aaa_contradictie_pijlen
Dit zijn de twee tegengestelde maatschappij filosofieën die Neil Lock, de editor van libertarian.to, tegenover elkaar gesteld heeft.

Hij doet dit in 50 onderdelen. Elk punt is een zelfstandig artikel waard en we nodigen potentiële schrijvers uit om hun onderwerp te kiezen en er een artikel over te schrijven. Alle ingezonden artikelen in dit kader zullen op de Vrijspreker geplaatst worden.
Stuur uw bijdrage naar info@vrijspreker.nl, met vermelding: “Vrijheid/Tirannie Nr. xx”
 
De selectie, en de waardering in de lijst is uiteraard subjectief gekozen door Neil. Daarom zal een eventuele discussie op de Vrijspreker van deze punten in ieder geval onze libertarische positie scherper stellen en verduidelijken.

Hier volgen de eerste 10 onderwerpen, De volledige 50 vindt u op:
  “Freedom versus Tyranny”   

My philosophy of individual freedom My enemies’ philosophy of political tyranny
1. Human beings are naturally good. Unless encouraged by perverse incentives to behave badly, most will refrain from sub-human, criminal acts like violent aggression, theft or fraud. 1. Human beings are naturally bad. Most would be committing crimes if they thought they could get away with them.
2. Every human being vitally needs the maximum freedom to choose his or her own courses of action. 2. Most human beings are not fit for freedom. They must be subjected to control by a superior ruling class.
3. Government must defend, through the rule of law, the basic (negative) human rights of the governed. 3. Government should impose, through the rule of laws, political policies on the governed.
4. What is right and wrong for human beings to do, comes from human nature. 4. What is right and wrong for human beings to do, comes from government legislation.
5. All human beings are morally equal. What is right for one to do, is right for another to do under the same circumstances. 5. All human beings (except the ruling class, of course) should be forced towards equality of outcome, particularly economic outcome.
6. Justice – objective or common-sense justice – tries to treat each individual, in the round, as he or she treats others. 6. Justice is whatever the ruling class make it out to be.
7. The natural way for human beings to relate to each other is through non-coercive economic activity – honest business, voluntary exchange and trade in a free market. 7. The natural way for human beings to relate to each other is through coercive political activity – dishonest empire-building, taxation and political control of the economy.
8. Individuality and independence are virtues to be cherished. 8. Individual and independent people are politically incorrect, and should be treated with suspicion.
9. People should be encouraged to develop their talents, and to strive for excellence in what they do. 9. Excellence breeds inequality, and is hateful.
10. Making the world a better place for human beings to live is a virtue. 10. Minimizing human impact on the planet is a virtue.

23 REACTIES

 1. ik lever wel commentaar op, als ik eens iets op stuurde werd dat eerst wel geplaatst en daarna was het niet goed genoeg, of niet Libertair genoeg (nooit precies geweten wat dat is), meestal werden er veel lui kwaad (dus had ik succes).
  Ook was/ben ik verdacht omdat ik niet ‘iets ben’ links of rechts of zo, ik ben eigenlijk links, maar dan als kapitalist, dus weer rechts ook, George Soros vind ik wel goed.
  Succes !

  http://nl.youtube.com/watch?v=EMh6YuMe2WQ

 2. @Anno Zijlstra [2]:

  Ik zie ook veel in de SP, alleen niets positiefs…

  “They must be subjected to control by a superior ruling class.”

  Dit is een mooie quote (punt 2). Kijk maar naar de ‘superior ruling class’ in bijvoorbeeld Nederland, Zimbabwe of Iran. Waar zou de wereld zijn zonder al deze ‘superieure’ besturende mensen?

  Gelegenheid maakt de dief, macht maakt de machtswellusteling.

 3. Het probleem dat ik heb met het schrijven van stukken of artikelen over dit soort onderwerpen, is dat mijn gedachtengang grotendeels gevormd wordt door anderen.
  Immers, de omvang van onze eigen originele gedachtengang is vele malen kleiner dan de totale originele gedachtengang van de mensen van wie je wat oppikt.

