[HTML1]

12 REACTIES

 1. Klopt, de islam is nooit slachtoffer geweest, maar heeft als ideologie vele miljoenen mensenlevens geëist. Het is een totalitair systeem dat geen plaats heeft in het westen. Het is daarom zo jammer dat zowel extreem-collectivisten als anti-christenen van het CDA zich zo hebben vereenzelvigd met deze gruwelijke cultus.

  Spy-Nose [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Albert S. [1]:
  Inderdaad. Als je toch nagaat, hoe die moskeeën alzo gefinancierd worden: Condell wijst er nog eens nadrukkelijk op, dat de ongekozen Saudische familie de oliebronnen heeft geconfiskeerd en de opbrengsten gebruikt om zijn diabolische cultus met terroristisch geweld over de gehele wereld uit te storten.

  Ik acht het volstrekt onbegrijpelijk en niet uit te leggen, dat islamitische immigranten nog steeds praktisch zonder meer en zonder aantoonbare middelen van bestaan in W-Europa worden toegelaten. Dat er hier een staatssecretaris van immigratiezaken rondloopt met twee paspoorten, dat Rotterdam een Marokkaanse burgemeester heeft etc., etc.

  Wie ook maar een klein beetje zijn/haar verstand gebruikt, voelt op zijn klompen aan, dat dit geheel falikant mis moet lopen.

 3. @By the rivers of Babylon… [3]: (Parlementaire) ‘democratie’ is ook een totalitair systeem, maar dat was je vast ontgaan. En aangezien Medeland dus door twee samenwerkende totalitaire systemen tegelijk (de contradictie ontgaat de niet-islamieten, a.k.a. de islamisten; de islamieten lachen zich kapot en, als dit niet stopt, ook het laatst) in de houdgreep genomen wordt is een mogelijk derde, verder van ons bed, even iets minder urgent…

  En nu komt er vast weer een stukje Amerika-bashing…

 4. Meneer Hartman, ik ben het helemaal met u eens, alle systemen zijn per definitie totalitair geweest, 8000 jaar geleden al en nu nog steeds met name het financiële systeem op de eerste plaats, een totalitair piramidespel (mogelijk biedt de kredietcrisis wel kansen voor een vrijere samenleving).
  De Pilgrim fathers hebben inderdaad geprobeerd om in Amerika een werkelijk vrije samenleving te creëren maar daar zijn ze helaas niet in geslaagd.

  Daarom roep ik bij deze dan ook op op tot een gezellig potje overheid/bankiers bashing!

 5. “(…)een totalitair piramidespel (mogelijk biedt de kredietcrisis wel kansen voor een vrijere samenleving)”,

  zei de onverbeterlijke rasoptimist. 🙂

  Of is de uitgesproken hoop cynisch bedoeld?

  Over totalitair piramidespel gesproken:
  Obama heeft in zijn Executive Branch op dit moment al 11 leden van de Trilateral Commission *) opgenomen:

  * Secretary of Treasury, Tim Geithner
  * Ambassador to the United Nations, Susan Rice
  * National Security Advisor, Gen. James L. Jones
  * Deputy National Security Advisor, Thomas Donilon
  * Chairman, Economic Recovery Committee, Paul Volker
  * Director of National Intelligence, Admiral Dennis C. Blair
  * Assistant Secretary of State, Asia & Pacific, Kurt M. Campbell
  * Deputy Secretary of State, James Steinberg
  * State Department, Special Envoy, Richard Haass
  * State Department, Special Envoy, Dennis Ross
  * State Department, Special Envoy, Richard Holbrooke

  ’t Is maar dat u het weet, dancer, want dat wist u wellicht niet. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

  Hoezo “CHANGE”? 🙁

  Het is uitgerekend dit soort figuren, dat de kredietcrisis (= vertrouwenscrisis, niets anders) heeft veroorzaakt. *)
  Toeval bestaat niet.

  “Daarom roep ik bij deze dan ook op op tot een gezellig potje overheid/bankiers bashing!”

