom springen als heerW engeland niet in mag…….wat een volksverlakkerij.
  http://www.burgerlijst.org

 2. “Het laat zien hoe enorm gevaarlijk de invloed is van mensen beinvloed door de Islam. ”

  —–
  Er zijn vijf mogelijkheden waarop men kan reageren op de onrustbaarwekkende invloed van Moslims in het Westen:

  1/ Erkennen dat de Moslims nooit de Westelijke waarden zullen assimileren, omdat deze waarden onverenigbaar zijn met het Mohammedanisme, en dat, op grond daarvan, aangewezen is zowel verdere immigratie van Moslims naar het Westen te verbieden, als maatregelen te treffen om potentiële jihadisten zo vlug mogelijk te deporteren.

  2/ Klagen, zeuren en zuchten over de steeds toenemende invloed van de islam in onze samenleving, zonder ook maar één enkele oplossing voor te stellen.

  3/ Er koppig in blijven geloven dat de Moslims zich wél degelijk kunnen assimileren, zodat zij zich de Westelijke waarden mettertijd tóch zullen eigen maken – wat impliceert dat wij menen te weten hoe om te gaan met mensen die gedurende 1400 jaar onze ideeën van vrijheid nooit hebben geëerbiedigd en menen er hen te kunnen van overtuigen de bekrompen shariamentaliteit inzake kwesties, zoals met de Deense cartoons en andere kritische expresies betreffende de islam in het openbaar, niet langer als godslastering te beschouwen.

  4/ Ontkennen of negeren dat er ook maar om het even welk probleem is, en die hele geschiedenis van de Deense cartoons bv. af doen als ‘geïsoleerde’ incidenten en dat wij veel te vlug panikeren en ons bezondigen aan overacting enz.

  5/ Toegeven dat de islam en het Westen cultureel onverenigbaar zijn, maar toch de links-liberale koers volgen (ttz, de maatschappij staat ‘open’ voor alle mensen, ongeacht hoe verschillend ook hun cultuur aan de onze is) [ipv van die van het klassieke-liberalisme (ttz men laat enkel diegenen toe wier cultuur de natuurlijke rechten van de mens erkent)], wat dus impliceert dat men alle problemen, die het huisvesten van Moslims in Westen met zich meebrengt, aanvaardt en duldt als de onvermijdelijke negatieve zijde nou eenmaal inherent aan de steeds verdergaande globalisering en aan het universaliseren van de samenleving (problemen dus, waaraan geen energie moet verspild worden door te jammeren of te ontkennen).

 3. aanvullend op dit niet te onderschatte belangrijk onderwerp , is DAT ALS er getornd wordt aan bewijslast , dat dit niet het eind , maar het begin is

  als de -USSR-staat.NL – de bewijslast omdraait: “Sleept”” zij ander wet -en wetgeving mee , die ook andere schendingen daarmee meeneemt …

  ik denk : je kan inprincipe individueel onderdrukt worden ,onder de naam (geodkeuring)van n dictatuur of, (of n meer partijen dictatuur)democratie

  ieder individu die vrijheid NIET los kan zien van democratie , is vatbaar(der) voor n dictatuur , dan voor vrijheid onder die democratie geclaimd

 4. In de koran staat dat het moslims niet is toegestaan zich permanent in een niet-islamitisch land te vestigen, dus rot op, goor achterlijk tuig, smerige vrouwenhaters en onschuldige geiten neukende verminkers… of is het alternatief wellicht de bedoeling?
  We zullen zien of ik een laffe Nederlander ben!

 5. Het is vrij simpel:
  bij naturalisatie dient vanzelfsprekend de belofte van trouw te worden uitgesproken aan de troon en de Nederlandse grondwet. Deze belofte is onverenigbaar met a) de dubbele nationaliteit, b) de letterlijke tekst van de Koran.
  Het gevolg is dat bij de keuze van wel of niet naturaliseren(NL nationaliteit) er moet worden gekozen voor; of het moederland of het nieuwe vaderland en de ‘harde moslims’ zullen dit niet doen want ze kunnen maar een heer dienen en erkennen.
  Al het ander is bijzaak en kan gewoon via de gerechtelijke weg worden afgehandeld, indien ze weer een beetje normaal gaat functioneren.
  http://groups.google.nl/group/burgerlijst-nl?hl=nl&pli=1

 6. Harry / 12-02-2009 11:58
  Ik heb het altijd al gezegd en zal het blijven zeggen: Nederland, van Groningen en Friesland in het noorden tot Limburg in het zuiden, is een volkje van lafards, verraders en stiekeme hielebijters die hun eigen buren er aan hangen en verraden als ze de kans hebben, maar voor één turk of morok in de boks schijten. We zijn in het buitenland gehaat en geminacht wegens onze verrotte mentaliteit. Ik heb recht voor mijn deur gezien hoe EEN turk meer dan TIEN kamplui deed rennen als hazen. In dit landje van immorele en oversekste gekken is maar misschien 2 % normaal en durft zijn eigen vrouw en kinderen te verdedigen tegen tuig, de rest doet het in de broek. Een grote bek opentrekken tegen Israël en de Joden, en die hamasmoordenaars omhelzen en met millioenen dollars ,,steunen” zodat ze daar vrouwen en kinderen kunnen opblazen, daar zijn we goed voor. Maar dit ,,hollandse” volkje gaat de rekening nog wel thuis krijgen, let op!!!! Bijna 140.000 Joodse mannen, vrouwen, kinderen en babies verraden aan de Mof en ze uitleveren, het volk, politie en ambtenaren deden het maar wat graag. Als een buurman wist van onderduikers hing hij ze er aan! (De weinige goede niet aangesproken, maar dat was minder als EEN procent) Denk nu maar niet dat we daar mee weg komen: Die rekening staat nog steeds open en die gaan we betalen, en dubbel. En voor de volledigheid: Ik ben geen morokees of turk, maar een gewone geboren Nederlander.
  Harry.

Comments are closed.