  Als ik dus een artikel zou schrijven, zou het zodanig veel gebaseerd zijn op andermans gedachten, dat ik net zo goed andermans artikel kan kopiëren als ik het er volledig mee eens ben. Wat woorden hier en daar aanpassen zou het ‘kopiëren’ nauwelijks veranderen.

  Zelf onderschrijf ik een groot gedeelte (maar niet alles) van Ayn Rand, vind ik de schrijfsels van Craig Biddle zeer interessant, en onderschrijf ik het punt van G. Edward Griffin in “The Chasm” (het gedeelte dat het verschil omschrijft tussen individualisme en collectivisme, niet de complot-theorieën).
  Ook vind ik de blog van Ilana Mercer interessant, juist omdat zij zich ook vaak verzet tegen de abstracte, irrationele nonsens waar sommige andere libertariers zich op beroepen (men denke bijvoorbeeld aan libertariers die politiek correct en multiculturalistisch zijn en daarbij voorbijlopen aan het feit dat het individu en zijn vrijheid in dergelijke denkwijzen vaak minderwaardig is. Immers, hoeveel culturen honoreren individuen met vrijheid?)

  De punten die ik maak zouden waarschijnlijk voor een grootste gedeelte uit dergelijke teksten voortkomen.

  Hub Jongen [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Tony [4]:

  Je stelt hier een aantal zeer intereaante punten die beslist meer discussie waard zijn.Er is meer uit te leren. Om te beginnen voor mij, maar mogelijk ook voor jezelf.
  Echt een (zelfs meer dere) artikeltjes voor een afzonderlijke draad waard.

  BVB.:
  –“mijn gedachtengang grotendeels gevormd wordt door anderen”
  GEGEVENS, informatie komt tot ons via onze zintuigen, vaak vanaf anderen. Maar hoe wij dat zelf verwerken, checken, integreren, ligt aan onszelf.

  –“net zo goed andermans artikel kan kopiëren ”
  Dat kan best, met een toelichting als je bvb ervaart dat anderen het niet ermee eens zijn. Kan voor anderen nieuw zijn, en voor jezelf een mogelijkheid tot checken.

  –“Zelf onderschrijf ik een groot gedeelte (maar niet alles) van Ayn Rand”
  Precies zoals ik er over denk.
  Je zou een of meer punten kunnen toelichten waar je het niet mee eens bent.

  –“…de abstracte, irrationele nonsens waar sommige andere libertariers zich op beroepen ”
  Dit vraagt natuurlijk al direct op een rationele discussie!!

  En ik zie nog meer mogelijkheden. Maar die kunnen we mischien aanpakken na deze eerste 4 artikelen!! 🙂

  Tony [6] reageerde op deze reactie.

 5. @Hub Jongen [5]:

  Hey Hub,

  Ik heb doorgaans geen tijd genoeg om zelf hele artikelen te schrijven maar in het verleden geloof ik eens een artikel opgestuurd over ‘fascisme’ (wat ik achteraf wellicht gewoon op collectivisme had moeten gooien, omdat fascisme voor de meesten toch blijft refereren aan de specifieke periode van Mussolini), wellicht onder een ander pseudoniem.

  In zover er eventuele onenigeheden zijn of misvattingen, zou ik erop kunnen reageren via het reageerpaneel, maar ik zie niet zo veel nut in het herhalen van andermans punten als ik gewoon kan wijzen naar een originele tekst, bijvoorbeeld een stuk van Craig Biddle hier:
  http://www.capmag.com/article.asp?ID=4583

  Hub, met betrekking to Ayn Rand ben ik niet eens met de rationele houding ten opzichte van zaken die duidelijk minder met de rede en meer met gevoel te maken hebben zoals liefde en compassie. Zo vind ik bijvoorbeeld niet dat er een probleem is met vrijwillige donatie aan een zelfgekozen goed doel, en vind ik dat een relatie of huwelijk niet gebaseerd hoeft te zijn op rigide toepassingen van Objectivistische principes. Liefde is immers niet “objectief”. Het is een gevoel en soms irrationeel. Met irrationeel heb ik geen probleem mits dit niet opgedrongen wordt en zeker niet als het niet destructief is. Rand omschrijft altruisme als zelfopoffering zonder dat er ook maar iets tegenover staat, en dan met name afgedwongen zelfopoffering, en die zin ben ik absoluut met haar eens, maar vrijwillige donaties vallen daar dus niet onder.
  Als Rand het op politiek, economie en sociale zaken had gehouden had ik waarschijnlijk 100% achter de filosofie gestaan. Alhoewel ik op dit moment nog steeds niet helemaal eruit ben of ik anarchist ben of minarchist (ik neig naar minarchist).