  Dat is God verzoeken, dancer. 🙂

  *) http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=7153
  http://www.forum-voor-de-vrijheid.nl/showthread.php?p=42611
  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1191/nout-wellink-the-great-destructor.html

 6. Ook shame aan Britse rijk met zijn kolonies. Zij leven nog in middeleeuwen. Gelijkheid van alle mensen is een prime recht van UVRM en meer democratisch dan een aristocratische vorstendom. Shame aan Patt hemzelf die nog steeds denkt dat hij met christelijke autocraten meer vrijheid heeft. Het zijn geen moslims die de Tweedekamer buitenspel hebben gezet, maar onze christelijke taliban Peter j. Balkenende c.s. Die ondermijnen een weinig democratie die we in paar euwen tot stand hebben gebracht, Shame aan deze politieke christendom die tegen een referendum zijn (tegen democratisch gekozen premier, tegen een gekozen burgermeester…tegen Darwin en wetenschap en tegen alles wat met echte rechten van de mens te maken heeft). Zij hebben een oorlog met miljoen doden gesteund, onderbouwd met leugens en zelfs nu het bekend is, willen ze niet onderworpen worden aan ’t gezag van de Tweedekamer. Shame aan de oorlogstribunaal in Den Haag dat geen werk maakt als het gaat om onze oorloogsvoerders, VS NAVO en andere door onrechtmatigheid gevoerde oorlogen namens valsheid in geschriften.
  Shame dat deze christelijke heren eigen wetten hebben gemaakt en boven secularisten geplaatst, uit eigen belang. Zo zijn ze en de rechter en de wetgevers en ze bepalen ook nog hoe ze “gestraft” zullen worden. Keuren ze de misstanden in de moslimwereld, dan moeten ze ook zelf verantoordelijkheid afleggen en dat willen ze niet. Zij sluiten kerken, maar hun macht verplaatsen ze naar scholen (naar het dogmatiseren van kleine kinderen, verstandelijk gehandicapten, hanteren van principe dat de vrouwen terug naar aanrecht moeten), houden in stand old boys network. Helpen een failit kapitalistisch systeem zich te handhaven. Het geld wordt gepompt in groote bedrijven die geen doorstart verdienen (zij hebben geen afzet op de markt). Zij outsourcen werk naar goedkope landen, maar helpen niet de werklozen hier. Deze armoegroep werkt in socialewerkplaatsen voor minder dan een minimumloon en zonder rechten op pensioen. Shame aan alle graiers die nu geen kant meer uit kunnen en stikken in eigen geld die ze niet meer kunnen investeren. Shame aan onze minister van kultuur die gereduceerd is van een gewaardeerde columnist tot een hoedendrager (om zo dichtbij mogelijk koninklijke elite te zijn) vergetend al die kulturele groepen die hun deuren moeten sluiten omdat ze geen subsidies krijgen. Ook mede en dankzij hem moeten studenten zich uit de naad werken om te overleven en hun bul binnen een korte tijd te halen. Om dan straks werkloos te worden (zij kunnen niet naar Antarcica, moeten backpacken).
  Shame aan Sarkozy dat hij niet eigen minister van cultuur heeft meegenomen om een huis ergens in Afrika te kopen en dat hij belasting moet betalen. Shame aan de politiek dat politiek geloof toestaat en alsnog een land seculier noemt?? Deze ambivalentie brengt shizofrene voort (een shizofrenie is een ziekte die ontstaat door ambivalente boodschappen, ja zelfs in de dierenwereld) die deze heren aan de nederlandse maatschappij opleggen..
  Ik ben geen moslima, ik ben een wetenschapper en zou willen pleiten voor een terugdringing van geestelijke ziektes. Dat kan alleen als deze ziektes a priori niet worden gestimuleerd door heersende regerende elite (die de incest goed keurt, polygamie stiekem toestaat, kinderverkrachters die ongenezelijk ziek zijn, het hand boven het hoofd houdt. Niet alleen handhaven ze ziekmakers, maar ook subsidieert ze deze. Shame retour Engeland.

  Spy-Nose [8] reageerde op deze reactie.

 7. @Atheo [7]:

  Je bedoelt waarschijnlijk: als men nu eens zou beginnen met het afschaffen van het hele soepsidiewezen, criminele en leeglopende Marokkaanse nietsnutten en haatzaaiende imams zou terugsturen naar de plaats van herkomst, het leger zou terugroepen uit Afghanistan, de nationalisering van de gezondheidszorg ongedaan zou maken en alle ambtenaren zou ontslaan.

  Dat zou niet alleen een belastingbesparing opleveren van vele tientallen miljarden Euro’s per jaar, maar ook een samenleving van mensen, die hun (eigen) verantwoordelijkheid nemen.

