governm_im_here_to_helpAlle media strooien rijkelijk juichend met de gegevens van het CPB (Sociaal en Cultureel Planbureau) over het laatste kwartaal 2008. Daaruit zou blijken dat het vertrouwen in de regering fors is gegroeid. 55% van de bevolking gaf haar een voldoende. Tegenover 44 % in het derde kwartaal. Zelfs zou het aantal voorstanders van het Nederlandse EU-lidmaatschap gestegen zijn van 42 % naar 49 % en het aantal tegenstanders daalde van 20% naar 16 %
Typisch is dat iedereen die ik het heb kunnen vragen, net het tegendeel beweert.

How can? Hebt u een verklaring? 
 
Wat denkt u van:
Wat is er gebeurd? Mede door de overheid zijn we in een crisis geraakt. Veel mensen schrikken vreselijk, zijn bang voor hun spaarcenten, die de overheid slechts tot 20.000 euro garandeert. Dan verhoogt de overheid de garantie tot 100.000 euro en het overgrote deel van de mensen slaakt een zucht van verlichting. Geef verder de schuld aan Amerika, en speel de grote redder.
We hebben dan een overheid die ons tegen verlies beschermt, een overheid waar je vertrouwen in kunt hebben. De angst en de oorzaak van de crisis liggen al meer dan 6 weken in het verleden en dat is ondertussen vergeten.
Wat de EU betreft wordt in de media en door de overheid gepropageerd dat het maar goed is dat we nu fijn in die grotere club zitten, en in de euro, want als kleine Nederland zouden we veel kwetsbaarder zijn en het niet kunnen volhouden.
Ook dat de maatregelen die genomen zijn en die ze waarschijnlijk gaan toepassen nog veel negatieve elementen hebben, worden waarschijnlijk niet gezien of begrepen.

Zou dit de verklaring zijn, of ziet u andere mogelijkheden?
Laat het dan s.v.p. weten!

Of spreekt hier de slager die zijn eigen vlees aanprijst?
———-
Uit het persbericht van het CPB: 16 februari
Vertrouwen in de regering is in het laatste kwartaal van 2008 gegroeid
Het vertrouwen in de regering is eind 2008 fors gegroeid: in de peiling van het laatste kwartaal van 2008 gaf 55% van de Nederlanders haar een ‘voldoende’, tegenover 44% in het derde kwartaal. Ook het aandeel mensen dat negatief gestemd was over de politiek in Den Haag liep terug van 40% in het derde kwartaal tot 32% in het laatste kwartaal. Het vertrouwen in de banken lag in het vierde kwartaal met een gemiddelde score van 5,8 op vrijwel gelijke hoogte met het vertrouwen in de grote ondernemingen (5,9). Verder is het aandeel voorstanders van het Nederlandse EU-lidmaatschap gestegen van 42% in het derde kwartaal naar 49% in het laatste kwartaal, terwijl het aandeel tegenstanders in diezelfde periode daalde van 20% naar 16%. Alles volgens het CPB over het vorig jaar.

19 REACTIES

 1. Hoe dit kan? Typisch gevalletje: Wij van WC Eend, adviseren WC Eend.

  Ik ben bang dat het helemaal niets te maken heeft met het verkeerd begrijpen van cijfers, of zaken per ongeluk buiten beschouwing laten. Het CPB is een organisatorisch onderdeel van de rijksoverheid. Het CPB is er dus bij gebaat om overheidsvriendelijke cijfers te publiceren. Je gaat tenslotte niet je eigen baas in een kwaad daglicht zetten. Dan komt je subsidie wellicht in gevaar.

  Tenslotte zeggen statistieken natuurlijk vrij weinig: There are lies, damned lies and statistics.

 2. Ik heb wel een verklaring. Bedenk goed dat er heel veel mensen zijn die als volgt denken……

  “Woutertje Bos heeft maar mooi de boel gered. Onze Grote Financiele Held is maar wat goed in staat gebleken ons tegen die hebberige kapitalisten van een bankiers te beschermen. Dankzij de PVDA, waar ik ongetwijfeld op zal stemmen, komt er eindelijk eens toezicht op die zakkevullers van een bankiers. Als er één ding duidelijk is geworden met deze crisis dan is het wel dat de marktwerking aan banden moet worden gelegd en dat sociaal-democratie nodig is om een gezonde economie te krijgen. De grote ziener PVDA-kamerlid van Dam zei tegen Willem Middelkoop in mijn favoriete objectieve discussieprogramma Pauw & Witteman iets wat helemaal mijn mening is, namelijk: “ik heb meer vertrouwen in 1.000 euro die door de overheid gegarandeert is dan dat stukje goud.” Toen Middelkoop antwoordde “dan heb je weinig historisch besef” heb ik die vuige kapitalist, die helemaal geen interesse heeft in welke historie dan ook, die zijn eigen markt schept door mensen – geheel onterecht – schrik aan te jagen vierkant uitgelachen. Het rookverbod vind ik ook helemaal geweldig, dan kunnen eindelijk ook eens de niet-rokers een leuk avondje uit. Het paddoverbod daar ben ik ook helemaal voor, nu worden al die mensen eindelijk eens goed beschermt tegen die troep. Verplicht DNA afstaan voor een DNA-bank van de overheid is een goed idee. Ik heb niets te verbergen. Als de regering het slecht vindt, dan zal het wel slecht wezen……etc….etc….”