  Van de abstracte, irrationele “nonsens” heb ik een voorbeeld gegeven. Hier moet je denken aan libertariers die niet de realiteit als leidraad nemen bij hun oordelen maar een ‘ideale libertarische situatie’. Men gaat dus uit van een ideale situatie om een oordeel te vellen ten behoeve van het creeren van diezelfde ideale situatie. Zo vind men dat in een libertarische samenleving de grenzen volledig open zijn, en om die reden vind men dat ook nu de grenzen volledig open zouden moeten zijn, alhoewel de samenleving in werkelijkheid helemaal niet libertarisch is.
  Libertariers die politiek correct zijn gaan voorbij aan het individuele recht om zaken te benoemen en daarbij geen obstructie te krijgen die niet op rationele argumenten is gebaseerd.
  Libertariers die aan cultureel of moreel relativisme doen en tevens multiculturalisme omarmen, ontkennen de realiteit dat in vele culturen (de meeste of zelfs allen?) het individu volledig ondergeschikt is aan de groep. Deze libertariers hebben het over het recht van het individu in Westerse samenlevingen, maar bij niet-Westerse culturen doen ze aan een soort neo-koloniaal racisme en pretenderen ze dat de juistheid van het libertarisme niet voor hen behoort te gelden. Bij deze niet-Westerse culturen moeten we opeens “respect” opbrengen voor collectivistische eigenschappen van deze culturen. Deze libertarische huichelaars maken onderscheidt tussen de Westerse beschaving en niet-Westerse beschavingen, alsof hetzelfde argument, op kleinere schaal, niet net zo goed zou kunnen worden toegepast op groepen BINNEN de Westerse beschavingen, en op nog kleinere schaal, BINNEN het gezin binnen die groepen etc etc. Ze maken hetzelfde hypocriete argument als feministen doen. Dat ze wel mogen strijden voor de Westerse vrouw, maar zich niet behoren te bemoeien met de niet-Westerse vrouw.

  Met andere woorden, al dit soort argumenten zijn gebaseerd op dezelfde volstrekt irrationele denkwijzen die je kunt vinden bij collectivisten pur sang.

  Als “libertarier” ben ik een rationalist en een gradualist. Ik geloof niet in een alles-of-niets transformatie, en er zijn libertariers, met name in de officiele Libertarische Partij van de VS en Nederland, getuige hun partijpunten, die dat wel doen.
  Onrealistische en irrationele dromers zijn dat, die vaak – en naar mijn mening terecht – worden versleten voor de rariteiten die ze zijn.

  Bekijk het zo: Als we nu open grenzen zouden hebben, met de huidige maatschappelijke situatie, zou dat goede of slechte invloeden hebben op de individuele vrijheid en het non-agressie principe van Nederlanders (autochtoon en allochtoon)?
  Goed? Slecht?
  Als het slecht is, dan zijn open grenzen irrationeel vanuit libertarisch oogpunt.
  Irrationele libertariers zouden de samenleving nog liever in de rook van collectivisme en chaos zien opgaan dan aan hun rigide, onrealistische principes te tornen en gewoon in te zien dat open grenzen in combinatie met een collectivistische samenleving hetzelfde is als een aansteker in combinatie met een vat buskruit.

  Scrutinizer [7] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [9] reageerde op deze reactie.
  Gilbert De Bruycker [10] reageerde op deze reactie.