 8. @By the rivers of Babylon… [3]:

  We bashen hier Islam net zoals we de overheid bashen omdat ze zich beiden ‘roeren’ in het dagelijks leven, in de zin dat ze stukje bij beetje individuele vrijheden wegetsen.

  De overheid is dictatoriaal (voor zover ze niet een klein beetje de schijn moeten ophouden), en Islam ook, dus waarom zouden we met een van de twee ophouden?

  Verder maken de meesten van ons zich sowieso niet druk om ‘Zionisme’ omdat Zionisme nationalistisch is en niet expansionistisch. Net als bijvoorbeeld het Hindoeisme en hun caste-systeem. Met andere woorden, Zionisme is een probleem voor hen, daar verderop. In tegenstelling tot Islam, waar we hier mee te maken hebben.

  Als ze zich in, pak hem beet, India, niet druk maken om de sores van Nederland, waarom zouden we ons in Nederland dan druk maken om de sores van Israel/de Palestijnen? Wat maakt de situatie in Israel zo speciaal dat ik er slechtere nachtrust van moet hebben dan bijvoorbeeld de situatie in elk willekeurig Midden Oosters of Afrikaans land waar volkeren over de kling worden gejaagd of minderheden zwaar onderdrukt (zoals bijvoorbeeld de Kopten in Egypte die blijkbaar nooit naar de wapens grijpen of zichzelf opblazen).

  Wellicht omdat het Joden betreft en als zodanig “het kwaad”???

  Ik zie, zoals ik vaker heb geclaimt, geen andere reden waarom we ons hier allemaal zo lekker obsessief druk maken om dat kleine stukje land, het enige democratische in de omgeving, Israel, in plaats van elk willekeurig ander land waar extremisme en onderdrukking hoogtij viert.

  Het leven is te kort is om je niet te focussen op wat invloed heeft op je eigen leven.

  Spy-Nose [10] reageerde op deze reactie.

 9. @Tony [9]:
  “Het leven is te kort is om je niet te focussen op wat invloed heeft op je eigen leven.”

  Helemaal mee eens. Maar dit sluit niet aan op de rest van je betoog, dat niet helegaar klopt.

  Punt 1: Ik, SpyNose, voel mij in toenemende mate bedreigd door het geweldsmonopolie, al jaren lang, en ik ben zeker niet de enige. Dat beinvloedt mijn leven in negatieve zin en dat, terwijl ik een blanco strafblad heb.

  Punt 2: Hetzelfde kan gezegd over de Islam.

  Punt 3: Zionisme is het tegenovergestelde van wat je stelt. Het is internationalistisch en expansionistisch en in weerwil van zijn claim, niet nationalistisch. Zionisten hebben een Wereldorganisatie genaamd Zionistische Wereld Organisatie (WZO) die niet alleen actief is in Israel, maar ook in het Westen, m.n. de V.S.

  Punt 4:

  “… geclaimt (met een d (fokschaap 🙂 ), SN) geen andere reden waarom we ons hier allemaal zo lekker obsessief druk maken (hoho, SN) om dat kleine stukje land, het enige democratische in de omgeving (met streng apartheidsregime tbv autochtone Palestijnen, dat wel, SN), Israel, in plaats van elk willekeurig ander land waar extremisme en onderdrukking hoogtij viert.

  Sorry Tony. Ik geef onmiddellijk toe, dat het lastig is om een beetje objectief te lijken in dit soort discussies. 🙁

  Maar bedenk, dat als moslims het hier voor het zeggen krijgen en de sharia invoeren, hoe zou jij je dan voelen?

 10. Wat is er zo verkeerd om wat voor Westers land te vergelijken met Nazi Duitsland? En met name de geschiedenis van Brittannië, thank you very much.

  Neemt niet weg dat ik het met hem eens ben, en altijd ben, wat betreft hij zegt over de Islaam. Alleen voor mij is het een ideologie, en geen religie.

 11. @By the rivers of Babylon… [3]:
  Ja, wij blijven dat doen. Eerst waren wij klaar met de Katholieken, en nu moet het voorkomen worden dat hetzelfde moet gebeuren met de Islamieten.
  Vrijheid, een ideologie met honderdduizend regels zal zeker en vast dat bestrijden. En met name de overname door Rockefeller van de energie markt legt ons nu windeieren.

  Het gaat mij nog niet ver genoeg. Eigen energie, eigen producten en eigen werk. Geen gedoe meer met aardolie producten van tulbanden met vreemde ideeën.

Comments are closed.