 3. Een ieder helder denkend mens snapt dat dit gewoon 100% propaganda is. Niets meer, niets minder. Op welk forum je ook leest/kijkt, niemand die het geloofd. Alleen de “nos-ers” die opblijven om het “nieuws” te volgen en daarna trouw naar hun warme bedjes gaan, sluiten hun ogen in vertrouwen van deze (r)overheid, slaap zacht…zzzz

 4. Nooit in de hand bijten die je voedt zullen ze bij het CPB gedacht hebben.
  Of zouden ze vooraf de uitkomsten van de Balk op een papiertje hebben gekregen.
  Even in een ecxel sheetje kloppen en de benen van de desbetreffende ambtenaar kunnen weer op tafel 🙂

  Dit is typisch een geval van de geesten klaarmaken voor harde maatregelen die zogenaamd noodzakelijk zijn en dat doe je met gemanipuleerde stats.

  Ik verwacht in de toekomst nog wel stats waaruit blijkt dat we het helemaal niet erg vinden om tot ons 70e jaar door te werken om onze Griekse EUSSR broeders in de nood te helpen.

 5. Door het zwerven over blogs wordt ik nu wel erg gesterkt in mijn gevoel dat we toch een lekkere warme lente tegemoet gaan. Dat alles toch nog goed komt. Over een paar maanden lachen we om zo’n kredietcrisisje en dat bankengedoe. Praktisch iedereen wiens reactie op de blogs ik lees is zeer optimistisch gestemd. Goede ontwikkeling en alleen te danken aan het CPB. Zo zie je maar weer wat goed nieuws kan doen.

 6. Mij is niks gevraagd, en voorzover ik weet is niemand om mij heen iets gevraagd.
  Als ik een rondvraag bij mijn kennisenkring zou doen zou er een totaal ander antwoord uitkomen:
  Laten we hier beginnen
  1) Geeft u de overheid een voldoende?
  2) Heeft u vertrouwen in de EU?

  Gaarne zo spoedig mogelijk antwoorden, dan kan ik mijn eigen persbericht plaatsen over wat “De Nederlanders” van het hedendaagse Nederland vinden.

  Oscar [10] reageerde op deze reactie.

 7. Vertrouwen? Welnee… In onzekere en angstige tijden zoekt de burger steun, loopt ie het liefst aan het handje van de overheid. Die weet immers alles beter en heeft de macht om iets aan de problemen te doen. Denkt men. De economische structuur is inmiddels dermate ingewikkeld geworden en zo zeer verweven in alle facetten van de maatschappij dat de gewone man het overzicht is verloren, laat staan er iets aan kan doen. Terwijl uit deze onzinnige crisis der rijken en machtigen maar één weg mogelijk is: een radicale herziening van stelsel, macht en middelen. Een nieuwe Verlichting. Door de overheid zal deze weg niet ingeslagen worden, niet vrijwillig. De situatie is nog niet ernstig genoeg, we leven allemaal nog in relatieve luxe, maar de bom gaat barsten, en eigenlijk is dat maar goed ook. Geen evolutie maar revolutie. Liever gisteren dan vandaag.

 8. Graaien is niet verboden, maar als jij misgraait, dan is dat niet míjn schuld!

 9. Opvallende timing van dit “nieuws”, of liever gezegd, propaganda die in een bananenrepubliek niet zou misstaan. Vlak nadat de peiling van Maurice de Hond uitwijst dat het volk het met deze regering zo ongeveer echt voor 200 % heeft gehad, en dat Wilders virtueel de tweede partij van het land is… Nou weet ik wel dat peilingen niet alles zeggen, maar de trend is er.

 10. @Ricardo [6]:

  1) Neen
  2) Geen enkel vertrouwen

  Maar dat is mijn mening. Ik zie het nut niet van organisaties die zich een monopolie op de initiatie van geweld en het recht om belasting te heffen aanmatigen. Maar dat is ik, zei de gek. De meeste mensen vinden het allemaal geweldig gaan en wat er niet goed gaat is de schuld van die vreselijke kapitalistische bankiers. En de mensen zouden het liefst SP stemmen, maar kiezen uiteindelijk toch voor Wouter Bos(dat is een stuk rechtser, maar wel sterk). Sterk en sociaal. En als het geen PVDA wordt, dan wordt het wel een andere socialistische partij(VVD of zo). Vergis je niet, mensen in Nederland zullen méér overheid eisen wanneer de overheid faalt. De PVDA gaat gewoon de grootste partij worden. Omdat ze zo netjes de krediet-crisis hebben opgelost.