 6. @Tony [6]: “Libertariers die politiek correct zijn of cultuurrelativist” … zijn gewoon geen libertariers.
  En wat je laatste voorbeeld betreft (behorend bij de eerste categorie): iet of wat libertarier wil natuurlijk EN open grenzen EN afschaffing van de welvaartsstaat. En doorgaans beseft ie wel dat alleen het eerste veranderen zonder het laatste nog erger is dan de status quo en dat om het libertarisch paradijs te bereiken niet alleen alle stappen gezet moeten worden, maar ook in de juiste volgorde (vooral als er veel tijd tussen de stappen zou zijn), dus libertariers die zonder voorbehoud de grenzen willen opengooien zonder EERST de welvaartsstaat af te schaffen, euhm … bestaan die wel? Ik ben ze in elk geval nog niet tegengekomen.

  Hub Jongen [9] reageerde op deze reactie.
  Tony [11] reageerde op deze reactie.
  Gilbert De Bruycker [13] reageerde op deze reactie.

 7. @Tony [6]:
  @Scrutinizer [7]:

  Tony, Zie Scrutinizer, die al een deel beantwoordt.
  Bvb ik herinner me nog goed een lunch die ik had met Hayek waarop we spraken over gradualism of abolishenism. Uiteindelijk kwamen we toen tot de conclusie:
  De enige reele weg is gradualism, MAAR HET MOET WEL VLUG!

  Tony, Scrutinizer, dit zijn zeer waardevolle reacties die nuttig kunnen zijn om inderdaad verder op de weg naar de vrijheid te gaan..
  De vraag is, hoe dit te doen.
  Ik overweeg de draad van artikel :
  http://www.vrijspreker.nl/wp/2008/11/hoe-maken-we-de-overheid-kleiner-1-ron-paul/#more-56194
  op te pakken om de overheid echt kleiner te maken.

  Maar overkoepelend blijft om meer mensen te krijgen die de liertarische filosofie kennen en willen

  Mag ik jullie hulp vragen?

 8. @Tony [6]:
  U zei: “… maar bij niet-Westerse culturen doen ze [deze libertariers ] aan een soort neo-koloniaal racisme.”

  Het is soms nog veel erger!

  De objectivist Yaron Brook is zelfs voorstander van het gebruik van de atoombom, want: “the only way you can establish a democracy in a culture which is so opposed to freedom, is [to] bring their culture to its knees.”

  Brook: “I would like to see the United States turn Fallujah into dust [isn’t it already?] …if you are going to support the insurgents, you will not have schools, you will not have Mosques….”

  Bill: “But then we would be Nazis…”

  —-
  As lunatic as some of the extremists are, Brook surpassed them all by implying that we should drop the bomb on civilians and level all of Iraq in the name of freedom.

  http://crooksandliars.com/taxonomy/term/987

  Tony [13] reageerde op deze reactie.

 9. @Scrutinizer [7]:

  Nou en of ze bestaan, Scrutinizer.

  Ik heb het dan over de door mij genoemde libertariers van de officiele Libertarische Partij in NL en de VS.

  Ik kan me herinneren dat niet zo heel lang geleden iemand hier kwam en suggereerde dat tegen open grenzen zijn, onder welke omstandigheid dan ook, betekende dat je geen echte libertarier was.
  Libertariers in de VS oreren ook doorgaans dat immigratiepolitiek, en het oppakken van illegalen, verkeerd was, ook al is de situatie in de VS nou eenmaal zo dat de samenleving niet volgens libertarische principes functioneert.

  Het zijn ook vaak de anarchisten die een “alles of niets” houding hebben, in de zin dat elke onderdeeltje, op welk moment dan ook, goed is, zonder zich druk te maken om de gevolgen. Ik denk hierbij dan ook aan het niet meedoen aan een politiek proces ook al valt er zonder dit meedoen gewoon niets te bereiken. Althans, niet op grote schaal en ook niet in “wettelijk legaal” opzicht. Iemand die stemt of meedoet aan politiek staat bij sommigen van deze anarcho-kapitalisten voor ‘verrader’.

  peterk [14] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [16] reageerde op deze reactie.

 10. @eric [8]:

  Waarom wachten we niet gewoon op de nieuwste film van Ronald Emmerich, die komt in de zomer uit. Weten we gelijk hoe we met zijn allen ten onder gaan.

 11. @Gilbert De Bruycker [10]:

  Vind je het erg als ik iets dat jij over “Objectivisten” schrijft even niet serieus neem?
  Ik heb je in een ander draadje namelijk al betrapt op een leugen over Ayn Rand.

  Verder denk ik niet dat een echte Objectivist in “democratie” gelooft, want democratie is gebaseerd op de irrationaliteit dat een meerderheid van mensen, hoe dom ook, in staat is te bepalen hoe elk individu zijn leven moet leiden. En een Objectivist gelooft al helemaal niet in de initiatie van geweld.

  Zelfs als wat je zegt klopt, is deze Yaron Brooks dus geen echte “Objectivist”. Slechts in zelfverdediging zou een atoombom in bepaalde situaties gerechtvaardigd zijn, omdat je bij het verdedigen van je eigen leven geen enkele opoffering hoeft te accepteren. Geweld is dus niet gelegitimeerd om vrijheid te verspreiden naar andere landen. Dan heb je het over neo-conservatieven, niet Objectivisten. Het gaat er dan ook niet om wat iemand zich noemt. Het gaat erom wat iemand *is*

  Je kunt een banaan een appel noemen, maar het is nog steeds een banaan. Als een “Objectivist” zichzelf zodanig benoemt, maar zichzelf opstelt als neo-conservatief of socialist, is het dus geen Objectivist, hoe hard hij ook roept dat hij het wel is.

  Waarom? Omdat een echte Objectivist zich conformeert aan de realiteit en rationaliteit. A=A.

  Zelf vind ik overigens niet dat vrijheid verspreidt moet worden naar andere landen d.m.v. geweld of andere dwangmiddelen. Onvrijheden moreel verketteren is een andere zaak. Ook onvrijheden aan het non-agressie principe onderwerpen in het land waar je wel woont is een andere zaak.
  Dat is waarom het multiculturalisme van zgn. libertariers hypokriet is. Ze verwelkomen culturen die onvrijheid propageren met open armen, in plaats van deze vanaf de eerste seconde moreel te verwerpen en de beoefenaars waar nodig aan de hand van het non-agressie principe uit te bannen of op te sluiten.

  Hub Jongen [16] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [17] reageerde op deze reactie.

 12. @Scrutinizer [7]:

  “libertariers die zonder voorbehoud de grenzen willen opengooien zonder EERST de welvaartsstaat af te schaffen, euhm … bestaan die wel? Ik ben ze in elk geval nog niet tegengekomen.”

  Zeker bestaan die. Frank van Dun is er zo een.

  Maybe interesting in the light of the discussion on libertarians against open borders: Frank van Dun’s new essay “Not Really a Libertarian Case Against Immigration” – where he argues against closed borders.
  http://users.ugent.be/~frvandun/Texts/Articles/LibertarianCaseAgainstImmigration.pdf

  ZIE: http://blog.mises.org/archives/008189.asp

  Hier is een critiek op zijn visie:

  A Libertarian Critique must also oppose open borders.

  In his essay BIG-GOVERNMENT LIBERTARIANS, Rothbard says that “In strict logic, libertarian political doctrine can be severed from all other considerations; logically one can be – and indeed most libertarians in fact are: hedonists, libertines, immoralists, (…) one can be a consistent devotee of property rights politically and be a moocher, a scamster, and a petty crook and racketeer in practice, as all too many libertarians turn out to be. Strictly logically, one can do these things, but psychologically, sociologically, and in practice, it simply doesn’t work that way.” He also scorns libertarians who “join the ACLU (an organization to protect the First Amendment *) in protecting the alleged “right of free expression” of bums and beggars on the streets of our big cities, no matter how annoying or intimidating…” (*) note added by me.

  In the same vein, Rothbard could haved added that in strict logic the libertarian position is to support open borders, but that “in practice, it simply doesn’t work that way.” And in fact his alliance with paleo-conservatives in the 90s (such as Samuel Francis), not only implies his criticisms of the “lumpen”-libertarians who didn’t want to work and only wanted to take drugs and have sex, but also implies his opposition for open borders – as is evident from his statement in which he deplores the left-libertarians’ “uncritical and unlimited devotion to open borders” and, he continues: “as in the case of most left liberals and all neocons, any proposal for any reason to restrict immigration or even to curb the flow of illegals, is automatically and hysterically denounced as racist, fascist, sexist, heterosexist, xenophobic, and the rest of the panoply of smear terms that lie close to hand.”