 11. Vorige week waarschuwde men voor de komst van niet nader genoemde, voor de bevolking onprettige maatregelen… deze week wordt statistisch aangetoond dat men door de bevolking wordt vertrouwd. Dat laatste is dus de mening van een bevolking die men bij de les moet houden, door haar continu te bombarderen met nieuwe regeltjes, meer blauw op straat, subsidies, bla-taxen en stupide spotjes!

  Het bovenstaande artikel had ook kunnen gaan over veiligheid. Eerst ontneemt men het gevoel van veiligheid middels de verspreiding van indianenverhalen (over probleemjongeren, hooligans, moslims, krakers, rokers of terroristen) om steevast langs de weg van meer overheidsgeweld de veiligheid terug te schenken.

  Eerst afpakken, dan teruggeven. Hieraan ontleent de amateuristische regering haar macht, haar bestaansrecht. Is deze speelpleintactiek echter in handen van volwassenen, dan heb je het niet over betrouwbare politici, maar over maffia.

  Oscar [13] reageerde op deze reactie.

 12. Degene die denkt dat de overheid de waarheid spreekt is gek!

  De overheid spreekt alleen in zijn eigen voordeel. Indien dat toevallig de waarheid is (soms), dan liegt de overheid niet woordelijk maar waarschijnlijk wel met betrekking tot het grote plaatje.

 13. @Lotta Fuzz [11]:

  Als in het ene jaar 500 moorden en 1.000 gewapende overvallen worden gepleegd en ook 20.000 fietsen worden gestolen en in het volgende jaar worden er 1.000 moorden en 2.000 gewapende overvallen gepleegd en 15.000 fietsen gestolen dan zal men concluderen dat de criminaliteit als geheel met 16,28% is afgenomen en dat het gevoel van onveiligheid dus louter van psychologische aard is aangezien het niet blijkt uit de cijfers dat er een reden toe is je meer onveilig te voelen.

 14. Het vertrouwen in de regering in rechtevenredig met de populariteit van Wilders. En Wilders stijgt… dus het SCP……liegt?

 15. Blij dat hier tenminste nog een paar slimme rekenaars zitten.
  Want het had nog erger gekund, namelijk zeggen dat het vertrouwen in de overheid met 25% is gestegen. Reken maar na.
  Was 44%, is nu 55%, dus een verschil van 11%. En 11% is nu precies een kwart van 44%, dus hadden ze dat zelfs erg propagandeus kunnen melden.
  En “dom” Nederland had zelfs dát nog geslikt. Welterusten dan.

  Gewoon om maar even de “mystiek der statistiek” aan te geven.

  Oscar [17] reageerde op deze reactie.

 16. @Paul Martens [16]:

  Interessant verschijnsel is ook de wijze waarop de inflatie wordt gemeten. Op basis van mandjes met boodschappen komt men tot de conclusie dat de jaarlijkse inflatie 3% is. Maar de samenstelling van die mandjes verschilt van jaar tot jaar. En bepaalde producten worden door een goedkoper substituut vervangen om die inflatiecijfers maar niet boven de 3% te brengen. Terwijl de gelduitgifte in de eurozone jaarlijks stijgt met 11% en vrijwel alle niet-Chinese producten fors duurder worden. Creatief cijfers publiceren, daar is de Amerikaanse FED nog beter in. Ze publiceren sinds 2006 geen cijfers meer over de geldhoeveelheid maar wél cijfers waarvan de toedracht alleen helder zou kunnen worden gemaakt wanneer het duidelijk zou zijn wat de geldhoeveelheid is. Kortom: cijfers publiceren die alleen leesbaar zijn met een decodeerkaart zonder die decodeerkaart erbij te publiceren, ontoetsbare statistiek uitgeven en daarbij ook nog eens het vertrouwen blijven genieten van de meerderheid van de Amerikanen.

 17. Het lijkt er sterk op dat Mein Kampf verplichte lectuur is geworden bij diverse overheids’diensten’, en dan met name de hoofdstukken over propaganda. Dat, of ze hebben een medium gevonden met een lijntje naar Goebbels…

  Overigens kun je met statistiek alles bewijzen zonder te hoeven liegen. Kwestie van de juiste selecties maken, al naar gelang het gewenste resultaat…

 18. de regering zakt doorlopend in de pelingen, is van 80 naar 55 zetels gedaald bij De Hond, hoe is dat te rijmen met het stijgende vertrouwen ?

Comments are closed.