  He also criticizes what he calls “high libertarian theory” (*), in which it is claimed that “only the individual is sovereign and not the nation.”

  As a matter of fact Rothbard views populism with great sympathy (cf. an essay Rothbard wrote for the January 1992 Rothbard-Rockwell Report, titled Right-Wing Populism: A Strategy for the Paleo Movement.) and condemns the “libertarian anxiety never to be connected with or labeled as a conservative or a right-wing movement.”

  http://www.lewrockwell.com/rothbard/ir/Ch16.html

  (*) an example of this, is a recent statement by Frank van Dun:
  “Ten years ago, John Hospers (“A Libertarian Argument Against Open Borders”, p.153-165 in the JLS symposium referred to in note 2) challenged opponents with the question “What are we supposed to do in the meantime [before we have got rid of the welfare state]?”—as if “In the meantime, stick to your principles!” could not be considered a sensible answer.” http://users.ugent.be/~frvandun/Texts/Articles/LibertarianCaseAgainstImmigration.pdf

  http://blog.mises.org/archives/009052.asp

 13. @peterk [14]:

  Werk je punt wat verder uit, want ik ben bang dat ik je niet begrijp.

  Toelatingsregels en generaal pardons zijn twee fenomenen die plaats vinden in een verzorgingsstaat. Daar waar verschillende en soms tegenovergestelde dingen voorgesteld kunnen worden is er sprake van ‘immigratiepolitiek’ i.e. politiek die bepaalt hoeveel immigratie wenselijk is en dergelijke.

  Als je iets anders bedoelt met immigratiepolitiek lees ik het wel.

  Wat je bedoelt met: “Voor het loslaten van libertarische regels heb je vaak een libertarische samenleving nodig.” begrijp ik ook niet.
  Welke libertarische regels?

  peterk [18] reageerde op deze reactie.

 14. @Tony [11]:
  Ja, er zijn wel enkele zwart-witten. Maar het is me vaak gelukt om het met hen eens te worden als we duidelijk onderscheid maken tussen de situaties “NU” – “GEWENST” en los daarvan
  HOE KOM JE VAN “NU” IN “GEWENST”.

  Bvb je vindt bijna geen libertarier die blijft beweren dat er vrij wapenbezit moet kommen en dat we daarom vandaag overal wapenwinkels moeten openen waarin iedereen vrij wapens kan kopen.

  Dito alle drugs vrij maken en grenzen openen.

  Ik zal in een artikel voor morgen proberen een aanzet te maken voor een praktische aanpak naar een kleinere overheid. Ik hoop op veel inbreng.@Tony [13]:

  Tony [20] reageerde op deze reactie.

 15. @Tony [13]:
  “Omdat een echte Objectivist zich conformeert aan de realiteit en rationaliteit. A=A.”

  Klopt, het is jammer dat er velen die zich “objectivist” noemen, niet eens “objectief” zijn.

 16. @Tony [15]:
  Met immigratiepolitiek bedoel ik het binnenlaten van personen op kosten van de bevolking.

  Met het loslaten bedoel ik het laten gelden. Je kunt niet van het merendeel van de geïndoctrineerde en/of gehersenspoelde bevolking verwachten dat ze zomaar kunnen overleven in een nachtwakerstaat.

 17. Individuele vrijheid of het Nederland van nu??
  De overheid in Nederland verslindt zoveel geld omdat zij voor iedere actie die je in deze samenleving neemt een regel hebt. Om dit beleid te maken is geld nodig en om het te handhaven nog meer.
  Doet de overheid de burger daarmee een dienst?? Een overheid die steelt van haar burgers omzichzelf in stand te houden, een politieke agenda waar geen burger invloed op heeft en een wetgeving waarin de burger machteloos tegenover de overheid staat. Dat is de situatie waarin wij al een tijdje zitten en we worden steeds machtelozer.

  Het Nederlandse leger wordt ingezet voor dubieuze oorlogen, op zoek naar een onzichtbare (fictieve) vijand terwijl niemand zich afvraagt wat de werkelijke redenen waarom er afganen en Irakezen worden afgeslacht met onze belastingcenten.

  Valt het niet op dat wij door de conventionele media nauwelijks geinformeerd worden over de oorlogen die in onze naam gevoerd worden maar wel worden overdondert met het feit dat “De Toppers” hebben geplaybacked??

  Is het niet vreemd dat de meeste faillisementen ontstaan door het niet kunnen voldoen van verschuldigde belastingen? En als er weer een bedrijf omvalt, waarom is de belastingdienst altijd de eerste die mag komen pikken van het lijk?

  In Nederland is de overheid belangrijker dan de burger. Wij leven in een socialistische cultuur, gedreven door de wens van het grote kapitaal. Musolini omschreef dat als Coorperatisme, de rest van de wereld noemde het fascisme.

  Men is ontevreden met de manier waarop allochtonen zich handhaven in deze samenleving, een sterk nationalistisch gevoel begint de overhand te krijgen. Combineer dat met de socialistische structuur waarin wij nu leven en dan ontstaat de woordencombinatie Nationaal Socialisme.

  En ondanks het feit dat niemand daarover praat maar wel over een of andere geestelijke die de holocaust niet erkent groeit onze nationaal socialistische staat waar fascisme al heel lang de boventoon voert.

  Ondertussen vallen we allemaal over mekaar heen, verzanden in oeverloze discussies zonder dat iemand kijkt naar wat er nu werkelijk aan de hand is.
  Creeer eens gewoon eenvoudige overvieuw en gebruik gezond verstand, de maatschappiij waarin wij en de rest van de ‘vrije wereld’ leeft is niet die die je wordt voorgespiegeld.

  Zolang dat niet gezien wordt en een topic als deze wordt verziekt door het continue citeren van philosophen en hun stromingen hebben we nog een oneidig lange weg te gaan en zal ik de dag van echte vrijheid nooit beleven.

 18. @Hub Jongen [16]:

  Hub, persoonlijk vind ik dat er basisrechten zijn die wel in aanmerking komen voor NU, en dat onderbouw ik door te claimen dat die basisrechten te maken hebben met het persoonlijk recht op het leven zelf.

  Als je bijvoorbeeld het recht op het roken van wiet neemt, of immigratie, hebben we het over rechten die niet van belang zijn voor het leven zelf, maar voor bepaalde vormen van vrijheid. In het geval van immigratie zou dat, in combinatie met een verzorgingsstaat, de vrijheid om te parasiteren zijn. Ergo: positieve vrijheid (vrijheid die gegeven wordt) dus ongewenst.

  Als we het over wapenbezit hebben, hebben we het over de middelen om je leven te verdedigen tegen een agressor. Daar niemand moreel een recht kan beperken om voor het leven zelf op te komen, wat een negatief recht is, zie ik wapenbezit dan ook als een recht dat wel onmiddelijk gegeven dient te worden. Er zijn immers levens afhankelijk van dit recht, en niet alleen wat vrijheden in levensstijl.
  Daarbij is het recht op zelfverdediging niet iets dat direct ten koste gaat van anderen (immers, misbruik van wapens blijft crimineel), terwijl immigratie dat wel doet, omdat de overheid het parasiteren (misbruik van immigratie, zogezegd) juist wel acceptabel acht, zelfs stimuleert.

  ***

  Voor wat betreft van A naar B.
  Wat mij betreft ligt hier het verspreiden van het “waarom” aan ten grondslag, en niet zozeer het “hoe”.
  Je wilt immers eerst weten waarom je iets zou doen, voor je het doet.
  Ik heb in het nieuwe draadje uitgelegd wat ik bedoel.

  Kort gezegd, mensen overtuigen dat libertarisme beter is, met logische argumenten en zoveel mogelijk voorbeelden, op het niveau dat de ontvangers van de argumenten begrijpt. Want als mensen het niet begrijpen, zullen ze nooit overstag gaan, in ieder geval niet lang.

  Het is hierbij extreem belangrijk dat de desbetreffende ‘onderwijzende’ libertarier zelf goed begrijpt wat zijn argument is. En daar bedoel ik dus de rede mee. Iemand die een argument papegaait maar zelf de logica erachter niet echt begrijpt, zal altijd met een mond vol tanden kunnen komen te staan.

 19. Dit is een wel erg morele benadering. Mensen zijn niet goed en niet slecht, hun gedrag hangt gewoon van de omstandigheden af. Iedereen is in staat tot moord dan wel tot hulp, gegeven de omstandigheden. Libertariërs zouden van hun hoge morele zetel moeten komen en meer open moeten staan voor de positie die andersdenkenden innemen. Tirannie komt gewoonlijk slechts voort uit angst. Hoe minder angstig mensen zijn, des te meer vrijheid zij een ander zullen gunnen.

  Libertariërs zitten in hetzelfde schuitje als marxisten. Voor hun ideale samenleving ontstaat moet er eerst nog het een en ander gebeuren. Marxisten hebben het daarbij iets gemakkelijker, want zij propageren een revolutie, dwz leggen met geweld hun ideeën op aan anderen, terwijl libertariërs slechts een beroep doen op het gezonde verstand en vragen om met rust gelaten te worden.

  Die gewenste verandering blijkt tamelijk extreem en is dus een zaak van lange adem. Liberalen en sociaaldemocraten hebben voor een kortetermijnoplossing gekozen, dwz acceptatie van de status quo maar met een toefje rechtse dan wel linkse politiek. Zo wil de VVD een belastingverlaging van 4% en de PvdA juist een belastingverhoging van 4%. Die 8% verschil is dus de volledige bandbreedte waarbinnen het mainstream politieke spectrum kan manoeuvreren, de rest ligt gewoon vast.

  Nu blijken vrijwel alle mensen gelukkiger te worden naarmate ze meer individuele vrijheid krijgen. Er is daarbij een balans tussen angst voor de eigen verantwoordelijkheid en collectieve onvrijheid. Succesvolle burgers blijken echter steeds beter in staat voor zichzelf te zorgen en ergeren zich in toenemende mate aan het vele geld dat door een incompetente overheid wordt verspild. Die overheid laat ook steeds meer zaken liggen die burgers dan noodgedwongen zelf moeten gaan regelen. Uiteindelijk wordt de prijs/kwaliteitsverhouding van overheidsdiensten zo slecht dat de samenleving daar het geld niet meer voor zal willen opbrengen. Men kan die diensten immers veel beter en goedkoper zelf regelen. De bovengenoemde status quo wordt dan doorbroken. Dit is een direct gevolg van de individualiseringstrend, die onverminderd zal doorzetten naarmate wereldwijd meer mensen welvarender worden.

  Gelijkgestemde individuen zullen zich dan nog altijd verenigen (want dit is nu eenmaal meer economisch) maar niet langer in de vorm van de natiestaat. Fysiek in de vorm van gated communities c.q. vrijstaten en virtueel in de vorm van internet communities overstijgen dergelijke verenigingen de verouderde natiestaat. Zij zullen hun eigen regels en wetten hanteren en hun eigen monetaire ruilmiddelen kunnen gebruiken.

  Krijgt Paul Emile de Puydt toch nog gelijk, zie:
  http://www.libertarianfaq.org/index.php?title=What_are_competing_governments%3F

  “Liberty is the only thing you cannot have unless you are willing to give it to others.”
  ~ William Allen White

 20. Hallo Tony.

  Jij typte dit:

  ”Zelfs als wat je zegt klopt, is deze Yaron Brooks dus geen echte “Objectivist”. Slechts in zelfverdediging zou een atoombom in bepaalde situaties gerechtvaardigd zijn, omdat je bij het verdedigen van je eigen leven geen enkele opoffering hoeft te accepteren. Geweld is dus niet gelegitimeerd om vrijheid te verspreiden naar andere landen. ”

  In tegenstelling van de Libertariers zegt het Objectivisme niet dat mensen het recht hebben om een tirannie op te zetten.
  Als het omver gooien van een tirannie op een lijn staat met de interesses van een vrij land dan heeft dat vrije land daar alle recht toe want tirannieën hebben geen ”recht” om te bestaan alleen maar omdat ze een regering zijn.
  Alleen een regering die de individuele rechten van de daaronder levende individuen beschermd heeft bestaansrecht.

Comments are closed.